Урок 11. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

Опис документу:
Урок 11. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и] Мета: навчати учнів добирати перевірні слова до слів з ненаголошеними голосними в корені слів; збагачувати словниковий запас; розвивати пам’ять, мовлення; виховувати любов до природи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 11. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

Мета: навчати учнів добирати перевірні слова до слів з ненаголошеними голосними в корені слів; збагачувати словниковий запас; розвивати пам’ять, мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Хвилинка каліграфії

Тт ти та ту ат ті ять іт ата ють

Теа́тр Тара́с Тимко́ тури́ст

Тетяна, Тамара, Тая — імена.

— Поділіть слово турист на склади.

— На яке питання воно відповідає? Що називає?

— Доберіть до нього слова, близькі за значенням.

— Доберіть споріднені слова, виділіть корінь.

— Складіть речення з іменами Тетяна, Тамара, Тая.

2. Вправи на повторення

1) Списування з граматичним завданням.

— Прочитайте слова.

Яблуко, їжачок, єнот, йорж, вербою, майорить, поїдемо.

— Які однакові звуки є в цих словах?

— Спишіть. Підкресліть букви, що позначають два звуки.

— Складіть розповідне, питальне й спонукальне речення зі словом верба.

2) Гра «Утворіть пару».

— До кожного слова лівого стовпчика доберіть слово з правого, яке допоможе правильно вибрати потрібну букву.

П..ро мед

с..чі плечі

пл..че кит

к..ти клен

м..довий пера

кл..новий сич

кр..ло числа

з..рно крила

з..мля землі

ч..сло зерна

— Запишіть будь-які дві утворені пари слів.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися перевіряти написання голосних в ненаголошених складах.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Повторення правила

— Прочитайте пари слів.

Крило́ — кри́ла

зерно́ — зе́рна

земля́ — зе́млі

число́ — чи́сла

— Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]?

— Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]?

— Зробіть висновок. (У ненаголошеному складі пишемо ту букву, якою був позначений голосний звук у наголошеному складі.)

— Як же перевірити написання слів з ненаголошеними звуками [е], [и]?

2. Первинне закріплення

— Прочитайте слова. Як перевіряються ненаголошені голосні звуки [е], [и] в цих словах?

С..рпи — серп, ст..пи — степ, м..чі — меч, гр..би — гриб, т..ни — тин, л..ни — лин.

— Спишіть слова. Вставте пропущені букви.

3. Робота за підручником (с. 18–19)

Вправа 1

— Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається?

— Доберіть перевірні слова, які допомогли вам уставити пропущені букви.

Спишіть вірш.

Вправа 2

— Прочитайте. З’єднайте частини прислів’їв. Спишіть їх.

— Як ми називаємо підкреслені слова?

— Зверніть увагу на виділені слова. Правопис якого слова треба перевірити? Зробіть перевірку правопису потрібного слова.

Вправа 3

— Прочитайте текст.

— Про що в ньому розповідається?

— Як звали бабусю?

— Як звали лелек?

— Яке гніздо було в лелек?

— Спишіть перший абзац. Підкресліть однією рискою назви птахів, а їхні клички — двома.

— Поясніть правопис підкресленого слова.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «Утвори за зразком»

Один Багато

село́ села

весло́ ...

сестра́ ...

зима́ ...

2. Робота в парах

— Прочитайте. Уставте пропущені букви е або и. Для цього змініть слова так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Позначте наголос.

З..мля — ... кр..ло — ...

з..ма— ... в..рба— ...

з..рно — ... св..ня — ...

в..сло — ... ч..сло — ...

3. Гра «У два стовпчики»

— Запишіть слова у два стовпчики: у перший — ті, що потребують перевірки, у другий — ті, що не потребують перевірки.

— Доберіть до слів першого стовпчика усно перевірні слова, які допоможуть правильно вставити пропущені букви.

П..ро, т..хо, з..рно, бл..зько, л..гко, з..ма, ст..бло, п..ньок, гр..чка, з..лень.

— Прочитайте слова першого стовпчика, назвіть вставлені букви. Які перевірні слова ви до них дібрали?

4. Гра «Поміркуй!»

— Поміркуйте, які пропущені букви (е, и) слід писати у словах. Доберіть перевірні слова. Запишіть за зразком.

Зразок. Біля с..ла́ (се́ла) протікає річка.

Гнучка в..рба (...) нахилила у воду свої віти. Д..рева (...) вкрились зеленими л..сточками (...).

5. Гра-змагання між хлопчиками і дівчатками «Не помились!»

З..мля с..ло

ст..пи сп..на

з..рно м..док

в..сна в..сло

гр..би д..рева

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Чого вчилися на уроці?

— Як можна дібрати перевірне слово? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання

С. 19, вправа 3.

— Спишіть другий абзац вправи 3, вставляючи пропущені букви. До слів, у яких пропущені букви, доберіть перевірні слова з довідки. Випишіть слова парами.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!