УРОК 82 Тема. Уявлення про десятковий дріб.

Опис документу:
УРОК 82 Тема. Уявлення про десятковий дріб. Мета: застосувати поняття десяткового дробу для зображення дробо¬вих чисел точками на координатному промені; перевірити засвоєння уч¬нями питання «Уявлення про десятковий дріб» в ході виконання тестової самостійної роботи. Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок. Обладнання: демонстраційна модель медичного термометра. Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

2.2. Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів

УРОК 82

Тема. Уявлення про десятковий дріб.

Мета: застосувати поняття десяткового дробу для зображення дробо­вих чисел точками на координатному промені; перевірити засвоєння уч­нями питання «Уявлення про десятковий дріб» в ході виконання тестової самостійної роботи.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Обладнання: демонстраційна модель медичного термометра.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

№№781,783,774 (4-6). Два учні за записаною на дошці умовою вико­нують завдання.

Усні вправи (фронтально)

 1. Прочитайте числа: 13; 1,3; 1,03; 0,13; 0,0013.

 2. Якому неправильному дробу дорівнює число?

1) 1,3; 2) 2,5; 3) 7,37; 4) 9,537; 5) 45,77; 6) 35,308.

 1. Виразіть: 1) у секундах: 4 хв 10с; хв; 2) у хвилинах 5 год 50 хв; год.

 2. Які цифри можна поставити замість зірочок, щоб нерівність була пра­вильною?

1) 1 < < 1; 2) 346* < 3463; 3) 1 < 3.

II. Вдосконалення знань

Дидактична мета уроку — навчити учнів зображувати десяткові дроби на координатному промені. Тому розпочати цей етап уроку краще зі вправи на повторення. 1. Яким числам відповідають точки А, В, С, D, E, F?

1)

2)

Рис. 125

Після розв'язування вправи учні самі можуть дійти висновку: оскільки на координатному промені можна зображувати не тільки нату­ральні числа, а й дроби (а десяткові дроби є особливою формою окремого запису звичайних дробів), то десяткові дроби так само можна зобразити точками на координатному промені. Як приклад розв'язування такої за­дачі вчитель разом з учнями розв'язує № 784 (1).

При цьому треба нагадати учням, що сума натурального числа і зви­чайного дробу є мішаним числом (тобто записується без знака «+» між цілою і дробовою частиною), тому координати точок за готовим рисун­ком можна визначити за такою схемою:

 1. Знайдіть, скільки нових одиничних відрізків вміщується між почат­ком координатного променя і шуканою точкою.

 2. Знайдіть ціну поділки на числовому промені (на скільки рівних час­тин поділено одиничний відрізок) та підрахуйте кількість таких поділок, що уміщується між числом, що знайдено в п. 1) та шуканою точкою.

 3. Знайдіть суму чисел, що знайдені в п. 1) та 2) і запишіть її у вигляді де­сяткового дробу (якщо це можливо).

Для більшої наочності можна записувати демонстраційну модель ме­дичного термометра та розв'язати декілька вправ на визначення коорди­нати точки та на побудову точки із заданими координатами (ігровий мо­мент «Лікарня»).

III. Вдосконалення вмінь

Розв'язання вправ з підручника: №№ 784 (2); 785.

Додаткові задачі

 1. На координатному промені позначте точки

А(0), В(1), С(0,3), D(0,6), К(0,5), E(1,4), M , N(0,2), O(0,8), S(1,7), Н , К (за одинич­ний відрізок візьміть 10 клітинок). Порівняйте за допомогою рисунка дроби: 0,2 і ; 0,5 і .

 1. Відновіть координатний промінь (рис. 126).

ІV. Перевірка засвоєння навчального матеріалу, рівня сформованості вмінь

Тестові завдання

Варіант 1

 1. 12 кг 10 г треба записати в кілограмах. Яка з відповідей правильна?

1) 12,1 кг; 2) 1,21 кг; 3) 12,001 кг; 4)12,01 кг.

 1. 5 км 42 м треба записати в кілометрах. Яка з відповідей правильна?

1) 5,42 км; 2) 5,042 км; 3) 542 км; 4) 5,402 км.

 1. Яке з наведених чисел дорівнює кількості одиниць у розряді тисячних дробу 1,3452?

1) 2; 2) 3; 3) 4; 5) 1.

Варіант 2

 1. 3,4 кг треба подати в кілограмах і грамах. Який з наведених записів
  правильний?

1) 3 кг 4 г; 2) 3 кг 400 г; 3) 3 кг 40 г; 4) ЗО кг 4 г?

 1. 2 км 23 м треба подати в кілометрах. Який з наведених записів пра­вильний?

1) 2,23 км; 2) 22,3 км; 3) 2,023 км; 4) 2,230 км.

 1. Яке з чисел дорівнює кількості одиниць у розряді сотих дробу 0,1234?
  1)1; 2)3; 3)4; 4) 2.

V. Домашнє завдання

п. 27, №№786; 789; 770; 776(7; 8).

2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн