Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Україна в роки Нової економічної політики

Історія України

Для кого: 10 Клас

17.08.2020

701

16

1

Опис документу:
Презентація присвячена історичним подіям в Україні 1921-1928 рокам. Докладно розкрито процес створення Радянського Союзу, голоду 1921-1923 роках в Україні, культурним процесам та економічним перетворенням влади в зазначений період
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
Слайд № 1

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

ТЕРМІНИ Нова економічна політика (неп) – економічний курс уряду більшовиків, прийнятий на X з'їзді партії в березні 1921 року. Передбачала забезпеч...
Слайд № 2

ТЕРМІНИ Нова економічна політика (неп) – економічний курс уряду більшовиків, прийнятий на X з'їзді партії в березні 1921 року. Передбачала забезпечення виходу з економічної і політичної кризи влади шляхом повернення до підконтрольної і регульованої державою приватної власності в промисловості, заміну продроз- кладки продовольчим податком, проголошення свободи торгівлі та ін. Автономізація – форма входження національних утворень (республік) до складу РСФРР запропонована Й. Сталіним як спосіб створення СРСР. Перетворення незалежних національних радянських республік на автономії у складі радянської Росії. "Договірна федерація" – система відносин між радянськими республіками. 28 грудня 1920 р. між РСФРР і УСРР було укладено союзний робітничо-селянський договір, за яким дві республіки вступали у воєнний та господарський союз. Договір лише підтвердив ті міжреспубліканські відносини, які склалися в умовах "воєнного комунізму". Характерно, що об'єднані наркомати входили до складу РНК РСФРР і мали уповноважених при РНК УСРР на правах народних комісарів. За УСРР залишилося право на окремі військові формування. Це означало, що керівництво найважливішими сферами життя УСРР здійснювалося з Москви. Подібні угоди були укладені РСФРР і з іншими радянськими республіками. Тим самим відбулось обєднання радянських республік під зверхністю Москви у "договірну федерацію". Союз РСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік) – форма об'єднання радянських республік, що постали на теренах колишньої Російської імперії. Утворений ЗО грудня 1922 р. Хоча за формою він мав стати союзом незалежних держав, по суті, став унітарною державою, яка у новій формі відродила Російську імперію.

ТЕРМІНИ Продподаток – натуральний фіксований податок селянства на користь радянської держави, запроваджений як складова непу. Мав стати стимулом дл...
Слайд № 3

ТЕРМІНИ Продподаток – натуральний фіксований податок селянства на користь радянської держави, запроваджений як складова непу. Мав стати стимулом для відновлення сільського господарства після тривалої громадянської війни і угамування селянських антирадянських виступів. Трест – у період непу об'єднання кількох підприємств однієї галузі; централізоване управління, апарат такого об'єднання. Синдикат - у період непу – об'єднання трестів певної галузі промисловості для планових закупок сировини, збуту виробів і т. ін. Госпрозрахунок – метод планового господарювання, заснований на порівнянні в грошовій формі витрат і результатів господарської діяльності. Концесія – договір, угода про передачу в експлуатацію на певних умовах державних земельних ділянок, покладів корисних копалин, підприємств іноземним чи національним монополіям. Українізація (складова коренізації) - політика більшовицького керівництва у 1920-х роках, спрямована на збільшення представництва українців в органах влади, культури, освіти, державних установ; розширення сфери застосування української мови в суспільстві; пробудження інтересу до національної української культури. Основна мета українізації - утвердження радянської влади в Україні, створення для неї національного підгрунтя. Націонал-комунізм - течія в українському русі, яка намагалась поєднати ідеї комунізму (соціалізму) з національним визволенням і розвитком українського народу. "Плуг"; "Гарт"; ВАПЛІТЕ - назви і абревіатури творчих об'єднань 1920-х pp. Хлібозаготівельна криза - небажання селянства здавати державі сільгоспродукцію за низькими закупівельними цінами. За роки непу відбулося три кризи 1925, 1927, 1928 pp. Автокефальна церква – форма українського православ'я, незалежна від іноземних релігійних центрів.

