Урок на темму "ЧЕХІЯ, БОЛГАРІЯ ТА СЛОВЕНІЯ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №127

Дата:

ЧЕХІЯ, БОЛГАРІЯ ТА СЛОВЕНІЯ.

Мета: визначити головні риси ЕГП, природних умов і природних ресурсів Чехії, Болгари та Словенії, їх вплив на розвиток господарства; оцінити сучасний стан економіки Чехи, Словени та Болгарії, проаналізувати їх шлях від соціалізму до членства в 6С; вивчити особливості галузевої та територіальної структури промисловості й сільського господарства країн, рівень розвитку їх інфраструктури; розвивати вміння учнів працювати з економічними картами; виховувати повагу до сусідніх держав і народів.

Обладнання: підручник, географічні атласи для 10 класу, настінні політична, економічна та фізична карти Свропи, скринька, папірці із запитаннями, демонстраційні умовні знаки кам'яного вугілля, ртутних, поліметалевих і мідних руд, збільшене зображення комплексу «Золоті Піски».

Ключові поняття: ЕГП, постсоціалістична країна, природні умови, природні ресурси, демографічна ситуація, густота населення, промисловість, сільське господарство, сфера послуг, туризм, міжнародні економічні зв'язки.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Завдання

Запишіть якомога більше статей експорту Румунії. (Троє учнів працюють біля дошки.)

Прийом «Скринька Пандори»

1. До якої групи країн за сучасною типологією належать Угорщина й Румунія?

2. Якою є форма правління Угорщині та Румунії?

3. До яких країн за національним складом належать Угорщина й Румунія?

4. У якій із країн роль столиці більша? Як називається це місто?

5. Чому угорців називають «народ, який загубився в центрі Європи»?

6. Яка з країн — Угорщина чи Румунія — має кращу мінерально-сировинну базу? Назвіть її найважливіші корисні копалини.

7. Яка з країн — Угорщина чи Румунія — має більші лісові ресурси? Із чим це пов'язано?

8. Яка з країн — Угорщина чи Румунія — має сприятливіші умови для розвитку землеробства? Із чим це пов'язано?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель звертає увагу учнів на те, що співробітництво України з Угорщиною й особливо з Румунією ускладнюють певні обставини: територіальні претензії з боку деяких румунських політичних сил та видача угорських паспортів громадянам України без погодження з нашою країною. Як правило, подібні випадки значно рідкісніші, коли йдеться про співпрацю країн, які не мають безпосереднього кордону. Учитель пропонує розглянути в цьому аспекті кілька країн Східної (Централ ьно-Східної) Європи. Одна з них — невелика держава Словенія, яка утворилася в процесі розпаду Югославії, приваблює до себе українських туристів та відпочиваючих. Дві інші здавна добре відомі українцям. Із народами цих держав нас тісно поєднує історичне минуле. Ці країни — Чехія, Болгарія та Словенія.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості ЕГП Чехії, Болгарії та Словенії.

Бесіда

1) Зі скількома країнами має сухопутний кордон кожна з держав, які вивчаються на поточному уроці?

2) Скільки країн-сусідів належать до високорозвинених?

3) Скільки сусідніх країн є членами ЄС?

4) Чи є серед сусідніх країн члени Великої сімки?

5) Який переважаючий характер мають кордони — гірський чи рівнинний?

6) Чи всі країни, що вивчаються на уроці, мають вихід до моря? Яка з трьох країн має найшнрший вихід і до якого моря?

7) Чи замерзають морські узбережжя Словенії й Болгарії?

8) Яка з трьох країн має власні значні джерела енергоносіїв?

9) Через територію якої з країн проходить важлива транспортна артерія Європи — річка Дунай?

10) Які інші важливі транс'європейські транспортні коридори проходять через територію Чехії, Словаччини та Болгарії?

11) Чи проходять через них важливі транзитні нафто- і газопроводи? Для підготовки відповідей учні користуються картами географічного атласу для 10 класу. Наприкінці бесіди вчитель пропонує дати загальну оцінку ЕГП кожної з країн.

2. Особливості природних умов і природних ресурсів Чехії, Словенії та Болгарії.

Інтерактивна бесіда

Учитель пропонує звернути увагу на фізичну карту Європи та ставить завдання одному з учнів схарактеризувати особливості рельєфу Словенії. Інші учні або вчитель можуть доповнити відповідь товариша або дискутувати з ним. За таким самим планом характеризується рельєф Болгарії та Чехії. Учитель демонструє збільшене зображення комплексу «Золоті Піски» (Болгарія). Завдання учнів — пояснити своєрідну архітектуру та розташування багатоповерхових будинків, а також їх можливе призначення. Учитель послідовно ставить запитання: 1) Що дало можливість створити в Болгарії та Словенії подібні комплекси? 2) Які особливості клімату сприяють розвитку приморського відпочинку? 3) Як називається такий тип клімату? 4) Чи сприяє він розвитку землеробства? о) Чим відрізняється клімат гірських районів Болгарії та Словенії від клімату долин й узбережь? 6) Чому зима в Північній Болгарії помітно холодніша, ніж у долинах її південної частини, хоча літо в обох частинах країни практично однакове? 7) Які відмінності має клімат Чехії порівняно з кліматом Болгарії та Словенії? Чим вони обумовлені? 8) Які типи рослинності складаються в умовах середземноморського та перехідного до морського клімату помірного поясу? 9) Які ґрунти формуються під ними? Чи належать вони до родючих? Учитель повідомляє, що всі три країни забезпечені лише окремими видами корисних копалин. Він показує зображення умовних знаків кам'яного вугілля, ртутних, поліметалевих і мідних руд.

Завдання

1) Назвіть корисні копалини, родовища яких позначають цими знаками.

2) Укажіть, у якій із країн — Чехії, Болгарії або Словенії — є достатні запаси кожної з даних корисних копалин.

3) Назвіть дві причини, чому кожна з країн достатньо забезпечена лише одним-двома видами корисних копалин.

4) Схарактеризуйте особливості поверхневих вод та їх господарське значення.

3. Населення Чехії, Словенії та Болгарії.

Самостійна робота учнів із підручником. Учні мають знайти відповіді на такі запитання: 1) До яких країн — одно-, дво- чи багатонаціональних — належать Чехія, Болгарія та Словенія? 2) Яка спільна риса об'єднує жителів трьох країн? 3) До яких за європейськими мірками країн — густо-, середньо- чи рідкозаселених — належать Чехія, Болгарія та Словенія? 4) Наскільки урбанізовані три країни? 5) Які спільні риси демографічної ситуації спостерігаються в усіх трьох країнах?

Контрольні запитання (учитель ставить їх після закінчення роботи учнів із підручником): 1) Побічним доказом чого свідчить наявність у Чехії досить значної кількості українських заробітчан і майже повна їх відсутність у Болгарії? 2) Чому в Словенії іноземних гастарбайтерів значно менше, ніж у Чехії?

4. Особливості промисловості та сільського господарства Чехії, Болгарії й Словенії.

Розповідь учителя, під час якої учні заповнюють таблицю (форма і зразок заповнення подані нижче). Знак « + » ставиться навпроти галузей, які мають міжнародне значення; знак «0» — навпроти галузей, які працюють переважно на внутрішній ринок та в основному задовольняють його потреби; знак «-» — навпроти галузей, які розвинені недостатньо чи відсутні.

Галузь

Чехія

Болгарія

Словенія

Вугільна промисловість

+

0

-

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Географічний крос

1. Любляна — це столиця ...

2. Країна, яка має морський флот, але не має виходу до моря, — це ...

3. Варна — найбільший приморський курорт ...

4. Зброя — важлива стаття експорту ...

5. Автомобілі «Шкода» виробляються в ...

6. Гострий перець — паприка —• важлива сільськогосподарська культура ...

7. У багатьох країнах світу працюють електрокари, вироблені в ...

8. Острава — потужний центр чорної металургії — перебуває в ...

9. Печера Постойна-Яма — важливий туристичний об'єкт ...

10. Виноградарство — одна з найважливіших галузей сільського господарства ...

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні порівнюють господарство Чехії, Словенії та Болгарії з господарством країн Балтії.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріали уроку та матеріали §62.

2. Підготуйте повідомлення про один із рекреаційно-туристичних об'єктів Чехії, Словенії або Болгарії.

3. Випереджальне завдання. Зберіть цікаву інформацію про Придністровську Молдавську Республіку.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»