Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Урок Механічний та природний рух населення

Географія

Для кого: 8 Клас, 10 Клас

13.10.2021

47

2

0

Опис документу:

Дана розробка створена в двох режимах - дистанційному та змішаному. В розробці поданий теоретичний матеріал. За пунктами дистанційної та змішаної формах навчання подається опис уроку. Це дозволить використовувати конспект не залежно від епідеміологічної ситуації в країні та регіонах. Пропоную цікаві задачі, посилання на відеоматеріал.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Етапи уроку на тему: «Кількість населення. Природний і механічний рух»

(Організація дистанційного та змішаного навчання географії)

Види навчальної діяльності під час організації дистанційного та змішаного навчання географії*** Працювати в умовах світової пандемії надзвичайно цікаво. Вчитель опановує дуже швидко різні форми і методи роботи з дітьми. Варто розуміти необхідність створення плану уроку в двох режимах (он-лайн (дистанційно) та оф-лайн ( в класній кімнаті). Пропоную наступний універсальний матеріал, який буде актуальним у використанні в будь-який час.

План уроку

Тема уроку: Кількість населення. Природний і механічний рух.

Мета уроку: сформувати в учнів систему знань про кількість, склад та закономірності розміщення населення планети; актуалізувати поняття «природний рух», «природний приріст», соціально-економічні причини, що впливають на народжуваність та смертність; навчити характеризувати типи відтворення населення та напрями демографічної політики; розвивати уміння працювати з картографічними, статистичними матеріалами, створювати та аналізувати графіки зміни кількості населення в часі, розв’язувати задачі, логічне мислення та вміння робити висновки; виховувати: аналітичні здібності, культуру поведінки в суспільстві, толерантне ставлення до інших націй та народів.

Тип уроку:засвоєння нових знань та умінь

Вид уроку:змішаний

Методи: словесні, ілюстровані, наочні, інтерактивні, практичні, дистанційні, наочні.

Дидактичне забезпечення: політична карта світу, атласи, підручники,Опорний конспект з предмету «Соціально-економічна географія світу», розділ І «Загальна економіко-географічна характеристика світу», презентаційний проект.

Обладнання: комп’ютер, екран.

Хід уроку

Режим оф-лайн

Режим он-лайн

 • Попередня підготовка

Запитання:

 1. Що таке політична карта світу?

 2. Поясніть, у чому головна відмінність між країною та державою.

 3. Назвіть сучасні форми державного правління.

 4. Схарактеризуйте особливості сучасної соціально-економічної типології країн світу.

 • Попередня підготовка

Діагностичне тестування:перейти за к’юаром:

 • Подання нової інформації

Обговорення кейсів:

Чисельність населення планети становить понад 7 мільярдів 137 млн. осіб (2014), відбувається постійне збільшення — приблизно на 86 млн. осіб за рік. Чому так швидко зростає населення, скільки людей проживало на Землі на різних етапах розвитку цивілізації, які прогнози на майбутнє століття,чи може держава за допомогою певних заходів змінити динаміку відтворення населення в країні, як розвиток економіки впливає на густоту населення? Ці питання завжди цікавили людей.

Головними питаннями сьогоднішнього уроку:

 1. Кількість населення.

 2. Природний рух.

 3. Механічний рух

 • Подання нової інформації

РоРо

Робота з схемою та текстом:

 • Тренування

Групові виконання завдань не на оцінку:

 1. Що таке населення ?

Сукупність людей,які проживають на певній території становлять її населення.

Викладач: Отже, населення світу вивчається трьома науками, а саме:

Демографія досліджує закономірності відтворення населення шляхом аналізу природного руху і змін статево - вікової, шлюбної та сімейної структури.

Етнографія вивчає побутові й культурні особливості життя народів.

Географія населення розміщення населення на земній кулі.

Головним джерелом інформації про зміни населення є переписи,які здійснюються у більшості країн різна 10 років.

Так, у 1820 р. кількість населення досягла 1 млрд. осіб, у 1927 p.— 2 млрд., 1959 p.— 3 млрд., 1974 p.— 4 млрд., 1987 p.— 5 млрд., а у 1999 р.- 6 млрд. 31 жовтня 2011 р. кількість землян досягла 7 млрд., За прогнозами міжнародних експертів наприкінці ХХІ ст. воно становитиме 11 – 12 млрд. осіб.

За одну добу населення планети збільшується на 215 тис. осіб. За одну хвилину народжується 154 дитини. Відбувається постійне збільшення населення Землі – приблизно на 70 – 80 млн. осіб на рік. Це означає, що через кожні 12 місяців населення Землі зростає більш як на одну "Францію", "Велику Британію" чи "Італію", або на один "Єгипет" чи дві "Аргентини".

Явище стрімкого зростання чисельності населення земної кулі дістало назву «демографічного вибуху»

ІІ Запитання учням:

Що таке природний рух?

Природний рух називають ще відтворенням – це зміна чисельності і складу населення в наслідок народжуваності і смертності, без врахування механічного переміщення.

Завдання 1. За картами атласу визначте регіони та країни світу, де темпи приросту є дуже високими або дуже низькими.

Запитання учням

 1. Які причини впливають в названих регіонах на темпи приросту населення?

(економічні, соціальні, релігійні)

Викладач

Зазвичай у світі виділяють два типи відтворення.

Перший тип:порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту (до 12 чоловік на 1000 жителів), велика частка старших вікових груп у структурі населення (старіння нації). Характерний для більшості країн Європи, Північної Америки, Японії. У деяких країнах з першим типом відтворення населення спостерігається від’ємний природний приріст, що призводить до скорочення населення, тобто депопуляції (демографічна криза).

Другий тип:порівняно високі показники народжуваності, стабільні на певному (часто низькому) рівні показники смертності та високий природний приріст (понад 12 чоловік на 1000 жителів), висока частка молодших вікових груп у структурі населення. Властивий країнам Азії, Африки та Латинської Америки. Високі показники природного приросту призводять до демографічного вибуху.

Запитання учням

 1. Яку демографічну політику проводить країна з першим типом відтворення?

Відповідь учня

Демографічна політика спрямована на підвищення народжуваності і природному прирості: щомісячні допомога сім’ям, пільги одиноким батькам, пропаганда престижу материнства, оплата відпустки з догляду за дитиною.

Запитання учням

 1. Яку демографічну політику проводить країна з другим типом відтворення?

Відповідь учня

Демографічна політика спрямована на зниження народжуваності: демографічна політика «одна родина – одна дитина», штрафи на другу дитину, покращення медичного обслуговування.

Запитання учням:

 1. Яку демографічну політику проводять в Україні?

Відповідь учня

Протягом повоєнних часів загальна кількість населення України невпинно збільшувалась: 42 тис. осіб зафіксував перепис 1959 р., 47.5 тис. – перепис 1970 р., 50 тис. – перепис 1979 р. і 51.7 тис – перепис 1989 р. Максимуму – 52 тис осіб було зафіксовано на початок 1993 р. Після цього характер тенденції кардинально змінився і розпочалося скорочення кількості населення. Відповідно, за даними перепису населення в Україні, на 5 грудня 2001 р. загальна кількість постійного населення України становила 48 млн. 241 тис. осіб (із числа постійного населення кількість громадян України становила 47 млн. 950 тис): чоловіків – 22 млн. 316 тис., жінок – 25 млн. 925 тис., За даними Держкомстату на 1 січня 2009 р. в Україні проживало 46 млн. осіб, що приблизно дорівнює відповідним показникам 1972 р.

Запитання учням:

 1. Назвіть причини зменшення показника народжуваності.

