і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Українська мова календарне планування 1 клас

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова 7год + 1 год = 8 год

(письмо, читання)

272 год на рік

Назва теми

дата

ст. підручника

ст. зошита

Добукварний період (28 год)

1

(Читання)

Розвиток артикуляційно – вимовних умінь. Словниково – логічні вправи. Бесіда «Державні символи України». Презентація «Букваря» М.С.Вашуленка.

3 – 5

-

2

(письмо)

Письмове приладдя. Правила сидіння за партою. Ознайомлення із зошитом для письма (прописи №1, №2).

-

1 – 2

3

(читання)

Практичне ознайомлення зі «словом», «реченням». Бесіда на тему «Літні розваги». Спосіб умовного позначення речення.

6 - 7

1 – 2

4

(письмо)

Види ліній. Правила користування зошитом, ручкою, олівцем. Правила сидіння за партою. Обведення по контуру.

-

3 – 5

5

(читання)

Закріплення знань про речення. Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Ріпка». Слухання і розповідь казки. Коротка і повна відповідь на запитання. Складання речень заданої будови.

8

2

6

(письмо)

Сітка зошита, робочий рядок. Письмо горизонтальних прямих довгих та коротких ліній.

-

7 – 9

7

(читання)

Розширення уявлень учнів про слово та речення. Ознайомлення зі словами – назвами дій. Бесіда «Режим дня». Робота з ілюстрацією «На уроці».

9 – 10

3

8

(письмо)

Робочий рядок, його складові частини. Письмо коротких та довгих похилих ліній. Розвиток зв’язного мовлення. Мовленнєві форми привітання і прощання.

-

10

9

(читання)

Ознайомлення зі словами, що називають ознаки предметів. Логічні вправи для вміння відповідати на запитання хто це? що це? Розподіл предметів на групи.

11 – 13

4

10

(письмо)

Робочий рядок, його складові частини. Письмо похилих ліній.

-

11

11

(читання)

Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Робота з дитячою книжкою Т. Коломієць «Наймиліше слово». Слухання і розповідь вірша. Інтонування речень.

14 – 15

5

12

(письмо)

Урок – фантазія «У гості до Осені». Письмо прямих паличок із заокругленнями знизу. Розвиток зв’язного мовлення.

-

12

13

(читання)

Поняття про наголос. Наголошений склад. Ознайомлення з трискладовим словом.

16

-

14

(письмо)

Письмо малих дугоподібних ліній .

-

13

15

(читання)

Мовні і немовні звуки. Органи мовлення.

17

-

16

(письмо)

Сітка зошита. Письмо прямих паличок із заокругленням знизу і зверху.

-

14

17

(читання)

Уявлення про голосні та приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками).

18 – 19

6 - 7

18

(письмо)

Робочий рядок та його складові частини. Письмо коротких паличок із заокругленням зверху, знизу.

-

робочий зошит

19

(читання)

Формування у дітей початкових навичок звукового аналізу. Моделювання односкладових слів. Робота з дитячою книжкою. Загадки на згадку.

20

8

20

(письмо)

Підготовка до написання букв. Письмо малих та великих півовалів. Урок – казка. Розвиток зв’язного мовлення.

-

робочий зошит

21

(читання)

Тверді та м’які приголосні звуки. Умовне позначення твердих і м’яких приголосних.

21

9

22

(письмо)

Підготовка до написання букв. Письмо малих овалів.

-

15

23

(читання)

Звуковий аналіз вимовлених слів.

-

-

24

(письмо)

Підготовка до написання букв. Письмо петле подібних елементів у напрямку «вгору - вниз» та у напрямку «вниз - вгору».

-

16

25

(читання)

Повний звуковий аналіз слів. Урок – гра «Поле чудес».

-

-

26

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв.

-

17

27

(читання)

Узагальнення знань про голосні та приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Складання розповіді за серією малюнків. Робота з дитячою книжкою І. Малкович «Отакий роззява!».

дитяча книжка

-

28

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Побудова речень за малюнком. Розвиток зв’язного мовлення

-

робочий зошит

Букварний період ( год)

29

(читання)

Звук [а]. Позначення його буквами Аа. Складання речень.

22

10

30

(письмо)

Письмо рядкової букви а. Розвиток зв’язок мовлення. Улюблені герої казок і мультфільмів.

-

18, частина 1

31

(читання)

Закріплення звукового значення букви «а». Звуковий аналіз слів. Закріплення вміння відповідати на запитання який? яка? яке? які?

23

-

32

(письмо)

Письмо великої букви А. Безвідривне з’єднання букв. Звуковий аналіз слів.

-

34, частина 1

33

(читання)

Звук [у]. Позначення його буквами «у». Виділення звука [у] в складах і словах. Звуковий аналіз слів.

24

11

34

(письмо)

Письмо рядкової букви у.

-

19, частина 1

35

(читання)

Закріплення звукового значення вивчених букв. Звуковий аналіз слів.

25

-

36

(письмо)

Написання великої букви У, її поєднання з вивченими буквами. Підготовчі графічні вправи.

-

51, частина 1

37

(читання)

Звук [о]. Позначення його буквою «о». Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками.

26

12

38

(письмо)

Письмо рядкової букви «о». Поєднання її з вивченими буквами.

-

20, частина 1

39

(читання)

Закріплення звукового значення букви «о». Складання діалогу за малюнками. Звуковий аналіз слів.

27

-

40

(письмо)

Письмо великої букви О. Поєднання її з іншими буквами. Диктант вивчених букв.

-

20, робочий зошит

41

(читання)

Звук [и]. Позначення його буквою «и». Робота з дитячою книжкою. М. Стеценко «Гіркий апельсин»

28

13

42

(письмо)

Письмо рядкової букви «и». Розвиток зв’язного мовлення. Бесіда на тему «Моя країна - Україна».

-

21, частина 1

43

(читання)

Закріплення звукового значення букви «и». Звуковий аналіз слів. Побудова речень за малюнками.

29

-

44

(письмо)

Письмо великої букви И. Написання буквосполучення Ии. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв.

-

робочий зошит

45

(читання)

Звук [м], позначення його буквою «ем». Читання складів із вивченими літерами. Велика буква на початку речення.

30

14

46

(письмо)

Письмо рядкової букви «ем», складів із нею, слова мама

-

22–23, частина 1

47

(читання)

Закріплення знань про звукові значення вивчених букв. Звуковий аналіз слів. Побудова речень за малюнками. Прислів’я.

31

-

48

(письмо)

Письмо великої букви М («ем»), складів, слів із нею. Підготовчі графічні вправи.

-

38, частина 1

49

(читання)

Звук [і], позначення його буквою «і». Читання складів і слів із вивченими буквами. Буква «і» в ролі окремого слова.

32

15

50

(письмо)

Письмо рядкової букви і, складів із нею. Закріплення вміння писати вивчені букви. Виділення вивчених букв у словах.

-

24,частина 1;

робочий зошит

51

(читання)

Закріплення звукового значення букви «і». Велика буква на початку речення. Побудова речень за малюнками.

33

-

52

(письмо)

Написання великої букви І, поєднання її з вивченими буквами. Написання слів і речень.

-

24,частина 1; робочий зошит

53

(читання)

Звуки [н], [н’]. Позначення їх буквою «ен». Читання складів, слів. Читання і доповнення речень.

34

16

54

(письмо)

Письмо рядкової букви «ен». Складів, слів із нею. Списування буквосполучень, поданих друкованим шрифтом.

-

25–26, частина 1

55

(читання)

Закріплення знань про звукові значення букви «ен». Читання складів, слів та речень з вивченими літерами. Робота з дитячою книжкою Ю.Т. Ярмиш «Зайчаткова казочка».

35

-

56

(письмо)

Письмо великої букви Н. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень. Диктант складів. Розвиток зв’язного мовлення.

-

27,44, частина 1

57

(читання)

Звук [в], позначення його буквою «ве». Особові займенники, їх вживання в реченнях. Читання складів, слів, речень.

40 – 41

18

58

(письмо)

Письмо малої букви в. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та складів із малою буквою в.

-

30 - 31

59

(читання)

Закріплення знань про букву «ве» та їх звукове значення. Розвиток уміння читати склади, слова, речення.

42 - 43

-

60

(письмо)

Письмо великої букви «ве» у поєднанні з іншими буквами. Написання складів, слів та речень.

-

19, частина 2

61

(читання)

Звуки [л],[л’], позначення їх буквою «ел». Звуковий аналіз слів із твердими й м’якими приголосними. Читання складів, слів і речень.

