Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Гостра травма та посттравматичні стресові розлади: особливості роботи з дітьми
»
Взяти участь Всі події

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

Історія України

Для кого: 11 Клас

27.01.2022

153

4

0

Опис документу:

Тести з однією правильною відповіддю, дозволять визначити рівень засвоєного матеріалу на уроці.

Тестова перевірка має ряд переваг порівняно з традиційними формами і методами, вона природно вмонтована у сучасні педагогічні концепції, дозволяє більш раціонально використовувати зворотний зв'язок зі студентами і визначати результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу на прогалинах у знаннях та внести відповідні корективи

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

1. Надмірне возвеличення будь-кого й поклоніння йому називається:

А суб’єктивізм; Б культ особи; В об’єктивізм; Г волюнтаризм.

2. Процес ліквідації наслідків сталінізму, започаткований після смерті Й. Сталіна, називається:

А депортація; Б депопуляція; В демонополізація; Г десталінізація.

3. Органи територіального управління народним господарством, згідно з реформою 1957 р., називалися:

А міністерства; Б відомства; В раднаргоспи; Г корпорація.

4. Наука про загальні закони отримання, зберігання, передачі та обробки інформації називається:

А кібернетика; Б інформатика; В математика; Г фізика.

5. ХХ з’їзд КПРС, на якому з доповіддю «Про культ особи та його наслідки» виступив М. Хрущов, відбувся у:

А листопаді 1955 р.; Б лютому 1956 р.; В червні 1956 р.; Г грудні 1957 р.

6. Машинно-тракторні станції (МТС) було ліквідовано:

А 1956 р.; Б 1957 р.; В 1958 р.; Г 1960 р.

7. Перший ядерний реактор в Україні став до ладу в:

А грудні 1959 р.; Б лютому 1960 р.; В жовтні 1961 р.; Г лютому 1963 р.

8. Вибори до Верховної Ради УРСР відбулися у:

А жовтні 1961 р.; Б серпні 1962 р.; В березні 1963 р.; Г жовтні 1964 р.

9. Яка з областей України була утворена в 1954 р.?

А Кіровоградська; Б Полтавська; В Вінницька; Г Черкаська.

10. Які міста входять до гідроелектростанцій Дніпровського каскаду?

А Каховка, Кременчук, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя;

Б Каховка, Кременчук, Київ, Запоріжжя;

В Каховка, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя;

Г Кременчук, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя.

11. Яка область була передана зі складу РРСФР до УРСР у лютому 1954 р.?

А Черкаська; Б Кримська; В Чернігівська; Г Сумська.

12. У якому місті вперше було засновано клуб творчої молоді «Пролісок»?

А Черкасах; Б Львові; В Запоріжжі; Г Одесі.

13. Перший клуб творчої молоді — «Супутник» очолив:

А Г. Севру; Б В. Касіян; В Л. Танюк; Г Г. Майборода.

14. Хто був першим секретарем ЦК КПУ у 1949–1953 рр.?

А Л. Мельников; Б П. Мешик; В Л. Берія; Г Т. Строкач.

15. У 60-х р. сформувалася Українська робітничо-селянська спілка (УРСС), яку очолив:

А І. Дзюба; Б О. Лібович; В Й. Боровницький; Г Л. Лук’яненко.

16. Президентом Академії наук УРСР в 1962 р. було обрано:

А О. Бородинського; Б О. Палладіна; В Б. Патона; Г І. Курчатова.

17. На 1951–1955 рр. припадає - п’ятирічка.

А IV; Б V; В VI; Г VII.

18. Важливим засобом піднесення тваринницького господарства М. Хрущова вважав збільшення посівів:

А пшениці; Б ячменю; В кукурудзи; Г проса.

19. Якими методами здійснювалося модернізація України у середині 1950-х — на початку 1960-х рр.?

А Шляхом залучення іноземних інвестицій;

Б завдяки запровадженню системи реформ;

В застосовуючи масовий терор та експлуатацію населення;

Г шляхом прийняття нового законодавства.

20. Якому питанню в діяльності шістдесятників в Україні приділялося найбільше уваги?

А Національному питанню;

Б встановленню верховенства суспільства над державою;

В ліквідації регламентації творчості митців;

Г досягненню верховенства держави над суспільством.

21. Смерть Й. Сталіна призвела до:

А до громадянської війни;

Б боротьби за владу серед партійного керівництва;

В згуртування правлячої верхівки партії;

Г послаблення впливу партії на життя суспільства.

22. Лібералізація політичного режиму супроводжувалася:

А новими хвилями арештів;

Б політичним і морально-психологічним оздоровленням суспільства;

В запровадженням екстенсивного характеру виробництва;

Г кардинальними змінами в структурі партійного керівництва.

23. У чому виявилася демократизація суспільно-політичного життя в період «відлиги»?

А Була запроваджена демократична система виборів;

Б припинилося втручання партійних органів у діяльність господарських і культурних установ;

В запроваджувалися «громадські засади» в різних галузях господарської, культурної діяльності, відбувалося певне скорочення управлінського апарату, активізувалася діяльність рад, профспілок, комсомолу;

Г це призвело до наростання кризових явищ у суспільстві.

24. Як вплинула освітня реформа 1959 р. на викладання української мови?

А У російських школах УРСР припинялось викладання української мови;

Б збільшилася кількість годин на викладання української мови;

В було зафіксоване положення про факультативність вивчення української мови;

Г в українських школах УРСР заборонялось викладання українською мовою.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Б Г В А Б В Б В Г А Б Б

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

В А Г В Б В Б А Б Б В В

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.