Відповідь учня

Причини цього мають історичне коріння і накопичувалися протягом тривалого часу. Перша та друга світові війни, три голодомори (1921, 1932–1933, 1947 рр.), масові репресії 1930–1950-х рр., Чорнобильська катастрофа, затяжна системна криза 1990-х років, відкладання шлюбів і народження дітей, безшлюбне материнство та соціальне сирітство (покинуті батьками діти), зменшення кількість зареєстрованих шлюбів, збільшення кількість розлучень. Спостерігається масове поширення бездітності та однодітності: дві третини сімей мають лише одну дитину. Все це вкрай негативно вплинули на природний процес демографічної еволюції.

Запитання учням: (проблемна ситуація)

Назвіть заходи які повинна проводити держава для подолання демографічної кризи, яка виникла в Україні.

Відповідь учнів (по черзі кожен пропонує своє)

 1. зростання трудових доходів, подолання бідності працюючого населення;

 2. реалізації конституційних гарантій щодо розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомоги на рівні не нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму;

 3. розвитку кредитування, в тому числі із застосуванням механізму податкового кредиту;

 4. державної підтримки сімейного підприємництва, фермерства, інвестування у розвиток соціальної та виробничої інфраструктури села;

 5. розвитку житлового кредитування, насамперед молодіжного, іпотеки, активізації участі населення в пайовому будівництві і житлово-накопичувальних програмах;

 6. законодавчого забезпечення формування фондів соціального житла з метою надання його громадянам, що потребують поліпшення житлових умов;

 7. запровадження соціального патронування та супроводу неповних, соціально неблагополучних, бідних сімей з дітьми з боку державних та громадських організацій;

 8. удосконалення законодавства з питань усиновлення, зокрема дітей, позбавлених батьківського піклування;

 9. надання допомоги безпритульним дітям;

 10. пропаганди у засобах масової інформації дітонародження, досвіду організації сімейного життя, започаткування сучасних форм підготовки молоді до шлюбу та створення сім’ї;

 11. збагачення шлюбно-сімейних традицій, підвищення статусу материнства і батьківства у суспільстві;

 12. розвитку соціального сервісу в сфері обслуговування сімей, надання їм послуг і консультацій.

 13. укладення міждержавних угод про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист;

 14. створення системи інформування населення про можливості працевлаштування в інших регіонах країни;

Викладач

Отже, Європа не бере участь у прирості населення світу. Тому що ситуація майже така, як в Україні спостерігається по всій Європі. Левова частка приросту припадає на країни Азії та Африки.

 • Тренування

Відеозапис:

Пропозиція перегляду наступного відеоматеріалу за посиланням:


https://www.youtube.com/watch?v=oAWh8bGM3aY

Пошук відповідей на запитання:

  1. Дізнатись про сьогоднішню чисельність населення планети за посиланням:

«Население Земли – счетчик населения мира»  – https://countrymeters.info/ru/World 

2. Назвіть найважливіші демографічні показники. (народжуваність й смертність).

3. Поясніть поняття «природний приріст».

4. Які на сьогодні виділяють в країнах світу два основні типи відтворення населення?

5. Поясніть поняття «демографічний вибух» і «демографічна політика». • Виконання практичного завдання

4. Розв'язати задачі.

 • Населення Землі у 2010 році становило 6,8 млрд. осіб. Розрахуйте, скільки населення буде проживати на планеті у 2030 р., якщо природний приріст буде становити: а) 10; б) 11; в) 13%о.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

а) 10%о

6800000000*10/1000=68 млн./рік

6,8*20 (років 2030-2010)=1,36млрд

6,8+1,36=8,16 млрд.

б) 11%о

6800000000*11/1000=74,8 млн./рік

7,48*20 (років 2030-2010)=1,496 млрд.

6,8+1,496=8,296 млрд.

в) 13%о

6800000000*13/1000=88,4 млн./рік

8,84*20 (років 2030-2010)=1,768 млрд.

6,8+1,768=8,568 млрд.