ДЕРЖАВНИЙ СТАТУС УСРР В 1921-1922 рр. 28 грудня 1920 р. голова Раднаркому РСФРР В. Ленін і нарком закордонних справ Г. Чичерін підписали в Москві з...
Слайд № 4

ДЕРЖАВНИЙ СТАТУС УСРР В 1921-1922 рр. 28 грудня 1920 р. голова Раднаркому РСФРР В. Ленін і нарком закордонних справ Г. Чичерін підписали в Москві з Х. Раковським, який поєднував в Україні обидві ці посади, договір про воєнний і господарський союз , з метою оборони і в інтересах господарського будівництва - договірна федерація Уряди Росії й України оголошували об'єднаними сім наркоматів: військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів, а також пошт і телеграфу.  30 грудня 1922 р. І Всесоюзний з’їзд рад затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір

30 грудня 1922 р. І Всесоюзний з’їзд рад затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір
Слайд № 5

30 грудня 1922 р. І Всесоюзний з’їзд рад затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір

КОНСТИТУЦІЯ УСРР У січні 1924 р. ІІ з’їзд рад СРСР затвердив Конституцію У травні 1925 р. ІХ Всеукраїнський з’їзд рад схвалив поправки до Конституц...
Слайд № 6

КОНСТИТУЦІЯ УСРР У січні 1924 р. ІІ з’їзд рад СРСР затвердив Конституцію У травні 1925 р. ІХ Всеукраїнський з’їзд рад схвалив поправки до Конституції УСРР, пристосовані до її нового статусу союзної республіки.

Зміни в адміністративно-політичному устрої УСРР 1924 р. – створено автономію у складі УСРР – Молдавська АРСР 1925 – ліквідовано губернії – округ(41...
Слайд № 7

Зміни в адміністративно-політичному устрої УСРР 1924 р. – створено автономію у складі УСРР – Молдавська АРСР 1925 – ліквідовано губернії – округ(41)-район(680)-сільрада(10314) 1925 р. – з України до складу РСФРР відійшла східна частина Донбасу з м.Шахти, Таганрог, до УСРР – м.Путивль 1932 р. – введено області – 5 – Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська + грудень 1932 р. ще 2 – Донецька та Чернігівська = 7 областей

Вкажіть автономію, яку була у складі УСРР 1954 УРСР
Слайд № 8

Вкажіть автономію, яку була у складі УСРР 1954 УРСР

Керівництво УСРР - Перший секретар КП(б)У грудень 1921 — квітень 1923 р. – Мануїльський Д. квітень 1923 — березень 1925 р. – Квірінг Е 1925 р-28. –...
Слайд № 9

Керівництво УСРР - Перший секретар КП(б)У грудень 1921 — квітень 1923 р. – Мануїльський Д. квітень 1923 — березень 1925 р. – Квірінг Е 1925 р-28. –– Л.Каганович 1928-38 – Косіор С. Січень 1938-березень 1947 – Хрущев М. Березень-грудень 1947 – Л.Каганович грудень 1947 —грудень 1949 р. – Хрущев М. Грудень 1949 - червень 1953 р. – Мельников Л. червень 1953 — грудень 1957  - Кириченко О. грудень 1957 — липень 1963 р. – Підгорний М липень 1963 — травень 1972 р. – П.Шелест травень 1972 р. — вересень 1989 р. – Щербицьки В. вересня 1989 р. — червень 1990 р. – Івашко В. червня 1990 р. — вересень 1991 р. - Гуренко С.

Криза радянської влади 1920-поч.1921 рр. . Економічна; Соціальна; Політична
Слайд № 10

Криза радянської влади 1920-поч.1921 рр. . Економічна; Соціальна; Політична

Продукція промисловості і сільського господарства у 1913-1921рр. Показники 1913 1921 Виробництво зерна (млн т) 80 37 Видобуток вугілля(млн т) 29 9 ...
Слайд № 11

Продукція промисловості і сільського господарства у 1913-1921рр. Показники 1913 1921 Виробництво зерна (млн т) 80 37 Видобуток вугілля(млн т) 29 9 Видобуток нафти(млн т) 9,2 3,8 Виплавка заліза(млн т) 4,2 0,1 Виробництво цукру(млн т) 1,3 0,05 Виробництво електроенергії(млн кВт/год.) 2039 520

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА Обсяг промислової продукції зменшився проти 1913р. в 7 разів. Чавуну виплавлялося лише 3% від рівня 1913 р.,сталі – 5%, вугілля ви...
Слайд № 12

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА Обсяг промислової продукції зменшився проти 1913р. в 7 разів. Чавуну виплавлялося лише 3% від рівня 1913 р.,сталі – 5%, вугілля видобувалося 30% . У 1921 р. на одну людину вироблялося 1 метр ситцю на рік, на одне селянське господарство – 100 грамів металевих виробів. Виробництво цукру зменшилось в 45 разів. У країні була несамовита інфляція: коробочка сірників коштувала декілька мільйонів, шматок мила став коштовністю. Посівні площі скоротилися зі 110 млн десятин до 75 млн. У 1921 р. розпочався жахливий голод.

