Урок "Лексика: синоніми, омоніми, антоніми, оксюморон". 10 клас

Українська мова

Для кого: 10 Клас

24.08.2021

155

5

1

Опис документу:
Конспект уроку на тему "Лексика: синоніми, омоніми, антоніми, оксюморон".Мета: активізувати, узагальнити та систематизувати знання учнів про слово як предмет вивчення лексикології, його лексичне значення, про синоніми, антоніми, омоніми та пароніми;; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати культуру мовлення, усне та писемне мовлення; виховувати повагу до української мови.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕМА: Синоніми. Омоніми. Пароніми. Антоніми (оксюморон).

Мета: активізувати, узагальнити та систематизувати знання учнів про слово як предмет вивчення лексикології, його лексичне значення, про синоніми, антоніми, омоніми та пароніми;; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати культуру мовлення, усне та писемне мовлення; виховувати повагу до української мови.

Обладнання: презентація, роздатковий матеріал.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ Актуалізація опорних знань.

Гра «Жокей та кінь». Учні поділені на дві групи. Одна група має картки з питаннями, інша – з відповідями. Кожен шукає свою пару.

 1. Лексика – це словниковий склад мови

 2. У реченні «Задумався дуб темношатий» слово «задумався» ужите в переносному значенні

 3. Слова «прикрашати, декорувати, оздоблювати» - синоніми

 4. Слова «війна – мир, довгий – короткий, зима – літо» - антоніми

 5. У реченнях «Я проводжу час у дружній компанії» та «Розпочалася військова кампанія» вжито пароніми

 6. Сполучення «теревені правити, як кіт наплакав, брати за живе» - фразеологізми

Якщо у вас є помилки, то це означає, що вам недостатньо знань з цієї теми.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Уміння людини правильно і влучно користуватися словниковим запасом значною мірою характеризує її загальний рівень володіння мовою. Ми з вами пригадаємо все, що ви знаєте про слово, його лексичне значення, про синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми; дізнаємося про лексико-стилістичні синоніми та їх види, навчимося визначати стилістичне призначення фразеологізмів. І завдяки цим знанням ви досягнете збагачення власного словникового запасу, підвищення культури мовлення, покращите усне та писемне мовлення.

IV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Слово учителя.

Слово є основною одиницею мови і мовлення, пов’язаною з усіма іншими мовними одиницями. На відміну від менших одиниць мови (звуків, морфем), слово характеризується самостійністю і повнозначністю. Водночас слово є будівельним матеріалом для більших одиниць — словосполучення і речення.

Значення слова не є монолітним. Воно як конструктор: складається з елементів – крупинок інформаційних, іноді – крупинок емоційних, ще якісь значеннєві крупинки дістаються йому від інших слів, що стоять поруч. Це так звані семи, відповідно значення слова називають семантикою.

Словниковий склад мови вивчає наука лексикологія.

 1. Спостереження над мовою

Була страшна спека. Гаряче сонце непорушно застигло посеред неба. Його гарячі промені нещадно поливали гарячу землю. Гаряче повітря гарячими хвилями котилося над гарячим степом...

Замініть виділені слова синонімами.

Слова для довідки: Вогненне, палючі, розпечену, перегріте, гарячими, розжареним.

- Яке значення синонімів в українській мові?

 1. Слово вчителя.

Синоніми (від грецького однойменний) – це слова, які мають близьке або тотожне значення, але відрізняються звучанням. Наприклад, проживати – мешкати, башта – вежа, властивий – притаманний. Лексичні синоніми поділяються на абсолютні, семантичні та стилістичні. Семантичні відрізняються відтінками значення: сміливий – відважний, відомий – знаменитий – видатний.

Стилістичні синоніми характеризуються належністю до окремих стилів мовлення та різною мірою емоційно-експресивного забарвлення: говіркий – балакучий, йти – чалапати, швендяти.

Абсолютні синоніми однакові за значенням, стилістичним забарвленням і сферою поширення:мовознавство – лінгвістика.

 1. Практична робота. Метод «Біля пляма».

Учням необхідно заповнити пусті лакуни в таблиці після розповіді вчителя.

Синоніми
Говорити - виступати

Алфавіт – абетка

Говорити - балакати

Повільний – спокійний

Оплески - аплодисменти

Розуміти і метикувати

Житло - будинок

Процент – відсоток

Говорити – ректи

Розглядати – аналізувати

Доказ - аргумент

Прохання - заява

 1. Робота в малих групах.

До поданих слів підібрати синоніми. Визначити, якою частиною мови вони виражені. Зробити висновки.

 • Праця - … (робота, труд, діло) – іменник.

 • Чарівний - … (прекрасний, красивий, чудовий, привабливий, пишний) – прикметник.

 • Говорити - … (бесідувати, розповідати, висловлюватись, балакати) – дієслово.

 • Важко - … (тяжко, нестерпно, скрутно) – прислівник.

 1. Слово вчителя.

Антоніми – це слова переважно однієї частини мови, які мають протилежне значення. Антоніми об’єднуються в пари: день – ніч, світлий – темний, рухатися – стояти, вгорі – внизу. Слова поєднуються в антонімічні пари на основі спільного загального поняття і протилежних виявів якості, властивості, стану предметів тощо. Багатозначне слово може мати кілька антонімічних пар залежно від кількості значень, наприклад: сухий – мякий, сухий – мокрий, сухий – емоційний.

Характерною ознакою пари антонімів є їхня спільність лексичного значення, тому антонімічна пара – завжди слова однієї частини мови.

Антоніми, як і синоніми, допомагають яскравіше, повніше і емоційніше передавати думки.