 • Населення Європи у 2010р. становило 720 млн. осіб. Розрахуйте, скільки населення буде проживати в регіоні у 2030 році, якщо природний приріст буде становити 1.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

720000000*1/1000=0,72 млн./рік

0,72*20 років(2030-2010)=14.4 млн.

720+14,4=734,4 млн.

 • Населення Африки у 2010 році становило 984 млн. осіб. Розрахуйте, скільки населення буде проживати в регіоні у 2030 році, якщо природний приріст буде становити 23.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

984000000*23/1000=22,632 млн./рік

22,632*20 років (2030-2010)= 452,64 млн. осіб

984+452,64=1436,64 млн. осіб

 • Населення Австралії у 2010 році становило 19 млн. осіб. Розрахуйте, скільки населення буде проживати в регіоні у 2030 році, якщо природній приріст буде становити 6.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

19000000*6/1000=0,114млн./рік

0,114*20=2,28 млн. осіб

19+2,28=21,28 млн. осіб

 • Населення Землі у 2010 році становило 6830,1 млн. осіб. Розрахуйте темпи приросту, якщо за період 2000-2010 рр. чисельність населення зросла на 851,7 млн. осіб.

Для розв’язання наступних задач, будемо використовувати формулу

Т приросту = Рп-Ро/Ро

Розв’язання:

Чисельність населення в 2000 році – 5978,4 млн. осіб

Чисельність населення в 2010 році – 6830,1 млн. осіб

Т приросту = 851,7/5978,4=0,142

 • Населення Азії у 2010 році становило 4148,9 млн. осіб. Розрахуйте темпи приросту, якщо за період 2000-2010 рр. чисельність населення зросла на 514,7 млн. осіб.

Розв’язання:

2010-2000=10 років

Чисельність населення в 2000 році – 3634,2 млн. осіб

Чисельність населення в 2010 році – 4148,9 млн. осіб

Т приросту = 514,7/3634,2=0,142

 • Населення латинської Америки у 2010 році становило 594,4 млн. осіб. Розрахуйте темпи приросту, якщо протягом 2000-2010 рр. чисельність населення зросла на 83,1 млн. осіб.

Розв’язання:

Період становить 10 років

Чисельність населення в 2000 році – 511,3 млн. осіб

Чисельність населення в 2010 році – 594,4 млн. осіб

Т приросту =83,1/511,3=0,163

 • Виконання практичного завдання

4. Розв'язати задачі.

 • Населення Землі у 2010 році становило 6,8 млрд. осіб. Розрахуйте, скільки населення буде проживати на планеті у 2030 р., якщо природний приріст буде становити: а) 10; б) 11; в) 13%о.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

а) 10%о

6800000000*10/1000=68 млн./рік

6,8*20 (років 2030-2010)=1,36млрд

6,8+1,36=8,16 млрд.

б) 11%о

6800000000*11/1000=74,8 млн./рік

7,48*20 (років 2030-2010)=1,496 млрд.

6,8+1,496=8,296 млрд.

в) 13%о

6800000000*13/1000=88,4 млн./рік

8,84*20 (років 2030-2010)=1,768 млрд.

6,8+1,768=8,568 млрд.

 • Населення Європи у 2010р. становило 720 млн. осіб. Розрахуйте, скільки населення буде проживати в регіоні у 2030 році, якщо природний приріст буде становити 1.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

720000000*1/1000=0,72 млн./рік

0,72*20 років(2030-2010)=14.4 млн.

720+14,4=734,4 млн.

