Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Творчий проєкт з теми "Навчаємо,граючись в екологічні ігри"

Екологія

Для кого: 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас

30.06.2021

124

5

0

Опис документу:
Випускник нової української школи повинен усвідомлювати роль навколишнього середовища у житті і здоров’ї людини та раціонально ставитися до природних ресурсів. Одним із пріоритетних напрямків діяльності є екологічне виховання школярів, яке має відбуватися в першу чергу через освітнє середовище школи. Екологічне виховання в початкових класах в основному формується на уроках «Природознавство» та «Я досліджую світ». Також дана робота має продовжуватися на уроках читання .
Перегляд
матеріалу
Отримати кодТворчий проект з теми

«Навчаємо,граючись в екологічні ігри»

Горовецька Юлія Олександрівна

2020
ЗМІСТ РОБОТИ

ВСТУП................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. Ігри як засіб екологічного виховання ………….………………4

1.1. . Ігри як засіб екологічного виховання молодших школярів ………....4

1.2.  Види ігор екологічного спрямування …..……….…………………….6

РОЗДІЛ 2Застосування екологічних ігор у педагогічній практиці початкової школи………………………………………………………………8

2.1. Екологічні ігри для учнів початкових класів……………………………8

2.2 Рухливі ігри з екологічного виховання…………………………..……..11

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА………………………………………………........13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….14

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..15


ВСТУП

Актуальність теми. Виховання нового покоління можливе лише в сприятливих умовах життя, як природних, так і соціальних. Екологічні проблеми, на сьогоднішній день, є досить актуальними, тому надзвичайно важливим завданням педагога є формування екологічної свідомості. Випускник нової української школи повинен усвідомлювати роль навколишнього середовища у житті і здоров’ї людини та раціонально ставитися до природних ресурсів. Одним із пріоритетних напрямків діяльності є екологічне виховання школярів, яке має відбуватися в першу чергу через освітнє середовище школи. Екологічне виховання в початкових класах в основному формується на уроках «Природознавство» та «Я досліджую світ». Також дана робота має продовжуватися на уроках читання під час вивчення творів екологічного спрямування, української мови, математики при розв’язуванні задач, образотворчого мистецтва, музики, трудового навчання та під час проведення екскурсій в природу. Саме такі види діяльності мають стати базою для формування відповідних екологічних компетентностей дитини, а вчитель має вміло та ефективно використати для цього увесь потенціал та ресурси цих предметів. Ключовими формами екологічного виховання можуть стати ігри, ігрові вправи, дослідження, виховні бесіди, лекції, години спілкування з природою, ведення календарів природи і погоди, виготовлення лепбуків тощо. Важливе місце займає участь молодших школярів у загальношкільних екологічних акціях «Посади дерево», «Збудуй годівничку для птахів», «Нагодуй пташку», «Чисте довкілля», «Весняні первоцвіти». Актуальність зазначеної проблеми – це є відповідність ігрової діяльності віковим особливостям школярів і необхідність активізації пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку, недостатня теоретична й практична розробленість цієї проблеми зумовили вибір теми «Навчаємось , граємо в екологічні ігри»

Мета дослідження: проаналізувати науково-педагогічну літературу з проблеми екологічних ігор, екологічного виховання школярів і довести, що гра є одним з найефективніших засобів екологічного виховання школяра. Об'єкт дослідження: екологічне виховання учнів початкових класів. Предмет дослідження: зміст і форми екологічних ігор у початковій школі. РОЗДІЛ 1

Ігри як засіб екологічного виховання

1.1 Ігри як засіб екологічного виховання молодших школярів Екологічне виховання молодших школярів має неодмінно поєднуватись з екологічною освітою. А це поєднання з успіхом можна здійснювати в ігровій формі навчання. Гратися люблять, як відомо усі діти і, включаючи в урок ігрові моменти, можна зацікавити навіть найпасивніших учнів.

Для розвитку творчих здібностей школярів та становлення екологічної культури учнів особливе місце займає саме ігрова діяльність. Вона формує досвід прийняття екологічно правильних рішень, засвоєння моральних норм і правил поведінки в природі, сприяє створенню зв’язку між навчанням і застосуванням знань на практиці.

Педагогічно правильно організована ігрова діяльність формує досвід, дає змогу досягти повного його самовираження, активності і свободи дій, що розумно поєднуються з вимогами взаємоповаги, пізнання навколишнього середовища, відчуття краси природи та її гармонії, з розвитком почуттів любові й турботливого ставлення до її об’єктів.

Найповніше потребам розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку відповідають пізнавальні ігри. Головна їх особливість полягає в тому, що дидактичні завдання приховані. Граючись, дитина не думає вчитись, навчання тут відбувається само по собі. Захоплюють дітей ігри з малюнками, загадками про рослини і тварин, ігри-вікторини (на зразок: « Що в лісі росте? », «Хто в лісі живе?», « Лісові орієнтири» тощо), аукціони знань на задану нескладну тему і т.д.

Розв’язанню питань екологічного виховання найбільшою мірою сприяють творчі сюжетно-рольові ігри. Встановлено, що пізнавально-виховний ефект гри досягається при дотриманні методики, де організація, розподіл ролей і підготовка до гри зберігають її неповторну чарівність, дитячу безпосередність, а також забезпечують оволодіння знаннями про об’єкти гри, наближення її до реальної ситуації. Ігри в лісових жителів, мандрівників дають можливість кожній дитині постати перед власним вибором взірця поведінки, найближчого до її інтересів, почуттів, переконань.

Система рольових ігор будується з урахуванням специфічних цілей на кожному етапі навчання. Для дітей молодшого віку основна мета гри полягає в оволодінні конкретними знаннями і правилами поведінки в природному середовищі.

Один із засобів закріплення, систематизації та узагальнення знань про навколишнє середовище – дидактичні ігри. Їх надзвичайно важлива роль полягає в закріпленні природоохоронних уявлень, пробудженні в дітей бажання творити добро і не порушувати відомі їм правила поведінки в природі, а також у формуванні інших загальнолюдських рис характеру.

Крім того з учнями молодших класів проводяться уроки-екскурсії, походи, експедиції, що є не тільки заходами для відпочинку, а мають глибоку й серйозну навчально-виховну природоохоронну спрямованість, містять в собі також ряд завдань з екології, що сприяють розвитку творчих здібностей дітей.

Оволодіння екологічними знаннями – важливий ланцюг у процесі навчання і виховання дітей. Як відомо, В.О.Сухомлинський наголошував, що процес пізнання навколишньої дійсності є незалежним емоційним стимулом думки. Для дитини молодшого шкільного віку цей стимул відіграє винятково важливу роль. Результатом екологічного виховання мають стати розвинене емоційне сприйняття, бажання активно включатись у роботу з охорони й захисту обєктів природи.

Створена грою творча наукова атмосфера задовольняє вікові потреби дітей молодшого шкільного віку в пізнавальній активності і є одним із засобів формування в учнів екологічної культури.

1.2.Види ігор екологічного спрямування У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися. самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. У становленні позитивного, емоційно-ціннісного, відповідального ставлення молодшого школяра до природи важливу роль відіграє гра. Найважливішим результатом гри є глибока емоційна задоволеність дитини її процесом, що найбільшою мірою відповідає потребам і можливостям пізнання навколишнього світу та побудові гармонійних стосунків з природою. У розробленні змісту та форм ігрової діяльності, сприятливої для формування позитивного сприйняття об’єктів природи, доцільно спиратися на дані екологічної психології про вплив психологічних релізерів. Тому, добираючи об’єкти та явища природи для ігрових завдань, тренінгів, слід брати до уваги те, що ставлення дитини до природи загалом формується крізь призму й ставлення до об’єктів найближчого оточення. Як зазначає Л. Печко, екологічні ігри, що проводяться в початковій школі, є різних видів: а) рольові, що базуються на моделюванні соціального змісту екологічної діяльності; б) імітаційні, що дозволяють, наприклад, прослідкувати роль кожного компонента системи і змоделювати наслідки антропогенного впливу на біоценози (гра «Екосистема водойм»), показати ланцюги живлення (гра «Екологічна пірамідка», «Ноосфера»);