Голод 1921-1923рр.в Україні Причини Об’єктивні: 1921 - 1923 рр. – посуха, неврожай на півдні України Суб’єктивні: Зруйнування сільського господарст...
Слайд № 13

Голод 1921-1923рр.в Україні Причини Об’єктивні: 1921 - 1923 рр. – посуха, неврожай на півдні України Суб’єктивні: Зруйнування сільського господарства під час визвольних змагань 1917-21 рр. Політика радянської влади: 2.1.«воєнний комунізм» - продрозкладка 2.2.вивезення надлишків хліба до Росії та інших республік, за кордон Наслідки Голодом охоплено території сучасних Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Миколаївської, півдня Харківської областей Померло від 1 до 1,5 млн осіб в Україні Придушення селянського повстанського рух в Україні Зміцнення влади більшовиків

«… Положення Запоріжжя надзвичайно важке…Населення годується кураєм, кукурудзяними качанами, листям… …Голод у Донбасі прийняв жахливі розміри … Сел...
Слайд № 14

«… Положення Запоріжжя надзвичайно важке…Населення годується кураєм, кукурудзяними качанами, листям… …Голод у Донбасі прийняв жахливі розміри … Селяни з одчаю риють собі могили …Досі з центру не одержано ані одного зерна … Голодуючих дітей в Катеринославській губернії 143 тисячі… Немає ніяких продуктів для варення гарячої їди, сильніше всього відчувається брак хліба… …У голодуючих волостях Гуляй-Пільського повіту населення вимирає… На ґрунті голоду є випадки поїдання матір’ю дітей… Коти, собаки йде в їжу…» (Із «Бюлетня Центру Комітету допомоги голодуючим при ВУЦВК»)

Слайд № 15

ГОЛОД В УСРР 1921-23 рр. 1922 р. Голова РНК УСРР Х.Раковський звернувся ВПЕРШЕ і ОСТАННЄ до Американської організації допомоги (АRА) – неурядова ор...
Слайд № 16

ГОЛОД В УСРР 1921-23 рр. 1922 р. Голова РНК УСРР Х.Раковський звернувся ВПЕРШЕ і ОСТАННЄ до Американської організації допомоги (АRА) – неурядова організація США, для допомоги європейським державам, що постраждали в Першій світовій війні.

. Повстання селянства проти політики "воєнного комунізму" і, зокрема, проти продрозкладки.(повстанський загін Удовиченка на Полтавщині) Повстанськи...
Слайд № 17

. Повстання селянства проти політики "воєнного комунізму" і, зокрема, проти продрозкладки.(повстанський загін Удовиченка на Полтавщині) Повстанським рухом була охоплена майже вся Україна незадоволення радянською владою з боку робітників – продовольчі нестатки, «зрівнялівка» в оплаті праці, карткова система – виливалося у різні форми протесту, зокрема страйки СОЦІАЛЬНА КРИЗА

Політична криза Невиправдане продовження політики «воєнного комунізму» у мирних умовах.
Слайд № 18

Політична криза Невиправдане продовження політики «воєнного комунізму» у мирних умовах.

Нова економічна політика – економічна політика більшовиків в 1921 – 1928 рр., що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася на вп...
Слайд № 19

Нова економічна політика – економічна політика більшовиків в 1921 – 1928 рр., що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася на впровадженні елементів ринкової економіки.  «… нова економічна політика… стала «передишкою», стратегічним відступом, який у найближчому майбутньому міг забезпечити ширший фронту для комуністичного наступу» (Я.Грицак. «Нарис історії України»)

ПЕРЕХІД ДО НЕПУ Березень 1921р. – Х з’їзд РКП(б) проголосив заміну продрозкладки продподатком 1921-1929рр. – запровадження НЕПу 1921-1923рр. – голо...
Слайд № 20

ПЕРЕХІД ДО НЕПУ Березень 1921р. – Х з’їзд РКП(б) проголосив заміну продрозкладки продподатком 1921-1929рр. – запровадження НЕПу 1921-1923рр. – голод в Україні, Росії(Поволжя, Північний Кавказ, Урал) 1922-1928рр. – запровадження НЕПу в Україні

