і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Українська діаспора .Розселення українців у світі

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку Українська діаспора .Розселення українців у світі

Мета уроку:

Освітня: ввести поняття «Діаспора». Надати школярам знання про формування та сучасний стан української діаспори: її загальну чисельність, поширення по країнам світу, зв’язки з Україною. Розподілити українську діаспору на західну та східну.

Виховна: виховувати у школярів почуття патріотизму та національної самосвідомості. Актуалізувати з уроків історії знання про формування української діаспори протягом чотирьох хвиль еміграції з України. Виховувати дбайливе ставлення до української мови та культури, національної самобутності української нації.

Розвиваюча:розвивати логічне мислення, а саме: уміння проводити аналогії та порівняння, використовувати опорні знання для розв'язування проблемних ситуацій, самостійно відбирати необхідну інформацію, робити узагальнення та висновки. формувати уміння роботи з літературою , картами, таблицями , схемами і діаграмами.

Тип уроку: інтегрований


Обладнання: політична карта світу; атласи школярів; контурні карти; авторські презентації ноутбуки мультимедійний проектор

Форми роботи: фронтальна, парна, індивідуальна.

Форми, методи, прийоми: інформаційно-рецептивно-мовний (усний журнал).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності

Вчитель географії

Український народ розсіяний по всьому світу. За різними відомостями за межами України проживає понад 20 млн. українців. Що спонукало нашу націю залишити свою Батьківщину, як зараз вона підтримує зв’язки з нею, ми дізнаємося сьогодні на уроці, тема якого «Українська діаспора».

Наш урок ми будемо проводити у вигляді усного журналу. Для оцінювання роботи учнів на уроці застосовуємо щоденник урок.

Щоденник інтегрованого уроку 11клас

Прізвище _________________________________________

Виступ ________________(3 бала)

Презентація ____________(3бала )

Заповнити таблицю

Назва сторінки

Конспект

Географічна

Історична

Літературна

Музична

Тести ________(3 бали)

Практична робота ________(3 бали)

Оцінка _____________________

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Географічна сторінка


Діаспора (у перекладі з грецької - розсіяння) - перебування частини народу поза межами країни.
Діаспора - розселення значної частини етносу за межами країни чи етнічної території. Причина виникнення діаспори - міграції населення.
Діаспора - розсіяння в різних країнах народу, вигнаного з батьківщини чужинцями. Уперше поняття «діаспора» ужито стосовно єврейського народу,
вигнаного римлянами в І ст. н. е. з Палестини та розсіяного по теренах римської імперії.
Українська діаспора умовно поділяється на східну (у Росії проживає 4,3 млн українців, у Казахстані - 900 тис., у Молдові - 600 тис., у Білорусії- 300 тис., в Узбекистані - 150 тис., у Киргизії - 100 тис. Жителів українського походження) та західну (у США проживає 2 млн українців, у Канаді - 800 тис., у Бразилії та

Аргентині - по 400 тис., в Австралії та Франції - по 40 тис., у Великій Британії - 30 тис., у Німеччині - 25тис. жителів українського походження). Частина українців віддавнапроживає на території, які після Другої світової війни увійшли в межі державних кордонів сусідніх з Україною держав (у Польщі мешкає 300 тис.,у Румунії - 100 тис., у Словаччині - 400 тис. жителів українського походження). Частина української еміграції віддає перевагу термінові «українці у країнах поселення». У даний момент українська громада організовується в Еквадорі. Серед найбільших організацій української діаспори - Український державницький фронт (Велика Британія),
Український державницький фронт країн Бенілюксу, Європейський конгрес
українців, Ліга українців і Ліга українок Канади, українсько-американська організація «Воля».
Термін «діаспора» у нашій державі часом трактується неоднозначно. В одних випадках під ним розуміють усіх без винятку українців, розсіяних по всьому світу; в інших лише розпорошені їх частини; нарешті, усіх українців поза Україною, за винятком тих, котрі проживають у сусідніх державах на споконвічній етнічній території. Неоднозначне тлумачення поняття «діаспора» призводить до розмаїття його визначень. На Заході, наприклад, найчастіше вдаються до поєднання етноніма та політоніма(«українські канадці») або етноніма й громадянства («українець Канади»,«українецьСША)

Історична сторінка
Еміграція, тобто розсіювання населення України за її рубежами, почалася давно. Ще за княжих часів міжусобні війни призводили до переміщення людей.