 • Населення Африки у 2010 році становило 984 млн. осіб. Розрахуйте, скільки населення буде проживати в регіоні у 2030 році, якщо природний приріст буде становити 23.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

984000000*23/1000=22,632 млн./рік

22,632*20 років (2030-2010)= 452,64 млн. осіб

984+452,64=1436,64 млн. осіб

 • Населення Австралії у 2010 році становило 19 млн. осіб. Розрахуйте, скільки населення буде проживати в регіоні у 2030 році, якщо природній приріст буде становити 6.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

19000000*6/1000=0,114млн./рік

0,114*20=2,28 млн. осіб

19+2,28=21,28 млн. осіб

 • Населення Землі у 2010 році становило 6830,1 млн. осіб. Розрахуйте темпи приросту, якщо за період 2000-2010 рр. чисельність населення зросла на 851,7 млн. осіб.

Для розв’язання наступних задач, будемо використовувати формулу

Т приросту = Рп-Ро/Ро

Розв’язання:

Чисельність населення в 2000 році – 5978,4 млн. осіб

Чисельність населення в 2010 році – 6830,1 млн. осіб

Т приросту = 851,7/5978,4=0,142

 • Населення Азії у 2010 році становило 4148,9 млн. осіб. Розрахуйте темпи приросту, якщо за період 2000-2010 рр. чисельність населення зросла на 514,7 млн. осіб.

Розв’язання:

2010-2000=10 років

Чисельність населення в 2000 році – 3634,2 млн. осіб

Чисельність населення в 2010 році – 4148,9 млн. осіб

Т приросту = 514,7/3634,2=0,142

 • Населення латинської Америки у 2010 році становило 594,4 млн. осіб. Розрахуйте темпи приросту, якщо протягом 2000-2010 рр. чисельність населення зросла на 83,1 млн. осіб.

Розв’язання:

Період становить 10 років

Чисельність населення в 2000 році – 511,3 млн. осіб

Чисельність населення в 2010 році – 594,4 млн. осіб

Т приросту =83,1/511,3=0,163

 • Оцінювання

Оцінювання проводиться в робочих зошитах.

 • Оцінювання

Оцінювання проводиться у режимі фото або відео зйомці, сканованих копіях чи на інших електронних носіях.

 • Рефлексія

Закінчите речення:

 1. Кількість населення світу більше

(7 млрд. осіб);

 1. Явище стрімкого зростання чисельності населення земної кулі дістало назву (демографічного вибуху);

 2. Зміна чисельності і складу населення в наслідок народжуваності і смертності, без врахування механічного переміщення

(відтворення) ;

 1. Яку демографічну політику проводить країна з першим типом відтворення?

(політика на збільшення народжуваності)

 1. Яку демографічну політику проводить країна з другим типом відтворення?

(політику на зменшення народжуваності)

 1. Який статус міграції отримують полонені, які під час війни опинилися за межами своєї країни та перебували тривалий час поза батьківщиною?

(Репарація)

 • Рефлексія

Написанням есе:

Ми з вами говоримо: емігранти, іммігранти, а за кожним цим словом – людські долі, часом сім’ї, які розлучилися, так і не зустрівшись, це колядки далеко від рідної землі і пасочка, освячена за тисячі кілометрів від рідного дому. Пропоную вам тему для написання есе «Я в чужині стою на чужій землі…» .

 • Зворотній зв'язок

Домашнє завдання

 1. Підручник, опрацювати § 7 (за ред. В.Ю. Пестушко),

 2. Опорний конспект з предмету «Соціально-економічна географія світу», розділ І «Загальна економіко-географічна характеристика світу» ст. 15 – 16

 3. Скласти за параграфом п’ять тестових запитань по темі.

4. Позначити на контурній карті:

а) десять країн із найбільшою чисельністю населення у світі;

б) регіони із найвищою густотою населення.


 • Зворотній зв'язок

Домашнє завдання:

В старостинському окрузі взяти дані про народжуваність , смертність, в’їзд та виїзд громадян і скласти задачу на визначення:

  1. природного приросту;

  2. сальдо міграцій.


23.09.2021 рік

Підготувала - вчителька географії Рябоконь Світлана Олександрівна.

Місце роботи - Очеретуватівський ліцей Магдалинівської селищної ради Новомосковського району.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.