36 - 37

17

62

(письмо)

Написання рядкової букви «ел». Складовий диктант.

-

28, частина 1

63

(читання)

Закріплення звукових значень букви «ел». Вправи на додавання незавершених речень. Інтонаційне читання речень, текстів.

38 - 39

-

64

(письмо)

Письмо великої букви «ел». Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів із літерою Л. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

-

29, частина 1

65

(читання)

Читання складів, слів, речень та текстів із вивченими реченнями. Робота з дитячою книжкою. М. Стеценко «Гіркий апельсин».

дитяча книжка

-

66

(письмо)

Письмо слів і складів із вивченими буквами. Списування речень із друкованого тексту.

-

робочий зошит

67

(читання)

Звуки [с],[с’], позначення їх буквою «ес». Закріплення аналітико – синтаксичних умінь. Читання складів, слів. Словниково – логічні вправи.

44 - 45

19

68

(письмо)

Письмо рядкової букви «ес», складів та слів із нею.

-

32, частина 1

69

(читання)

Закріплення звукових значень букви «ес». Опрацювання текстів «Мама і сини», «У лісі».

46 – 47

-

70

(письмо)

Письмо великої букви С, складів та слів із нею. Побудова і записування речень, поданих друкованим шрифтом.

-

33, частина 1

71

(читання)

Звуки [к][к’], позначення їх буквою «ка». Читання складів, слів. Ознайомлення з анаграмами. Ловниково – логічні вправи. Опрацювання тексту «Миколин сокіл».

48 - 49

20

72

(письмо)

Письмо рядкової букви «ка». Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень із вивченими буквами.

-

36–37, частина 1

73

(читання)

Закріплення звукового значення букви «ка». Читання речень, поданих рукописним шрифтом. Опрацювання тексту «Калина.»

50 - 51

-

74

(письмо)

Письмо великої букви «ка», складів, слів та речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

-

33, частина2,

75

(читання)

Закріплення знань про звукові значення вивчених букв. Виконання словниково – логічних вправ. Робота з дитячою книжкою О.Кізим «Маленька читаночка».

дитяча книжка

-

76

(письмо)

Письмо слів і складів із вивченими буквами. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

-

робочий зошит

77

(читання)

Звуки [р],[р’], позначення їх буквою «ер». Читання складів, слів. Скоромовки. Виконання словниково – логічних вправ.

52 - 53

21

78

(письмо)

Письмо малої букви р. Підготовчі графічних вправ. Написання складів та слів із буквою р.

-

39–40, частина 1

79

(читання)

Закріплення звукових значень букви «ер». Опрацювання тексту «Ранок коло ріки». Словниково – логічні вправи.

54 - 55

-

80

(письмо)

Письмо великої букви Р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Малюнковий диктант.

-

41, частина 1

14, частина 2

81

(читання)

Звуки [п],[п’], позначення їх буквою «пе». Звуковий аналіз слів. Уявлення про омоніми. Словниково – логічні вправи. Опрацювання тексту «На Івана Купала»

56 - 57

22

82

(письмо)

Письмо малої букви «пе». Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Складання і записування слів із вивчених букв.

-

42, частина 1

83

(читання)

Закріплення звукового значення букви «пе». Опрацювання текстів «Ми співали пісні» та «Сливи».

58 - 59

-

84

(письмо)

Письмо великої букви «пе». Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.

-

43,частина 1

85

(читання)

Повторення вивчених букв. Читання складів, слів, речень та текстів із вивченими буквами. Робота з дитячою книжкою. Н. Забіла «Хатинка на ялинці».

дитяча книга

-

86

(письмо)

Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Списування із завданням вставити пропущені букви. Розвиток зв’язного мовлення.

-

робочий зошит

87

(читання)

Звуки [т],[т’], позначення їх буквою «те». Читання складів, слів, речень. Словниково – логічні вправи. Скоромовка.

60 - 61

23

88

(письмо)

Письмо рядкової літери «те». Підготовчі графічні вправи. Письмо складів, слів із буквою «те».

-

46, частина 1

89

(читання)

Закріплення звукових значень букви «те». Опрацювання тексту «Котик і Півник». Скоромовка.

62- 63

-

90

(письмо)

Письмо великої букви Т. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень. Звуковий аналіз слів.

