Урок "Активна і пасивна лексика"

Опис документу:
Ознайомити із активною і пасивною лексикою (архаїзмами, історизмами, неологізмами); формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання, розрізняти слова, що є у повсякденному вжитку, і ті, які рідко використовуються в мовленні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Вчитель І категорії Седнівського НВК Устинівського району Ярмошенко Ірина Володимирівна.
Слайд № 1

Вчитель І категорії Седнівського НВК Устинівського району Ярмошенко Ірина Володимирівна.

Мета: ознайомити із лексикою активного й пасивного вжитку (архаїзмами, історизмами, неологізмами); формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати...
Слайд № 2

Мета: ознайомити із лексикою активного й пасивного вжитку (архаїзмами, історизмами, неологізмами); формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання, розрізняти слова, що є у повсякденному вжитку, і ті, які рідко використовуються в мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до звичаїв і традицій пращурів. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми 6 клас Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Хвилинка каліграфії Ка [к]
Слайд № 3

Хвилинка каліграфії Ка [к]

Орфографічна хвилинка 1. Прост..рати, сп..рти, сп..рати, ст..рти , ст..рати, ж..рти , пож..рати, б..ру, зб..рати, завм..рти, завм..рати, д..рти, зд...
Слайд № 4

Орфографічна хвилинка 1. Прост..рати, сп..рти, сп..рати, ст..рти , ст..рати, ж..рти , пож..рати, б..ру, зб..рати, завм..рти, завм..рати, д..рти, зд..рати, п..ру, обп..рати. в..сна, дал..ч,  в..лич, неприм..ренний, ш..сти; 3. Л..генда, л..міш, мат..матика, м..даль, п..нал, р..монт, р..цепт, т..пер, тр..мтіти; д..ректор, д..ригент, к..шеня, л..мон, м...нуле, п..ріг, ш..нель  4.  Серп..нь, пал..ць,  ш..вця, справ..дливий,   ос..ні, кам..ня, л...тіти, греб..нястий, скат..рть,  д..тина, с..діти, зв..сати,  зл..патися.  2. Ст..лити, заст..лати, кл..ну (кляну), прокл..нати, ап..льсин, б..нзин, б..тон, д..када, д..легат, д..мократія, кол..ктив, л..вада, Клас ділиться на 4 групи. Кожна група вибирає собі кольорову картку. Відповідно на такому кольорі і їх завдання (5 хв.).

простерти — простирати, сперти — спирати, стерти — стирати, жерти — пожирати, беру — збирати, завмерти — завмирати, дерти — здирати, перу — обпират...
Слайд № 5

простерти — простирати, сперти — спирати, стерти — стирати, жерти — пожирати, беру — збирати, завмерти — завмирати, дерти — здирати, перу — обпирати. весна, бо ве́сни; далеч, бо дале́кий; велич, бо вели́кий; непримиренний, бо мир; шести, бо ше́стеро. апельсин, бензин, бетон, декада, делегат, демократія, колектив, левада, легенда, леміш, математика, медаль, пенал, ремонт, рецепт, тепер, тремтіти; директор, диригент, кишеня, лимон, минуле, пиріг, шинель і т. д. Написання таких слів треба запам’ятати а) якщо при змінюванні неясний звук випадає: серпень, бо серпня; палець, бо пальця; шевця, бо швець; справедливий, бо правда. б) якщо при змінюванні неясний звук чергується з [і]: осені, бо осінь; каменя, бо камінь; летіти, бо літати; гребенястий. бо гребінь; скатерть, бо скатірка. Але це правило незастосовне до слів дитина — діти, сидіти — сідати, звисати — звіситися і злипатися—зліпитися, у яких [і] чергується з [и]. Перевірка і повторення орфограми

Мова розвивається – змінюється. Усвідомлені зміни є здобутком культури, неусвідомлені – хаотизацією її (В. Задорожний). Установчо-мотиваційний етап...
Слайд № 6

Мова розвивається – змінюється. Усвідомлені зміни є здобутком культури, неусвідомлені – хаотизацією її (В. Задорожний). Установчо-мотиваційний етап 1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Активна й пасивна лексика української мови». 2. Уведення учнів у понятійно-термінологічне поле (знайомство з основними поняттями й термінами теми): учитель акцентує увагу шестикласників на визначеннях таких понять, як застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми. 3. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів з теми.   III. Оголошення теми, мети, завдань уроку.  Оголошення епіграфа уроку

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок Пошуково-вибіркова робота Активні і пасивні слова. Записуємо в 2 колонки
Слайд № 7

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок Пошуково-вибіркова робота Активні і пасивні слова. Записуємо в 2 колонки

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу Пояснення вчителем нового матеріалу за допомогою узагальнювальної таблиці Лексика української ...
Слайд № 8

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу Пояснення вчителем нового матеріалу за допомогою узагальнювальної таблиці Лексика української мови за вживанням Активна лексика —цеслова,якіповсякденновикористовуютьсявособистомуісуспільномужитті(загальновживаніслова) Пасивналексика —цеслова,яківжевийшлизужитку(застарілі),іновіслова (неологізми),якілишенещодавнобулиствореніабозапозиченізіншихмов Застаріліслова Неологізми Архаїзми —цезастаріліслова,щоєназвамирізнихпредметівіявищ,якімаютьпевнінайменуваннявсучасніймові:ячати(кричати);всує(марне); червлений (багряний) Історизми —цеслова,щовийшлизужиткуразомізтимипредметами,яківонипозначали: волость, галера, рало Ценовіслова,яківиникаютьумовідляпозначенняновихпредметівіявищ:аквізитор(транспортнийабостраховийагент), дизайнер, сайт

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми 2. Коментоване письмо ► Запи...
Слайд № 9

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми 2. Коментоване письмо ► Записати текст під диктовку. Знайти історизми, архаїзми, неологізми. З’ясувати значення незрозумілих слів. Сучасникові важко уявити складний процес рукодільництва. А у давнину навіть мала дитина знала всі технологічні прийоми виготовлення лляного чи конопляного полотна, адже в їхні обов’язки входило допомагати матері сукати цівки чи снувати снівниці. Навички виробничого процесу передавалися з покоління в покоління, оскільки переважна більшість одягу, а також домашнього начиння — скатертини, рядготки, ряпчуни, ліжники тощо — виготовлялися вручну в домашніх умовах (З журналу). 1. Робота з підручником. Виконання вправи 88. Перевірка.

Лексико-синтаксична робота ► Прочитати слова. З’ясувати, до якої лексики вони належать. За допомогою тлумачного словника з’ясувати їх значення. Уве...
Слайд № 10

Лексико-синтаксична робота ► Прочитати слова. З’ясувати, до якої лексики вони належать. За допомогою тлумачного словника з’ясувати їх значення. Увести слова у прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення. Фунт, війш, мурза, корець, сажень, гайдук, мотика, десятина, посполитий, тіун, даремщина, дідинець, куна, п’ядь. Довідка: тіун — княжий виконавець; дідинець — укріплення; куна — стовп, до якого прив’язували винних; даремщина — примусова праця. Розподільний диктант Бій – баталія, військо – дружина, комонний – кінний, вікторія – перемога, перекладач – толмач, ректи – говорити, підліток – отрок, красило – барвник, перукар – цирюльник, кольдкрем - мазь

Отаман, кошовий, шаблюка, свита, хорунжий, шаровари, кафтан,оселедець, сотник, збруя, ковиль – трава, спис, гаківниця, рубежі, сап'янці. Робота в г...
Слайд № 11

Отаман, кошовий, шаблюка, свита, хорунжий, шаровари, кафтан,оселедець, сотник, збруя, ковиль – трава, спис, гаківниця, рубежі, сап'янці. Робота в групах. Скласти висловлювання В будь – якій формі: опису, діалогу, розмови по телефону, розмова з іноземцем у музеї. Самостійна робота Скласти речення з неологізмами (пояснити значення кожного слова). Брифінг, аквізитор, менталітет, мас-медіа, тендер, таймер, планшет, бутик.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок 1. Подумати і дати відповіді на питання: Яку лексику називають активною, а яку — пасивною...
Слайд № 12

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок 1. Подумати і дати відповіді на питання: Яку лексику називають активною, а яку — пасивною? На які групи ділиться застаріла лексика? Які слова називаються неологізмами і в яких сферах суспільного життя вони вживаються? Які слова називаються індивідуальними неологізмами? 2. Гра “Мікрофон” Чи згодні ви зі словами В. Задорожного, що є епіграфом до нашого уроку? 3. Оцінку уроку (Смайлик – усміхнений, сумний) VIII. Підсумок уроку   IX. Домашнє завдання

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!