До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
2
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

Опис документу:
В даній роботі розміщуються матеріали, які стануть в нагоді для підготовки практичного заняття з історії України, для учнів одинадцятого класу. Також матеріали даної публікації можна використовувати при підготовці учнів до ЗНО. Матеріал підібрано з урахуванням вікових особливостей учнів, а також згідно до оновленої навчальної програми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

Мета. Повідомити учням нові знання; формувати (розвивати) уміння і навички, формувати (виховувати) ціннісні орієнтації, зокрема:

 • називати події за датами та дати подій, що відбулися на території України в роки Другої світової війни; встановлювати їх взаємовідношення та віддалення від сьогодення;

 • називати, пояснювати та застосовувати у мовленні поняття: «воєнний злочин»;

 • називати, упізнавати та показувати на карті історично-географічні об’єкти: території основних воєнних дій в Україні під час Другої світової війни;

 • називати, упізнавати історичні джерела; використовувати їх для характеризування внеску українського народу у перемогу над нацизмом;

 • установлювати причини, сутність, наслідки і значення окупації України;

 • зіставляти і порівнювати внесок українського та інших народів світу у перемогу над нацизмом;

 • висловлювати особисті ставлення щодо ролі і місця українців у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй у роки Другої світової війни; участі українців у визволенні країн Європи.

Тип уроку. Повідомлення нових знань, формування (розвиток) умінь і навичок.

Вид уроку. Практичне заняття.

Навчально-методичне забезпечення. 1. Кульчицький С. В. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / С. В. Кульчицький, Ю. Г. Лебедєва. – К. : Генеза, 2011. – 302 с. : іл.

 1. Пометун О. І. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (рівень стандарту, акад. рівень) / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – К. : Освіта, 2011. – 336 с. : іл.

 2. Струкевич О. К. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, акад. рівень) / О. К. Струкевич, І. М. Романюк, С. І. Дровозюк. – К. : Грамота, 2011. – 319 с. : іл.

 3. Турченко Ф. Г. Історія України. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2011. – 400 с. : іл.

 4. Власов В. С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – К. : Центр навчально-методичної літератури, 2014. – 128 с. : іл.

 5. Довідник з історії України (А–Я) : посібн. для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – 1136 с.

 6. Історія України : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. : В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, Г. І. Сургай. – К. : Вища шк., 2005. – 415 с.

 7. Дидактичний та роздавальний матеріал, писемне та наочне приладдя.

Матеріали до заняття

І. Розвиток умінь і навичок орієнтування в історичному просторі.

Джерело 1.

Режим доступу: http://ukrmap.su/uk-uh11/1069.html

 • Розгляньте карту.

 • Назвіть та покажіть територіально-адміністративні одиниці, що їх створено різнонаціональними окупантами на теренах України.

 • Пригадайте особливості окупаційного режиму в цих територіально-адміністративних одиницях.

 • На основі поміщених до карти позначок «табори смерті», «концентраційні та трудові табори», «місця масового знищення людей», «райони каральних операцій проти селян», «єврейські гетто в Україні» зробіть висновок про характер окупаційного режиму в Україні.

 • Користуючись названими умовними позначками, випишіть у зошити назви міст і сіл Вашого краю, де нацистський режим проявив себе найбільш жорстоко. Назвіть відомі Вам підтверджуючі факти.

 • На основі даних карти зробіть припущення про ставлення українців до окупантів, а також про втрати України в роки Другої світової війни.

 • Зробіть припущення: як би оцінили місце і роль України у Другій світовій війні учасники тогочасних бойових дій? Чим би їх сприйняття і оцінки відрізнялися від сучасних?

 • Як Ви гадаєте, чому сьогоднішні українські політики спекулюють на тематиці Другої світової війни, порушуючи найдражливіші питання її перебігу і наслідків.

ІІ. Розвиток умінь і навичок орієнтування в історичному часі.

Джерело 1.

 • Розгляньте хронологічну таблицю. Пригадайте основні події Другої світової війни, що відбувалися на території України.

 • Знаючи часопис перебігу бойових дій Другої світової війни, зробіть припущення щодо внеску України в перемогу над нацизмом у порівнянні з республіками СРСР.

 • Визначте найближчі пам’ятні чи ювілейні дати Другої світової війни.

ІІІ. Розвиток умінь і навичок опрацювання писемних історичних джерел, зіставлення і порівняння, встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Джерело 1. Історична карикатура

Пам’ятка. Як аналізувати карикатуру?

1. Розгляньте уважно карикатуру. Яка дата її створення? Якій історичній події чи якому явищу вона присвячена?

2. Чи упізнаєте ви персонажів карикатури? Завдяки чому? Що вони роблять? Як одягнені? Наскільки реалістично чи гіперболізовано зображені персонажі? Якими засобами це досягається?

3. Опишіть предмети, зображені на карикатурі. Наскільки реалістично чи нереалістично вони зображені?

4. Визначте символи, використані в карикатурі. Що вони означають? Чому художник помістив їх у малюнок?

5. Що означає підпис під карикатурою? Чи збігається він з сюжетом малюнку? Яке ставлення відображає автор до персонажів чи події?

6. Які ідеї та політичні погляди, на ваш погляд, сповідує автор малюнку? За чим це можна визначити? Чи згодні ви з інтерпретацією персонажів, подій, явищ, яку подає автор?

7. Що ви знаєте про цю історичну подію, явище, зображених на карикатурі історичних осіб з інших джерел інформації?

8. Яку нову інформацію ви отримали під час аналізу карикатури? Як вона співвідноситься з попередніми знаннями?

Цікаво те, що універсальний алгоритм до аналізу карикатур важко підібрати.

Джерело 2.

Щупак І. Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939–2011 рр.): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів / І. Я. Щупак. – Запоріжжя : Прем’єр, 2011. – С. 55–56.

Кульчицький С. В. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. :

рівень стандарту, академ. рівень / С. В. Кульчицький, Ю. Г. Лебедєва. –

К. : Генеза, 2011. – С. 67–68.

 • Прочитайте тексти уривків із підручників з історії України та всесвітньої.

 • Зіставте і порівняйте внесок України та народів світу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні.

 • Складіть порівняльну таблицю за довільно обраними критеріями.

 • Зіставте Ваші дані з наступними джерелами інформації. Зробіть відповідні висновки. Прокоментуйте причини своїх похибок.

ІV. Розвиток умінь і навичок опрацювання візуальних історичних джерел, зіставлення і порівняння, виявлення ціннісних орієнтацій.

Джерело 1.

Українська Друга світова: матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 р., м. Київ) / упорядник Яременко В. М. – Київ : К.І.С., 2015. – С. 206–207.

Режим доступу: http://ww2.memory.gov.ua/vystavka/

Режим доступу: http://ww2.memory.gov.ua/infografika/

Режим доступу: http://ww2.memory.gov.ua/vystavka/

Режим доступу: http://www.ww2.memory.gov.ua/infografika/

 • Розгляньте візуальні історичні джерела, підготовлені Українським інститутом національної пам’яті.

 • Чи співвідносяться наведені факти з тими, що пропонують автори підручників? Як Ви гадаєте, в чому причини розбіжностей?

 • Що Ви можете сказати про демографічні втрати України у роки Другої світової війни? Чому різними історичними джерелами пропонуються настільки розбіжні цифри?

 • Як змінювалася чисельність населення України впродовж різних періодів Другої світової війни? Чим можна пояснити зростання чисельності громадян УРСР у період від другої половини 1939 р. до першої половини 1941 р.? В які періоди війни переважали втрати з-поміж чоловіків і в які – з-поміж жінок? Чому? Поясніть свої міркування.

 • Що символізує макова квітка, розташована у правому верхньому сегменті плакатів, та напис «Пам’ятаємо – перемагаємо»? Чому там вказано цифри «1939–1945»?

 • Знайдіть в мережі Інтернет (на веб-сторінці Українського інституту національної пам’яті: http://memory.gov.ua) інформацію про те, як мак став символом пам’яті за загиблими у війнах ХХ ст.

 • Чому в Радянському Союзі та в сучасній Росії «обожнюються» інші символи Перемоги над нацизмом?

 • Чи варто ті символи визнавати в Україні?

V. Розвиток умінь і навичок орієнтування в історичному просторі, характеризування історичних постатей, опрацювання писемних та візуальних історичних джерел, виявлення ціннісних орієнтацій.

Джерело 1.

Режим доступу: http://www.ww2.memory.gov.ua/karty/

 • Розгляньте історичну карту.

 • Придумайте її назву.

 • Що символізують кольорові виокремлення на карті? Що означають словосполучення «держави Осі», «держави Об’єднаних Націй», «нейтральні держави»?

 • Прочитайте імена та прізвища, що містяться на карті. Запишіть їх у зошит. Що Ви знаєте про цих людей? Відшукайте необхідну Вам інформацію.

Джерело 4.

Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / [І. К. Патриляк, М. А. Боровик]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М. – 2010. – С. 561–562.

 • Прочитайте текст уривка із книги.

 • Як у повоєння оцінювався внесок народів СРСР у перемогу над нацизмом?

 • Яка частка України в перемогу над нацизмом в оцінках Йосипа Сталіна? Чи збігалися ці оцінки з реальними? Наведіть аргументи.

 • Чому в тодішніх умовах було можливим упосліджене ставлення до неросіян?

 • Що є запорукою об’єктивних оцінок внеску українців у перемогу над нацизмом?

Орієнтовні теми навчальних проектів

 1. Опрацювавши матеріали Українського інституту національної пам’яті (http://ww2.memory.gov.ua/), виготовте виставковий інформаційний плакат на одну із тем: «Друга світова війна: доля дитини», «Друга світова війна: український рахунок», «Друга світова війна: пам’ятаємо – перемагаємо», «Друга світова війна: ніколи знову».

 2. Опрацювавши матеріали Українського інституту національної пам’яті (http://ww2.memory.gov.ua/) та ресурсу YouTube, підготуйте список різножанрових фільмів, присвячених відомим українцям Другої світової війни.

 3. Опрацювавши матеріали Українського інституту національної пам’яті (http://ww2.memory.gov.ua/), напишіть есе-спростування одного із багатьох міфів Другої світової війни, що стосується українського питання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розроблення і використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі Нової української школи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.