Пригадавши історію, ми можемо навести приклади переміщення козаків, з ХVIII ст. почалося масове переселення українців у Поволжя, на Урал. Пізніше - у Сибір, Казахстан, на Далекий Схід. У 30-ті роки минулого століття переселення з України мало політичні мотиви.
Протягом ХХ ст. мільйони українців покинули свої домівки в пошуках
кращого життя на Заході. Що ж примусило їх у різні часи залишати рідну домівку, землю? Головні причини - соціально-економічні та політичні. В історії української еміграції простежуються два основних напрямки, кожен з яких має кілька хвиль. За напрямком їх умовно поділяють на східну та західну. Східна діаспора утворювалася шляхом переселення українців до внутрішніх губерній Російської імперії, пізніше - до республік колишнього СРСР. Західна діаспора також

утворювалася масовими хвилями.
Перша хвиля: еміграція до 1914 р. (історики називають її трудовою).
Українці, які емігрували перед Першою світовою війною до Нового світу,

намагалися поліпшити своє незадовільне матеріальне становище. Спочатку

планували заробити грошей і повернутись до дому. Але з часом життя на чужині здавалось привабливим і вони залишалися. Виїжджали цілими сім'ями, шукали кращої долі у краях Канади, Бразилії, США.
Емігранти прагнули зберегти свою національну своєрідність, культурні та
побутові особливості. Навіть території, де вони жили, отримували українські назви - Київ, Галич, Карпати, Коломия, Січ, Козак та ін.
Багато українських діячів діаспори стали відомими людьми в культурі та освіті. Вони відкривали українські й двомовні школи, піклувалися про освіту дітей українських емігрантів.
Друга хвиля: еміграція в міжвоєнний період (інтелектуальна).
Еміграція на Захід у міжвоєнний період була меншою, виїжджали в основному до США й Канади. Усе частішою стає політична причина еміграції. Емігрантами були люди переважно молодшого та середнього віку, які пройшли горнило боротьби і належали до інтелігенції.
Третя хвиля: Друга світова війна й «переміщенні особи» (політична).
Після Другої світової війни на території Німеччини та Австрії перебувало багато іноземних робітників, в'язнів, біженців. Серед них було багато українців. Частина з них повернулась на батьківщину, але багато залишилося. У 1945 році при ООН було створено агентство допомоги та реабілітації, що займалося долею цих людей. Цю категорію людей називали «переміщеними особами». Було здійснено переселення переміщених осіб на місця постійного проживання до США, Канади, Австралії, Латинської Америки.
Четверта хвиля: заробітчанська.
Останнім часом до численних рядів «українського зарубіжжя» невпинно

додаються свіжі кадри заробітчан. Явище зовнішньої трудової міграції набуло таких великих масштабів, що вже отримало назву «четвертої хвилі еміграції». Найбільш невтішним є той факт, що українці, заробляючи гроші, не завжди прагнуть повернутись на рідну землю. Основна їх масса має вищу освіту або технічну спеціальність, володіє англійською мовою, що дає змогу легше знайти роботу за кордоном.
Сьогоднішніх представників четвертої хвилі української еміграції можна
розділити на кілька груп:
- ті, хто взяв громадянство іншої країни;
- заробітчани - найчисленніша складова четвертої хвилі;
-інтелектуальні заробітчани - ті, хто працює за контрактом в
- університетах, наукових лабораторіях, аналітичних центрах;
- студенти, навчаються за кордоном.

Практична сторінка

Вчитель інформатики:Сьогодні визначний день, коли ви маєте нагоду безпосередньо застосувати знання, одержані на уроці інформатики до представлення даних.

Тема нашого заняття: Графічний аналіз рядів даних. Мета: закріпити вміння будувати діаграми на основі табличних даних; настроювати діаграми.

Перед нами поставлено наступну задачу(слайд 1):Побудувати діаграми кількості українців, що мешкають за кордоном у діаспорі за даними, розміщеними нижче(слайд 2). Форматування кожен з вас робить на свій розсуд, але з урахуванням вивченого.

Вчитель інформатики:Завантажуємо табличний процесор MS Excel. Відкриваємо папку Навчальна. В ній відкриваємо файл Діаспора.xls. Для учнів, що були відсутні з будь-яких причин на попередніх уроках, супровід роботи у вигляді графічної інструкції поступово з’являтиметься на екрані. Решта – працюють самостійно.

За вимогою вчителя учні коментують свої дії:

Виділяємо відповідний діапазон клітинок А2:В8 для першої таблиці Східна діаспора та виберіть вказівку Вставка/Діаграма(слайд 3).

Далі обираємо тип діаграми.

Вчитель інформатики: Який тип діаграми краще обрати для реалізації ?

Учень: Гістограму, оскільки вона демонструє зміну даних за певний період часу й ілюструє співвідношення між окремими значеннями даних.

Вчитель інформатики:Дійсно, це так.Отже, у вас на екрані зявилася діаграма(слайд 4).

Учитель пояснює матеріал, використовуючи демонстрування презентації на мультимедійному пристрої.

Розглянемо декілька способів надання діаграмам іншого вигляду, щоб відображувані на них дані легко сприймалися.

Підписи значень

Щоб додати підписи значень, потрібно увійти у вкладку Макет і вибрати пункт Підписи даних. Або це можна зробити, виділивши лівою кнопкою миші стовпчики діаграми, а потім клацнути на ній правою кнопкою миші та вибрати в контекстному меню команду Добавити підписи даних.(слайд 5)

Щоб зменшити перевантаженість діаграми, можна видалити й інші відомості, якщо вони не потрібні. Оскільки підписи даних указують точні значення для кожного стовпця, числа на вертикальній осі Y (значень) можна видалити.

Лінії сітки

Як ви вважаєте, чи потрібні лінії сітки? За допомогою горизонтальних ліній, проведених від осі Y (значень), розташованої ліворуч, можна чітко побачити значення для кожного стовпця.

У MS Excel лінії сітки додаються автоматично. Але їх можна видалити, якщо ви вважаєте, що вони не потрібні, тим самим зменшивши перевантаженість діаграми.

Видалити лінії сітки можна декількома способами. Перший метод — через вже відому вам вкладку Макет/ Сітка; другий — після виділення сітки даграми лівою кнопкою миші використати клавішу Delete.

Добирання кольорів

У MS Excel область побудови має стандартний білий колір. Але ви можете вибрати інший колір, обійтися без кольорів взагалі або використати будь-який яскравий колір, якщо він пасує вашій діаграмі.

Щоб вибрати градієнтне заливання, потрібно виділити область побудови, клацнути її правою кнопкою миші, вибрати в контекстному меню команду Формат області діаграми, натиснути кнопку Способи заливання та вибрати колір. Пам’ятаєте про два методи внесення змін до діаграми? Таку ж зміну ви можете зробити, вибравши в меню Формат команду Виділена область побудови.

Також можна змінити колір стовпців, які представляють значення аркуша (або ряд даних) на діаграмі. (слайд 6)

З метою надати кольорам відтінків до кожного ряду даних також можна застосувати градієнтне заливання. Воно, доречі, досить чітко визначає кожний стовпець. (слайд 7)

Узагалі слід уникати розташування темних кольорів один поруч з одним. Контраст між світлим і темним кольором додає діаграмі чіткості й дозволяє легше виявляти різницю між різними рядами даних. Завдяки різкому контрасту між кольорами людям, які не розрізняють кольорів, також буде легше читати діаграму.(слайд 8)

Вчитель переглядає виконані діаграми, коментуючи недоліки, зауваження, побажання.

Вчитель інформатики:А зараз я пропоную вам поглянути на екран, щоб побачити скільки ж українців мешкають за кордонами нашої країни по всьому світу! (слайд 9-12)

Вчитель інформатики: За допомогою MS Excel підрахуйте загальну кількість українців, що мешкають за кордоном, використовуючи дані другого стовпчика наших таблиць і вкладку Формули/Автосума/Сума. Під відповідними стовпчиками зявляється числа 6,35 млн осіб і 4,535 млн осіб. Разом 10,885 млн осіб. (слайд 13) Як бачимо, це дуже велике число. Дійсно, «Нашого цвіту - по всьому світу…»

Вчитель географії

Використовуючи карти атласу, побудовані діаграми,підручник,нанесіть на контурну карту назви країн із найбільшою українською діаспорою червоним кольором країни Західної діаспори зеленим Східної діаспори.

Вчитель географії

На сьогодні переїзди з однієї країни до іншої є нормою цивілізованого світу
Незважаючи на всі непорозуміння між поколіннями, які існують зараз, нова
еміграція поступово знаходить себе. Відроджується любов до своєї мови та
культури.

Літературна сторінка

Музична сторінка

Українське у світі

ІV. Узагальнення і систематизація сформованих знань умінь і навичок»,

Тестові завдання

V домашннє завдання

Вичити §44

Творче завдання: уявіть свою зустріч із представниками української
діаспори з Австралії чи Аргентини. Про що б ви їм розповіли і про що б
запитали?

9

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Географія
 • Клас
  8 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  7181
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  WU377202
 • Вподобань
  1
Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь