Урок на темму "РОСІЯ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №129

Дата:

РОСІЯ.

Мета: завершити формування системи географічних знань про держави — сусіди України; виявити особливості ЕГП, природних умов і природних ресурсів РосГІ та окремих її частин, їх вплив на розвиток і спеціалізацію господарства; ознайомити учнів з особливостями національного складу населення Росії, його відображення в державному устрої; визначити суть демографічної проблеми на території Росії, особливості системи розселення; дати характеристику найбільших міст, промисловості й сільського господарства; скласти системні уявлення про відмінності різних частин країни.

Обладнання: підручник, географічні атласи для 10 класу, посібники «Експрес-контроль» і «Картографічний тренінг», контурні карти, настінні карти Євразії — політична, фізична, економічна, настінні картини «Тундра влітку», «Тайга», «Мішаний ліс», «Степ», картки з кліматодіаграмами, плакат «Росія», набори зображень умовних знаків родовищ корисних копалин (кам'яне вугілля, нафта, природний газ, залізні, мідні, свинцево-цинкові руди, золото, алмази, фосфати, калійні солі), збільшені зображення діаграми національного складу населення РосГІ та статево-вікової піраміди.

Ключові поняття: ЕГП, пострадянська країна, федеративна держава, природні умови, природні ресурси, демографічна ситуація, депопуляція, густота населення, промисловість, ПЕК, ВПК, металургійна база, сільське господарство, міжнародні економічні зв'язки.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Експрес-контроль

Учні виконують завдання тесту 14 із посібника «Експрес-контроль».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гра «Чотири підказки»

1. Назвр її столиці походить від слів «болотисте місце».

2. За довжиною берегової лінії посідає друге місце у світі, проте значну частину її вантажів відправляють і приймають порти інших країн.

3. За своєю протяжністю з півночі на південь ця держава — друга у світі.

4. Найбільша за площею держава світу.

Після того як учні назвуть країну за підказками, визначити три найважливіші причини того, що Росія вивчатиметься на окремому уроці. Відбувається обговорення, під час якого учні доходять висновків: Росія — найважливіший торговельний партнер України; саме з Росією Україна має найдовший сухопутний кордон; Росія — одна з найбільш впливових держав світу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Основні загальні дані про Росію.

Самостійна робота учнів із візитною карткою країни в географічному атласі для 10 класу. Учні мають з'ясувати форму правління та форму адміністративно-територіального поділу Росії.

2. Природні умови та природні ресурси Росії. Завдання

Учитель послідовно ставить учням ряд запитань і завдань, на які вони шукають відповідь.

1) Розгляньте зображення типових краєвидів різних частин Росії — «Тундра влітку», «Тайга», «Мішаний ліс», «Степ» — і зробіть висновок про природні умови Росії.

2) За допомогою настінної фізичної карти Євразії визначте, у яких частинах Росії переважають рівнини, а в яких — гори?

3) Розгляньте кліматодіаграми Норильська, Москви, Іркутська та Владивостока та визначте, у якій частині Росії найкомфортніші кліматичні умови для проживання людей та розвитку господарства.

4) Розгляньте плакат «Росія» й оцініть забезпечення країни лісовими ресурсами.

Робота в групах

Учитель видає групам набір умовних значків корисних копалин. Завдання: установити, яких із них у Росії немає або недостатньо, та зробити висновки щодо рівня забезпеченості країни мінеральними ресурсами.

Про інші види природних ресурсів Росії інформацію надає вчитель. Також він указує на недоліки забезпеченості країни природними ресурсами: місця зосередження багатьох їх видів дуже віддалені від місць їх споживання; розробку багатьох природних ресурсів доводиться проводити в районах із дуже складними природними умовами.

3. Населення Росії, її найбільші міста.

Iнтерактивна бесіда (з елементами практичної роботи)

Учитель звертає увагу учнів, що серед суб'єктів Російської Федерації багато автономних утворень, і називає деякі з них: Татарстан, Башкортостан, Інгушетія, Республіка Марій Ел, Чувашія, Карелія тощо. Запитання: який висновок щодо національного складу населення Росії можна зробити? Учитель демонструє діаграму національного складу Росії та ставить проблемне запитання: до яких держав — одно- чи багатонаціональних — слід віднести Росію? За допомогою плаката «Росія» вчитель пояснює особливості розселення населення країни, виділяє головну смугу розселення та коротко характеризує найважливіші міста, після чого демонструє статево-вікову піраміду населення Росії та пропонує учням, проаналізувавши її, схарактеризувати демографічну ситуацію в Росії.

4. Особливості ЕГП Росії та його оцінка для розвитку господарства.

Прийом «Парадокс»

Визначте згідно з типовим планом характеристики ЕГП країни особливості економіко-географічного положення Росії та дайте їм оцінку.

Учні виконують роботу з використанням фізичної та політичної карт Росії. їхні висновки: Росія розташована між двома важливими центрами світової економіки — Західною Європою та Східною Азією; вона має широкий вихід до трьох океанів і дуже потужну власну енергетично-сировинну базу; тому ЕГП Росії вигідне. Учитель заперечує: ЕГП більшої частини Росії дуже невигідне. Разом з учнями, використовуючи політичну, економічну й фізичну карти Євразії, він розв'язує парадокс, даючи дійсну оцінку на перший погляд позитивних рис ЕГП (дуже велика протяжність Росії із заходу на схід не сприяє розвитку міцних економічних зв'язків між окремими частинами країни; більша частина берегової лінії малозаселена та має складні природні умови, через що її господарське значення незначне; найкращі порти віддалені від найрозвиненіших районів Росії; територіальний розрив між розміщенням баз сировини та районами її переробки робить великими транспортні витрати тощо).

5. Характеристика промисловості, сільського господарства та транспорту Росії.

Аналіз змісту плаката «Росія» — виявлення галузей міжнародної спеціалізації промисловості, особливостей її територіальної організації, найважливіших галузей сільського господарства, їх географії, розгляд поділу території країни на сільськогосподарські зони. Характеристику транспорту вчитель починає з переказу відомого російського жарту: «Двоє росіян розмовляють про російські проблеми. Ось уже 200 років проблемою Росії є дурні та дороги. Чому ніяк ці проблеми не розв'язуються? Тому, що другі будуються першими!». Запитання: чи справді дороги є однією з важливих проблем Росії? Під час дискусії учні отримують інформацію про транспортну систему Росії.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Картографічний тренінг

Учні виконують завдання 1, 2 і 4 (с. 20) із посібника «Картографічний тренінг».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Дискусія

1. Чи по праву Росія є постійним членом Ради безпеки ООН та Великої вісімки?

2. Як пояснити співіснування в Росії розвинених новітніх виробництв (авіакосмічне машинобудування, виробництво високотехнологічної зброї тощо), переважно сировинного характеру її експорту (нафта, газ, кольорові метали, руди, ліс) та невисокого ВВП на душу населення?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріали уроку та матеріали §62.

2. Закінчіть виконання завдань посібника «Картографічний тренінг».

3. Підготуйтеся до узагальнюючого контролю за темою «Географічний нарис про Європу».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»