в) змагальні, що стимулюють активність їх учасників у набутті і демонстрації екологічних знань, умінь і навичок (КВК, конкурси-аукціони, вікторини, «Поле чудес»); г) ігри-мандрівки, з допомогою яких діти можуть побувати в будь-якій точці світу. Психологічною основою гуманних вчинків щодо живої природи є співчуття, що спонукає допомогти, захистити. Ефективним методом формування співчуття є ігрові вправи-перевтілення. Сутність їх полягає в тому, щоб дитина, взявши на себе уявну роль певного об’єкта живої природи, усвідомила його основні потреби, відчуття, почуття. Під час виконання таких ігрових вправ учні переконуються, що у них та у живої істоти, у яку вони «перевтілюються», є багато спільного. Розуміння того, що хтось відчуває, переживає так само, ототожнення із власним почуттєвим досвідом сприяє формуванню найпростішого співчуття. Всі ігри, які мають орієнтацію на екологічне виховання молодших школярів, можна поділити на три групи. Перша група – ігри, спрямовані на розвиток здатності молодших школярів розрізняти різноманіття зовнішніх виразних властивостей природних об’єктів і явищ. Друга – ігри, пов’язані із вдосконаленням уміння ставити себе на місце іншого, виявляти співчуття. Третя – ігри, які сприяють розвитку у школярів сприйнятливості до зовнішньої виразності в природі і здатності виявляти співчутливі реакції стосовно до антропоморфізованих природних об’єктів.РОЗДІЛ 2

Застосування екологічних ігор у педагогічній практиці початкової школи.

2.1. Екологічні ігри для учнів початкових класів Людина і природа – невіддальні одне від одного ,тісно пов'язані між собою. Природа і природне багатство – це фундамент на якому живе і розвивається людське суспільство, першоджерело задоволення його духовних і матеріальних потреб . Тому її потрібно берегти і примножувати. Природа приваблює дітей з перших кроків життя. Ще не навчившись ходити і говорити дитина тягнеться до яскравої квітки, стежить за рухами пташки , імітує голоси тварин. З віком інтерес до природи стає осмисленим. Маля може довго стежити за тим,як повзе дощовий черв'як, гусінь ,як підлітає до квітки бджола. П'ятирічні діти хочуть вже знати не лише «хто це?, а і «де воно живе?», «що воно їсть?». Коли діти підростають і ідуть до школи, їх починає цікавити такі питання , як: якої шкоди чи користі приносить ця чи інша тварина, наскільки вона сильна, а виможе перемогти іншу тварину. Цих дітей вже не задовольняють просто спостереження, вони бажають діяти в природі. Природа – багатогранна. Учень бачить це і пояснює по своєму. Щоб допомогти дитині розібратися у таких складних питаннях, необхідно проводити заняття з екології, вивчати природу, використовувати на уроках екологічні ігри. Слухати казки,легенди ,відгадувати загадки в класі набагато цікавіше. Ще цікавіше для дітей різного віку грати в ігри. Гра – складне соціально – психологічне явище та засіб соціалізації особистості. Гра, навчання та праця - це три опорних виду діяльності людини. Гра готує людину до навчання і праці. Кожна гра повинна нести в собі якусь мету, допомогти дітям дізнатися про щось нове, цікаве.

На уроках в початковій школі доречно проводити ігри, екологічного напрямку. Екологічні ігри для молодших школярів. «Допоможи дістатися додому» Мета: закріпити вміння розрізняти свійських та диких тварин та місця їх проживання. Робота в групах. Кожній групі пропонується розселити тварин в « будиночки». На партах малюнки з зображенням ферми і лісу. Матеріал: фото з тваринами (лис, качка, ведмідь, вівця, кінь, дикий кабан, курка, гуска, лось, свиня, олень, вовк, баран), зображення лісу, ферми. «Куб» Мета: закріпити знання про тваринний світ рідного краю та Землі. Для гри необхідний куб, на кожній грані якого зображене певне природнє середовище. Учні по черзі кидають куб, називаючи тварину, яка мешкає в тому чи іншому природньому середовищі. «Екологічні перегони»

Мета: закріпити знання дітей про різні види тварин, їх живлення і місце проживання в природі, виховувати почуття відповідальності за збереження навколишнього середовища.

Командна гра.

Для проведення гри вчитель готує дві бігові доріжки з станціями «Тварина», «Домівка», «Їжа». Учні діляться на команди. Кожен учасник команди на станції «Тварина» обирає картку з зображенням тварини, на станції «Домівка» - картку з місцем, де ця тварина мешкає, на станції «Їжа» - картку з зображенням того, чим тварина харчується. Перемагає команда, учасники якої першими дійдуть до фінішу та правильно виконають усі завдання

2.2. Рухливі ігри з екологічного виховання

Рухливі ігри — це важливий засіб усебічного виховання дітей молодшого шкільного віку. Правильно дібрані ігри сприяють гармонійному розвитку організму учнів. Різноманітні рухи та ігрові дії дітей ефективно впливають на діяльність серцево-судинної, ди­хальної та інших систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну. Рухливі ігри задовольняють потребу організму дитини в русі, сприяють збагаченню її рухового досвіду Рухливі ігри також впливають на розумовий розвиток дітей, допомагаючи уточнити уявлення про навколишній світ, різні явища природи тощо. Виконуючи різні ролі, імітуючи дії тварин, птахів, комах, діти на практиці з’ясовують здобуті знання про життя, способи пересування живих об’єктів. За ступенем фізичного навантаження ігри бувають великої, середньої та малої рухливості. До ігор великої рухливості належать ті, у яких бере участь одночасно вся група дітей. Зміст цих ігор становлять інтенсивні рухи: стрибки, біг у по­єднанні з метанням, подоланням перешкод (пролізання в обруч, перестрибування через кубики). Характер гри середньої рухливості відносно спокійніший (ме­тання предметів у ціль, ходьба в поєднанні з іншими рухами: підлізання під дугу, переступання через предмети). Види рухливих ігор: Рухлива гра «Дерева, кущі, трави» Мета: закріпити знання про рослини, їх види, виховувати естетичні почуття до навколишнього та бажання дітей примножувати красу природи. Вчитель пропонує зробити віртуальну подорож до лісу, потім називає рослину, а діти визначають, до якої групи вона належить: трав’янисті рослини - присідають, кущі – руки на поясі, дерева – піднімають руки угору. Рослини: калина, дуб, полин, малина, осока, осика, ялина, горобина, сосна, календула, береза, подорожник, ліщина, барвінок, яблуня, жасмин, лаванда. Гра-рухавка «Найкращий еколог»

Мета: виховувати почуття бажання берегти і збагачувати природу.

Можна використовувати як фізкультхвилинку.

Вчитель:

1) Якщо ви не викидаєте сміття на вулиці – підстрибніть 3 рази.

2) Якщо ви смітите на вулиці – почухайте собі носик.

3) Якщо ви не розбиваєте скляні пляшки – погладьте себе по голівці.

4) Якщо ви розбиваєте пляшки – потупотіть ногами.

5) Якщо ви з батьками спалюєте листя – присядьте.

6) Якщо ви з батьками закопуєте листя – плесніть 3 рази в долоні.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Проаналізувавши теоретичний і практичний матеріал можна зробити наступні висновки та запропонувати такі способи розв’язання проблем екологічного виховання в початковій школі та застосування екологічної гри для молодших школярів. Щоб навчити дітей любити та берегти природу, потрібно передусім дати їм знання про неї, сформувати переконання у тому, що в природі немає жодного об'єкта тільки корисного або тільки шкідливого. Все в природі взаємопов'язане і має велике значення для існування людини і життя загалом. Тому для удосконалення навчально-виховного процесу доцільно використовувати класичні та нетрадиційні форми, методи, прийом роботи - це допоможе дітям з'ясовувати, усвідомлювати наслідкові зв'язки у природі, сформувати вміння дітей бачити, відчувати, розуміти красу навколишнього світу та мати естетичну насолоду від спілкування з нею. Завдання екологічного виховання можна вирішувати під час різних видів навчальної діяльності. У своїй сукупності вони дають можливість не тільки одержати знання, а й зрозуміти сутність понять - «екологічна свідомість», «екологічна культура». Адже саме від людини залежить стан екології, природного багатства, збереження природи від стихійного і безконтрольного її використання.

Для успішного здійснення застосування екологічної гри вчителю необхідно якомога більше використовувати на уроках цікавий матеріал.

На уроках, зокрема природознавства, пропонувати екологічні ігри, екологічні п’ятихвилинки, фізкультхвилинки екологічного спрямування тощо.

Ефективність використання гри з метою виховання у молодших школярів чуйності до природи залежить від системи подачі ігрового матеріалу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. https://doshkilnyk.in.ua/ruhlyvi-ihry-dlja-ditej-starsho-hrupy/

2. http://hm-raivo.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/TSikavi-zavdannya-ta-igry-ekologichnogo-spryamuvannya-na-urokah-isaivmpvipmv.pdf

3.Концепція екологічної освіти та виховання в Україні: проект. - /Б. м./ /б. р./. - 13 с.

4. https://ru.calameo.com/read/0051889988d8ffad22e3a

5. Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів / С.Балашова // Почат. шк. - 2005. - № 3. - С. 19-21. - Бібліогр.: 1 назв.

6. https://ecoclubua.com/category/ekolohichni-ihry/


ДОДАТКИ

Ігри для ознайомлення з деревами і кущами

Ознайомлюючись в іграх із деревами і кущами, діти поступово запам'ятовують їх, учаться знаходити відмінні ознаки різних рослин, називати їх окремі частини, загальні зовнішні ознаки. Тому програмні завдання поступово ускладнюються: від знаходження рослини за на­звою до більш повного її опису, добору за належністю до певного видуй виділення рослини з групи інших на основі характерних зовнішніх ознак.

Ігри дітей старшого віку ускладнюються також тим, що дітям на­зивають велику кількість дерев і кущів (до 6—7), відмінні ознаки яких вони мають знати.

ХТО ДЕ ЖИВЕ?

Завдання: класифікувати рослини за їх будовою (дерева, кущі). Ігрові дії: втекти від лисиці. Правила: шукати дім після сигналу, правильно визначити дім. Обладнання: шапочки-маски лисиці, зайців, білок.

ХІД ГРИ

Гра проводиться під час екскурсій у ліс і парк. Вихователь говорить дітям: «Ви будете білочками і зайчиками, а хтось один із вас — лиси­цею. Білочки шукають рослину, на якій можуть сховатися, а зайчики — під якою можуть сховатися...». Під час гри вихователь допомагає дітям уточнити, що білки живуть і ховаються на деревах, а зайці ховаються в кущах. Вибирають ведучого-лисицю, дають йому шапочку-маску лисиці, адітям — шапочки-маски зайців і білочок. Зайчики і білочки бігають по галявині. За сигналом «Обережно — лисиця!» білочки біжать до дерева, зайчики — до кущів. Лисиця ловить тих, хто неправильно виконав завдання.УГАДАЙ, ЯКИЙ НАШ ДІМ, УСЕ ПРО НЬОГО РОЗПОВІМ

Завдання: описати дерева і знайти їх за характерними ознаками. Ігрові дії: складання і відгадування загадок про дерева.

ХІД ГРИ

Гру проводять у лісі, парку, сквері. З групи дітей обирають ведучо­го, інших вихователь ділить на дві підгрупи. Кожна підгрупа обирає собі дерево, описує його ведучому, а він має пізнати рослину й на­звати «будинок», у якому «живуть» діти. Наприклад, діти кажуть хо­ром: «Угадай, який наш дім, усе про нього розповім!». Потім один із них описує: називає колір стовбурів, згадує про висоту дерева, фор­му, величину листя, плоди й насіння (вихователь, за потреби, нагадує послідовність опису).

Увага! Називати дерево можна лише після опису.

Ігри для ознайомлення з кімнатними рослинами

МАГАЗИН «КВІТИ»

Перший варіант Завдання: описати, знайти й назвати предмети за характерними ознаками.

ХІД ГРИ

На столі розставляють кімнатні рослини так, щоб дітям було добре видно кожну з них. Це — магазин «Квіти». Покупці (діти) не нази­вають уподобаної рослини, а лише описують її. Продавець повинен упізнати й назвати її, а відтак видати покупку. На початку гри вчитель може сам виконати роль покупця й по­казати зразок опису, нагадуючи послідовність: чи є стебло і яке воно, якої форми листя, як вони забарвлені, яка в них поверхня, міцність, чи є квіти, скільки їх, якого вони кольору. Потім педагог сам описує рослини.

Далі гру можна ускладнювати, продаючи в магазині рослини, різні за місцем зростання. Можна ввести роль директора, який розподіляє квіти по відділах. Покупцю запропонувати назвати відділ: польові квіти, садові квіти, кімнатні рослини, а відтак описати її.

Другий варіант

Завдання: згрупувати рослини за місцем зростання, описати їх зовнішній вигляд.

ХІД ГРИ

Магазин влаштовують на кількох столах. Окремо можна розташу­вати дикорослі, кімнатні, садові рослини, залежно від того, яку ознаку покладено в основу угруповання. Діти виконують ролі продавців і покупців. Щоб купити, треба опи­сати рослину, яку вибрано, але не називати її, а лише сказати, де вона росте. Продавець має здогадатися, що це за квітка, назвати її й відділ, у якому вона стоїть (лісових, польових, садових квітів, кімнатних рос­лин), а відтак видати покупку. Протягом гри ролі можна змінювати. Під час цієї гри діти також засвоюють, що квіти на клумбах і кім­натні рослини вирощують для краси. Квіти дарують людям на свя­та, коли йдуть у гості. Квіти приносять радість, їх можна купити у квітковому магазині. Розкажіть дітям, що квіти бувають польові, лісові, садові, вдома вирощують кімнатні рослини. У них різні стебла, листя, квіти.

16


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.