-

47, частина 1

91

(читання)

Звук [е], позначення його буквою «е». Ребус. Уявлення про антоніми. Опрацювання тексту «Веселі іменини».

64 - 65

24

92

(письмо)

Письмо малої букви «е». Написання складів, слів. Складання і записування слів із вивчених букв.

-

48, частина 1

93

(читання)

Закріплення звукового значення букви «е». Опрацювання тексту «село Веселе». Читання речення, поданого рукописним шрифтом.

66 - 67

-

94

(письмо)

Письмо великої букви Е. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень.

-

49, частина 1

95

(читання)

Звуки [д],[д’], позначення їх буквою «де». Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Словниково – логічні вправи.

68 - 69

25

96

(письмо)

Письмо малої букви «де». Підготовчі графічні вправи. Написання букви в складах і словах.

-

50, частина 1

97

(читання)

Закріплення звукових значень букви «де». Опрацювання тексту «Парк на пустирі». Скоромовка. Читання речень, поданих рукописним шрифтом.

70 - 71

-

98

(письмо)

Письмо великої букви «де», складів та слів із нею. Списування слів і речень, поданих друкованим шрифтом.

-

42–43, частина 2

99

(читання)

Звуки [з],[з’], позначення їх буквою «зе». Дзвінке вимовлення цих звуків у кінці слів і складів. Фразеологізми.

72

26

100

(письмо)

Письмо рядкової букви з («зе»), складів та слів із нею.

-

52, частина 1

101

(читання)

Зіставлення звуків [з] - [с],[з’] - [с’]. Опрацювання тексту «Весела зима». Скоромовки.

73

-

102

(письмо)

Письмо великої букви З («зе»). Письмо слів із пропущеними літерами.

-

53, частина 1

103

(читання)

Закріплення звукових значень букви «зе». Опрацювання тексту «Ранок на озері». Робота з дитячою книжкою народна казка «Лисиця та заєць».

74 – 75, дитяча книжка

-

104

(письмо)

Письмо вивчених букв, слів із вивченими літерами, речень за аналогією. Розвиток зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнком.

-

робочий зошит

105

(читання)

Буква «знак м’якшення» (ь), позначення нею на письмі м’якості приголосних. Читання складів, слів. Опрацювання тексту «Льон».

76

27

106

(письмо)

М’який знак. Написання ь (м’якого знака) у кінці слів.

-

54, частина 1

107

(читання)

Закріплення букви «знак м’якшення». Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту «Дарунки лісу».

77

-

108

(письмо)

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написання буквосполучень, слів і речень.

-

55,частина 1

109

(читання)

Звук [б]. Позначення його буквами Б,б («бе»). Словниково – логічні вправи. Опрацювання тексту «Великі друзі».

78 - 79

28

110

(письмо)

Письмо рядкової букви б («бе»), складів, слів із нею.

-

56, частина 1

111

(читання)

Закріплення звукового значення букви «бе». Читання слів. Опрацювання тексту «Білки». Скоромовка.

80 - 81

-

112

(письмо)

Письмо великої букви Б («бе»), складів, слів із нею.

-

57, частина 1

113

(читання)

Звуки [г],[г’], позначення їх буквою «ге». Звуковий аналіз слів. Логічна вправ «Де росте? Де живе?». Читання речень, поданих рукописним шрифтом.

82 - 83

29

114

(письмо)

Письмо малої букви г. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою г. Складання і записування слів із вивчених букв.

-

58–59, частина 1

115

(читання)

Закріплення знань про звук [г], букви Г, г («ге»). Робота з дитячою книжкою О.Кізим «Маленька читаночка»

дитяча книга

-

116

(письмо)

Письмо великої букви Г. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою Г. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.

-

60, частина 1

117

(читання)

Звук [ґ], позначення його буквою «ґе». Читання складів, слів. Опрацювання фразеологізмів. Скоромовки.

84 - 85

30

118

(письмо)

Письмо рядкової букви ґ («ґе»), складів та слів із нею.

-

61, частина 1

119

(читання)

Закріплення звукових значень «ге», «ґе». Опрацювання тексту «Гурток «»Умілі руки»».

86

-

120

(письмо)

Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею.

-

62, частина 1

121

(читання)

Закріплення звукових значень «ге», «ґе». Опрацювання тексту «Восени на городі».

87

-

122

(письмо)

Письмо рядкових і великих букв Г,г («ге») та Ґ, ґ («ґе»), складів та слів із ними. Списування з друкованого тексту.

-

63,64, частина 1

123

(читання)

Звук [ч], позначення його буквою «че». Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Словниково – логічні вправи. «Закликаночка». Скоромовка.

88 - 89

31

124

(письмо)

Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею.

-

4,5, частина 2

125

(читання)

Закріплення звукового значення букви «че». Опрацювання тексту «На полонині».

90

-

126

(письмо)

Письмо великої букви Ч, складів та слів із нею. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

-

6,7,частина 2

127

(читання)

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання вірша «Карпати». Загадки

91

-

128

(письмо)

Повторення правил з’єднання вивчених букв. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

-

8,9,частина 2

129

(читання)

Звук [й], позначення його буквою «ій» («йот»). Читання слів. Вправи з розвитку фонематичного слуху. Опрацювання тексту «Казковий світ».

92 - 93

32

130

(письмо)

Письмо малої букви й, буквосполучень із нею. Підготовчі графічні вправи. Складання і записування слів.

-

10, частина 2

131

(читання)

Закріплення звукового значення букви «йот». Буквосполучення йо. Опрацювання тексту «Пасіка».

92

-

132

(письмо)

Письмо великої букви Й. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Складання і записування словосполучень.

-

11, частина 2

133

(читання)

Закріплення букви «йот». Опрацювання народної пісеньки «Зайчику, зайчику». Читання в особах. Робота з дитячою книжкою «Я і моя сім’я».

95, дитяча книга

-

134

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо. Розвиток зв’язного мовлення.

-

робочий зошит

135

(читання)

Звук [х], позначення його буквою «ха». Читання слів. Звуковий аналіз слів.

96

33

136

(письмо)

Письмо малої букви х, складів із нею. Складання і записування слів. Навчальний диктант.

-

12, частина 2

137

(читання)

Зіставлення звуків [г] - [х]. Опрацювання вірша «Колискова пісенька». Загадки.

97

-

137

(письмо)

Письмо великої букви Х. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

.

-

13, частина 2

139

(читання)

Закріплення звукового значення букви «ха». Опрацювання тексту «Казкові хмаринки». Загадка.

98 - 99

-

140

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словниковий диктант.

-

15, частина 2

141

(читання)

Буква «я», позначення нею словосполучення звуків [йа]. Позначення буквою «я» звука [а] та м’якості попереднього приголосного. Словниково – логічні вправи.

100

34

142

(письмо)

Письмо малої букви я. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Звуковий аналіз слів.

-

16, частина 2

143

(читання)

Позначення буквою «я» звука [а] та м’якості попереднього приголосного. Словниково – логічні вправи. Опрацювання вірша Н. Забіли «Хто кого злякався?»

101

-

144

(письмо)

Письмо великої букви Я, буквосполучень із нею. Доповнення та записування речень. Складання й записування слів.

-

17, частина 2

145

(читання)

Закріплення звукових значень букви «я». Звуко – буквений аналіз слів. Опрацювання тексту «Ялта». Загадка.

102 - 103

-

146

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словниковий диктант.

-

18, частина 2

147

(читання)

Звук [ж], позначення його буквою «же». Дзвінка вимова звука[ж] у кінці складів і слів. Скоромовка. Опрацювання віршів Н.Забіли «На зеленому лужку» і Л. Вознюк «Журиться журавлик дуже».

104 - 105

35

148

(письмо)

Письмо малої букви ж. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень та слів із буквою ж. Звуковий аналіз слів.

-

21, частина 2

149

(читання)

Закріплення звукового значення букви «же». Опрацювання уривка казки «Лисичка і Журавель». Прислів’я.

106 - 107

-

150

(письмо)

Письмо великої букви Ж. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

-

22,23, частина 2

151

(читання)

Звук [ш], позначення його буквою «ша». Читання слів, речень. Опрацювання тексту «Хороша гра». Робота з дитячою книжкою.

108 – 109, дитяча книжка

36

152

(письмо)

Письмо малої букви ш. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень.

-

26, частина 2

153

(читання)

Зіставлення звуків [ж] - [ш]. Опрацювання оповідання «Поспішай, синичко!» (за Г. Демченко).

110

-

154

(письмо)

Письмо великої букви Ш. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.

-

27, частина 2

155

(читання)

Закріплення звукового значення букви «ша». Опрацювання вірша П.Воронька «Кожушок». В.Верховень «Скоромовка».

111

-

156

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Малюнковий диктант. Розвиток зв’язного мовлення.

-

24,25, частина 2

157

(читання)

Звуки [ц] - [ц’], позначення їх буквою «це». Звуковий аналіз слів. Скоромовка.

112

37

158

(письмо)

Письмо малої букви ц. Підготовчі графічні вправи. Письмо складів та слів із буквою ц. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

-

28, частина 2

7 (зошит для списування)

159

(читання)

Закріплення звукових значень букви «це». Опрацювання тексту «Циркова залізниця». Читання речення, поданого рукописним шрифтом.

113

-

160

(письмо)

Письмо великої букви Ц, буквосполучень та слів із нею. Написання речень.

-

29, частина 2

8 (зошит для списування)

161

(читання)

Закріплення букви «це». Опрацювання казки «Родичі» та вірша В.Лучука «Уставати рано треба».

114, 115

-

162

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ та записування слів за групами.

-

30, частина 29(зошит для списування)

163

(читання)

Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша А.Камічука «В зелені діброва» і тексту «На екскурсії».

116 - 117

38

164

(письмо)

Письмо малої букви ї, буквосполучень із нею. Складання і записування слів із вивчених букв.

-

31,частина 2,

10(зошит для списування)

165

(читання)

Закріплення звукового значення букви «ї». Опрацювання тексту «Гроші України»

118

-

166

(письмо)

Письмо великої букви Ї, складів та слів із нею. Записування речень. Навчальний диктант.

-

31,32, частина 2

167

(читання)

Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання тексту «Міста України». Складання усної розповіді рідне село.

119

-

168

(письмо)

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування із завданням вставити пропущені букви.

-

робочий зошит, 11(зошит для списування)

169

(читання)

Буква «ю», позначення нею сполучення звуків[йу]. Позначення буквою «ю» звука [у] та м’якості попереднього приголосного. Опрацювання віршів Лесі Українки «Пісенька весняної води».

120

39

170

(письмо)

Письмо малої букви ю. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.

-

35, частина 2

171

(читання)

Закріплення звукових значень букви «ю». Опрацювання вірша О.Пархоменко «Я матусю дожидаю». Прислів’я.

121

-

172

(письмо)

Письмо великої букви Ю, складів та слів із нею. Написання речень. Письмо під диктовку.

-

36, частина 2

173

(читання)

Закріплення звукових значень букви «ю». Звуко – буквений аналіз слів. Опрацювання оповідання М.Коцюбинського «Десять робітників» та вірша І. Січовика «Руки».

122- 123

-

174

(письмо)

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування із завданням вставити пропущені букви. Малюнковий диктант.

-

робочий зошит,

12(зошит для списування)

175

(читання)

Буква «є», позначення нею сполучення звуків [йе]. Позначення буквою «є» звука [е] та м’якості попереднього приголосного. Загадка. Опрацювання оповідання «Барвисте коромисло» (за В.Сухомлинським).

124 - 125

40

176

(письмо)

Письмо малої букви є. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою є. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

-

37, частина 2

177

(читання)

Закріплення звукових значень букви «є». Звуко – буквений аналіз слів. Загадки. Опрацювання тексту «Київське метро»

126 - 127

-

178

(письмо).

Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.

-

38, частина 2

179

(читання)

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Опрацювання уривка вірша В.Симоненка і тексту «Наша Батьківщина». Прислів’я. Робота з дитячою книжкою.

128 – 129, дитяча книжка

41

180

(письмо)

Письмо малої букви щ. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів, речень. Розвиток зв’язного мовлення.

-

39, частина 2

181

(читання)

Закріплення звукового значення букви «ща». Опрацювання вірша Г.Малик «Що для чого треба?». Порівняння віршів. Прислів’я.

130

-

182

(письмо)

Письмо великої букви Щ, буквосполучень та слів із нею. Складання і записування речень.

-

40, частина 2

183

(читання)

Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання оповідання І. Прокопенко «Про що шепотіли берізки».

131

-

184

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо.

-

41,частина 2,

13(зошит для списування)

185

(читання)

Звук [ф], позначення його буквою «еф». Читання слів. Опрацювання вірша І. Макоти «Буква Ф».

