Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами

Українська мова

Для кого: 4 Клас

06.09.2018

2604

22

0

Опис документу:
Урок розроблений з використанням інтерактивних технологій. Велика увага приділяється самостійній роботі учнів .
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 3

Тема. Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами

 Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися – доводити роботу до кінця; здоров'язбережувальної – удосконалювати фізичні, соціальні та духовні складові здоров'я; соціальної – конструктивне розв'язання конфліктів;

предметних компетентностей: дати уявлення учням про мову як національну ознаку народу, показати місце української мови у сім’ї споріднених мов, ознайомити з історією виникнення й становлення української мови; розширити знання учнів про багатство української мови; виховувати патріотизм, повагу до рідної мови, історії рідної країни; розвивати мовлення учнів, інтерес до мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням інтерактивних технологій, мультимедійної презентації, відеосюжетів.

Обладнання: мультимедійний проектор, відеосюжети, ілюстрації.

Конкретизовані навчальні цілі уроку

Когнітивні рівні

Конкретизовані навчальні цілі

Перелік завдань – запитань, які забезпечують досягнення конкретизованих цілей

Навчально- методичне забезпечення

Знання

Знає, які мови є спорідненими з українською мовою;

називає, яка мова є державною мовою України.

Інтерактивна технологія «Мікрофон».

 • З якими мовами схожа українська мова?

Дослідження.

Мікрофон

Розуміння

Порівнює українську мову з іншими слов’янськими мовами;

розрізняє їх у запропонованому завданні.

Гра «Шукачі»

Ситуативні завдання.

Мультимедійний проектор

Роздатковий матеріал

Застосування

Використовує практичний досвід і зіставляє із прочитаним текстом.

Ознайомлення з текстом вправи 11.

Підручник

(ст.9)

Аналіз

Аналізує значення мови і мовлення;

доводить їх важливість.

Робота в групах.

Робота з фотоілюстраціями.

Роздатковий матеріал

Презентація

Синтез

Досліджує застосування мовлення;

доводить його важливість.

Технологія «Пішохідний тур».

Презентація

Оцінювання

Оцінюють свою роботу на уроці;

висловлюють судження відносно почутого на уроці.

Технологія

«Мікрофон».

Рефлексія уроку.

Презентація

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент.

 2. Девіз уроку:

(Слайд 3)

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

«Вибери правильну відповідь!»

IIІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Інтерактивна технологія «Мікрофон».

 • З якими мовами схожа українська мова?

Гра «Шукачі»

 • Зберіть групи спільнокореневих слів. (Вчитель роздає декільком дітям і виставляє на дошці малюнки кота, лева та корови).

Крава, льова, кот, крова, льов, кет, крува, лево, коттус, корова, кіт, лев.

 • Як ви думаєте, чому вам вдалося це зробити так швидко?

(Слайд 4)

Очікувані результати:

- усвідомити, що українська мова– має багато споріднених мов;

-вирізняє серед інших слов'янських мов українську мову;

-формулювати на основі тексту обґрунтовані висновки.

 1. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

 • Сьогодні ми дізнаємось, чому нам так легко розуміти росіян, білорусів, поляків, чехів,сербів.(Слайд )

1.Розгляд карти становлення української мови.

2. Розповідь вчителя (Супроводжується переглядом презентації)

Колись давно у степове Причорномор’я з-за Дону поселилися племена іраномовних скіфів. Вони підкорили місцеві племена кіммерійців і об’єдналися у маленьку державу під владою царя Атея.

Давні люди розмовляли індоєвропейською прамовою, до якої входили такі групи мов: індійська, іранська, слов’янська, балтська, германська, романська, кельтська. На кінець 2-го тисячоліття до нашої ери наші предки слов’яни відокремилися від великої спільної групи грецьких, литовських, германських, латинських, індійських, іранських, кельтських народів. Тоді давні слов’яни мали спільнослов’янську (або праслов’янську) мову. На основі словникового складу через певний проміжок часу почала формуватися сучасна українська мова. На початку нашої ери почався поділ давніх слов’ян на східних і західних, а пізніше утворилась і третя, південна, група слов’ян.

З тих часів історичний розвиток окремих груп слов’ян відбувався різними шляхами, але спільне коріння залишили мови близькими. (Слайд 6-8)

Дослідження учня

Сьогодні українська мова в Україні є державною мовою, про що записано в Конституції, основному законі нашої країни (стаття 10), але в цьому законі гарантоване також використання і розвиток інших мов, адже Україна – багатонаціональна держава, в якій проживають не тільки українці, а й представники інших народів: росіяни, білоруси, євреї, греки, болгари та ін.

3.Перегляд відеофільму «Цікаві факти про українську мову»

4.Складання сенкана.

1. Іменник

2. Прикметники

3. Дієслова

4. Влучні вирази

5. Речення

6. Текст

1. Мова.

2. Українська, співуча, барвиста, рідна, милозвучна, калинова, солов’їна, колискова, багата, барвінкова, чиста.

3. Ллється, мовиться, розвивається, поповнюється, збагачується.

4. Дзеркало душі, багата скарбниця, схованка людського духу, чарівна пісня, диво калинове, рідна і тепла, як батьківська хата.

5. Мова потрібна людині для спілкування.

6. Мова — найважливіший засіб обміну думками між людьми, пізнання світу і передачі досвіду між поколіннями. Без мови людина не може існувати. Щоб гарно говорити, необхідно знати мову, якою спілкуєшся. Краще говорить і пише той, хто багато читає. (Слайд 9)

5.Самостійна робота (за вправою 9, підручник, ст.8)

 6.Музична фізкультхвилинка.

ІV. Усебічна перевірка знань.

1.Інтерактивна технологія «Пішохідний тур».

- Прочитати вислови про мову, обговорити в групах.

Пояснити, чому так високо цінують українську мову.

1 група –« Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ»

(К. Ушинський).

2 група – «Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити

все життя» (Франсуа Вольтер). (Слайд 10)

2. Самостійна робота за підручником (вправа 11).

3. Робота з прислів’ям.

 

- Як ви його розумієте?

- .Розкажіть, як треба ставитися до рідної мови. Чому? (Слайд 11).

4.Гра «Я – уважний»

Протягом декількох секунд уважно розглядай малюнок. Затули або прибери зображення й спробуй назвати всі літери, які ти запам`ятав. Якщо вдасться, склади із літер, що запам`яталися, яке-небудь слово. Наприкінці перелічи геометричні фігури, у які була вписана кожна з літер.

5.Самостійне виконання вправи.

- Від поданих слів утворіть слова за зразком:

Україна – український

Болгарія - …

Канада - …

Єгипет - …

Австралія - …

Франція - …

Польща - …(Слайд 12)

V. Підсумок уроку, оцінювання результатів, рефлексія.

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

1.Чому українську мову називають ще рідною мовою?

2.Що таке державна мова? Чому?

3.Як треба оберігати рідну мову?

4.Де народилася українська мова?

VI. Домашнє завдання

Вправа 13.

Додаток 1

Пішохідний тур

Крок 1. Оберіть кілька епізодів із тексту і напишіть або намалюйте їх на великих аркушах паперу, кожний на одному аркуші.

Крок 2. Пронумеруйте кожну таблицю та розвісьте довкола кімнати (або роздайте на столи кожній групі).

Крок 3. Об'єднайте дітей у маленькі групи, закріплюючи кожну групу до однієї з таблиць, з якої вона починатиме свою подорож.

Крок 4. Протягом 2-5 хвилин групи вивчають закріплені за ними таблиці читають, обговорюють, інтерпретують та реагують на думки усно чи - письмово й потім переходять до наступної таблиці (або передають табли- ці по колу з групи в групу).

Крок 5. Подібне виконується доти, доки учні не запишуть усі таблиці (бажано, щоб кожна група писала своїм кольором).

Крок 6. Коли до учнів повертаються їх таблиці, вони обговорюють та підсумовують думки щодо кожної з таблиць. (Якщо група почала з таблиці № 1, то й закінчити вона повинна на цій таблиці. Запис кольоровими маркерами дає змогу проаналізувати відповіді й доповнення кожної групи.)

Додаток 2

Мікрофон

Крок 1. Поставте запитання класу.

Крок 2. Запропонуйте дітям якийсь предмет, який буде виконувати роль уявного мікрофона.

Крок 3. Надавайте слово тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон.

Крок 4. Запропонуйте учням говорити швидко й лаконічно.

Крок 5. Не коментуйте й не оцінюйте подані відповіді.

Крок 6. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Література:

 • Оновлені навчальні програми для початкової школи 2016-2017 рік; затверджені колегією МОН 4 серпня 2016 р. Сайт – (mon. gov. ua )

 • Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І. Українська мова. – Підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ. Видавничий дім «Освіта». – 2016 – с. 7 - 8.(книга трьох авторів)

 • Володарська М.О., Мазурок Г.П., Пілаєва О.М. Українська мова. 4 клас І семестр. – ТОВ «Видавнича група «Основа». – Харків – 2016 – с.12. (книга трьох авторів)

 • Тучапська Г.В. Українська мова. Конспекти уроків 4 клас. Частина 1. – «Навчальна книга – Богдан» - Тернопіль – 2016 – с.13. (книга одного автора)

 • Будна Н.О., Головко З.Л. Українська мова в таблицях 4 клас: Навчальний посібник. – « Навчальна книга – Богдан» – 2015.

 • Будна Н.О., Головко З.Л., Козуб О.В. Творчі завдання з української мови: Дидактичний матеріал. – Тернопіль. – «Навчальна книга – Богдан» - 2005 – с. 18. (книга трьох авторів)

 • Телятчук В.П., Лесіна О.В. Інноваційні технології в початковій школі: Навчальний посібник. – ТОВ «Видавнича група «Основа». – Харків – 2008-( Серія «Педагогічні інновації. Майстерня») – с.19 – 40.(книга двох авторів)

 • Ковальчук З.П. Рідна мова 4 клас. Розробки уроків. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/lesson/mova/4klas/1.html (електронне джерело).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.