До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
5
міс.
0
9
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Творчість Василя Стефаника (40 тестових завдань)

Опис документу:
Узагальнення та систематизація знать з теми "Творчість Василя Стефаника". Підготовка до самостійних, контрольних, тематичних робіт та ЗНО. Завдання з теми "Українська література наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

1. Василь Стефаник народився у селі:
А Криворівня;
Б Колодяжне;
В Нагуєвичі;
Г Косів;
Д Русів.

2. Хто з українських письменників так сказав сам про себе і своє сприйняття світу: «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові»?
А Михайло Коцюбинський;
Б Степан Васильченко;
В Василь Стефаник;
Г Борис Грінченко;
Д Марко Черемшина.

3. Хто так образно передбачив долю В. Стефаника: «Цей хлопець буде сонечком села гріти і землю дощиком росити»?
А Іван Франко;
Б Марко Черемшина;
В Лесь Мартович;
Г Михайло Коцюбинський;
Д Осип Маковей.

4. Який фах отримав Василь Стефаник, закінчивши Краківський університет?
А адвоката;
Б лікаря;
В вчителя;
Г художника;
Д музиканта.

5. Новела «Камінний хрест» В. Стефаника змальовує:
А трагедію переселення галицьких селян до Канади;
Б радісні передчуття щасливого життя на чужині;
В масове переселення селян до міста;
Г депортацію селян через політичні погляди;
Д тимчасовий виїзд селян на заробітки.

6. Що символізує камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника?
А могили предків;
Б межі села;
В центральне місце села;
Г майстерність народних умільців;
Д трагічну долю селянина-бідняка.

7. Який заповіт дає батько синам у новелі В. Стефаника «Сини»?
А берегти сімейне майно;
Б любитися, турбуватися один про одного;
В берегти і захищати свою честь і Україну;
Г берегти свою землю від сусідів;
Д примножувати матеріальні статки родини.

8. У якому жанрі найчастіше творив Василь Стефаник?
А казки;
Б поеми;
В роману;
Г психологічної новели;
Д віршів.

9. До якого мистецького напряму близька творчість Василя Стефаника?
А неоромантизму;
Б імпресіонізму;
В експресіонізму;
Г футуризму;
Д імажизму.

10. Персонажі якої новели В. Стефаника прощаються з рідною землею перед еміграцією?
А «Новина»;
Б «Сини»;
В «Вона — земля»;
Г «Камінний хрест»;
Д «Палій».

11. Вкажіть письменників, що складали «покутську трійцю»:
1 Іван Франко;
2 Василь Стефаник;
3 Марко Черемшина;
4 Осип Маковей;
5 Лесь Мартович;
6 Юрій Федькович;
7 Станіслав Пшибишевський.

12. Вкажіть збірки новел Василя Стефаника:
1 «Сині етюди»;
2 «Синя книжечка»;
3 «Камінний хрест»;
4 «Зів’яле листя»;
5 «Дорога»;
6 «Земля»;
7 «Київські оповідання».

13. Вкажіть характерні особливості індивідуального стилю В. Стефаника:
1 надзвичайний лаконізм;
2 широка, розлога фраза;
3 драматично-трагічне напруження психологічних конфліктів;
4 відстороненість автора від долі персонажів;
5 дух співчуття автора людині, яка страждає під тягарем соціальної несправедливості;
6 детально виписані пейзажні картини;
7 любов до етнографічних деталей.

14. Вкажіть новели Василя Стефаника:
1 «Камінний хрест»;
2 «Коні не винні»;
3 «Сини»;
4 «Intermezzo»;
5 «Дорогою ціною»;
6 «Новина»;
7 «Палій».

15. Вкажіть художні прийоми, використані Василем Стефаником в оповіданні «Камінний хрест», що зближують його з експресіонізмом:
1 використання конкретних подробиць, деталей;
2 широка описовість зображуваного;
3 щира повінь ліризму в прощальному слові персонажа;
4 перевага епічного над ліричним;
5 уривчаста, «нервова», динамічно-експресивна фраза;
6 спокійна, виважена фраза;
7 показ зовнішніх дій без проникнення у психологію.

16. В. Стефаник — неперевершений майстер...

А Соціально-психологічної новели.

Б Соціально-побутової повісті.

В Філософського роману.

Г Драматичного твору.

 17. Уміння спостерігати і глибоко переживати бачене й почуте надало творам В. Стефаника того болю, що гримів, як музика...

А П. Майбороди.

Б М. Лисенка.

В Л. Бетховена.

Г К. Стеценка.

18. До кого звертається Максим (В. Стефаник «Сини»), кажучи: «Ти дала Сина одного, а я двох»?

А До України.

Б Жебрачки.

В Власної жінки.

Г Матері Божої. 

19. В. Стефаник народився...

А На Львівщині.

Б Івано-Франківщині.

В Вінниччині.

Г Тернопільщині.

20. Писати почав Василь Стефаник у Кракові, з 1897р. його твори друкуються у чернівецькій газеті...

А «Воля».

Б «Народне життя».

В «Правда».

Г «Зоря».

21. «Оце Україна, а тут... її кров; землю нашу ідем від ворога відбирати» — ці слова належать (В. Стефаник «Сини»)...

А Андрію.

Б Максиму.

В Івану.

Г Невідомому військовому. 

22. В. Стефаник свій твір «Камінний хрест», відзначаючи його жанрові спрямування, назвав...

А Повістю.

Б Оповіданням.

В Новелою.

Г Студією.

23. На камінному хресті було написано (В. Стефаник «Камінний хрест»)...

А Заповіді Біблії.

Б Уривок з давнього літопису.

В Ім’я Івана Дідуга і його дружини.

Г Молитву-оберіг від непосильної праці.

24. Залишаючи село, І. Дідух просить сусідів, щоб вони (В. Стефаник «Камінний хрест»)...

А Чистили хрест та доглядали порядок біля нього.

Б У святу неділю покропили хрест.

В Писали йому листи про своє життя.

Г Обробляли ту землю, на якій він тяжко працював.

25. «Сини» В. Стефаника належать до його збірки...

А «Земля».

Б «Синя книжечка».

В «Дорога».

Г «Камінний хрест».

26. В. Стефаник — письменник...

А XX ст.

Б XIXст.

В Кінця XVIII — початку XIXст.

Г Кінця XIX — початку XXст.

27. Максим (В. Стефаник «Сини») і скаржиться, і плаче, і падає на землю через...

А Власне безсилля працювати на ній.

Б Тугу за синами, що загинули на війні.

В Неслухняність і жорстокість синів по відношенню до себе.

Г Жорстоке ставлення влади до старого.

28. В. Стефаник, окрім того, що був обдарованим письменником, вважався незрівнянним...

А Педагогом.

Б Психологом.

В Музикантом.

Г Істориком.

29. Творчість В. Стефаника зближується...

А 3 експресіонізмом.

Б Романтизмом.

В Сюрреалізмом.

Г Символізмом.

30. З 1892р. В. Стефаник навчався...

А На медичному факультеті Краківського університету.

Б Філологічному факультеті Київського університету.

В Юридичному факультеті Чернігівського університету.

Г Хіміко-біологічному факультеті Полтавського педагогічного інституту. 

31. До «покутської трійці» належали...

А В. Стефаник, О. Кобилянська, І. Франко.

Б Л. Мартович, М. Черемшина, В. Стефаник.

В В. Стефаник, М. Павлик, О. Маковей.

Г М. Шашкевич, В. Стефаник, Н. Кобринська.

32. Твір «Камінний хрест» В. Стефаника написаний під впливом...

А Знань письменника про вірування селянської бідноти.

Б Згадок автора про чисельну смерть простого люду.

В Вражень митця від масової еміграції.

Г Матеріалів, надрукованих у періодичних виданнях.

33. Образ хреста символізує (В. Стефаник «Камінний хрест»)...

А Страдницьку долю селянина.

Б Набожність селян.

В Місце історичних подій.

Г Тугу за рідним краєм.

34. Василь Стефаник — представник
А харківської школи романтиків
Б «Руської трійці»
В Кирило-Мефодіївського братства
Г «Покутської трійці»
Д «Молодої музи»

35. Василь Стефаник прославився в українській літературі як майстер
А соціально-психологічної повісті
Б психологічної новели
В історичного роману
Г притчового оповідання
Д ліричних відступів в епічному творі

36. Події в новелі «Камінний хрест» В. Стефаника відбуваються
А за часів кріпаччини
Б після скасування кріпосного права
В наприкінці XIX — на початку XX ст.
Г під час Першої світової війни
Д після більшовицького перевороту

37. Репліка За цим краєм не варт собі туск до серця брати! Ця земля не годна кілько народа здержати та й кількі біди втримати належить
А Іванові Дідуху
Б Катерині
В кумові Михайлу
Г синові Івана
Д одному з односельців

38. Новела «Камінний хрест» закінчується словами
А Але Іван не дивився в той бік. Ймив стару за шию і пустився з нею в танець.
Б А Михайло ймив Івана за барки, і шалено термосив ним, і верещав як стеклий.
В [Іваниха] все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила.
Г Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук.
Д Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено. Не біси, є і моє, і твоє…

39. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Камінний хрест» є
А горб
Б хрест
В танець
Г камінь
Д збіжжя

40. Кульмінацією новели «Камінний хрест» є
А пісня про загублені молоді літа
Б розповідь Івана односельцям по хрест
В звернення Івана Дідуха до дружини
Г танець Івана Дідуха з дружиною
Д розповідь про молодість Івана Дідуха

41. Композиційною особливістю новели «Камінний хрест» НЕ Є
А поділ на сім частин
В діалоги
В розповідь від першої особи
Г розповідь про минуле Івана Дідуха
Д кульмінація в кінці твору

42. Темою новели «Камінний хрест» В. Стефаника є
А смерть селянина від тяжкої праці на землі
Б еміграція західноукраїнської родини
В тяжке життя селян в умовах кріпацтва
Г доля жінки-матері в еміграції
Д життя людини в гармонії з природою

43. Новела «Камінний хрест» — твір
А реалістичний
Б романтичний
В неоромантичний
Г імпресіоністичний
Д експресіоністичний

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.