Вони дають можливість контрастно характеризувати предмети, явища тощо. Особливо широко користуються антонімами майстри художнього слова. З них утворюється стилістична фігура – оксиморон. Це літературно-поетичний прийом, що полягає у поєднанні протилежних за змістом, контрастних понять, які спільно дають нове уявлення. створюючи ефект смислового парадоксу. Наприклад: „На нашій — не своїй землі” (Т. Шевченко); „довго тягтиметься мить” (Є. Плужник); „холодний окріп нарзану” (М. Лєрмонтов).

 1. Дослідницька робота.

Запишіть прислів’я. Підкресліть антоніми. Як впливають вони на зміст і виразність прислів’їв?

 1. Вгору не підскочиш, униз не провалишся. 2. Хто високо літає, той низько сідає. 3. Зле – не гнися, добре – не пнися. 4. Колос повний гнеться до землі, а пустий догори стирчить. 5. Свої сухарі кращі чужих пирогів. 6. Від гніву старієш, від сміху молодієш. 7. Молодість лінива – то старість плачлива.

Фізкультхвилинка

Хто ж там, хто вже так стомився
І наліво нахилився?
Треба всім нам дружно встати,
Фізкультпаузу розпочати.
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки
І зроби чотири кроки.
Вище руки підніміть
І спокійно опустіть
.

8. Слово вчителя

Омоніми - це слова, які однаково звучать, але мають різне значення. Значення омонімів не пов’язані між собою.

Омоніми з'являються внаслідок звукових змін у процесі розвитку мови., випадкового збігу звучання слів: жати (серпом) – жати (стиснути), за в'яз – зав'яз.

9.Розгадування кросворду «Для вдумливих».

Потренуйтесь у доборі омонімів. За значенням одного з омонімів назвіть його, доберіть омонімічну пару і запи­шіть до клітин разом із словом, що розкриває лексичне значення другого омоніма.


Зразок. Монарх і його оточення—Двір. Двір діда.

 1. Вимерлий бик.

 2. Невелика хижа тварина з тонким і гнучким тілом.

 3. Трав’яниста степова рослина; ковила волосиста.

 4. Співочий птах; стриж.

 5. Морський Ао плаваючий птах.

 6. Голуб особливої породи — чубатий, воло­хатий.

 7. Той, хто має чорні брови.

 8. Велика хижа морсь­А риба із плоским тілом і вузьким хвостом.

(Відповіді. 1. Тур олімпіади. 2. Ласка матері. 3. Тирса сосни. 4. Щур бридкий. 5. Чайка козацька. 6. Туркіт горлиці. 7. Чорнобривець цвіте. 8. Скат автомобільний).

 1. Слово вчителя.

Омоніми можуть бути абсолютно схожими за написанням та звучанням і належать до однієї частини мови, а можуть бути належати до різних частин мови, відрізнятися звучанням чи написанням.

 1. Практична робота. Метод «Біля пляма». Учням необхідно заповнити пусті лакуни в таблиці після розповіді вчителя.

  Омоніми  Військова рація – в цьому є рація

  Не з граба - незграба

  Захід сонця – організований захід – північний захід

  Гладкий - гладкий

 2. Робота з роздатковим матеріалом.

Визначте, які з поданих омонімів будуть повними, а які частковими.

Замок, проте, орган, шию, мати, Вовк, стигнути, води, чайка, віз, Швед, зате, ключ, налив, жати.

 1. Слово вчителя.

В українській мові є слова, утворені від одного кореня за допомогою різних афіксів. Вони близькі за зовнішньою формою, звучанням, але мають різні значення. Їх називають паронімами. Зразки паронімів:

Адресат – той, кому пишуть; адресант – той, хто пише.

Абонемент – документ про право користуватись чимось; абонент – той, хто користується абонементом.

 1. Робота в парах (робота з роздатковим матеріалом, взаєморецензування).

Дібрати до поданого слова слово-паронім, ввести їх у речення, пояснити різницю у значеннях.

 1. Адресат

 2. Емігрант

 3. Особовий

 4. Ефектний

 5. Памятка

 6. Білль

 7. Талан

 8. Компанія

 9. Людський

 10. Вирізнятися

 11. Вибачати

 12. Сервіс

 13. Відносини

 14. Завдання

 15. Освоювати


V. Закріплення вивченого матеріалу.

Гра «Хто швидше?»
Вказати синоніми, антоніми, омоніми, пароніми.

1) Думи мої, думи мої, квіти мої діти.
Виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас діти? омоніми
(Т. Шевченко)
2) Поезії ясне світило, з тобою жить, тебе любить.
Понад сто років ти світило і будеш вічно з нами жить! омоніми
(П. Тичина)
3) У графа профіль — як у грифа... пароніми
(Л. Костенко)
4) Ой ви, ручки, ви спрацьовані,
А за що ж ви тут поховані?!
Ой ви, ручки, ви змозолені,
А за що ж ви ще й поколені?! синоніми
(Д. Павличко)
5) Прощай, прощай
чужа мені людино!
Ще не було
ріднішого, як ти,
Оце і є той випадок єдиний,
Коли найбільша мужність — утекти. антоніми
(Л. Костенко)
6) За городом качки пливуть, каченята прячуть.
Вбогі дівки заміж ідуть, а багаті плачуть. антоніми
(Народна пісня)
7) Ска
жи мені правду, мій добрий козаче,
Що діяти серцю, коли заболить?
Як серце застогне і гірко заплаче,
Як дуже без щастя воно защемить? синоніми
(Народна пісня)

VI. РЕФЛЕКСІЯ

Прийом «Сходинки успіху»

Нижня сходинка – у мене нічого не вийшло

Середня сходинка – у мене були проблеми

Верхня сходинка – у мене все вийшло

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.