Українська мова

Опис документу:
календарне планування

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Українська мова

 М.Д.Захарійчук

«Українська мова»

Київ Видавництво

«Грамота», 2012 .

119 год

На тижд. – 4 год

I семестр – 61 год.

На тижд. – 3 год.

II сем. - 58 год

I семестр

уроку

Скор.

Тема уроку

Дата

Примітка

Тема 1. Мова і мовлення (3 год)

1

Мова — найважливіший засіб спілкування

2

Рідна і державна мова

3

Культура усного і писемного мовлення.
Слова ввічливості.
Тема.

Тема 2. Текст (11 год)

4

Текст і його ознаки

5

Змістовий зв’язок між частинами тексту

6

Абзац. Роль абзаців у тексті

7

Ознаки художнього та наукового текстів. Спостереження за ознаками ділового тексту

8

Урок розвитку писемного мовлення № 1. Написання правил на тему «Поведінка в осінньому лісі» (за ілюстраціями)

9

План тексту

10

Текст-розповідь

11

Текст-опис

12

Текст-міркування

13

Контрольна робота №1. Перевірка мовних знань та вмінь за темою «Текст»

14

Аналіз перевірної роботи .Ознайомлення з жанром есе. Засоби зв’язку у тексті. Тема.

Тема 3. Речення (9 год)

15

Закріплення й узагальнення вивченого про речення

16

Речення за метою висловлювання

17

Урок розвитку писемного мовлення№2. Робота з деформованим текстом

18

Речення окличні і неокличні

19

Звертання, розділові знаки при них

20

Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

21

Зв’язок між словами в реченнях. Словосполучення

22

Контрольна робота №2 .Диктант.

23

Однорідні члени речення .Узагальнення знань і вмінь за темою «Речення»

Тема 4. Слово. Значення слова (9 год)

24

Пряме й переносне значення слів

25

Слова, що мають кілька значень

26

Урок розвитку писемного мовлення № 3. Робота з деформованим текстом

27

Слова, що звучать однаково, але мають різне значення

28

Синоніми. Роль синонімів у тексті

29

Антоніми

30

Фразеологізми

31

Контрольна робота №3 . Письмовий переказ

32

Аналіз контрольної роботи. Культура мовленого слова

Тема 5. Будова слова (9 год)

33

Поняття про закінчення

34

Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

35

Урок розвитку писемного мовлення№4. Складання художнього тексту за початком, серією сюжетних малюнків і планом

36

Корінь слова. Спільнокореневі слова

37

Добір спільнокореневих слів

38

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

39

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'], [ц'], [с']

40

Вимова слів із ненаголошеними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом

41

Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]

Тема 6. Орфограми (11 год)

42

Поняття «орфограма»

43

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в корені, що не перевіряються наголосом

44

Урок розвитку писемного мовлення № 5. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії»

45

Робота з орфографічним словником

46

Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

47

Правопис літер на позначення приголосних у кінці слова або складу

48

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці слів та перед глухими. Контрольна робота №4 . Діалог

49

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці слів і перед глухими

50

Закріплення вивченого про дзвінкі і глухі приголосні звуки

51

Закріплення вивченого про голосні і приголосні звуки

52

Урок розвитку писемного мовлення № 6. Листи

Тема 7. Словотворча роль префіксів (9 год)

53

Префікс. Словотворча роль префіксів

54

Творення слів із найуживанішими префіксами

55

Префікси, співзвучні з прийменниками

56

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами

57

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса і кореня

58

Контрольна робота № 5. Списування.

59

57

Аналіз контрольної роботи. Написання префікса з- (с-).

60

58

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

61

59

Перенос слів із префіксами

II семестр

Тема 8. Суфікс ( 8 годин)

62

60

Урок розвитку писемного мовлення №7. Написання запрошення (привітання)

63

Суфікс. Роль суфіксів

64

Закріплення ролі суфіксів у словах

65

Творення слів із найуживанішими суфіксами

66

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня і суфікса

67

Поділ слів із суфіксами для переносу

68

Розбір слів за будовою

69

Урок розвитку писемного мовлення № 8. Навчальний переказ

Тема 9. Іменник (20 год)

70

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово

71

Службові слова. Роль службових слів у реченні

72

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови

73

Зв’язок слів у реченні

74

Іменник як частина мови

75

Урок розвитку писемного мовлення № 9. Написання переказу за колективно складеним планом

76

Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках

77

Велика буква у кличках тварин

78

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників

79

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію

80

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

81

Контрольна робота № 6. Диктант

82

Урок розвитку писемного мовлення № 10. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями

83

Вправи на визначення роду іменників

84

Змінювання іменників за числами: однина і множина. Вправи на визначення числа іменників

85

Змінювання іменників за відмінками

86

Змінювання іменників за відмінками в однині і множині

87

Урок розвитку писемного мовлення № 11. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі

88

Контрольна робота № 7. Перевірка мовних зань і вмінь за темою «Іменник»

89

Аналіз контрольної роботи. Розбір іменника як частини мови

Тема 10. Прикметник (14 годин)

90

Прикметник як частина мови

91

Зв’язок прикметників з іменниками

92

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях

93

Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми

94

Урок розвитку писемного мовлення № 12. Складання тексту-опису «Соняшник»

95

Уживання прикметників у загадках

96

Уживання прикметників в описах

97

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками

98

Розбір прикметника як частини мови

99

Родові закінчення прикметників

100

Урок розвитку писемного мовлення № 13. Написання переказу за колективно складеним планом

101

Змінювання прикметників за числами в сполученні з іменниками

102

Контрольна робота № 8. Диктант

103

Аналіз перевірної роботи. Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови

Тема 11. Дієслово. (13 годин)

104

Дієслово як частина мови

105

Зв’язок дієслова з іменником у реченні

106

Урок розвитку писемного мовлення №14. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки

107

Дієслова-антоніми. Добір антонімів до дієслів. Дієслова-синоніми

108

Контрольна робота № 9. Списування

109

Змінювання дієслів за часами

110

Визначення часу дієслів.

111

Урок розвитку писемного мовлення № 15. Складання висловлювання про прочитаний твір

112

Дієслова завершеної і незавершеної дії

113

Написання не з дієсловами.

114

Контрольна робота № 10. Перевірка мовних знань і вмінь за темою «Дієслово»

115

Аналіз перевірної роботи. Урок розвитку писемного мовлення №16. Складання привітання до Дня матері

116

Закріплення вивченого про дієслово. Самостійна робота

Тема 12. Повторення (3 год)

117

Що ми знаємо про текст, речення

118

Що ми знаємо про будову слова

119

Урок розвитку писемного мовлення № 17. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули». Підсумковий урок за рік

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 1-4 класах з мови

Вид перевірки

3 клас

І

сем

ІI

сем

Читання*

Списування

1

1

Диктант

1

1

Перевірка мовних знань і вмінь

2

1

Письмовий переказ

1

Діалог (усно або письмово)**

1

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

Загальна кількість перевірок

за семестр

5

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.