Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Урок "Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівників"

Українська мова

Для кого: 11 Клас

01.11.2019

5378

688

0

Опис документу:
Матеріал допоможе поглибити та закріпити знання і уміння з теми уроку; розвине уміння встановлювати взаємозв'язки в мові; уточнювати інформацію; формувати навички, дотримуватись нормативності в мовленні.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 14

ДАТА :

Тема:

Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівників.

Мета:

(формування компетентностей): предметні: поглиблення та за­кріплення знань і умінь з теми уроку; ключові: уміння встановлювати взаємозв'язки в мові; інформаційні: уміння уточнювати інформацію; ко­мунікативні: формування навичок дотримуватись нормативності в мов­ленні; загальнокультурні: розвиток інтересу до навколишнього світу.

Тип уроку:

закріплення і поглиблення знань, умінь і навичок.

Обладнання:

дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Цікаві факти про українську мову

- Прочитайте. Що в повідомленні викликає інтерес? Яка частина мови допомагає передати кількісні аспекти в житті?

За різними даними, українська мова займає 25 або 32 міс­це за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Для 35-37,5 мільйонів осіб українська мова є рідною. Загалом у світі 41-45 мільйонів осіб володіють українською.

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Повторення

  • Що називається числівником? Наприклад...

  • Як змінюються числівники? Наприклад...

  1. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спостереження над мовним матеріалом

  • Прочитайте слова з відомої пісні. Назвіть числівники. У яких стилях мовлення числівник трапяється частіше?

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Д. Павличко

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Фронтальна бесіда

1. На які розряди за значенням діляться числівники?

2. Які існують групи числівників за будовою? Приклади.

3. Як змінюються кількісні й порядкові числівники? Приклади.

2. Граматичний розбір

- Запишіть речення і зробіть граматичний розбір числівників.

Незважаючи на те що ліфта всередині вежі (Ейфелевої) спершу не було і людям доводилося долати тисячу сімсот сходинок пішки, тільки за один 1889 рік було зареєстровано близько двох мільйонів відвідувачів (Із газети).

3. Конспектування

- Складіть конспект на тему «Система відмінкових парадигм числівника».

Числівники характеризуються великою системою відмінкових парадигм. Кількісні числівники змінюються за відмінками, а порядкові за відмінками, родамй й числами.

У системі кількісних числівників можна виділити групу числівників, що мають особливі форми тільки називного — знахідного відмінків: збірні, деякі неозначено-кількісні (багато, небагато, мало, чимало, немало) та окремі дробові числівники (півтора, півтори, півтораста). У інших відмінках числівники півтора, півтори, півтораста не змінюються; переходять на систему відмінювання власне кількісних числівників усі збірні числівники, крім обоє.

Власне кількісні числівники і дробові числівники та деякі неозначено-кількісні (кільканадцять, стонадцять, кількадесят, кількасот) виступають у формах усіх відмінків. Можна виділити кілька типів відмінювання їх.

1. Числівники один, одна, одно (одне) відмінюються як займенники той, та, те. У непрямих відмінках їхні закінчення збігаються із закінченнями прикметників твердої групи (крім родового й орудного відмінків жіночого роду): одного, одних.

2. Числівники два, три, чотири в непрямих відмінках мають однакові закінчення (крім знахідного й орудного): двом, трьом.

3. Числівники від п’яти до тридцяти, а також від п’ятдесяти до вісімдесяти та кільканадцять, стонадцять, кількадесят становлять один тип відмінювання. У складних числівниках змінюється тільки друга частина: одинадцятьма, п’ятдесятьох.

4. Числівники сорок, дев’яносто, сто в непрямих відмінках мають флексію -а: (на) сорока, ста одному, дев’яноста трьох.

5. Складні назви сотень двісті, триста... дев’ятсот змінюються в обох частинах: двомстам, чотирмастами.

6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники в однині: тисяча — за системою відмінювання іменників І відміни мішаної групи; мільйон, мільярд — як іменники II відміни твердої групи; нуль — як іменники II відміни м’якої групи.

7. Дробові числівники відмінюються в обох частинах; чисельникове слово змінюється як кількісний числівник, а знаменникове — як порядковий номер: одна друга, одної другої, одній другій, одну другу, однією (одною) другою, (на) одній другій. Керований іменник при цьому не змінюється: дві треті гектара, двом тре тім гектара, двох третіх гектара, дві треті гектара, двома третіми гектара, (на) двох третіх гектара.

8. З усіх збірних числівників повну систему відмінкових форм має слово обоє, що змінюється як числівник два: обоє, обох, обом, обох і обоє, обома, (на) обох.

За цим же типом відмінюються неозначено-кількісні числівники кілька, декілька і багато, небагато, якщо вони поєднуються з іменниками, які означають конкретні предмети, що підлягають лічбі: багато днів, багатьох днів, багатьом дням, багато днів, багатьма днями, (по) багатьох днях.

У складених кількісних числівниках відмінюється кожне слово: сто п’ятдесят вісім, ста п’ятдесяти восьми (вісьмох), ста п’ятдесяти восьми (вісьмом) і т. д.

Порядкові числівники відмінюються за відмінками, родами і числами. Числівник третій відмінюється, як прикметник м’якої групи, усі інші порядкові числівники відмінюються, як прикметники твердої групи.

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: двісті п’ятдесят сьомий.

У назвах дати іменник при числівнику ставиться в родовому від¬мінку: сьомого січня, перед двадцять другим лютого (За М. Плющ).

4. Загадки

- Відгадайте загадки. Яка частина мови в них переважає? Запишіть кілька загадок на вибір.' Визначте відмінок числівників.

1. Дванадцять орлів, п’ятдесят дві голки, триста шістдесят п’ять шпаків в одне гніздо залізли (місяці, тижні, дні року, рік). 2. Двоє рідних дітей межа переділила (очі). 3. Два брати рідні: одного всі бачать, але не чують, другого всякий чує, але не бачить (блискавка і грім). 4. Один ллє, другий п’є, третій росте (дощ, сонце, трава). 5. Сто один брат, усі в один ряд разом зв’язані стоять (паркан). 6. У двох матерів по п’ять синів, одне ім’я у всіх (руки і пальці). 7. П’ять, п’ятнадцять, без двох двадцять, сорок чотири, три і п’ятнадцять (сто).

5. Бесіда

- Скільки за твоєї участі у цьому році висаджено дерев, кущів, створено квітників, клумб?

- Чи був ти учасником такого змагання?

6. Пам'ятка

Збірні числівники можуть уживатися з іменниками:

1) назвами осіб чоловічої статі: троє сусідів;

2) середнього роду: четверо малят;

3) із займенниками ми, ви, вони: нас було п’ятеро;

4) назвами парних предметів: двоє саней;

5) збірні числівники не сполучаються з іменниками жіночого роду.

7. Робота над помилками

- Знайдіть помилки у вживанні числівників. Запишіть правильно.

1. Я посадив п’ятеро акацій. 2. Вітаю з п’ятидесятиріччям. 3. У місті відкрито 22 ясла.

8. Самостійна робота

- Запишіть цифри словами — кількісними і (де потрібно) збірними числівниками; поставте в потрібній відмінковій формі іменники, розкриваючи дужки.

2 (день, кімната, вікно, ножиці); 3 (звук, троянда, двері, село), 10 (дзвінок, жінка, ложа, сани), 12 (ріка, маля, калина, граблі).

9. Пояснювальний диктант

- Поясніть орфографію виділених слів і пунктуацію.

РОСЛИНИ-ДОВГОЖИТЕЛІ

Нашим тополям та вербам судився, наче людям, короткий вік. У шістдесят років вони вже вважаються ветеранами серед своїх молодших родичів. Правда, трапляються й винятки.

І все ж двісті років для рослин — не показник. Наші ліричні красуні вишні й черешні, непоказні за зростом кущі шипшини і зовсім маленькі кущики чорниці, брусниці, здатні прожити по три століття. Усім нам відомі сосни та ялини доживають до чотирьохсот років.

Проте для дубів і ця товща років — не межа. Так, ці велети в парках Криму досягають тисячолітнього віку. Тим часом у центрі України міцно стоїть на рідній землі патріарх навколишніх лісів, вік якого спеціалісти оцінюють у тисячу — тисячу сто років. Уявіть собі: цей і донині дорослий дуб був дорослим деревом уже тоді, коли в Києві княжив Володимир Святославович, коли в Софію Київську вкладали перші плінфи!

Невисока малина десь на березі Середземного моря доживає до півтори тисячі років. А от олива, що росте на острові Сицилія, прожила вже два тисячоліття!

На Мадагаскарі ростуть пляшкоподібні баобаби — дерева із суцільно гладенькими масивними стовбурами, що мають метрів з вісім в обхваті. Вони досягають віку понад п’ять тисяч років. Така ж довговічність каліфорнійської секвої та болотяного кипариса.

Ці екзотичні рослини були дорослими вже тоді, коли люди давнього Єгипту це не споруджували пірамід!

І все ж рекордистами довголіття серед рослин треба вважати подиву гідні дерева далеких Канарських островів — їх називають драконовими. Вони виростають до дивовижних розмірів: стовбур досягає чотирнадцяти метрів в обхваті. їхній вік шість тисяч років!

Дерева розвиваються повільніше, ніж людське суспільство. Під їхніми затишними кронами людство пройшло стрімкий шлях! (Із газети)

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

- Проілюструйте прикладами подану таблицю.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

- Що нового про числівник ви дізналися на уроці?

- Що викликало труднощі?

2. Робота з тестами

- Позначте рядок, у якому порушено норму при відмінюванні числівників.

А трьохсот, трьомстам, на трьохстах Б п’ятисот, п’ятистам, п’ятистами В семисот, сімомастами, на семистах Г дев’ятисот, дев’яностим, дев’ятьмастами Д двохсот, двомастами, на двохстах

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Глибше опрацювати теоретичні відомості.

2. Підібрати приклади на складні випадки узгодження й відмінювання числівників і записати їх.

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.