Урок "Контрольна робота з теми "Лексикологія" (5 клас)

Опис документу:
Тематична контрольна робота з української мови розроблена з урахуванням вікових особливостей учнів 5 класу. Завдання різного рівня складності, допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з даної теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тематична контрольна робота №2

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

І варіант

Початковий і середній рівні по 0,5 б.

1. Виберіть рядок, у якому всі слова вжиті в прямому значенні:

А білий сніг, білий голуб, біла заздрість;

Б тепле слово, добре серце, гострий ніж;

В солодка цукерка, теплий одяг, срібна сережка;

Г срібна трава, гострий кут, холодний розум.

2. Позначте рядок, у якому всі прикметники вжиті в переносному значенні:

А солодкий сон, солодка цукерка, гіркий полин, гіркий смак;

Б білий сніг, білий голуб, біла заздрість, білі скроні;

В гострий погляд, добре серце, тепле слово, солодкий спів;

Г теплий одяг, гострий ніж, гостре слово, тверда рука.

3. Позначте рядок, у якому вказані слова становлять синонімічний ряд:

А височина, вершина, високий, височінь;

Б мовчазний, безмовний, неговіркий, небалакучий;

В слово, словник, словотвір, словниковий;

Г мовити, говорити, кричати, слухати.

4. Позначте пару слів, що є антонімами:

А велетень, гігант;                

Б мужній, сміливий;

В велетень, силач;               

Г велетень, карлик.

5. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А крило літака — крило лелеки;

Б моторний хлопець — моторний цех;

В палаючий степ — палаюче сонце;

Г радісний погляд — сумний настрій.

6. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А абрикос, балет, голос, доля;

Б азбука, бігти, говорити, дивуватися;

В голова, дружина, міст, пілот;

Г артист, кипіти, важкий, гарячий.

7. Укажіть рядок, у якому всі слова є паронімами

А ефектний – ефективний, ясний – темний 

Б адрес – адреса, роздумувати – мислити 

В голосний – голосовий, пам’ятка – пам’ятник,

Г досвідчений – освічений, добрий – злий,

8. Омоніми — це слова, що:

А вживають мешканці певного регіону;

Б протилежні за значенням;

В  близькі за значенням, але різні за формою; 

Г мають однакову форму, але різне значення. 

Достатній рівень - 2 б.

9. Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.

Слова

Лексикологічна група

1. Глибокий-мілкий                             

А омоніми

2.  Самостійний - незалежний

Б  пароніми

3.  Роман, роман          

В синоніми

4. Континент-контингент

Г багатозначні слова

Д антоніми                                  

Високий рівень – по 3 б.

10. Відредагуйте речення.

Подорож тривала дві неділі. Мені дуже невдобно просити тебе допомогти.

11. Складіть речення зі словами музикальний –музичний.

Тематична контрольна робота №2

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ІІ варіант

Початковий і середній рівні по 0,5 б.

1. Позначте рядок, у якому неправильно вжито слово неділя.

А Ця неділя була важкою: щодня по шість уроків.

Б Була неділя — тихий час дозвілля.

В У неділю рано зілля копала.

Г У неділю Кайдаші пішли до Довбушів на оглядини.

2. Укажіть рядок, у якому слова ужиті тільки в прямому значенні:

А Усміхнене сонце, ляпає язиком, гострий погляд;

Б рожевий шовк, водити за руку, краяти серце;

В усміхнені діти, холодне повітря, дзвонити по телефону;

Г квашена капуста, паперовий літачок, м’який характер.

3. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

А Лагідний, дивний, сумирний;

Б безмежний, безкрайній, безконечний;

В дбайливий, старанний, жагучий;

Г цікавий, привабливий, привітний.

4. Укажіть рядок, у якому всі антонімічні пари дібрано правильно:

А Сухий — мокрий, знайти — загубити, тямовитий — розумний;

Б гіркий — солодкий, балакучий — мовчазний, старанний — недбалий;

В боязливий — безстрашний, сумний — здоровий, замерзлий — розталий;

Г заснути — прокинутись, добро — підлість, відкрити — закрити.

5. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є омонімічними:

А Вода з ключа — журавлиний ключ — ключ від дверей;

Б співає завірюха — співає дівчина — співає сопілка;

В вити гніздо — вити на місяць — вити вовком;

Г накреслити коло — знаходиться коло хати — велике коло.

6. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А азбука, бігти, говорити, дивуватися;

Б абрикос, балет, голос, доля;

В артист, кипіти, важкий, гарячий.

Г голова, дружина, міст, пілот;

7. Укажіть рядок, у якому всі слова є паронімами

А голосний – голосовий, пам’ятка – пам’ятник,

Б ефектний – ефективний, ясний – темний 

В досвідчений – освічений, добрий – злий,

Г адрес – адреса, роздумувати – мислити 

8. Антоніми – це слова, що…

А вживають мешканці певного регіону;

Б протилежні за значенням;

В близькі за значенням, але різні за формою;

Г мають однакову форму, але різне значення.

Достатній рівень - 2 б.

9. Доберіть до слів першої колонки антоніми з другої колонки.

1. Старатися

А іти

2. Сохнути

Б применшувати

3. Перебільшувати

В мокнути

4. Стояти

Г лінуватися

Д їхати                                

Високий рівень – по 3 б.

10. Відредагуйте речення

До мами завітали бувші учні. Якщо одягаєш нову річ, спочатку її погладь.

11. Складіть речення зі словами дипломат - дипломант.

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»