Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Урок - гра "Найрозумніший географ"

Географія

Для кого: 8 Клас

11.06.2019

4307

16

0

Опис документу:
Мета. Виявити серед учнів найбільш ерудованого; розвивати пізнавальний інтерес до географічної нау¬ки; поглибити опорні знання і вміння, отримані на уроці; розвивати творчі здібності учнів з урахуван¬ням їхніх індивідуальних особливостей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Найрозумнішій географ

Мета. Виявити серед учнів найбільш ерудованого; розвивати пізнавальний інтерес до географічної нау­ки; поглибити опорні знання і вміння, отримані на уроці; розвивати творчі здібності учнів з урахуван­ням їхніх індивідуальних особливостей.

Захід проводиться у формі відомої інтелектуальної гри «Найрозумніший», в основі лежать питання з фізичної географії України.

Підготовка до проведення гри.

У залі знаходиться карта України, магнітні дошки. Учитель забезпечує учасників ручками і листочками для участі в І турі; номерки учасникам, плакати із завданнями для конкурсу «Дешифрувальник», листів­ки з номерами від 1—32 синього, червоного, жовтого і білого кольору для III туру, магніти, призи учасни­кам і диплом «Найрозумнішого географа» — пере­можцю; підготовлені на окремих аркушах теми з пи­таннями.

I тур

1. Розповідь про себе.

2. Відповіді на запитання тестового характеру.

3. Перевірка відповідей журі.

4. Пауза. «Сміхотерапія».

5. Повідомлення результатів журі. Шість учасників,які набрали найбільше балів, виходять до II туру.

II тур

1. Щоб визначити послідовність вибору теми і відповіді, провести гру «Дешифрувальник».

2. Повісити номерки учасникам, в якій послідов­ності вони виконали завдання.

3. Тема на вибір:

  • Фізико-географічне положення України.

  • Рельєф України.

  • Корисні копалини України.

  • Поверхневі води України.

  • Тваринний і рослинний світ України.

  • Зона степу України.

4. Одне питання — 1 бал.

5. Журі рахує бали. До III туру виходять три учас­ники.

6. Пауза. «По країнах і континентах».

III тур

1. Щоб визначити послідовність завдання, провес­ти гру «Дешифрувальник».

2. Вибір теми учасниками:

  • Українські Карпати.

  • Кримські гори.

  • Азовське море.

  • Чорне море.

3. Готова магнітна дошка з номерами від 1—32.

4. Перший учень — червоний номер; другий — жовтий; третій — синій. Білі номери — це загальні
питання.

5. Своя тема — 2 бали; тема суперника — 3 бали; загальні питання — 1 бал.

6. Відповідають по черзі, яку визначив «Дешифру­вальник».

7.Учні запам'ятовують за 5 секунд свої номери пи­тань і повертають дошку.

8. Учитель зачитує питання тем учасників, а асис­тенти допомагають знімати номерки і показують,
якого вони кольору.

9. Підведення підсумків журі.

10. Нагородження переможця і учасників.

Додаток

І тур. Тестові завдання

1. Чи відрізняються поняття «континент» і «мате­рик»:

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

2. Ерою нового, сучасного життя називають:

а) палеозой;

б) кайнозой;

в) мезозой.

3. Найнижчим місцем планети є:

а) Прикаспійська низовина;

б) Мертве море;

в) Причорноморська низовина.

4. Виберіть правильне твердження:

а) характерною особливістю океанічної земної ко­ри є відсутність гранітного шару;

б) внаслідок руху Землі навколо осі відбувається зміна пір року.

5. Виберіть основі кліматичні пояси:

а) тропічний;

б) субекваторіальний;

в) арктичний; '

г) субтропічний;
є) помірний.

6. У природному комплексі всі континенти:

а) розвиваються окремо;

б) пов'язані між собою.

7. Україна — держава:

а) Європи;

б) Азії;

в) Австралії.

8. Україна межує з:

а) Росією;

б) Німеччиною;

в) Індією.

9. Найвища гора Євразії і світу:

а) Монблан;

б) Аконкагуа;

в) Еверест.

10. Євразію утворюють дві частини світу:

а) Європа;

б) Австралія;

в) Азія;

г) Африка.

11. Яка кількість океанів на планеті:

а) 4;

б) 5;

в) 6.

12. В яких видах руху Земля не бере участі:

а) навколо своєї осі;

б) навколо Сонця;

в) навколо Місяця.

13. Столиця України:

а) Харків;

б) Київ;

в) Одеса.

14. Річки України відносяться до басейнів таких
морів:

а) Чорного;

б) Азовського;

в) Баренцового;

г) Балтійського;

д) Середземного.

15. Зону лісостепу України поділяють на:

а) фізико-географічні області;

б) фізико-географічні підзони;

в) фізико-географічні провінції.

16. Площа України:

а) 703 тис. км2;

б) 560 тис. км2;

в) 603 тис. км2.

17. Скільки частин світу на Землі:
а) 5;

6) 6;

в) 7.

18. На заході Україна не має спільних кордонів з країнами:

а) Польща і Словаччина;

б) Чехія і Болгарія;

в) Польща і Угорщина.

19. Територія України розташована в таких годин­ них поясах:

а) першому;

б) другому;

в) третьому;

г) четвертому.

20. Проголошення незалежності України відбулося:

а) 1985 р.;

б) 1991 р.;

в) 1945 р;

г) 1922 р.

Відповіді: 16; 26; 36; 4а; 5а, в, є; 66; 7а; 8а; 9в; 10а, в; 11а; 12в; 136; 14а, б, г; 15в; 16в; 176; 186; 19а, б, в; 206.

Пауза. «Сміхотерапія» II тур

1. Завдання «Дешифрувальник»

8571461 (Україна)

2. Теми для вибору:

1) Фізико-географічне положення України

1. Площа поверхні України. (603, 7 тис. км2).

2. Географічний центр України. (с. Добровеличівка)

3. Із скількома державами проходить сухопутний кордон України. (7 держав)

4. З якою державою межує Україна на сході? (Росія)

5. Якими морями омивається територія України. (Чорне, Азовське)

6. Які годинні пояси перетинають територію Ук­раїни? (2-й і 3-й)

7. Коли було проголошено об'єднання України в єдину державу? (1919 р.)

8. Коли була включена до складу України Кримсь­ка область? (1954 р.)

9. Коли завершилося формування території Ук­раїни? (1954 р.)

10. Коли відбулося проголошення незалежності Ук­раїни? (1991 р.)

11. Яка протяжність України із Заходу на схід? (1316 км)

12. Скільки областей входить до складу України? (24 області і АР Крим)

13. Яка відстань між крайньою північною і півден­ною точками по прямій лінії? (893 км)

14. Назвіть південну крайню точку України. (м. Сарич)

15. Назвіть абсолютну висоту найвищої точки всієї України. (г. Говерла, 2061 м)

2) Рельєф України

1. В межах якої рівнини розташована більша час­тина України? (Східно-Європейської)

2. Назвіть найвищу абсолютну висоту на території України? (г. Говерла, 2061 м)

3. Назвіть найвищу точку Кримських гір? (1545 м, Роман-Кош)

4. Найбільша за площею височина України? (Подільська)

5. Яка низовина розміщена на півночі України? (Поліська)

6. Скільки відсотків займають гори в Україні? (5%)

7. Назвіть столицю України. (м. Київ)

8. Перелічіть гірські системи України. (Українські Карпати, Кримські гори)

9. На якій низовині знаходиться Херсонська об­ласть? (Причорноморська)

10. Що таке рельєф?

11. Який рельєф України? (Рівнинний)

12. Які сили Землі відносять до внутрішніх? (Магматизм, вулканізм, землетруси, рух літосферних плит)

13. Які сили Землі відносять до зовнішніх? (Вивітрювання, робота вітру, льоду, текучих вод)

14. Які форми рельєфу переважають у вашій місцевості? (Яри, балки)

15. Для якої низовини України характерна значна заболоченість ? (Поліська низовина)

3) Корисні копалини України

1. Назвіть вугільні басейни України. (Львівсько-Волинський, Донецький, Дніпропетровський)

2. Де добувають залізну руду в Україні? (Криворіжжя, Керч; Кременчук; Бєлозерський)

3. Назвіть паливні корисні копалини. (Вугілля, нафта, газ, сланці, торф)

4. Що ми Відносимо до будівельних матеріалів? (Пісок, глина, граніт)

5. Назвіть руди кольорових металів, які добувають в Україні. (Вольфрамові, мі ані, уранові, титанові, золото)

6. До якої тектонічної структури належать рудні корисні копалини? (Український кристалічний щит)

7. До якої тектонічної структури належать паливні корисні копалини? (Западини, прогини)

8. Назвіть корисні копалини Херсонщини. (Пісок, глина, торф, мертель)

9. Де добувають в Україні кухонну сіль? (Донецький кряж, узбережжя Сиваша)

10. Що означаєзначок?(Природний газ)

11. Назвіть умовні значки.

4) Поверхневі воли України

1. До басейнів яких океанів належать річки Ук­раїни? (Атлантичний)

2. Яке озеро України найбільше за своєю площею? (оз. Ялпуг)

3. Яка найбільша річка України? (р. Дніпро)

4. Який канал України найдовший, що сполучаєть­ся з Кримом? (Півленно-Кримський)

5. До басейну яких морів належать річки України? (Чорного, Азовського)

6. Яке живлення річок України? (Змітане)

7. Покажіть столицю України. (Київ)

8. Чи існують екологічні проблеми поверхневих вод України? (Так, забруднення)

9. Які водні об'єкти відносять до поверхневих вод України? (Річки, озера, болота, підземні води)

10. Які річки бувають за характером течії? (Гірські, рівнинні)

11. Як називається місце впадання річки в море чи іншу річку? (Гирло)

12. Назвіть відомі вам річки України.

13. Назвіть відомі вам озера України

14. Як називається короткочасне підвищення рівня води в річці? (Паводок)

5) Тваринний і рослинний світ України

1. Де в Україні постійно проживає бурий ведмідь? (Карпати)

2. Перечисліть найбільш типових представників тваринного світу степу? (Польові миші, ховрахи)

3. Перечисліть найбільш типових представників тваринного світу лісів? (Білки, лисиці, вовки, зубри)

4. До яких наслідків призвела діяльність людини у тваринному світі? (Зменшується)

5. Що таке реакліматизація? (Завезені знову)

6. Яку тваринну реакліматизовано в Україні? (Зубра)

7. Яке господарське значення лісів? (Промисловість, затримка ґрунтів)

8. Які області найбільш багаті на ліси? (Чернігівська, Житомирська, Київська, Волинська, Кримська, Карпати)

9. Які представники листяних порід є найбільш ти­повими для зони мішаних лісів України?

(Дуб, вільха, смерека, береза, граб)

10. Яка з природних зон зазнала найбільшого впли­ву господарської діяльності? (Степ)

11. В якому році створена Червона книга України? (1976 р.)

12. Що таке рослини-ендеміни? (Тільки в даній місцевості)

13. Що таке рослини-релікти? (Залишені з давніх епох)

14. Назвіть природні заповідники України.

15. В якому заповіднику охороняються незаймані степи України? (Асканія-Нова)

6) Зона степу України

1. Які форми рельєфу займають територію степо­вої зони? (Низовини, височини, кряж)

2. Яка форма рельєфу найвища в зоні степу?

3. Які ґрунти характерні зоні степу? (Чорноземи різні, каштанові)

4. Які області входять до зони степу?

5. З якою зоною степ межує на півночі? (Лісостеп)

6. Де проходить південна межа зони степу?(Чорне і Азовське моря)

7. Назвіть середньорічну кількість опадів степу? (350—450 мм)

8. Яка максимальна 1° повітря влітку в зоні степу? (+40°)

9. Які несприятливі фізико-географічні процеси характерні для зони степу? (Вітрова ерозія, засолення, посухи, суховії)

10. Чому степові ландшафти у недоторканому стані зникли ще задовго до початку їх наукового дослі­дження? (Землеробство)

11. Назвіть заходи щодо охорони степу? (Заповідники,...)

12. Які галузі сільського господарства характерні зоні степу? (Виноградарство, овочівництво, рільництво)

13. Перечисліть типових представників фауни зо­ни степу.

14. До якої зони входить ваша область?

15. Покажіть на карті зону степу.

3. Пауза. «По країнах і континентах»

Завдання 1. Відгадай про яку країну йдеться:

а) Туманний Альбіон —(Англія)

б) Країна ранкового Сонця —(Японія)

Завдання 2. Пройдемося вулицями. Де вони знахо­дяться?

а) Єлисейські поля —(Франція)

б) Пенсільванія авеню —(США)

в) Уолт-стріт —(Великобританія)

г) Хрещатик —(Україна)

Завдання 3. Яка батьківщина:

а) кави? (Африка)

б) чаю? (Індія)

в) картоплі? (Пд. Америка)

Завдання 4. Заглянемо на кухню:

а) У якій країні традиційна страва — макарони? (Італія)

б) Чия кухня славиться сосисками та ковбасою? (США)

в) Для жителів якої країни рис та риба — основні продукти харчування? (Японія)

III тур

1. Завдання «Дешифрувальник»

82776610461 (Херсонщина) 2. Теми для вибору: 1) Українські Карпати

1. Відносно до сучасного фізико-географічного розташування території України Українські Карпати відносяться до якої одиниці?(Фізико-географічна країна)

2. До якої тектонічної структури відносяться Ук­раїнські Карпати?(Альпійсько-гімалайський середньо-рухливий пояс)

3. Які корисні копалини добувають у Карпатах? (Нафта, газ, кальцієві солі, сірка, фосфорити, золото)

4. За висотою Карпати відносять до яких гір? (Середньовисокі)

5. За віком до якої групи відносять Українські Кар­пати? (Молоді)

6. Як називають округлі пологі верхівки Українсь­ких Карпат? (Полонини)

7. Яка кількість опадів випадає в Українських Кар­патах? (1500—1600 мм)

8. Назвіть характерні несприятливі фізико-географічні процеси Українських Карпат? (Катастрофічні повені, наводки, водна ерозія ґрунту)

2) Кримські гори

1. Яка частина Кримських гір найвища? (Південно-західна)

2. Скільки становить від загальної площі гірської території України площа Кримських гір? (1%)

3. Як називаються вершини Кримських гір, безлісі і сталоподібні? (Яйли)

4. Назвіть найвищу вершину Кримських гір? (Роман-Кош, 1545 м)

5. За віком які це гори? (Молоді)

6. У якому кліматичному поясі знаходиться півден­ний берег Криму? (Субтропічному)

7. Назвіть найбільші курортні міста Кримських гір? (Ялта, ...)

8. В якій адміністративній одиниці знаходяться Кримські гори? (АР Крим)

9. Із яких пасом складаються Кримські гори? (Зовнішнє, внутрішнє, головне)

3) Азовське море

1. Через яку протоку Азовське море сполучається з Чорним? (Керченську)

2. До басейну якого океану відноситься Азовське море? (Атлантичного)

3. Найбільша коса Азовського моря? (Арабатська стрілка)

4. Найбільший острів Азовського моря? ; (о. Коса Бірючий)

5. Максимальна глибина Азовського моря? (14 м)

6. Яке місто вважається найбільшими промисло­вим центром? (Маріуполь)

7. Солоність Азовського моря? (13—14%)

8. Чи має ваша область вихід до Азовського моря?

4) Чорне море

1. До басейну якого океану відноситься Азовське море? (Атлантичного)

2. Солоність Чорного моря? (17—18%)

3. Які річки впадають в Чорне море? (Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг)

4. Якою речовиною насичені води Чорного моря? (Сірководнем)

5. Максимальна глибина Чорного моря? (2245 м)

6. Чи замерзає взимку Чорне море? (Ні)

7. Який острів Чорного моря найбільший? (о. Джарилгач)

8. В якому кліматичному поясі знаходиться Чорне море? (Субтропічному)

Загальні питання

1. Хто вперше відкрив береги Америки? (Христофор Колумб)

2. Назвіть одиниці вимірювання в космосі. (Астрономічна одиниця, світовий рік)

3. Яка умовна лінія ділить Землю на Північну і Південну півкулі? (Екватор)

4. Яка планета найближча до Сонця? (Меркурій)

5. Який напрямок показують меридіани? (Пд.-Пн.)

6. Назвіть внутрішню будову Землі. (Ядро, мантія, астен., земна кора)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.