Урок "Коливальний рух. Маятники"

Фізика

09.04.2020

330

0

6

Для кого: 7 Клас
Опис документу:
План-конспект уроку. Урок № 12 теми «Механічний рух (основи кінематики)» курсу фізики 7 класу по темі "Коливальнтй рух, Маятники". У конспекті є привязка до слайдів у презентації до цього уроку. Дякую!
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Відкритий урок у 7 класі

Тема: Коливальний рух . Маятники.

Мета уроку: надати учням уявлення про коливальний рух, ввести поняття амплітуди, періоду та частоти коливань; ознайомити учнів з видами маятників; показати практичне застосування маятників у техніці, в побуті.

Завдання уроку :

навчальна - навчитися розуміти формули для розрахунку основних фізичних характеристик коливальних процесів;

розвиваюча - закріпити знання формул періоду і частоти коливань та їх застосування при вирішенні завдань ;

виховна - виховувати свідоме ставлення до процесу навчання, самостійність у закріпленні отриманих знань, пізнавальний інтерес.

Місце уроку в програмі: Урок № 12 теми «Механічний рух (основи кінематики)» курсу фізики 7 класу

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Міжпредметні звязки: математика та інформатика.

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, презентація до уроку, математичний та пружинний маятники, різні види коливальних систем, блок-схема до уроку для заповнення.

План уроку

 1. Організаційний момент ( 1 хв).

 2. Перевірка домашнього завдання ( 5хв).

 3. Фронтальне опитування ( 5хв).

 4. Пояснення нової теми у формі бесіди ( 17хв). 

 5. Фізкультхвилинка (3 хв)

 6. Рефлексія(закріплення нового матеріалу) ( 10хв).

 7. Підсумок уроку (3 хв).

 8. Домашнєзавдання( 1 хв).

Хід уроку

Девіз:

Три шляхи ведуть до знань:

шлях наслідування – найлегший,

шлях роздумів – найскладніший

і шлях дослідження – найцікавіший.

Конфуцій

І. Організаційний момент.

Привітання з учнями, перевірка відсутніх, створення емоційної, доброзичливої атмосфери на уроці.

(Слайд №1)

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні по черзі диктують хід розв’язку домашніх завдань. Якщо є помилки ми разом їх виправляємо та корегуємо. Впр. 68, 69, 80.

Чому Місяць завжди повернений до Землі однією стороною?

ІІІ. Фронтальне опитування , що переходить у постановку нової теми, мети і завдань.

Чи знаєте ви про те, що 70 років тому в Америці в Оклахомі зруйнувався міст? Давайте подивимось відео. (Відео «Руйнування моста»). Чому це сталося? Тому що міст коливався! Отже тема нашого уроку «Коливальний рух. Маятники.»

Сьогодні ми познайомимося ще з одним видом механічного руху — а саме, з коливальним рухом, бо цей рух є одним з найпоширеніших у природі видів руху, і всі ми його неодноразово спостерігали. Наведіть приклади коливального руху? А ось ще деякі приклади коливального руху:

- гойдалка;

- гілки й листя дерев на вітрі;

- під дією вітру коливаються висотні будинки;

- автомобіль на ресорах під час руху;

- струни музичних інструментів;

- маятник заведеного годинника;

- голосові зв’язки людини, коли видають звуки.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

( Слайд №2) Коливання - фізичні процеси, що точно або приблизно повторюються через однакові інтервали часу.
Залежно від фізичної природи розрізняють механічні й електромагнітні коливання.

Механічні коливання – це такий рух, під час якого положення і швидкість руху повторюються через певні інтервали часу.

(Слайд № 3) Повторюються рухи поршня у двигуні автомобіля, човнів – на хвилях, стержня відбійного молотка, сита сортувальної установки. Усе це приклади механічних коливань.

Якщо дією інших тіл на маятник можна знехтувати, то кажуть, що тіла у складі маятника утворюють коливальну систему. Якщо вивести коливальну систему зі стану рівноваги – відхилити кульку з початкового положення і відпустити, то далі коливання будуть продовжуватися без зовнішнього втручання за рахунок взаємодії між тілами системи.

(Слайд № 4) Маятник – це тверде тіло, яке здійснює коливання навколо нерухомої точки.

Прикладом коливної системи можна вважати математичний маятник.

Математичним маятником називається ідеалізована коливальна система без тертя, що складається з невагомої й нерозтяжної нитки, на якій підвішена матеріальна точка.

Маятник, який коливається під впливом притягання до Землі, називають фізичним маятником.

Як видно з слайда №5 маятник у певний момент відхиляється від положення рівноваги на деяку максимальну відстань. Це відхилення маятника назвали амплітудою коливань.

Амплітуду коливань позначають літерою À. Її одиницею в СІ є один метр (1 м).

Значення амплітуди залежить тільки від того, на яку відстань тіло відвели від положення рівноваги перед початком коливань.

За одне повне коливання тіло, яке коливається, проходить шлях, що дорівнює чотирьом амплітудам.

(Слайд № 6) Маятник виконує одне повне коливання за певний час.

Тривалість одного повного коливання називають періодом коливань.

Період коливань – це найменший інтервал часу, через який певний стан руху тіла повністю повторюється.

Період коливань позначають літероюТ. Його одиницею в СІ є одна секунда (1 с).

Якщо за час t відбулося N повних коливань, то, щоб визначити періодТ, потрібно t поділити на N, тобто:Т= t/N

За одне коливання тіло проходить шлях що дорівнює 4 амплітудам.

Період коливань маятника залежить від його довжини. Що довший маятник, то більший період його коливань.

Якщо виконати досліди з пружинним маятником (слайд № 7), який складається з пружини і підвішеного до нього тіла, то виявиться: що більша маса підвішеного до пружини тіла, то більший період коливань пружинного маятника.

(Слайд № 8) Коливання характеризуються також частотою коливань, яку позначають грецькою літерою ν (ню).

Частоту коливань визначають числом коливань, виконаних системою за одиницю часу.

Якщо за час t відбулося N коливань, то, щоб визначити частоту ν, потрібно N поділити на t, тобто:

ν= N/t.

Частота й періодколиваньпов’язаніоберненопропорційноюзалежністю, тому: ν= 1/Т, де Т – період коливань; ν – частота коливань.

(Слайд № 9) Одиницею частоти в СІ є один герц (1 Гц). 1 Гц = 1/с, названа одиниця так на честь відомого німецького фізика Генріха Герца (1857–1894).

Якщо частота коливаньν = 1 Гц, то це означає, що відбувається одне коливання за секунду. Приблизно з такою частотою б’ється серце людини.

Якщо ν = 50 Гц, то відбувається 50 коливань за секунду.

(Слайд № 10) Коливання, які відбуваються в коливальній системі за рахунок взаємодії між тілами, що її утворюють, називають вільними.

Вільні коливання – затухаючі. Амплітуда з часом зменшується до 0. Причина – сили тертя.

Коливання, які відбуваються під дією зовнішньої періодичної сили, називаються вимушеними.

Коливання, амплітуда яких не змінюється з плином часу, називають незатухаючими.

Застовування коливань: маятник Фуко.

V. Закріплення нових знань та умінь у вигляді фізкультхвилинки. (Слайд № 11)

 1. Що таке коливання?

 2. Наведіть приклади механічних коливань.

 3. Що називають періодом коливань?

 4. Як практично визначити період коливання?

 5. Що показує частота коливань?

 6. Який зв’язок існує між періодом і частотою коливань?

 7. Як зміняться період і частота коливань математичного маятника, якщо амплітуду коливань зменшити удвічі?

 8. Як зміняться період і частота коливань математичного маятника, якщо довжину нитки збільшити ?

 9. Як зміняться період і частота коливань пружинного маятника, якщо масу тіла, прикріпленого до пружини, зменшити?

 10. Скільки разів протягом одного періоду маятник проходить положення рівноваги?

і частотою коливань?

Задачі. (Слайди № 12-16)

 1. Поршні двигуна автомобіля здійснюють коливання з періодом 50 мс. З якою частотою коливаються поршні?

 2. Ударний вузол перфоратора здійснює коливання із частотою 2,5 Гц. З яким періодом коливається ударний механізм?

 3. Після того, як гойдалку відхилили, вона перший раз пройшла положення рівноваги через 1 с. Яка частота коливань гойдалки?

 4. Частота коливань тіла дорівнює 4 Гц. Знайдіть період коливань тіла. Скільки коливань здійснить тіло за 1 хв?

 5. Амплітуда коливань тіла дорівнює 5 см. Знайти шлях який пройшло тіло, якщо воно здійснило 50 коливань?

VІ. Підбиття підсумків уроку. Вправа незакінчене речення. (Слайд № 17)

 • На цьому уроці я дізнався…

 • Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що …

 • Сьогоднішній урок навчив мене …

 • На уроці мені було…

 • У майбутьному мені ці знання…

VІІ. Домашнє завдання. Вивчити § 21. Впр. 73, 74. Інформацію про Г. Герца.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Фізика

09.04.2020

330

0

6

Для кого: 7 Клас