Урок " Я – Людина. Самоідентифікація"

Опис документу:
Знання і розуміння: знає зміст понять: індивід, особа, особистість, громадянин, ідентичність, самореалізація людини, соціалізація, особиста гідність, совість, сім’я, субкультура; знає загальні ознаки та ознаки ключових понять; усвідомлює існування логічних зв’язків між усіма складовими розділу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і  розуміння: знає зміст понять: індивід, особа, особистість, громадянин, ідентичність, самореалізація людини, соціалізація, особиста гідність, совість, сім’я, субкультура; знає загальні ознаки та ознаки ключових понять; усвідомлює існування логічних зв’язків між усіма складовими розділу; відтворює основну частину навчального матеріалу, знає основоположні теорії та факти, вдало підбирає приклади.

Вміння і  навички: вільно оперує основними поняттями; використовує загальновідомі докази з самостійною і правильною аргументацією; демонструє здатність самостійно підбирати необхідну інформацію до уроку; формулює і висловлює власну думку щодо особистої гідності, необхідності автономії особистості, ролі сім’ї у процесі формування людини та громадянина; відстоює власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та цілей уроку.

ІI. Мотивація навчальної діяльності

На аркуші А5 малюнок сонця з 10–15 променями. Вздовж намальованих променів сонця учні пишуть відповіді на запитання: «Хто я?», розпочинаючи кожне речення «Я – …». Потім кожен коротко презентує себе. Під час презентації учні, у яких щось збіглося, підводяться. Далі інші учні нехай назвуть кілька характеристик, які притаманні тільки їм.

Запитання до учнів: 

  1. Про що говорять ці характеристики? (що ми різні й однакові)

  2. Чому ми можемо характеризувати себе так чи інакше?

  3. Що означає та чи інша характеристика? Коли ми почали себе так характеризувати?

Учитель. Усі ці запитання пов’язані з темою нашого уроку.

IІІ. Вивчення нового матеріалу

«Виросло нове покоління, для якого українська ідентичність — це щось абсолютно природне, бо іншої ніколи не було, це їхня країна, вони сприймають її як свою, вони вірили в її незалежність і не усвідомлювали, якою мірою ця незалежність була умовною і під загрозою. І тепер вони готові за цю свою країну боротися, навіть якщо вони від народження говорять російською».

Оксана Забужко(«Радіо Свобода», 2014)

Ознайомтесь із висловом і дайте відповіді на питання.

1. Які чинники впливають на становлення ідентичності української молоді у сучасних умовах?

2.Які орієнтири та цінності мають бути в основі формування ідентичності сучасної людини?

Учитель. Ми народжуємось у цьому світі і поступово набуваємо певних, притаманних лише нам, фізичних ознак і рис характеру. З волі батьків, родичів ми отримуємо ім’я, прізвище. Проживання у певному населеному пункті дає нам можливість називатися його мешканцями. Наше походження, особливості культури, в умовах якої ми зростаємо, допомагають сформувати у нас відчуття належності до певної спільноти. Під час навчання, професійної зайнятості, громадської активності, у стосунках зі сім’єю, родиною, друзями, колегами ми формуємось як особистості, розвиваємо власні «Я», усвідомлюючи при цьому належність до різноманітних груп. Результатом даного процесу конструювання власного «Я» і є ідентичність

Формування понять

Ідентичність — це невід’ємна характеристика людини, що виявляється у визнанні своєї унікальності, з одного боку, й відчутті приналежності до певної спільноти, з іншого.

Отже , ідентичність це результат процесу ідентифікації, в основі якого лежать механізми порівняння себе з іншими, розрізнення та ототожнення.

Учитель. Розгляньте спектр ідентичностей, які можуть бути притаманні людині та дайте відповіді на запитання:

1. Чи всі види ідентичності представлені у схемі? Додайте власні варіанти.

2. Які з поданих ідентичностей є змінними, а які змінити неможливо?

Учитель. Міні –лекція Деякі елементи ідентичності особистості є сталими. Наприклад, культурне середовище, у якому ми виросли, традиції, виховання батьків формують нашу етнічнокультурну приналежність, яка є сталим компонентом ідентичності. Разом з тим, певні складові ідентичності є змінними. Одні з них можуть втрачатися, їхнє місце заступатимуть нові. Наприклад, переїзд в іншу країну може вплинути на зміну громадянства людини, тобто на її громадянську ідентичність.Свобода вибору у формуванні власної ідентичності є засадничою характеристикою дотримання прав людини. Кожен індивід має право вибирати чи змінювати на свій розсуд різні спільноти, взаємодіяти з іншими групами, культурами. Адже це корисно для набуття нового досвіду.

