До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
5
міс.
3
0
дн.
0
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок на темму "МОЛДОВА Й БІЛОРУСЬ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок №128

Дата:

МОЛДОВА Й БІЛОРУСЬ.

Мета: продовжити формування в учнів географічних знань про держави — сусіди України; визначити риси ЕГП Білорусі та Молдови, дати характеристику природних умов і ресурсів, виявити їх вплив на розвиток господарства країн; оцінити сучасний стан економіки, показати на прикладі Молдови вплив ПГП на неї; вивчити особливості галузевої й територіальної структури промисловості та -сільського господарства країн; з'ясувати значення економічних зв'язків України з Білоруссю та Молдовою для її господарства; розвивати вміння учнів працювати з економічними картами; виховувати повагу до сусідніх держав і народів.

Обладнання: підручник, географічні атласи для 10 класу, настінні політична, економічна та фізична карти Європи, географічні атласи для 10 класу, демонстраційні зображення цукрового буряка, картоплі, кукурудзи та пшениці, настінні картини «Білоруське Полісся» і «Кодри», інші зображення краєвидів країн та їх населених пунктів, збільшені діаграми національного та вікового складу населення Білорусі й Молдови.

Ключові поняття: ЕГП, ПГП, самопроголошена держава, пострадянська країна, природні умови, природні ресурси, демографічна ситуація, густота населення, промисловість, сільське господарство, міжнародні економічні зв'язки.

Тип уроку: комбінований..

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Учитель організовує заслуховування повідомлень або перегляд презентацій учнів про рекреаційні об'єкти Чехії, Словенії та Болгарії, оцінює їх.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє, що на поточному уроці вивчатимуться географічні особливості ще двох держав — сусідів України. Населення однієї з них говорить мовою, дуже схожою на румунську (нерідко її вважають діалектом цієї мови). А мова іншої країни близька до польської. Запитання до учнів: як називається перша країна і як —- друга? Після відповідей учнів учитель формулює тему уроку та його головні завдання. Він показує обсяги товаро обігу України з Білоруссю й Молдовою та наголошує на важливості економічних відносин із цими країнами, що вимагає належного знання їх географії.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості ЕГП Білорусі та Молдови.

Завдання

1) Визначте спільні для Білорусі й Молдови риси ЕГП (розташування в Центральній і Східній Європі, відсутність прямого виходу до моря, наявність важливих судноплавних річок міжнародного значення, значний за протяжністю кордон з Україною).

2) Назвіть відмінні риси ЕГП Білорусі та Молдови (Білорусь має більше сусідів, межує з Росією, сусідні з нею держави характеризуються ви щим рівнем розвитку).

Учитель звертає увагу на наявність на території Молдови самопроголошеного державного утворення — Придністровської Молдавської Республіки, пояснює негативний вплив цього на розвиток Молдовою економічних зв'язків із сусідніми країнами. Учні доповнюють розповідь учителя підготовленими вдома повідомленнями.

2. Особливості природних умов та ступеня забезпеченості природними ресурсами Білорусі та Молдови.

Евристична бесіда

Учитель ставить завдання: порівняти, використовуючи фізичну карту Європи, поверхню Білорусі та Молдови, знайти їх спільні риси (на території обох країн немає гір). Потім учитель демонструє настінні картини «Білоруське Полісся» та «Кодри» і звертає увагу на відмінності природи двох країн. Завдання учнів — пояснити ці відмінності та вказати, як вони вплинули на формування господарства кожної країни.

Робота в групах

Учитель об'єднує учнів у кілька груп, кожна з яких одержує набір демонстраційних умовних знаків родовищ корисних копалин (він може бути довільним, але обов'язково має містити значок «калійні солі»). Завдання: вибрати ті корисні копалини, на які багата кожна з країн. Під час роботи можна користуватися картами географічного атласу для 10 класу та підручником. Потім учні роблять висновок щодо рівня забезпеченості корисними копалинами Молдови та Білорусі. Учитель пропонує також дати відповідь на запитання: яка з країн і чому краще забезпечена водними та лісовими ресурсами?

Метод «Мозковий штурм»*

У першій половині 1940-х рр. якість білоруських лісів помітно погіршилася. Повторне погіршення відбулося наприкінці XX ст. Із якими подіями це було пов'язано? У чому виявилося погіршення якості білоруських лісів першого разу і в чому — другого? (У 1941—1944 рр. фашистські окупанти, борючись із партизанами, масово вирубували прилеглі до залізниць лісові масиви.

Як наслідок, зросла частка молодих лісів, мало придатних для використання через невелику товщину и діаметр дерев. У 1986 р. через аварію на ЧАЕС радіоактивними викидами було забруднено до 60 тис. км² білоруської території, через що чистина лісових ресурсів стала не придатною для використання.)

3. Особливості демографічної ситуації, національного складу населення, просторового розселення та міста Білорусі й Молдови.

Аналіз діаграм національного й вікового складу населення країн; висновки учнів щодо демографічної ситуації в них; розповідь учителя про найбільші міста.

4. Характеристика промисловості Білорусі й Молдови.

Робота учнів із підручником: під час роботи треба знайти галузі міжнародної спеціалізації Білорусі (І варіант) і Молдови (II варіант) та пояснити їх.

5. Особливості сільського господарства Білорусі й Молдови.

Інтерактивна бесіда

Учитель, спираючись на знання учнів та їх роботу з економічними картами, дає характеристику сільського господарства обох країн, указує на риси подібності та відмінності.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Учитель послідовно демонструє кілька зображень краєвидів і населених пунктів Молдови й Білорусі. Учні мають указати, у якій із країн зроблена конкретна фотографія, та обґрунтувати своє твердження.

Робота на контурній карті

1. Проведіть суцільною лінією кордони Білорусі з країнами — членами ЄС, пунктиром — із членом ЄЕП. Підпишіть назви країн.

2. Відповідним умовним знаком позначте родовище єдиної корисної копалини Білорусі, яка має експортне значення.

3. Підпишіть назви: 1) найбільшого багатогалузевого промислового центру країни — зеленим кольором; 2) центрів сільськогосподарського машинобудування — чорною пастою; 3) центрів автомобілебудування — синім кольором.

4. Значками А позначте розташування нафтопереробних заводів, значком © — найбільшого лляного комбінату. Поставте біля значків перші букви назв міст, у яких вони розташовані.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота зі схемою

Під керівництвом учителя учні складають схеми структури експорту Молдови й Білорусі до України.

Учитель узагальнює вивчений матеріал, робить висновки.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріали уроку та матеріали §62.

2. Виконайте завдання на контурній карті «Білорусь» (посібник «Контурні карти із завданнями» ).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн