і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Урок біології, 7 клас "Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині"

Урок біології, 7 клас "Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема:Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

Мета:розширити, поглибити знання учнів про будову органів дихання тварин, установити їх зв’язок з функціями, показати значення газообміну в легенях і тканинах, звернути увагу на значення дихання для підтримання життєдіяльності, показати, як відбувається ускладнення дихальної системи у тваринному світі – від найпростіших до вищих тварин; розвивати вміння порівнювати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки; формувати вміння працювати в групах; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

Обладнання: малюнки із зображенням органів дихання тварин, презентація MicrosoftPowerPoint «Органи дихання тварин. Газообмін.», картки із завданням.

Тип уроку: комбінований.

Структура та зміст уроку:

 1. Організаційний момент. Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Створення робочого настрою.

Доброго ранку!

Давньокитайська мудрість говорить: «Вважай поганим день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого». Тож давайте посміхнемось одне одному й разом вирушимо здобувати нові знання!

 1. Актуалізація опорних знань учнів:

На минулому уроці ми з вами вивчили тему «Різноманітність травних систем тварин». Тож давайте перевіримо, як ви підготувалися до уроку.

Я вам підготувала робочі зошити на один урок і в них ви будете працювати.

На столах лежать аркуші паперу, переверніть їх і ви отримаєте завдання. Вправа називається «Вірю – не вірю». Перед вами 10 запитань, на які слід дати відповідь «так» чи «ні» (можна позначками «+» чи «-». (2 хв.)

«Вірю – не вірю»

Учням необхідно позначити запропоновані твердження позначками «+» та «-».

Чи вірите ви, що…

Варіант 1.

 1. Шлунок жуйних тварин складається з трьох відділів.

 1. Павукоподібним властиве позакишкове травлення.

 1. Усі членистоногі мають однакові за будовою ротові апарати.

 1. Слинні залози амфібій не містять травних ферментів.

 1. Протоки печінки відкриваються у шлунок.

 1. Живлення рештками відмерлих організмів властиве сапротрофним організмам.

 1. Травна система двостулкових молюсків розпочинається з ввідного сифону.

 1. Травна система птахів закінчується клоакою.

 1. У павукоподібних є цідильний відділ шлунку.

Щелепи ракоподібних є видозміненими кінцівками.

Варіант 2.

1. У риб відсутні спеціалізовані травні залози.

2. Язик – орган смаку.

3. У травоїдних ссавців кишечник коротший, ніж у хижаків.

4. Шлунок птахів складається з двох відділів.

5. Слина рептилій містить травні ферменти.

6. У павукоподібних смоктальний шлунок.

7. У плоских червів наскрізний кишечник закінчується анальним отвором.

8. У хрящових риб кишечник відкривається у клоаку.

9. У всіх ссавців неперетравлені рештки їжі виводяться через анальний отвір.

10. Кишечник у птахів укорочений.

Правильні відповіді: ( слайд 1)

I варіант:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

II варіант:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

«Мозковий штурм»

 1. Що таке живлення? (процес надходження в організм, перетравлювання та засвоєння ним поживних речовин)

 2. Що таке травлення? ( складний процес розкладання сполук їжі на їхні складові та засвоєння їх клітинами).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності:

А сьогодні на уроці ми детально розглянемо ще один дуже важливий процес життєдіяльності живих організмів.

Досить часто в рядках поезії чи прози ми натрапляємо на ототожнення цього процесу із життям.

Як ви думаєте про що йде мова? (Дихання)

Ж.-Ж. Руссо говорив: «Жити – це означає дихати»

Постановка проблемного питання.

Чому ж дихання є таким важливим процесом у житті живих організмів? Це ми з вами зясуємо сьогодні на уроці.

 1. Вивчення нового матеріалу:

Оголошення теми та мети уроку. (слайд 2)

Діти записують тему уроку в зошит.

 1. Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

Розповідь учителя.

В основі узгодженої діяльності всіх систем тваринного організму лежить використання тієї енергії, яка виділяється при окисненні поглинутої та засвоєної їжі. Для цього необхідна постійна наявність кисню у клітинах і тканинах. Кінцевими продуктами окиснення речовин в організмі тварин є вода та вуглекислий газ. Вода потім використовується організмом для його потреб. А от вуглекислий газ необхідно постійно видаляти з організму.

Запитання до учнів:

 • Як називається складний безперервний біологічний процес, унаслідок якого живий організм із зовнішнього середовища споживає кисень, а виділяє вуглекислий газ та воду? (дихання)

Діти записують визначення в зошит.

Дихання – це сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм кисню, його використання клітинами для окиснення органічних речовин з метою отримання енергії і виділення вуглекислого газу.

(слайд 3)

Важлива роль у цих процесах належить органелам клітини – мітохондріям. У них утворюються особливі сполуки (АТФ), здатні накопичувати енергію.

 • Дихання неможливе без газообміну.

 • Що таке газообмін?

 • За допомогою якого фізичного явища відбувається газообмін? (дифузія)

Пригадайте, чи мають спеціалізовані органи дихання одноклітинні організми (амеба, інфузорія-туфелька), що мешкають у водному середовищі?( ні, газообмін відбувається через поверхню клітини).

У більшості багатоклітинних тварин кисень може надходити в організм або через шкіру, або через органи дихання. Потім з порожнинною рідиною або кров’ю надходить в клітини, окислюючи при цьому органічні речовини, в результаті чого виділяється енергія, необхідна для процесів життєдіяльності. Вуглекислий газ та інші гази, що при цьому утворюються, видаляються з організму назовні.

У багатьох безхребетних, так як і у одноклітинних організмів, немає спеціалізованих органів дихання. Газообмін у них відбувається за рахунок дифузії, через поверхню шкіри.

Кишковопорожнинні (сл. 4)

Плоскі черви (сл.5) Дихають поверхнею

тіла

Круглі черви (сл.6)

Кільчасті черви (с.7)

Діти записують це в зошит.

Уперше справжні зябра з’являються у багатощетинкових кільчастих червів (тонкостінні вирости покривів).

Багатощетинкові кільчасті Зябра

черви (сл.8)

 • Пригадайте, які класи молюсків ми з вами вивчали? (Черевоногі, Двостулкові та Головоногі).

 • Якщо головоногі та двостулкові молюски мешканці водойм, то як ви вважаєте що є у них органом дихання? (зябра).

 • Більшість черевоногих молюсків веде наземний спосіб життя, тому у них вже зявляється легеня, як орган дихання, що являє собою згортку мантії, густо обплетену кровоносними судинами.

Молюски (сл.9) Зябра чи легені

Ракоподібні (сл.10) Зябра (тонкостінні

вирости шкіри або кінцівок).

Павукоподібні (сл.11) Трахеї та легеневі мішки

Трахеї – розгалужені трубочки, що проникають до всіх органів та клітин.

Легеневі мішки –це мішкоподібні вип’ячування зі складчастими стінками, що розташовуються у передній частині черевця. Усередині складок, які утворені стінкою мішків циркулює кров. Вона збагачується киснем повітря, яке міститься між складками.

Павукоподібні мешканці суходолу, лише один вид павуків мешкає у воді. Який саме давайте з’ясуємо. Відкрийте сторінку 128 підручника. Читає учень.

Комахи (сл.12) Трахеї

Комахи дихають атмосферним повітрям. Повітря надходить у тіло комах через дихальця, від яких відходять дихальні трубочки – трахеї. Вони багато разів розгалужуються, проникають до внутрішніх органів і навіть клітин комах.

Отже, якщо ще раз поглянути на еволюцію органів дихання безхребетних тварин, видно,що відбувається ускладнення в їх будові. Найпростіші, Кишковопорожнинні, Черви її не мали зовсім та дихали всією поверхнею тіла. У багатощетинкових кільчастих червів уперше зявляються зябра, а у звязкуіз виходом на суходіл у павуків зявляються легеневі мішки та трахеї, у комах лише трахеї.

Які ж органи дихання притаманні хребетним тваринам?

Риби (сл.13) Зябра

Риби виключно мешканці водойм, тож дихають вони зябрами.

Будову зябер та механізм дихання риб нам розповість експерт-іхтіолог.

Зябра складаються з зябрової дуги, зябрових тичинок (цідильний апарат, що не пропускає їжу до зябрових пелюсток), зябрових пелюсток (газообмін). У кісткових риб вода, з розчиненим у ній киснем потрапляє у ротовий отвір, глотку та зяброві щілини завдяки рухам зябрових кришок. Пригадайте, а у хрящових риб є зяброві кришки? (Ні) Тому для того щоб вода з розчиненим у ній киснем потрапила до зябрових щілин вони повинні постійно знаходитись у русі.

Подивіться на екран. Зверніть увагу на шкіру жаби та на те як вона дихає. Ви бачите, що в неї то опускається, то піднімається дно ротоглоткової порожнини? Для чого вона так робить?

(Під час вдиху - дно ротоглоткової порожнини опускається і вона заповнюється повітрям, потім дно піднімається і проштовхує повітря в легені. Назад воно виштовхується під дією м’язів стінок тіла. Легені жаби розвинені слабко, тому шкірне дихання для неї так само важливе, як і легеневе. Газообмін можливий лише тоді, коли шкіра волога. Якщо жабу помістити в суху посудину, то шкіра в неї невдовзі висихає і тварина може загинути. У воді жаба повністю переходить на шкірне дихання).

Випереджальне завдання.

У амфібій 51% кисню надходить через шкіру і лише 49% через легені. Але в далекосхідного тритона та американських безлегеневих саламандр легені взагалі зникають і газообмін відбувається через шкіру та слизову ротоглоткової порожнини.

Земноводні або амфібії (сл.14) Легені та шкіра

Подивіться ще раз на екран. Зверніть увагу на те, як відбуваються дихальні рухи у ящірки.

А зараз обєднайтесь у пари і прочитайте на ст.. 129 підручника інформацію про рептилій та порівняйте будову органів дихання і сам механізм дихання рептилій та земноводних.

Плазуни (сл.15) Дихальні шляхи та легені з

перетинками

Відповідає учень:

Так як у рептилій шкіра суха, вкрита роговими лусками та щитками, дихання через таку шкіру неможливе.

У рептилій вже з’являються дихальні шляхи (гортань, трахеї, бронхи) та легені з перетинками, які збільшують поверхню газообміну.

Вентиляція легень відбувається за рахунок скорочення міжреберних мязів, які рухають ребра.

Птахи (сл.16) Дихальні шляхи, легені, повітряні

мішки

Для того, щоб розібратися із будовою органів дихання та процесом вентиляції легень птаха, давайте попрацюємо в групах. (2 хв.)

Група 1.

Перед вами хмара Тегів, у якій зашифровані складові дихальних шляхів птаха. Напишіть їх на аркушах паперу і розмістіть на дошці у тому порядку, в якому рухається повітря під час вдиху.

Ніздрі – носова порожнина – гортань - трахея – бронхи – бронхіоли.

Група 2.

Розшифруйте кросворд, ключовим словом якого є назва процесу дихання у птахів.

Група 3.

Використовуючи матеріал підручника на сторінках 129-130, вставте у текст пропущені слова.

(Губчасту, розширюються, повітряні, подвійне).

Група 4.

За даним вам текстом складіть логічний ланцюжок, який пояснює значення повітряних мішків під час польоту птаха.

Політ – Енергія – Обмін речовин – Температура – Повітряні мішки – Охолодження.

Поява у птахів повітряних мішків повязана з їх способом пересування. У зв’язку з тим, що птахи літають, їм необхідна велика кількість енергії. Для того щоб отримати цю енергію у птахів сильно прискорюється обмін речовин. При цьому збільшується температура тіла, у птахів вонаколивається від 38-42 С. Для того щоб контролювати цю температуру і птах не загинув від перегрівання і існують повітряні мішки. Вони наповнюються повітрям з навколишнього середовища, відбувається випаровування рідини зі стінок мішків, стінки охолоджуються, забезпечуючи охолодження всього тіла.

Отже, ми розглянули будову органів дихання птаха і з’ясували, що їм притаманне подвійне дихання.

А як саме відбувається цей процес нам розповість експерт-орнітолог.

 • Хочу зазначити, що у стані спокою чи при ходьбі птах дихає виключно легенями. Лише у польоті він дихає за допомогою легень та повітряних мішків.

Вдих і видих птаха в польоті пов’язаний з роботою м’язів крил, що сприяють розширенню і стисканню повітряних мішків. Коли крила підіймаються, повітряні мішки розширюються і повітря надходить у них через носову порожнину, гортань, трахею, бронхи та легені. При цьому повітря, що було в легенях, переходить у передні мішки.

Під час опускання крил повітря з легень і передніх мішків виходить назовні, а із задніх мішків – у легені. Так як у повітряних мішках не відбувається окиснення крові і повітря не втрачає кисню, проходячи через легені воно і при видиху окиснює кров в капілярах легень.

Отже, під час польоту, окиснення крові в легенях птаха відбувається як при вдосі так і при видосі, що зветься подвійним диханням.

Ссавці (сл.17) Дихальні шляхи, легені з

альвеолами

Дихальні шляхи ссавців: носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, бронхіоли, альвеоли.

(слайд 18)

Стінки альвеол обплетені кровоносними капілярами. У них відбувається газообмін. Завдяки їм збільшується поверхня легень, адже їх дуже багато.

Виконайте завдання в робочому зошиті. Зробіть на малюнку відповідні позначення.

Якщо у птахів вдих і видих пов’язаний з роботою м’язів крил, то у ссавців дихальні рухи здійснюються завдяки скороченню та розслабленню міжреберних м’язів, діафрагми та м’язів стінки черевної порожнини.

Діафрагма – мяз, що поділяє порожнину тіла на грудну і черевну.

Отже, дивлячись на таблицю в зошиті ви бачите, що процес еволюції органів дихання у тварин йшов по шляху ускладнення, в результаті чого збільшувалася площа поверхні газообміну, завдяки чому більше кисню надходить до крові і швидше відбуваються процеси обміну речовин, що дозволило тваринам пристосуватися до різних умов середовища.

 1. Узагальнення знань учнів:

Цифровий диктант: (1 хв.)

Варіант 1.

Запишіть тварин, що дихають за допомогою легень.

Варіант 2.

Запишіть тих тварин, які дихають зябрами.

Варіант 3.

Зазначте тварин, що не мають органів дихання.

 1. Кажан

6. Дельфін

11. Тарган

 1. Ящірка

7. Голуб

12. Синій кит

 1. Комар

8. Дощовий черв’як

13. Носоріг

 1. Річковий рак

9. Акула

14. Амеба

 1. Карась

10. Пацюк

15. Актинія

Варіант:_______________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:_____________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка:__________

 1. Домашнє завдання:

§30. «Чому легеневе дихання є прогресивнішим, ніж шкірне?»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
метою уроку є розширити, поглибити знання учнів про будову органів дихання тварин, установити їх зв’язок з функціями, показати значення газообміну в легенях і тканинах, звернути увагу на значення дихання для підтримання життєдіяльності, показати, як відбувається ускладнення дихальної системи у тваринному світі – від найпростіших до вищих тварин.
 • Додано
  27.02.2018
 • Розділ
  Біологія
 • Клас
  7 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  680
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  11
 • Номер матеріала
  IE782014
 • Вподобань
  0
Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь