і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні біології у рамках реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні біології у рамках реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні біології у рамках реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».

З досвіду експериментальної діяльності вчителя біології Борщ Тетяни Миколаївни

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні біології у рамках реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».

Найважливішою складовою процесу навчання біології є засвоєння елементів соціального досвіду, який містить: 1) знання про природу; 2) способи діяльності; 3) досвід творчого мислення; 4) емоційно – вольові відносини.

З точки зору сучасних підходів, звичайний урок як форма навчання не відповідає вимогам даного курсу біології, тому не може бути структурною одиницею навчального процесу. Такий урок може розглядатися лише як відрізок часу, відведений для тієї чи іншої теми. В даному за основу варто взяти систему уроків, відведених для вивчення будь-якої теми. Саме система уроків з теми і є структурною одиницею навчального процесу. В межах цієї системи уроків і слід організовувати засвоєння змісту курсу. В залежності від того, наскільки успішно учні засвоюють навчальний матеріал, можна варіювати і корегувати план засвоєння змісту.

Навчання за програмою «Росток» передбачає зміну не тільки структури уроку, а також звичних методів навчання. Тому слід використовувати інтегровану структуру уроку за особистісно діяльнісною технологією. Способи діяльності: пояснювально-ілюстративний і репродуктивний – як методи організації діяльності на рівнях «знання», «розуміння»; проблемний виклад, частково-пошуковий, евристичний та дослідницький – як методи організації мислення високого рівня.

Тема уроку: Вегетативне розмноження. Практична робота №2 Вегетативне розмноження рослин.

Мета.

Освітня. Продовжити формувати знання учнів про розмноження рослин; ознайомити з вегетативним розмноженням та його видами; розкрити його значення у природі та житті людини.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та любов до рідного краю, його флори та фауни; виховувати світоглядні думки про те, що рослини з’являються від собі подібних; сприяти трудовому вихованню. 

Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні процеси між собою та робити відповідні висновки та узагальнення; уміння спостерігати, аналізувати; уміння логічно мислити; розвивати теоретичні уміння розмножувати рослини вегетативно.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Форма уроку. Формування умінь і навичок.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Міжпредметні зв ’язки: природознавство, рослинництво.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці.

Основні поняття та терміни: регенерація, живцювання, відсадки, щеплення, прищепа, підщепа, клонування, брунькування, фрагментація.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Стали Рівно, підтягнулись

Всі до мене посміхнулись

На урок старання не забудьте взяти.

Сіли всі рівненько. Будем працювати.

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Перевірте свої знання. Візьміть картку, вставте пропущені букви слова.

- процес відтворення собі подібних – це …………..

- види розмноження у рослин є …………….

- нестатеве відбувається за участю ……………..

- типи нестатевого розмноження: поділ навпіл, …, …

- спеціальна клітина для розмноження, що вкрита захисною міцною оболонкою називається ……….

- при вегетативному розмноженні новий організм бере початок не з спеціальних клітин, а ……………..

- спадкова інформація зберігається в ……… клітини.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Усім відома стародавня дитяча казка про Сплячу Красуню, замок якої феї захистили колючими заростями терну й шипшини так, щоб ніхто не міг пробитися крізь суцільну стіну квітів, плодів і колючок. У реальному житті кущі дикої троянди не виростають за ніч по помаху чарівної палички, їх потрібно довго й терпляче вирощувати, розсаджувати, розмножувати, щоб у підсумку одержати прекрасну, здорову, плодоносну рослину.

На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося не лише яким способом розмножуються троянди, але й інші рослини, що нас оточують.

Отже, тема нашого уроку «Вегетативне розмноження».

Поставити проблемне запитання:- що було б з рослинністю, якби не було вегетативного розмноження?

ІV. Повідомлення теми і мети уроку: Отже, сьогоднішня тема «Вегетативне розмноження.». І план уроку такий:

1 Вегетативне розмноження.

2 Способи вегетативного розмноження.

3 Практична робота №2 Вегетативне розмноження рослин.

V. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Ми вже знаємо, що однією з основних властивостей живого є розмноження. Сьогодні ми продовжимо вивчати нестатеве розмноження, а саме вегетативне розмноження.

Вегетативне розмноження – це розмноження вегетативними органами, їхніми видозмінами чи багатоклітинними частинами цих органів. Воно має широке поширення в природі та при вирощуванні людиною культурних рослин. Тому розрізняють природне та штучне вегетативне розмноження. 

Ґрунтується вегетативне розмноження на явищі регенерації, тобто здатність відновлювати цілий організм з його частин у результаті поділу та подальшої спеціалізації клітин.

До способів вегетативного розмноження належать розмноження пагонами, коренями, листками… Кожен з них має свої різновидності.

До розмножень пагонами належать:

- живцями (частинами стебла);

- відсадками;

- паростками (коли утворюються додаткові бруньки);

- видозміненими пагонами;

- вусами (повзучими стеблами);

- щеплення (прищеплення частин вегетативного органа однієї рослини до другої; рослину, на якій роблять щеплення називають підщепою, а рослину, яку прищеплюють – прищепою).

До розмножень коренями належать:

- кореневими паростками (у хріну, кульбаби, малини, вишні, 

обліпихи, осики є горизонтальні корені на яких утворюються додаткові бруньки, а з них відростають молоді пагінці; біля пня спиляного дерева часто видно молоду парость);

До розмноження листками належать:

- листковими живцями;

- живородіння (дітками).

VІ. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежності у вивчені матеріалу.

Виконання практичної роботи № 2 “Вегетативне розмноження рослин”.

(Завдання для підготовки живців діти отримали заздалегідь.)

Практична робота № 2 Вегетативне розмноження рослин

Тема: Вегетативне розмноження.

Мета: формувати вміння використовувати здобуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань; формувати вміння розмножувати рослини за допомогою вегетативних органів; розвивати вміння спостерігати, формулювати висновки.

Обладнання та матеріали: горщики з ґрунтом, горщики з піском, лопатки,посудини з водою, ножиці, ніж, кімнатні рослини (пеларгонія, фіалка, рео покривальчасте, хлорофітум).

Хід роботи:

Розмноження кімнатних рослин стебловими живцями.

 1. Відріжте живець (частину пагона, можна підготувати листові живці фіалки) пеларгонії чи рео з листками і бруньками завдовжки близько 10 см. Поставте пагін у посудину з водою так, щоб нижній кінець стебла був занурений на глибину до 2 см. Для роботи використовуйте відстояну водопровідну воду.

 2. Кожні 3-4 доби змінюйте воду в посудині. Доливайте періодично воду, підтримуючи її на початковому рівні.

 3. Коли з’являться корінці, посадіть укорінений живець у горщик із ґрунтом на глибину близько 2 см і поливайте. Для зменшення випаровування висаджений живець можна накрити скляною банкою. Помістіть горщик у місце, куди потрапляє розсіяне світло, і спостерігайте за появою нових пагонів.

 4. Результати роботи і спостережень запишіть у таблицю.

 5. На квітконосах деяких Хлорофітуму, що є в класі можна побачити розетки з листям і корінням молодих рослин - їх можна відокремити від батьківського Хлорофітуму, укоренити в землі або воді і висадити в окремий горщик.(розмноження вусами)

Етапи роботи і спостережень

Дата

Поставка живця у воду

Поява корінців

Посадка укорінених живців у грунт

Утворення нових пагонів

Висновок

Вегетативне розмноження – це ____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вегетативне розмноження рослин ґрунтується на явищі регенерація. Дайте тлумачення цього терміна. _______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Значення вегетативного розмноження рослин у природі: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Значення вегетативного розмноження рослин для людини:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VІІ. Узагальнення і систематизація знань.

Вегетативне розмноження дає змогу швидко збільшити чисельність культурних рослин. Завдяки вегетативному розмноженню в нащадків зберігаються спадкові властивості материнської особини, тобто вони є копією.

VІІ. Повідомлення домашнього завдання

Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф у підручнику (до 7 балів), відповіді на запитання у кінці підручнику (10 балів), повідомлення про один із способів вегетативного розмноження (12 балів).

VІ. Підведення підсумків

Виконання практичної роботи №2 Вегетативне розмноження рослин

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Публікація. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні біології у рамках реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Біологія
 • Клас
  7 Клас, 8 Клас, 9 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  146
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  PT367347
 • Вподобань
  0
Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь