До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
9
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок на темму "ЦЕНТРАЛЬНОАЗІАТСЬКІ ДЕРЖАВИ — ЧЛЕНИ СНД."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок №133

Дата:

ЦЕНТРАЛЬНОАЗІАТСЬКІ ДЕРЖАВИ — ЧЛЕНИ СНД.

Мета: створити в учнів цілісне уявлення про кожну з колишніх середньоазіатських республік СРСР; схарактеризувати особливості розселення жителів, демографічну ситуацію, національний склад і міжетнічні проблеми Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану и Туркменістану; показати вплив ЕГП, природних умов і природних ресурсів на формування господарства центральноазіатських країн; удосконалювати вміння учнів працювати з різноманітними джерелами географічної інформації, аналізувати й обробляти її.

Обладнання: підручник, географічні атласи для 10 класу, настінні політична, фізична й економічна карти Євразії, збільшені гістограми порівняльної кількості населення центральноазіатських держав та їх національного складу, частки населення столиць від загальної кількості населення країн, стовпчасті діаграми кількості населення столиць та других за величиною міст країн, картина «Пустеля», магнітна схема «ЕВЦ легкої промисловості», колекції «Бавовник» і «Вовна».

Ключові поняття: пострадянська країна, авторитарний режим, географічне положення, природні умови, природні ресурси, демографічна ситуація, демографічний вибух, міжнаціональні проблеми, промисловість, гірничодобувна промисловість, сільське господарство, поливне землеробство, богарне землеробство, оазисне землеробство, спеціалізація, монокультура, екологічна катастрофа.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Прийом «Дуель»

Учитель викликає до настінної карти двох учнів та вручає їм указки, після чого називає об'єкти Казахстану, які необхідно показати (район видобутку нафти, найбільше за кількістю місто Казахстану, район виплавки свинцю, Екібастузький вугільний басейн, центр чорної металургії, район вирощування пшениці тощо). «Укол» зараховується тому учневі, який покаже об'єкт першим. Якщо учні виконують дії одночасно або не можуть показати об'єкт, штрафний «укол» зараховується обом. Змагання триває до «завдання» трьох «уколів» одним з учнів, після чого змагається наступна пара.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель звертає увагу на тісні відносини (і не тільки економічні) Казахстану із сусідніми країнами Центральної Азії. Він пояснює, що їх співпраця суттєво впливає на взаємний розвиток країн. Тому глибоке розуміння вивченого матеріалу можливе лише за умови опанування інформації і про інші країни Центральної Азії — Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Киргизстан. До речі, вони відіграють помітне значення і для України — як ринок збуту українських товарів і послуг та як сировинний регіон.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості ЕГП і ПГП Середньої Азії та його вплив на розвиток господарства субрегіону.

Інтерактивна бесіда (з опорою на міжпредметні зв'язки)

Учитель нагадує учням відомий їм історичний матеріал про територію Середньої Азії. На цей субрегіон зазіхали численні завойовники: перські царі Дарій І і Кір, Олександр Македонський, Чінгісхан. Із ним пов'язані долі Тим-ура й Бабура. Ставиться запитання: чим приваблював у минулому цей район відомих полководців? Учитель нагадує про існування в Середні віки Великого шовкового шляху. Робиться висновок, що в минулому регіон перебував на перетині важливих торговельних шляхів. Зараз його економіко-географічне положення досить невигідне. Він ставить завдання учням навести докази свого твердження (віддаленість від високорозвинених країн, розташування далеко від моря та найважливіших транзитних транспортних коридорів, недостатній розвиток транспортної мережі). Учитель звертає увагу, що одночасно країни Центральної Азії мають важливе стратегічне значення й викликають інтерес у США, Росії, Китаю та інших впливових держав. Це пояснюється, у першу чергу, їх суміжним розташуванням із «гарячими точками» планети — Афганістаном та Іраном, близьким розташуванням до Південної Азії. Проте таке сусідство значною мірою вплинуло й на політичну ситуацію в самій Центральній Азії (міжетнічні конфлікти в Киргизстані, громадянська війна в Таджикистані, авторитарні режими в Туркменістані та Узбекистані тощо). Учні роблять висновок, що все зазначене не сприяє розвитку господарства країн Центральної Азії, ставить їх у значну політичну й економічну залежність від сусідів.

2. Особливості населення регіону: кількість, розселення, демографічні проблеми, статево-віковий, національний і релігійний склад, міжетнічні відносини, урбанізація.

Інтерактивна усна практична робота

Учитель оголошує загальну кількість населення Центральної Азії (трохи більше 40 млн осіб) та демонструє збільшену гістограму порівняльної кількості населення центральноазіатських держав та їх національного складу. Учням ставиться завдання: проаналізувати гістограму та зробити висновки щодо особливостей розселення й національного складу жителів регіону, визначити причини ситуації, яка склалась. Під час обговорення завдань учитель знайомить учнів із міжетнічними відносинами в країнах Центральної Азії та їх впливом на господарство. Окремо висвітлюється негативне значення відпливу російськомовного населення для розвитку господарства країн регіону. Учні, використовуючи дані атласу чи підручника, вираховують середню густоту населення кожної країни. Учитель звертає увагу на величезні відмінності в густоті населення окремих частин регіону та ставить завдання назвати причини цього явища. Демонструється гістограма, яка відображає частку населення столиць від загальної кількості населення країн (вона становить трохи більше ніж 8 % і тільки в Киргизстані 15 %), та стовпчасті діаграми кількості населення столиць і других за величиною міст країн (Узбекистан 2,22 млн і 441 тис. осіб, Таджикистан 706 тис. і 159 тис. осіб, Киргизстан 858 тис. і 235 тис. осіб, Турк-меністан 828 тис. і 253 тис. осіб). Учням ставиться завдання: використовуючи наведену інформацію, зробити висновки щодо рівня урбанізації в країнах Центральної Азії та значення столиць. Учитель повідомляє, що в країнах регіону переважає відтворення населення II типу. Учні самостійно характеризують демографічні процеси в країнах Центральної Азії, прогнозують особливості демографічної й міграційної політики держав субрегіону.

2. Промисловість країн регіону.

Розповідь учителя з використанням настінної економічної карти Євразії, колекцій «Бавовник» і «Вовна».

3. Особливості сільського господарства регіону.

Учитель організовує заслуховування повідомлень, підготовлених учнями вдома. Під час обговорення використовується картина «Пустеля», 'ясовуються характерні особливості оазисного й богарного землеробства, виділяються зони сільськогосподарської спеціалізації, показується негативний вплив монокультури бавовника на якість ґрунтових ресурсів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Учні разом з учителем розглядають та аналізують магнітну схему «ЕВЦ легкої промисловості (з опорою на вирощування бавовника)», визначають ступінь його розвитку в центральноазіатських країнах. Учитель організовує дискусію за темою «Чи можливе відновлення Великого шовкового шляху в сучасних умовах?».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріали уроку.

2. Повідомлення «Горячі точки» Південно-Західної Азії».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн