УРОК АЛГЕБРИ У 8 КЛАСІ Тема: Властивості степеня з цілим показником.

Опис документу:
Формулювання й доведення властивостей степеня з цілим показником, розв'язування вправ. З метою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу уроку перед вивченням нового матеріалу слід активізувати такі знання і вміння учнів: означення і властивості степеня з цілим показником та спосіб застосування для обчислення значень числових виразів, що містять степені з цілим показником, а також для перетворення раціональних виразів, що містять степені з цілим показником.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

4

УРОК АЛГЕБРИ У 8 КЛАСІ

Тема: Властивості степеня з цілим показником.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

  • формулювати властивості степеня з цілим показни­ком;

  • аналізувати й доводити властивості степеня з цілим показником;

  • застосовувати властивості степеня з цілим показни­ком при розв'язуванні практичних прикладів, виконанні ра­ціональних обчислень.

Обладнання: дошка, крейда, роздатковий матеріал.

Орієнтовний план і методи проведення уроку

1. Актуалізація опорних знань (репродуктивна бесіда, практичне виконання усних вправ) — 7 хвилин.

2. Оголошення теми та визначення очікуваних результатів уроку (бесіда) —

2 хвилини.

3. Формулювання й доведення властивостей степеня з цілим показником, розв'язування вправ (інтерактивна технологія «Ажурна пилка») — 27 хвилин.

4. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку, домашнє завдання — 9 хвилин.

Варіанти організації діяльності учнів

1. Учитель запитує учнів:

  • Дайте визначення степеня з цілим показником.

  • Дайте визначення основи та показника степеня з цілим показником.

  • Яке число вийде при піднесенні від'ємного числа до парного та непарного цілого степеня?

  • Яка дія називається піднесенням до степеня?

  • Чому дорівнює а1, а° , а-1, аn, а-n ?

  • Який порядок дій у прикладах, що містять піднесення до степеня?

На дошці записані приклади, які учні розв'язують усно:

1)2 -3х3-3; 2)5-2х53; 3)51х5-2; 4) (З2)-4;

5)(1/2)-3х2-3; 6)10°х10-5; 7)5х7-2; 8)10-4:10-2.

Учитель після розв'язування усних прикладів ставить їм питання:

  • Як можна раціонально розв'язати приклади 3, 4, 5, 6, 7, 8?

Серед учнів класу обов'язково знайдуться такі, що вдома готували застосовувані властивості степеня при розв'язувані цих прикладів і запропонують більш раціональне розв'язання.

2. При обговоренні раціональних розв'язань прикладів з’ясовується, що необхідно знати властивості степеня з цілим показником, і робиться висновок, що сьогодні на уроці буде вивчено властивості степеня з цілим показником та розглянуто їх застосування при розв'язанні різноманітних вправ. Учитель оголошує тему й очікувані результати уроку.

3. На попередньому уроці вчитель роздав кожному учневі картку певного кольору з номером на ній (від 1 до 5). Сформувалося п'ять груп по п'ять осіб у кожній. Групи отримали певні завдання:

• «червоні» — сформулювати, довести та пояснити на прикладах властивість степеня з цілим показником «Множення степенів з однаковою основою»;

• «сині» — сформулювати, довести та пояснити на прикладах властивість степеня з цілим показником «Ділення степенів з однаковою основою»;

• «жовті»—сформулювати, довести та пояснити на прикладах властивість степеня з цілим показником «Піднесення степеня до степеня »;

• «зелені» — сформулювати, довести та пояснити на прикладах властивість степеня з цілим показником «Піднесення до степеня добутку»;

• «фіолетові» — сформулювати, довести та пояснити на при кладах властивість степеня з цілим показником «Піднесення до степеня частки».

1) учням пропонується об'єднатися в групи відповідно до кольору картки, яку вони отримали («домашні» групи). У «домашніх» групах учні обмінюються інформацією, проводять взаємоопитування, розв'язують завдання, підготовлені вдома;

2) учитель пропонує учням об'єднатися в групи відповідно до своїх номерів («експертні» групи). У кожній «експертній» гру­пі опиняються представники з кожної «домашньої» групи. Учасники та учасниці формулюють, доводять та показують на прикладах застосування властивості степеня з цілим по­казником, яку вивчали в «домашній» групі. У зошитах запису­ються визначення, доведення та формули кожної з властиво­стей;

3) учитель пропонує учням об'єднатися в «домашні» групи, учасники яких обмінюються між собою інформацією, отрима­ною в «експертних» групах (формулюють властивості степеня, відновлюють хід доведення кожної з властивостей, на прикла­дах показують їх застосування);

4) клас об'єднується в загальне коло для підбиття підсумків уроку.

4. Учням ставляться запитання:

• Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

• Які властивості степеня з цілим показником ви знає­те, сформулюйте їх?

• Як ці властивості можна записати у вигляді формул?

• Чи сподобався вам спосіб, за допомогою якого ви вивчили властивості степеня з цілим показником?

Для закріплення вивчених властивостей степеня з цілим показником учням пропонуються усні вправи, заздалегідь записані на дошці або на картках на вибір:

1 варіант

1)а2ха-3;

2)а5ха7-10;

3)(а-5)2ха12;

4) (а-5)2: (а-2)5;

5) (а-23)-2;

6)(а4хв-5)-3;

7) (2/3)-3;

8)(5-10х58)/(52)-8.

2 варіант

1) 4-3;

2) 0,5-5;

3) 0,0090;

4) 0,0081-1;

5)

6) 3-5• 37;

7) ;

8) ((0,2)2)-3;

5. Домашнє завдання:

опрацювати конспект уроку, скласти та розв’язати 5-6 прикладів на обчислення степенів з цілим показником.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.