У структурі ідентичності розрізняють два рівні: особистісний та соціальний. Особистісний рівень стосується індивідуальних характеристик людини, тоді як соціальний — її соціалізації, адже у процесі дорослішання ми входимо до різних соціальних груп та спільнот. Окремі елементи ідентичностей різних індивідів можуть бути подібними, однак разом з тим кожна людина є неповторною. Адже ідентичність — це комплексна і мінлива комбінація різних елементів, що вказує одночасно на унікальність особистості та її приналежність до різних спільнот.

Інколи буває й так, що окремі елементи нашої ідентичності є проблемними, вони не укладаються у нашу систему цінностей, ми не бачимо перспектив для розвитку. Феномен тимчасової втрати особистісних орієнтирів дослідники називають кризою ідентичності, що тісно пов’язана з кризою сенсу життя. У підлітковому віці кризи ідентичності відбуваються найчастіше. Однак у цьому віці існує більше можливостей для їхнього подолання, як от спілкування з друзями, заняття спортом, волонтерство, громадська активність.

Формування понять

Особистісний рівень ідентичностіце набір індивідуальних ознак, що зумовлюють унікальність людини.

Соціальний рівень ідентичностіусвідомлення та дотримання людиною норм й очікувань соціального середовища, у якому вона перебуває.

Криза ідентичності — феномен тимчасової втрати особистісних орієнтирів

1.Чи варто у складних ситуаціях цуратися своєї ідентичності, змінювати її?

2.Чи потрібно пояснювати іншим про переваги власної ідентичності,

нав’язувати її ?

3.На вашу думку, як повинна чинити молода людина, у ситуації кризи

ідентичності?

Учитель. Ми формуємо свою ідентичність на усіх етапах життя. У дитячому та юному віці проводимо багато часу зі своїми батьками, родиною. Саме від рідних переймаємо моральні настанови, моделі поведінки, ціннісні орієнтири. Впродовж життя, контактуючи з іншими людьми, у нас з’являються нові вподобання, формуються нові смаки. Нові умови можуть впливати на зміни в ідентичності людини. Особливо яскраво це проявляється у сучасному глобалізованому світі. Багато людей ведуть подібний спосіб життя, послуговуються одними й тими ж комп’ютерними програмами, слухають однакові музичні твори, користуються продукцією відомих світових брендів. Сьогодні глобалізація вийшла за межі економіки і охопила практично всі сфери суспільного життя. Водночас, у добу глобалізації в людей виникає прагнення зберегти свою індивідуальність, і це виявляється у посиленні інтересу до рідної культури, традицій, релігії, а також виявів своєї неповторності у способі життя, стилі одягу, організації дозвілля. Інтеграція у нову спільноту не означає втрати ідентичності, а люди, які цінують рідну культуру, пишаються своїм походженням, бережуть рідну мову, пам’ятають історію, завжди в пошані.

Перегляд відеоматеріалів

Квітка Цісик: «Я мріяла, що в Україні мене почують»

https://www.youtube.com/watch?v=zllILQuXoFU

Евристична бесіда.

Що, на вашу думку, спонукало відому американську співачку, котра ак-тивно працювала в англомовному світі реклами, радіо та телебачення, активно долучитися до виконання українських пісень?

ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.

«Живіть змістом старої минувшини, її формою і будьте сполучниками її з новими проявами, новими ідеями».

Георгій Нарбут, український графік

1.Як ви розумієте звернення відомого українського графіка Георгія Нарбута

до митців?

2.Як ці слова можна сприйняти у контексті розуміння ідентичності

людини?

IV. Підсумки уроку

1. Поясніть, як ви розумієте твердження, що знання про себе необхідні людині для того, щоб бути людиною. Чи поділяєте ви цю думку?

2. Чому усвідомлення людиною своєї ідентичності є  важливим для кожного?

V. Домашнє завдання Дослідіть походження відомого художника Георгія Нарбута та шлях формування його ідентичності.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00