132

42

186

(письмо)

Письмо малої букви ф. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

-

44, частина 2

187

(читання)

Закріплення звукового значення букви «еф». Опрацювання тексту «Телефон». Складання правил розмови по телефону.

133

-

188

(письмо)

Письмо великої букви Ф, буквосполучень та слів із нею. Складання й записування речень.

-

45, частина 2

189

(читання)

Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання тексту.«Жирафи».

134

-

190

(письмо)

Складання і записування речень із вивченими буквами.

-

робочий зошит,

14(зошит для списування)

191

(читання)

Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання тексту «Жарт».

135

-

192

(письмо)

Списування тексту, поданого друкованим шрифтом. Складання і записування речень.

-

робочий зошит,

15(зошит для списування)

193

(читання)

Звуки [дз],[дз’], позначення їх буквосполученням «дз». Опрацювання вірша А. Зарудного «Дзвіночки». Робота з дитячою книгою.

136

43

194

(письмо)

Письмо буквосполучення дз. Звуко – буквений аналіз слів. Розвиток зв’язного мовлення. Текст.

-

46, частина 2

195

(читання)

Відпрацювання злитої вимови звуків [дз],[дз’]. Опрацювання оповідання за Ю.Старостенком «Лісовий майстер». Приказка.

137

-

196

(письмо)

Написання буквосполучень, слів. Із буквосполученням «дз» Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

-

47,частина 2, 16(зошит для списування)

197

(читання)

Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж». Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Звуко – буквений аналіз слів. Опрацювання вірша Н.Забіли «Джміль».

138

44

198

(письмо)

Написання буквосполучень, слів. Із буквосполученням «дж». Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

-

48(частина 2)

199

(читання)

Закріплення звука [дж], буквосполучення «дж». Опрацювання оповідання В.Дуб «Бджілка» і вірша Л.Костенко «Піднімає джміль фіранку….».

139

-

200

(письмо)

Закріплення навичок письма складів, слів та текстів з вивченими буквами.

-

49(частина 2)17(зошит для списування)

201

(читання)

Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом. Опрацювання вірша Н. Красоткіної «В п’ятницю, у надвечір’я».

140

45

202

(письмо)

Написання складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант.

-

50(частина 2)

203

(читання)

Закріплення правила вживання апострофа в українській мові. Опрацювання тексту «Комп’ютерна мишка» і вірша «Узявсь Дем’ян навчати кішку».

141

-

204

(письмо)

Письмо слів з апострофом. Звуко – буквений аналіз слів з апострофом.

-

51(частина 2)

18(зошит для списування)

205

(читання)

Бесіда – розповідь про Тараса Шевченка. Опрацювання тексту «Тарас Григорович Шевченко» і вірша Т.Шевченка «Тече вода з – під явора».

142 - 143

46

206

(письмо)

Закріплення вміння писати вивчені букви. Пояснювальний диктант.

-

52-54 (частина 2)

19(зошит для списування)

207

(читання)

Бесіда розповідь про Івана Франка. Опрацювання тексту «Іван Якович Франко» та уривка казки І.Франка «Лисичка і Рак».

144 - 145

47

208

(письмо)

Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними. Безвідривне поєднання букв. Побудова і записування речень.

-

55-56, частина 2

20(зошит для списування)

209

(читання)

Бесіда – розповідь про Лесю Українку. Опрацювання тексту «Леся Українка» і вірша Лесі Українки «Вишеньки». Читання в особах. Робота з дитячою книжкою.

146 - 147

48

210

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Побудова речень за малюнками. Розвиток зв’язного мовлення.

-

57 – 58

(частина 2)

211

(читання)

Опрацювання казки М. Коцюбинського «Про двох цапків».

148

-

212

(письмо)

Письмо буквосполучень дж, Дж, слів із ними. Побудова і записування речень. Списування тексту з друкованим шрифтом.

-

59–60 (частина 2)

213

(читання)

Опрацювання тексту «Хороші звичаї». Складання усної розповіді про звичаї рідного краю. Звуковий аналіз слів.

149

-

214

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

-

61 – 62

(частина 2)

215

(читання)

Опрацювання тексту «Мрія збулася». Складання усної розповіді на тему «Про що ти мрієш»?

150

-

216

(письмо)

Написання складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант.

-

63 – 64

(частина 2)

217

(читання)

Опрацювання вірша А. Костецького «Буде день веселий».

151

-

218

(письмо)

Алфавіт. Закріплення вмінь писати великі й малі літери українського алфавіту.

-

робочий зошит,

21(зошит для списування)

219

(читання)

Підсумковий урок букварного періоду.

-

-

Післябукварний період (53год)

220

(письмо)

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифто.

-

робочий зошит,

22(зошит для списування)

221

(читання)

Наша мова. Робота з дитячою книжкою І. Січовик «Допиши віршика».

222

(письмо)

Наша мова.

-

23(зошит для списування)

223

(читання)

Подорожуємо просторами України.

224

(письмо)

Подорожуємо просторами України.

-

24(зошит для списування)

225

(читання)

Слова ввічливості.

226

(письмо)

Слова ввічливості.

227

(читання)

«Весна у синій хустинці»

228

(письмо)

Алфавіт. Звуки мовлення. Букви.

229

(читання)

Діалог. «Підсніжники» за Б. Вовком. Робота з дитячою книгою.

230

(письмо)

Голосні звуки. Наголос. Склад. Розвиток зв’язного мовлення.

231

(читання)

Перевірка навички читання в голос.

232

(письмо)

Приголосні звуки.

233

(читання)

«Веселий настрій». Смішинки.

234

(письмо)

Буква ю.

235

(читання)

«У світі тварин».

236

(письмо)

Буква я

237

(читання)

«маленькі пуховички».

238

(письмо)

Буква є.

239

(читання)

«Кругленькі, мов клубочки».

240

(письмо)

Буква ї.

241

(читання)

«Сонечко за всіма ходить».

242

(письмо)

Букви я, ю, є,ї.

243

(читання)

«Від чого розквітла ромашка».

244

(письмо)

Буква г (ге), ґ («ґе»).

245

(читання)

«Якого кольору земля?» Робота з дитячою книжкою. Ознайомлення з дитячими журналами.

246

(письмо)

Складаємо розповідь. Розвиток зв’язного мовлення.

247

(читання)

«Дощ іде, періщить».

248

(письмо)

Буква щ («ща»). Урок – гра «Поле чудес».

249

(читання)

«Джмелик веселий».

250

(письмо)

Вимова звуків [дз],[дз’],[дж]; написання буквосполучень дз, дж.

251

(читання)

«Кольорові вірші».

252

(письмо)

Буква ь (м’який знак). Урок гра «Що? Де? Коли?»

253

(читання)

Запам’ятай правило. Пригоди м’якого знака. Робота з дитячою книжкою. «Троє кошенят» за Д.Біссєтом.

254

(письмо)

Перенос слів із буквою ь («м’який знак»).

255

(читання)

«Розповідається про…..»

256

(письмо)

Буква ь («м’який знак»). Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за опорними словами. Урок – ярмарок.

257

(читання)

«Наші зелені друзі».

258

(письмо)

Апостроф. Урок – подорож «Морська регата».

259

(читання)

«Морква солодка…..»

260

(письмо)

Описуємо предмет.

261

(читання)

Персонаж твору. Робота з дитячою книжкою. Казка «Як мишеня зупиняло час».

262

(письмо)

Хто? Що? Урок – подорож до чарівного лісу.

263

(читання)

«Цікава пригода».

264

(письмо)

Контрольне списування.

265

(читання)

Загадки.

266

(письмо)

Який? яка? Яке? Які?

267

(читання)

Можна намалювати словом . За Ларисою Денисенко «Історія про те, як Ліза вигадала Цюцю П. та пішла її розшукувати». Навчайтеся розуміти переживання. В. Марсюк «Диктант». Перевірка навички читання.

268

(письмо)

Текст. Зміст, заголовок тексту. Відповідність заголовка змістові тексту.

269

(читання)

Визначайте настрій вірша. О. Палійчук «Алло!». С. Гусак «Канікули». Г. Чубам «У селі в бабусі». Л. Гоян «Канікули». Робота з дитячою книжкою.

270

(письмо)

Узагальнення і систематизація знань учнів. Слова – назви предметів.

271

(читання)

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

272

(письмо)

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Календарне планування за букварем Вашуленка
 • Додано
  27.02.2018
 • Розділ
  Українська мова
 • Клас
  1 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  692
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  21
 • Номер матеріала
  AZ648983
 • Вподобань
  0
Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь