Урок 34. У КОЖНОМУ КУТОЧКУ СВІТУ СВОЇ ТРАДИЦІЇ І ЗВИЧАЇ

Опис документу:
Урок 34. У КОЖНОМУ КУТОЧКУ СВІТУ СВОЇ ТРАДИЦІЇ І ЗВИЧАЇ Мета: продовжити ознайомлення учнів з різноманітністю культур і звичаїв народів; вчити доводити необхідність толерантного ставлення до різноманітності культур, звичаїв народів; виховувати повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів ін¬ших народів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 34. У КОЖНОМУ КУТОЧКУ СВІТУ СВОЇ ТРАДИЦІЇ І ЗВИЧАЇ

Мета: продовжити ознайомлення учнів з різноманітністю культур і звичаїв народів; вчити доводити необхідність толерантного ставлення до різноманітності культур, звичаїв народів; виховувати повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів ін­ших народів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Гра «Що спільного, чим відрізняємось?»

— Крім даних від природи біологічних ознак, люди відрізняються й суспільними рисами, різноманітністю культур і звичаїв. Якими саме? Наведіть приклади.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про різноманітність культур і звичаїв народів.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повідомлення вчителя з елементами бесіди

— Сучасне людство налічує тисячі народів, майже 200 держав, понад 6 млрд жителів. Серед усієї маси людей немає двох однакових осіб. Кожен має свої особливості. Крім індивідуальних відмінностей, виділяють також гру­пові: сімейні, статеві, вікові, професійні, національні і т. ін. Будь-яка нація, соціальна група сприймає із системи загальнокультурних людських цінностей тільки те, що відповідає духовному настрою, їхньому рівню розвитку, мож­ливостей. Національні культури стають взаємопов’язаними. Вони впливають одне на одну, посилюється взаємозв’язок різних країн і народів. Національні риси не можна перебільшувати, робити їх винятковими. Національні особли­вості зближують людей, зацікавлюють людей інших національностей, а не ви­лучають людей з національного оточення інших народів, не замикають народи у собі. «Наша істинна національність — це людство»,— сказав письменник Герберт Джордж Уелс.

Людина повинна виконувати певні правила сумісного співіснування на Землі (учитель читає правила та обговорює їх з дітьми).

 • Любити і шанувати Землю, яка благословляє життя й управляє ним.

 • Не ставити себе над іншими живими істотами і поводитися таким чином, щоб вони не зникали.

 • Бути вдячним рослинам і тваринам за їжу, яку маємо.

 • Не оскверняти багатств Землі виробництвом зброї.

 • Не наживатися на багатствах Землі, а відновлювати їх.

 • Споживати багатства Землі раціонально, бо всі земляни мають на них одна­кові права.

— Які народи, що проживають на території України, ви знаєте? Як ви вва­жаєте, вони мають однакові з нами права? Як ми до них повинні ставитися?

— Кожен народ має свою культуру, свої звичаї. Як проявити повагу до на­ціональних традицій, звичаїв та обрядів інших народів?

— Знання культурних цінностей різних народів, національних свят до­зволяє глибше пізнати душу народу, краще порозумітися. Народи, які про­живають в Україні, повинні вивчати українську культуру. Якщо основою традиції якогось народу є загальнолюдські цінності, то вони сприймаються всіма народами і потребують толерантного ставлення.

2. Робота за підручником (с. 145–153)

Учні читають статті «Новий рік у різних народів» і «Різдвяні свята» та ви­конують завдання на с. 148.

— Що ви дізналися про святкування Нового року в різних країнах?

Розкажіть, що із прочитаного зображено на малюнках на с. 146 і 147.

— Як святкують Різдво у різних країнах? Розкажіть за малюнками на с. 148.

Учні відповідають на запитання на с. 148.

Потім читають оповідання «Санта, Мороз і Миколай» та виконують за­вдання на с. 150.

Робота в парах

Учні читають оповідання «Маєток Святого Миколая» та виконують за­вдання на с. 151.

Робота в групах

Учні опрацьовують статтю «Шкільні звичаї в різних країнах» та вико­нують завдання на с. 153.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Цікаво знати!

Найбільшими за чисельністю народами у світі є китайці. Їх понад 1 млрд чоловік, та хіндусіанці (живуть в Індії), їх понад 220 млн чоловік. До великих також належить й українська нація, яка за кількістю представників посідає 22-ге місце. У світі українців понад 47 млн, у тому числі на території України їх проживає 37,5 млн. Близько 10 млн українців живуть за межами своїх істо­ричних земель: у Росії, США, Канаді, Казахстані, країнах Європи.

2. Гра «Прислів’я» (див. додатковий матеріал до уроку на с. 120)

3. Танцювально-рухлива гра «Танок п’яти національностей»

Завдання: прослухати по черзі фрагменти мелодій, спробувати впізнати їх приналежність до певної національності і затанцювати під кожну мелодію.

 • «Гопак» (Україна)

 • «Лезгінка» (Грузія)

 • «Сім сорок» (Ізраїль)

 • «Циганочка»

 • «Мама Азія» (виконавець Mr. Credo)

4. Гра «П’ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового про різноманітність культур і звичаїв народів ви дізналися?

— Чому в Україні дуже важливо знати звичаї різних народів?

— Які приклади звичаїв різних народів, що живуть в Україні, вам відомі?

— Як потрібно ставитися до культури різних народів?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 145–153).

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 34

Гра «Прислів’я»

До прислів’їв різних народів доберіть аналогічне українське прислів’я. (Ця гра має за мету підкреслити подібні риси національностей.)

 • Як дбаєш, так і маєш.

Где нянек много, там дитя безного. (Білорусь)

У семи нянек дитя без глаза. (Росія)

 • Хто два зайці гонить, жодного не здогонить.

Два арбуза не удержишь. (Кавказ)

За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. (Росія)

 • Чий корінь, того й плід.

От рябины яблок не жди. (Латвія)

От осинки не родятся апельсинки. (Росія)

 • За один раз не зітнеш дерева враз.

Нерадивый дважды делает. (Татарстан)

Семь раз отмерь — один отрежь! (Росія)

 • Більше діла, менше слів.

Больше знай, меньше болтай. (Татарстан)

Больше думай, меньше говори. (Росія)

 • Язик до Києва доведе, але там його доведеться прикусити.

Тот не заблудится, кто спрашивает. (Естонія)

Язык до Киева доведёт. (Росія)

Діти, що ви помітили? (Учитель підводить учнів до розуміння спільності народів у їх прагненнях, моральних якостях і т. ін.)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн