Українська мова. Тест. Профільний клас

Опис документу:
Запропоновані тести допоможуть об’єктивізувати процес оцінювання, надійно і достовірно проаналізувати рівень підготовки учнів, оцінити якість їх знань, рівень сформованих компетентностей і компетенцій.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова

11 КЛАС

ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Контрольна робота № 1

Мова, індивід, суспільство. Лінгвістична риторика

У завданнях 1-9 потрібно вибрати одну правильну відповідь

 1. Продовжіть твердження: "Лінгвістика – це наука, що…"

 1. вивчає лексичний склад тієї чи іншої мови

 2. вивчає сукупність усіх засобів письма даної мови

 3. розглядає систему частим мови

 4. займається дослідженням усього різноманіття мов і розглядає їх не окремо, а в сукупності

 1. Віднайдіть складові ораторської промови.

 1. вступ, аргументація, висновок

 2. вступ, аргументація, критика

 3. вступ, головна частина, завершення

 4. вступ, головна частина, висновок

 1. Згадайте, з якою метою робиться вступ до промови.

 1. встановити контакт з аудиторією

 2. обґрунтувати тезу

 3. сформулювати тезу та аргументи

 4. розкрити тему промови

 1. Укажіть компоненти риторичного трикутника.

 1. оратор, промова, аудиторія

 2. етос, логос, пафос

 3. вплив, переконання, промова

 4. аудиторія, оратор, промова

 1. Визначте мету ораторської промови.

 1. вливати або інформувати

 2. інформувати або переконувати

 3. виражати власну думку або впливати

 4. показати витонченість думки або переконати

 1. Укажіть засіб впливу, що апелює до почуттів.

 1. етос

 2. пафос

 3. логос

 4. переконання

 1. Оберіть правильне твердження.

 1. Риторика – це наука, яка вивчає способи переконання під час публічних виступів.

 2. Переконання є способом реалізації "волі до влади".

 3. Класична риторика – це перший етап у розвитку риторики, тривав з V ст. до н. е. до середини XX ст., засновником її був давньогрецький софіст Георгій.

 4. Мета головної частини промови – встановити контакт з аудиторією.

 1. Укажіть, що вивчає диспозиція.

 1. засоби виразності ораторської промови

 2. способи запам'ятовування ораторської промови

 3. структуру ораторської промови

 4. мистецтво вести спірдіалогдискусіюполеміку, диспут, дебати тощо

 1. Визначте оптимальним порядок розташування аргументів у промові.

 1. сильні, слабкі аргументи

 2. слабкі, сильні аргументи

 3. слабкі, сильні, найсильніший аргумент

 4. сильні, слабкі, найсильніший аргумент

У завданнях 10-11 потрібно встановити відповідність

 1. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.

Поняття

Визначення

1

вплив

А

це засоби впливу, що апелюють до моральних принципів, до норм людської поведінки

2

переконання

Б

свідома аргументована дія на інших людей з метою прийняття ними певних тверджень або намірів

3

теза

В

мистецтво суперечки

4

еристика

Г

коротко сформульовані основні положення доповіді, статті, тощо

Д

дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої відбуваються зміни в поглядах чи поведінці

 1. Установіть відповідність між різновидами помилок та причинами їх виникнення.

Помилки

Причини виникнення

1

надмірне обґрунтування 

А

в якості аргументу використовується твердження, достовірність якого тільки припускається

2

необґрунтований аргумент 

Б

наявні обставини, що роблять твердження недійсними

3

не підтверджує 

В

оратор навмисно замінює положення, яке обґрунтовується в промові

4

підміна тези 

Г

оратор не дотримується структури промови

Д

порушення правила достатності аргументів, коли оратор, намагаючись навести якомога більше аргументів на користь своєї тези, починає використовувати необґрунтовані, суперечливі, хибні аргументи

Прочитайте текст, виконайте завдання 12-15.

Чи вважаю я себе патріотом?

1.Ще зі школи в серці дитини намагаються виростити почуття патріотизму, прищепити їй … … ….

2.У чому ж полягає сенс патріотизму? 3.Я впевнена, що насправді патріотизм починається з простих, елементарних речей: поваги до себе і батьків, своєї родини й до рідної землі. 4.Якщо людина навчиться цій повазі, то її теж поважатимуть. 5.Але хотілося б зазначити: не треба цього робити заради того, щоб називатися патріотом, зробіть це для того, щоб відчути себе патріотом, усвідомити себе особистістю. 6.Чи вважаю я себе патріотом? 7.Хочу вважати, незважаючи на те, що я не стояла на Майдані, як тисячі моїх співвітчизників. 8.Але не мені судити, патріот я чи ні. 9.Хай мої вчинки визначать це.

10.У моєму серці, як і в серцях десятків мільйонів таких, як я, живе повага до України. 11.Я відчуваю радість від злетів, біль від падінь Батьківщини. 12.Можливо, ще не настав мій час, а можливо…

За Т. Мороз

 1. Віднайдіть тезу, яка доводиться або спростовується в тексті.

 1. Чи вважаю я себе патріотом?

 2. Ще зі школи в серці дитини намагаються виростити почуття патріотизму, прищепити їй … … …..

 3. У чому ж полягає сенс патріотизму?

 4. Але не мені судити, патріот я чи ні.

 1. Визначте, якою частиною ораторською промови є десяте, одинадцяте та дванадцяте речення.

 1. вступом

 2. тезою

 3. аргументом

 4. висновком

 1. Укажіть засіб впливу, яким апелює автор тексту.

 1. етос

 2. пафос

 3. логос

 4. переконання

 1. Укажіть, що таке патріотизм.

(слово (словосполучення), пропущене в першому реченні)

(Відповідь запишіть словом чи словосполученням у відповідній граматичній формі)

У завданнях 16-17 потрібно вибрати дві правильні відповіді

 1. Укажіть мовні форми промов.

 1. елокуція

 2. елоквенція

 3. меморія

 4. акція

 1. Укажіть види аргументів у ораторській промові.

 1. твердження, які стосуються почуттів

 2. твердження, які апелюють до учасників спілкування

 3. твердження, які опираються на наукові факти

 4. твердження, які стосуються предмета промови

 1. Підготуйте виступ і висловіть власні міркування з приводу того, чи потрібна Україні двомовність. Сформулюйте тему та мету виступу, складіть його план та доберіть приклади для аргументації.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!