Урок "Лексична та граматична помилки"

Опис документу:
Вправи на виправлення лексичних, граматичних помилок . Практичні завдання для виправлення росіянізмів,суржиків, кальок,вживання не властивих українськй мові слів або зайвих, тавталогії. Уміння самостійно виправляти помилки

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вправи на виправлення лексичних,

граматичних помилок (міні-підручник)

Перший рівень складності

Завдання 1. Прочитайте. Знайдіть лексичні по­милки слова, вжиті не в тому лексичному зна­ченні. Запишіть виправлені речення, користуючись довідкою.

1. З берези з малим шелестом падає листя. 2. У цій частині ріки дуже, міцна течія. 3. Вітер на ву­лиці був зовсім маленький. 4. У лісі почався бурний листопад. 5. Листа надруковано маленьким шриф­том. 6. По трасі з сильною швидкістю проносилися машини.

Довідка: Дрібний. Тихий. Велика. Сильна. Неве­ликий. Рясний.

Завдання 2. Чи правильно вжито виділені слово­сполучення? Усуньте у реченнях лексичні помил­ки зайві і неправильно сполучені слова.

1. Біля школи учні зробили посадки дерев. 2. Як приємно вести спостереження за небесними світилами у теплу серпневу ніч!

3. Спортсмен дуже хви­лювався, так як зробив свій перший виступ. 4. На уроках української мови учні проводять аналіз речень. 5. Учитель математики проводив перевірку виконання контрольного завдання. 6. Учені постави­ли досліди на поведінці тварин.

Завдання 3. Знайдіть у реченнях лексичні помил­ки — зайві слова. Запишіть відредаговані речення.

І. Радіокоментатор розповість по радіо про хід спортивного матчу. 2. Український режисер Олек­сандр Довженко першим створив перший звуковий фільм. 3. Передплату преси, газет і журналів продов­жено ще на місяць. 4. За допомогою комп'ютерної ме­режі Інтернет послання дійде швидко за лічені се­кунди на інший кінець світу.

Завдання 4. Знайдіть і виправте у реченнях тав­тологію (вживання спільнокореневих слів в одному словосполученні чи реченні).

І. Сьогодні ми святкуємо свято всієї родини. 2. Тарас Шевченко запам'ятався у пам'яті багатьох поколінь. 3. Спорт зміцнює тіло і робить його міцніш і здоровим. 4. Він відчув почуття задоволен­ня від виконаної роботи.

Завдання 5. Знайдіть і виправте лексичні помил­ки невиправданий повтор слова у реченні.

1. Спочатку туман був густий, він довго не розсіювався, потім потихеньку почав розсіюватися і, нарешті, розсіявся. 2. Діти трусять каштани і набирають повні кишені каштанів. 3. Я віддав листа Ользі, вона спочатку показала листа мамі, а потім прочитала листа сама. 4. Я не знала, що у Валенти­на такий гарний голос, а я і не знала.

Завдання 6. Знайдіть у реченнях граматичні по­милки слова утворені неправильно. Запишіть відредаговані речення.

1. В одному селі росли і розцвітали вродою чорноокі працюючі красуні. 2. Нарешті, рибалки отогнали акулу. 3. Він обнімів від здивування. 4. Колись давно жила собі в лісі бабуся, собирала зілля та ліку­вала ним людей.

Довідка: збирала, відігнали, занімів, працьо­виті.

Другий рівень складності.

У пропонованих за­вданнях необхідно виправити допущені у реченнях помилки, вказати їх вид та причину появи.

Завдання 2.1.

1. Я записав у блокнот адрес нового знайомого. 2. Хлопчик вивів із гаража коня похилого віку. 3. Вже скінчилися патрони, вже затупились шаблі, а козаки продовжували стримувати батальй­он татар. 4. Машина на сильній швидкості промча­ла повз наш будинок. 5. Навесні у квітні розцвіта­ють весняні квіти. 6. Попередити хворобу легше, ніж потім її лічити.

Завдання 2.2.

1. Дитинство пройшло Шевченка в Моринцях. 2. Було багато снігу в лісі, який лежав на верхівках дерев. 3. Уже не один космічний кора­бель був виведений на орбіту з людиною на борту. 4. Святослава зворушив незвичайний дар, який звелів прийняти його і зберігати в золотій чаші. 5. Михайло управляв човном, він (хто? що?) підпливав усе ближче до берега. 6. У зоопарку Мені розповіли, що можна навчити (чому?) і папугу, і галку, і ворону.

Завдання2.3.

1. Треба завжди турбуватися і люби­ти тварин. 2. З ранку до вечора білка запасає (що?) і усі щілини в гнізді затуляє. 3. Усе життя Д. Яворницький збирав пісні, легенди та предмети побуту з великою любов'ю свого народу. 4. Бровко підплив до пораненого і жалібно заскавучав, але хто міг йому (кому?) допомогти вночі?

Завдання 2.4.

1. Я разом з Іваном зайшли до кіноза­лу і почали шукати свої місця. 2. Миколка написав, що я приїду до бабусі на канікули. 3. Побачивши зем­ляка, мені стало радісно на душі. 4. Написавши кон­трольну, продзвенів дзвоник. 5. Діти дивилися на клоунів, радісно плеская в долоні. 6. Коли Андрійко приніс додому цуцика, мама не розгнівалося, а при­мусила змити бруд (з кого?).

Завдання 2.5.

1. Мій брат старше мене на шість років. 2. Він у класі самий високий. 3. Я сяду біля його. 4. Мандрівники вирушили у далекий путь. 5. У кіно­театрі не було вільних місців. 6. Дикі гуси летять у вирій осінню.

Завдання2.6.

Коло пасіки росли яблуні й груші, по­схилявши густе гілля над уликами. У балці на косогорі стояла невелика пасіка, ховаючись у густому садки. Він тримав на руках маленького замурзаного онучка. Біля вуликів на пеньку сидів Джеря. Їм обом Любка принесла харч у клунку.

Вправи на виправлення змістових та стилістичних помилок

Перший рівень складності.

Завдання 1. Знайдіть у реченнях слова, що не відповідають даному стилю і усуньте стилістичні помилки.

1. Земля — планета, яка кружляє навколо Сонця. Сонце дарує тепло і світло всім планетам. 2. Вели­ким кострубатим дубам було байдуже, що ішли опа­ди у вигляді снігу. 3. При низькій температурі пара перетворюється у невеликі кристали льоду і утво­рює казкові сніжинки. 4. Із глини трипільці будува­ли добротні будинки, підлоги яких були теж глиня­ними.

Довідка: йшов сніг; зводити оселі; глиняна долівка; обертатися; є джерелом світла і тепла.

Завдання 2. Знайдіть і усуньте змістові помил­ки — допишіть пропущені речення, які необхідні для розкриття теми кожного тексту.

  1. В Україні є величезні поклади найрізно­манітніших сортів глини. Біла глина йде на виготовлення фарфорового та фаянсового посуду, реак­тивних двигунів, різноманітних технічних дета­лей. Є глини жовтого, рожевого, червоного, сірого, зеленого кольорів. З них виготовляють цеглу, чере­пицю, декоративні статуетки, навіть ліки. Гаряча страва в такому посуді довго зберігає тепло, а хо­лодна — холод.

II. Над створенням газет і журналів працює бага­то журналістів. Репортери відвідують засідання парламенту, спортивні матчі, спектаклі, мітинги, беруть інтерв'ю у їх учасників. Він виправляє, іноді скорочує текст. Знімки робить фотокореспондент. Кращі з них відбирає художній редактор.

Довідка: Вони пишуть статті, які потрапляють до редактора. Здавна з глини гончарі робили посуд.

Завдання 3. Знайдіть і виправте змістові помил­ки — зайві речення, які не відповідають темі вислов­лювання. Запишіть висловлювання правильно.

1. На верхів'ях каштанів лежав осінній ранковий туман. Він був густий. Гілки, каштанів були оповиті туманом. Тому не пропускав жодного звуку.

2. Діти трусять каштани і набирають їх повні шапки. Вони зігнали з дерева горобців. Бо каш­тан — чудова річ. З нього можна робити і солдатів, і танки, і пароплави.

Завдання 4. Виправте змістові помилки — пору­шення порядку речень. Запишіть текст правильно.

Та ось кущ зацвітає і всі помічають його. Спо­чатку бузок не чіпають: надто ніжні, недоторкані його квіти. Цілий рік стоїть під вікном непоказний, забутий усіма кущ. Минає кілька днів, і замість чу­дового пахучого куща залишається щось дивне, понівечене, безформне. Але саме через це бузок знову й знову кожного року оновлюється, гарнішає, квітує. Цей кущ безжально обламали.

Другий рівень складності.

У пропонованих за­вданнях необхідно виправити допущені у реченнях помилки, вказати їх вид та причину появи.

Завдання 1.1. Моряки з пароплава побачили у воді морську акулу.

2.Учитель звернувся до класу із запи­танням, але тільки один учень підняв руку. 3. Біля третини учнів не могли розв'язати задачу. 4. Учи­тель попередив, що в слідуючий раз буде контрольна робота.

Завдання 2. 1. Футболіст заробив ще одне зауваження судді. 2. Курсанти скоро будуть майбутніми офіцерами. 3. Дніпро — сама більша ріка України. 4. Київ — древнє місто, воно старше багатьох євро­пейських міст. 4. По великим рікам перевозять і вугілля, залізну руду, зерно, овочі. 5. Джип спеціально створений, щоб їздити по дуже поганим дорогам. Він легко рухається по болотам і по льоду.

Завдання 3. 1. Ми збирали малину, ожину, ягоди, чорницю. 2. Дівчина назбирала повний кошик си­роїжок, підберезників, грибів, опеньок, лисичок. 3. Зи­мують у лісопарках міст горобці, галки, сороки, птахи, коноплянки, зяблики. 4. Я захоплено дивився на величні, високі сосни у сосновому лісі. 5. Фізичні вправи зміцнюють організм і роблять його міцним та здоровим.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
2
5
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!