Сьогодні о 11:00
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Творчий зошит до теми "Словосполучення. Речення""

Українська мова

Для кого: 4 Клас, 5 Клас

30.04.2020

3860

342

0

Опис документу:
Привіт. Мене звуть Олівчик. Я дуже люблю мандрувати. Та відкривати нові куточки Української мови. З кожної мандрівки отримую безцінний сувенір – знання. А ти любиш подорожувати? Запрошую тебе відвідати разом зі мною та моїми друзями, Ольцею та професором Зелений Олівець, величну країну Синтаксис. Найбільші міста цієї країни – Словосполучення і Речення, завжди радо приймають гостей. Гайда зі мною до нових знань!
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Список використаної літератури

 1. Диктанти і творчі завдання. Українська мова. 5-9 класи. / уклад. О. С. Омелянчук. – Х.: Навчальна література, 2018. – 224 с.

 2. Українська мова: підруч. для 5 кл. / Олександр Заболотний, Віктор Заболотний. – Київ: Генеза,2019. – 272 с

 3. Інтернет ресурси

 4. http://www.myshared.ru/slide/846051/

 5. https://zno.if.ua/?p=3530

 6. https://school.home-task.com/chislivniki-kilkisni-i-poryadkovi-chislivniki-prosti-skladni-ta-skladeni/

 7. https://school.home-task.com/vidminyuvannya-i-pravopis-kilkisnix-vlasne-kilkisnix-zbirnix-i-neoznacheno-kilkisnix-chislivnikiv/

 8. https://naurok.com.ua/prezentaciya-rechennya-vidi-rechen-za-metoyu-vislovlyuvannya-ta-za-intonacieyu-36164.html

Творчий зошит до теми «Словосполучення. Речення»

Автор зошита

Вчитель української мови та літератури

Солонина Наталя Григорівна

Привіт. Мене звуть Олівчик. Я дуже люблю мандрувати. Та відкривати нові куточки Української мови. З кожної мандрівки отримую безцінний сувенір – знання. А ти любиш подорожувати? Запрошую тебе відвідати разом зі мною та моїми друзями, Ольцею та професором Зелений Олівець, величну країну Синтаксис. Найбільші міста цієї країни – Словосполучення і Речення, завжди радо приймають гостей. Гайда зі мною до нових знань!

Сформулюй визначення терміну словосполучення?

Словосполучення – це_____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Словосполучення не виражає думки, не має інтонаційного оформлення. Воно, як і слово, слугує матеріалом для побудови речень.

Слова у словосполученні пов’язані за змістом і граматично.

Змістовий зв’язок встановлюємо за допомогою питання: руки (чиї?) мамині; живе (де?) у місті; осінь (яка?) золота; листя (яке?) жовте.

Граматичний зв’язок здійснюється за допомогою закінчення (мамині руки, маминими руками) або закінчення і прийменника (жив у місті, переїхали до села)

 1. Утвори словосполучення за малюнками

 1. Сполучення слів, що не є словосполученням.

УВАГА!

Не є словосполученнями:

 1. сполучення підмета з присудком: сонце сходить;

 2. сполучення іменника або займенника із прийменником: під ліжком, над нами, коло ставка;

 3. однорідні члени речення, поєднані сполучниками: день і ніч; не високо, а низько;

 4. стійкі словосполучення (власні назви, фразеологізми): Тихий океан, байдики бити;

 5. складені форми слів: буду танцювати, нехай (хай) приходить, менш

 1. Розподіли у дві колонки словосполучення й сполуки слів.

Словосполучення

Сполуки слів

Груші і сливи, духмяні квіти, навколо хати, став веселим, дуже тепло, рідний край, іти стежкою, нехай співає, я зачекаю, він стоїть, сестра і брат, кінець літа, виліз на берег, говорити голосно, дуже тепло.

 1. Випиши словосполучення, розбери їх.

Пелікан швиденько виліз на берег і пришкандибав до нашого табору. Тут він побачив рибу, розкрив дзьоб, клацнув ним і схопив рибу.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Види словосполучень

За способом вираження головного слова словосполучення поділяються на іменні (головне слово належить до іменника, прикметника, займенника, числівника); дієслівні, прислівникові.

Іменні: смачний пиріг, третій від мене, корисна для здоров'я, хтось із нас.

Дієслівні: читаючи оповідання, знайти своє покликання, запрошений для знайомства.

Прислівникові: зовсім нещодавно, радісно від звістки, особливо важко.

 1. Запиши словосполучення у відповідну колонку, залежно від того, якою частиною мови виступає головне слово.

Іменні

Дієслівні

Прислівникові

Вода тече, весняна вода, лежить сніг, стояти струнко, він стоїть, будьте обережні, кінець літа, писати грамотно, рідний край, світлі класи, стояти на протязі, протягом дня, навкруги широчінь, чужий біль, мова калинова, рідний край.

 1. Утвори словосполучення, визнач в ньому головне й залежне слово, вид.

Рідний - _ ____________________________________________

Дорогоцінний

____________________________________________ Добрий

____________________________________________

Щедрий

____________________________________________

Веселий

____________________________________________

Великий

____________________________________________

За будовою словосполучення бувають непоширені та поширені.

Непоширені складаються з двох слів, які є самостійними частинами мови. Н а п р и к л а д: жовте листя, осіннє листя, бігти швидко, читати книжку, полити квіти.

Поширене словосполучення складається з трьох і більше слів.

Н а п р и к л а д: згрібати жовте листя, осіннє листя на деревах, бігти швидко додому, довго читати книгу, полити сьогодні квіти.

 1. Випиши з речень усі можливі словосполучення.

Осінній вітер одгуляв, затих. Стоїть берізонька як в іскрах золотих. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава (З тв. Ліни Костенко)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Добери до малюнка словосполучення

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визнач речення та словосполучення. Назви головні та залежні слова у словосполученні. Зроби їхній синтаксичний розбір

Дощ. Ніч. Осінні хмари. Настала осінь. Відлетіли птахи. Сонце зайшло. Сивий туман. Жовте листя. Листя кружляє.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. З поданих слів склади речення-прислів’я, підкресли підмет і присудок.

 1. Не, кожух, чужий, гріє. 2. Ластівка, не, весни, робить, одна. 3. До, язик, доведе, Київ. 4. Не, ясла, коней, до, ходять. 5. Старий, не, віл, з, зверне, борозни.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Склади речення за малюнками, підкресли підмет і присудок

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 1. Простий і складений присудок

 1. У кожному підкресли граматичну основу. Вкажи складені дієслівні та складені іменні присудки.

1. Сонце почало сходити (Панас Мирний). Був ранок чистий, срібний, молодий. (М. Сіренко) Листя хоче втриматись на вітах… (Олександр Олесь) Вона була красуня з Катеринівки. (Л. Костенко) Заходилася мати вечерю варити. (Б. Олійник.) Матері забуть не можу. (П. Тичина) Батько був трохи суворий, але добрий. (Б. Грінченко) Хотів я у серце твоє зазирнути. (С. Черкасенко) Одне слово може врятувати людину. (Нар. творч) Слово мені ставало струменем дощу… (В. Голобородько) Співучості джерельної води не може заздрити моя ласкава мова. (Н. Ібракаєва)

2. Свій сухар є ліпший од чужого калача. Найсмачніший хліб буває од свого мозоля. Хліб та вода є козацька їда. Хата славна не вуглами, а пирогами. Житній хліб пшеничному калачеві дід. Без хліба обід сирота. Дурне сало без хліба. Він ласий на чужі ковбаси.

Народна творчість.

 1. Напиши твір-мініатюру на тему «Як я допомагаю матусі», використовуючи різні види присудків.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Тире між підметом і присудком

 1. Постав тире між підметом і присудком.

Батьківщина всім матерям мати.

Кожному мила своя сторона.

Рідна сторона не мачуха.

Свій край як рай, а чужина як домовина.

Шість мінус два чотири.

Богдана моя землячка.

Він не мій брат.

Море перепливти не поле перейти.

Вони відповідальні у всьому.

Завдання учня це вчитися.

Вся ти моя ідея.

Огонь і вода то добро і біда.

Ти сьогодні романтичний.

Ходити пішки здоров'я тренувати.

Малин моє рідне місто.

Два плюс три сім?

 1. Види речень за метою висловлювання

 1. Прочитай речення, підкресли головні члени. Визнач вид речення за метою висловлювання.

 1. Надворі смеркало і сутеніло (І. Нечуй-Левицький). ___________________________________________

 2. Чи знаєш ти світання в полі або в задуманих садах? (В.Сосюра). __________________________________________

 3. Лебеді плавають! (О.Олесь). __________________________________________

 4. Хай завжди світить над землею мирне сонце!

__________________________________________

 1. Склади речення: спонукальне, питальне, окличне та розповідне.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Другорядні члени речення

 1. Познач головні та другорядні члени речення.

За лісом, за пралісом золота діжа сходить. Голубий намет увесь світ накрив. Крикнув віл на сто гір, на сто річок, на сто сіл. Хто золотом дерева вкриває, а потім їх роздягає?

 1. Добери означення до іменників

Мама___________________________________________

Тато____________________________________________

Земля___________________________________________

Пісня___________________________________________

Життя__________________________________________
Небо___________________________________________

Весна___________________________________________

Зима____________________________________________

 1. Добери додатки до присудків

Говорю (про кого? про що?) ________________________

Планую (що?)_____________________________________

Граю (в що? з ким?)________________________________

Дякую (кому? за що?)______________________________

Поспішаю (до кого?)_______________________________

Розраховую (що? на кого? на що?)______________________________________________________________________________________________

Пишаюся (ким? чим?) ______________________________
Виконую (що?)____________________________________

 1. Добери обставину до дієслова

Йду (куди? навіщо? з якою метою?) __________________________________________________________________________________________________

Читаю (з якою метою?)_____________________________

Сутеніє (коли?) ___________________________________

Говорю (як? )_____________________________________

Обіймаю (як?)____________________________________

Втомився (чому?)__________________________________

 1. Випиши з тексту другорядні члени речення

У високій траві біліє тендітна квіточка. На тонкій ніжці звисають перлини, які унизу схожі на крихітні дзвіночки. Широке листя, наче долоні охороняє ніжну стеблину. Чуєш, як дзвенять ці дивні дзвіночки? Ти вдихаєш тонкий запах ніжної квіточки. Прекрасний дарунок лісу!

Здогадалися, про яку рослину йде мова? Конвалії подарувала нам весна. Не загуби незвичайну красу лісової галявини!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Напиши твір-опис на тему «Моє пухнасте кошеня». Підкресли головні та другорядні члени речення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякую за надзвичайно захопливу подорож. Сподіваюсь, що ти завжди користуватимешся сувенірами країни Синтаксис.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.