Основні заходи непу Промисловість • Збереження державної власності на велику й значну частину середньої промисловості. • Денаціоналізація і здача в...
Слайд № 21

Основні заходи непу Промисловість • Збереження державної власності на велику й значну частину середньої промисловості. • Денаціоналізація і здача в оренду дрібних і середніх підприємств - концесії • Об’єднання підприємств у госпрозрахункові трести («Донвугілля», «Південьсталь», « Цукортрест») Трести - об'єднання підприємств націоналізованої промисловості за галузевою або галузево-територіальною ознакою Сільське господарство • Заміна продовольчої розкладки продовольчим податком. • Дозвіл на продаж надлишків сільгосппродукції через кооперативні організації, базари та ринки. • Дозвіл на оренду землі та використання найманої праці Торгівля та фінанси • Відновлення державної та приватної торгівлі, поява бірж, базарів, ринків. • Утворення синдикатів для закупівлі сировини й збуту продукції. • Проведення грошової реформи — запровадження червінця Управління іі трудові відносини • Децентралізація управління промисловістю. • Скасування загальної трудової повинності, запровадження добровільного найму робочої сили. • Перехід від зрівняльної до підрядної зарплати за результатами праці

НЕП як альтернатива “ воєнного комунізму “ Воєнний комунізм 1919-1920рр. Нова економічна політика 1921-1928роки Націоналізація всіх підприємств ; П...
Слайд № 22

НЕП як альтернатива “ воєнного комунізму “ Воєнний комунізм 1919-1920рр. Нова економічна політика 1921-1928роки Націоналізація всіх підприємств ; Продовольча розкладка ; Заборона свободи торгівлі; Згортання грошового обігу (натуралізація зарплати, безплатність послуг); Запровадження карткової системи; Загальна трудова повинність; Мілітаризація праці. 1919 –КонституціяУСРР – «хтонепрацює, той неїсть» Денаціоналізація частини підприємств, передача в оренду і концесію дрібних і середніх підприємств; Продподаток; Легалізація торгівлі (приватної, кооперативної, державної); Проведення грошової реформи; Розвиток товарно - грошових відносин; Створення ринку робочої сили; Запровадження процедури добровільного найму і звільнення робочої сили.

Особливості непу в Україні В Україні відновлено промисловість і сільське господарство в 1925-27роки. Неп запроваджувався у 1922 році, пізніше ніж в...
Слайд № 23

Особливості непу в Україні В Україні відновлено промисловість і сільське господарство в 1925-27роки. Неп запроваджувався у 1922 році, пізніше ніж в Росії, і з більшими трудностями. Комнезами виступали проти непу Швидкими темпами насичувався ринок товарами. НЕП на практиці засвідчив свою життєздатність.

Економічні кризи НЕПу 1. 1923 р. – криза «Ножиці цін» Політика "ножиць цін» – штучне завищення цін на промислові товари і заниження на сільськогосп...
Слайд № 24

Економічні кризи НЕПу 1. 1923 р. – криза «Ножиці цін» Політика "ножиць цін» – штучне завищення цін на промислові товари і заниження на сільськогосподарську продукцію з метою викачування ресурсів з села. 2. 1925-1926рр. – заготівельна криза 3. 1927-1928рр. – заготівельна криза Криза хлібозаготівель –  відмова селян здавати продукти сільського господарства за заниженими державними цінами. Мали місце у 1925-1929 pp. Як правило, долалися шляхом підвищення закупівельних цін, але під час кризи 1929 р. щодо селян були застосовані насильницькі воєнно-комуністичні методи.

УКРАЇНІЗАЦІЯ складова політики КОРЕНІЗАЦІЇ ХІІ партійний з’їзд у квітні 1923 р. затвердив політику коренізації як офіційну лінію. Український різно...
Слайд № 25

УКРАЇНІЗАЦІЯ складова політики КОРЕНІЗАЦІЇ ХІІ партійний з’їзд у квітні 1923 р. затвердив політику коренізації як офіційну лінію. Український різновид цієї політики дістав назву українізації. Користуючись підтримкою генерального секретаря ЦК КП(Б)У Лазаря Кагановича, Микола Скрипник на посаді наркома освіти УСРР прагнув отримати з офіційної політики українізації максимум можливого

УКРАЇНІЗАЦІЯ – система заходів комуністичної партії з метою зміцнення радянської влади в Україні, що передбачала залучення українців до партії, над...
Слайд № 26

УКРАЇНІЗАЦІЯ – система заходів комуністичної партії з метою зміцнення радянської влади в Україні, що передбачала залучення українців до партії, надання їм посад у партійному та державному апаратах, запровадження української мови в державне та партійне діловодство, розширення її вживання в освіті, пресі, видавничій справі, підтримку української культури

Слайд № 27

ЛІКНЕП У 1921 р. Рад нарком УСРР зобов’язав усе неписьменне населення віком від 8 до 50 років навчатися грамоти Робітники звільнялися на дві години...
Слайд № 28

ЛІКНЕП У 1921 р. Рад нарком УСРР зобов’язав усе неписьменне населення віком від 8 до 50 років навчатися грамоти Робітники звільнялися на дві години від праці зі збереженням заробітної плати, якщо вони вчилися, а селяни отримували 25 % знижки при обов’язковому страхуванні майна Було органiзовано близько 120 культармійських унiверситетів В червня 1921 р. УАН була названа Всеукраїнською (ВУАН) і підпорядкована Наркомату освіти. 1 2 3 4

Засновник театру «Березіль» Лесь Курбас
Слайд № 29

Засновник театру «Березіль» Лесь Курбас

«АСОЦІАЦІЯ ХУДОЖНИКІВ ЧЕРВОНОЇ УКРАЇНИ» (АХЧУ)
Слайд № 30

«АСОЦІАЦІЯ ХУДОЖНИКІВ ЧЕРВОНОЇ УКРАЇНИ» (АХЧУ)

ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ВАПЛІТЕ) «Геть від Москви, дайошь Європу!»
Слайд № 31

ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ВАПЛІТЕ) «Геть від Москви, дайошь Європу!»

М.Волобуєв – український економіст, відстоював ідею економічної самостійності України
Слайд № 32

М.Волобуєв – український економіст, відстоював ідею економічної самостійності України

На хвилі національного відродження в Україні виникло так зване "націонал-ухильництво" — форма націонал-комунізму, представники якого намагалися поє...
Слайд № 33

На хвилі національного відродження в Україні виникло так зване "націонал-ухильництво" — форма націонал-комунізму, представники якого намагалися поєднати комунізм з національним рухом -  комунізм потрібно не уніфікувати за російським зразком, а пристосовувати до специфічних національних умов. Його речниками в Україні були Микола Хвильовий, Олександр Шумський, Михайло Волобуєв і Микола Скрипник.

Василь Липківський, митрополит УАПЦ, створеної 1921 р.
Слайд № 34

Василь Липківський, митрополит УАПЦ, створеної 1921 р.

ДЕРЖПРОМ у Харкові
Слайд № 35

ДЕРЖПРОМ у Харкові

ПРИЧИНИ ЗГОРТАННЯ УКРАЇНІЗАЦІЇ Почала виходити за дозволені центром рамки; - вона охопила все суспільно-культурне а життя республіки; - зростав про...
Слайд № 36

ПРИЧИНИ ЗГОРТАННЯ УКРАЇНІЗАЦІЇ Почала виходити за дозволені центром рамки; - вона охопила все суспільно-культурне а життя республіки; - зростав прошарок української інтелігенції, якій режим Сталіна не довіряв і бачив у ній ідейного конкурента партії; - українізація сприяла зростанню національної свідомості українців, стимулювала націонал-комуністичні настрої.

Наслідки українізації збільшено чисельність шкіл з українською мовою навчання, діловодство державних установ кількість українців серед службовців д...
Слайд № 37

Наслідки українізації збільшено чисельність шкіл з українською мовою навчання, діловодство державних установ кількість українців серед службовців держапарату зросла з 35 до 54%. сприяла залученню до радянського культурного будівництва української інтелігенції. розвиток української культури: видавались понад 20 літературно-художніх альманахи і збірників, 55 журналів, виникли літературно-художні об'єднання, виникли багаточисельні літературно-художні об’єднання, працювало 45 театрів і т.д. література і мистецтво досягли значних успіхів завдяки таким діячам, як М. Хвильовий, М. Зеров, Г. Косинка, М. Рильський, В. Яловий, В. Сосюра, Л. Курбас, О. Довженко, Г. Верьовка і багатьом іншим.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.