Бібліотека

Творчий проект "Математика в моїй професії"

Опис документу:
В проекті описано значення математики в професії "Оператор комп'ютерної верстки. Друкар офсетного плоского друкування". Розкрито етапи створення обкладинки та суперобкладинки до книги, показано які математичні обчислення треба було зробити при виконанні завдання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти і науки

Херсонської обласної державної адміністрації

ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ

«МАТЕМАТИКА В МОЇЙ ПРОФЕСІЇ»

Автори проекту:

учениці групи №321 за професією «Оператор комп’ютерної верстки. Друкар офсетного плоского друкування» А.Корень, К.Тонконог

Керівник проекту:

викладач математики Л.М. Свідер

Мета проекту:

 • шляхом встановлення причино-наслідкових зв'язків дослідити необхідність застосування знань з математики у майбутній професійній діяльності оператора комп'ютерної верстки, друкаря офсетного плоского друкування ;

 • підвищити рівень математичної освіти, переконатися, що головне завдання математики у її прикладному спрямуванні ;

 • знайти математичну складову у професії«Оператор комп’ютерної верстки. Друкар офсетного плоского друкування" при виготовлені обкладинки та суперобкладинки;

 • активізувати пізнавальну діяльність та впроваджувати проектні технології в освітній процес, розвивати інтелектуальні, творчі, професійні здібності, інформаційно- комунікаційну та математичну компетентності;

 • формувати вміння генерувати ідеї, працювати в групі, робити висновки і узагальнення;

 • прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами інформації, вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творчий потенціал.

Завдання проекту:

 • дослідити необхідність застосування знань з математики у професійній діяльності, зокрема в професії «Оператор комп’ютерної верстки. Друкар офсетного плоского друкування» при виготовлені обкладинки та суперобкладинки;

 • переконатися, що головне завдання математики у її прикладному спрямуванні, розвивати ключові математичні компетентності;

 • з’ясувати, чи допомагає математика у нашому професійному становленні та розвитку пізнавальних інтересів.

Очікуванні результати:

 • зацікавленість у підборі, складанні, розв’язанні прикладних задач з математики на компетентністній основі, підвищення інтересу до вивчення математики;

 • формування стійкої мотивації у вивченні математики, підвищення рівня математичної освіти;

 • усвідомлення ролі математичних знань і умінь при розв’язанні широкого спектра проблем у повсякденному житті та професійному становленні;

 • вироблення навичок дослідницької діяльності;

 • популяризація робітничих професій серед учнівської молоді;

 • розвиток математичних та професійних компетентностей, впровадження проектних технологій в освітній процес;

 • виготовлення продукту проекту (обкладинка та суперобкладинка) на базі професійних знань та математичної складової.

Етапи підготовки та реалізації.

Отримавши завдання, ми збирали інформацію про зв’язок математики з професією «Оператор комп’ютерної верстки. Друкар офсетного плоского друкування», відшукували задачі практичного змісту, створювали математичні моделі прикладних задач, аналізували, систематизували, упорядковували підібрані матеріали.

Вивчаючи на уроках математики площі поверхонь, відсотки, вектори, похідні, комбінаторику та інші теми, ми зацікавились, чи допомагає вивчення математики у нашій професії?

Ми вирішили зробити обкладинку та суперобкладинку до книги, на сторінці якої друкований текст повинен займати площу 150 см2. Верхнє і нижнє поле має бути по 3 см, праве і ліве - по 2 см. Якими повинні бути розміри сторінки?

Розв’язання.

Нехай розміри друкованого тексту на сторінці книжки х см і у см.

Тоді ху=150; х=

За умовою задачі розміри всієї сторінки книжки будуть (х -6) см і (у -4) см.

S(у)=( х -6)( у -4)=( -6)( у -4)=150-6у  - +24=174-6у- ;

Sꞌ(у )= -6+ ; Sꞌ(у )=0; -6+ ;

6у2=600; у 2=100; у =10, тоді х =15.

Відповідь: розміри сторінки будуть 14 см та 21 см.

Враховуючи розміри сторінки, обчислимо розміри обкладинки та суперобкладинки.

Визначимо розміри обкладинки:

 • ширина обкладинки

згин задній

обкладинка

корінець

обкладинка

згин передній

10 мм

140 мм

30 мм

140 мм

10 мм

10 мм+140 мм+30 мм+140 мм+10 мм=330 мм=33 см (30 мм-товщина корінця);

 • висота обкладинки

згин верхній

обкладинка

згин нижній

15 мм

210 мм

15 мм

15 мм+210 мм+15 мм= 240 мм=24 см.

Розміри суперобкладинки:

 • висота суперобкладинки дорівнює висоті сторінки, тобто 21см;

 • ширина суперобкладинки

згин задній

обкладинка

корінець

обкладинка

згин передній

35 мм

140 мм

30 мм

140 мм

35 мм

35 мм+140 мм+30 мм+140 мм+35 мм=380 мм=38 см (30мм-товщина корінця).

Вибираючи картинки на фон обкладинки та суперобкладинки, ми скористалися знаннями з теорії ймовірності. Маючи 5 різних фото для колажу, скількома способами можна було обрати 3 різні?

Розв’язання. С35=(5!):(3!(5-3)!)= 10.

Для роздрукування суперобкладинки формату 60×84 необхідно отримати коректурні відбитки. Принтер якого формату А3 (297×420 мм) чи А3+ (324×463 мм) доцільніше застосовувати?

Розв’язання.

Формат сторінок видання, що роздруковують Фдо обр. = (60:4)×(84:4) =15×21 (см).

На аркуші формату А3 можна розмістити три сторінки, на аркуші формату А3+ - дві сторінки видання.

Відходи паперу для принтера А3: 27,9×42-3×15×21 = 226,8 см2.

Відходи паперу для принтера А3+: 32,4×46,3-4×15×21 = 240,12см2.

Відповідь: доцільно застосовувати принтер формату А3.

Купуючи фарбу для роздрукування, ми мали 200 грн. Флакон фарби коштує 40 грн. Яку найбільшу кількість флаконів можна купити на 200 грн. під час розпродажу, якщо знижка становить 25%?

Розв’язання. 40×0,75 = 30 (грн.) - буде коштувати фарба під час розпродажу.

200:30 = 6, 66…. – можна купити флаконів під час розпродажу.

Відповідь: 6 флаконів (оскільки продають тільки повні флакони).

Працюючи над проектом, ми зрозуміли, що в майбутньому зможемо застосовувати набуті знання, щоб стати успішними підприємцями. Ми замислились над тим, щоб відкрити власну додрукарську дільницю. Приміщення якої технологічної площі треба орендувати, щоб розмістити на ній: 12 комп’ютерів для складання, 2 принтери, 4 робочих місця для коректорів, комп’ютер для верстання, сканер. Принтер для кольоропроби та фотовивідний автомат, який разом з процесором для обробки плівки займає площу 1,8 м2. Усереднений коефіцієнт збільшення площі Ку = 6,9.

Розв’язання.

Приймаємо площу столів для настільних пристроїв S1 = 1,1 м2.

Визначаємо площу для настільного устаткування

Sну = (12+2+1+1+1)×1,1×6,9 =129,03 м2.

Площа коректорської Sкор. = 4×3,25 = 13,0 м2.

Площа для ФВА та процесора SФВА+ПР = 1×1,8×6,9 = 12,42 м2.

Сумарна площа дільниці Sтехн = 129,03+13,0+12,42 = 154,45 м2.

Відповідь: Sтехн = 154,45 м2.

За деякими підрахунками визначено, що фірма, виробляючи х одиниць продукції щомісяця, має витрати К(х), що виражаються формулою К(х)=150+30х (грн), а дохід R(х), одержаний від продажу х одиниць цієї самої продукції, становить R(х)=90х -0,02х2 (грн). Якщо наша фірма збільшить щомісячний випуск продукції з 300 до 320 одиниць, як зміняться її витрати, дохід та прибуток?

Розв’язання. ∆К(х)=150+30×320–(150+30×300)=600(грн);

∆R(х)=90×320–0,02×3202-(90×300-0,02×3002)=28800-2048-(27000-800)=1552(грн); прибуток: 1552-600=952(грн).

Відповідь: а) витрати - 600грн; б) дохід - 1552грн; в) прибуток - 952грн.

Висновки. Проект «Математика в моїй професії» представляє наші власні дослідження у необхідності знань з математики у професійному рості та різноманітних життєвих ситуаціях. Через ряд задач показано застосування математики в життєдіяльності людини, в нашій майбутній професії.

Даний проект сприяє формуванню креативної компетентності, розвитку громадянських та соціальних компетентностей, підприємливості і фінансової грамотності, створює оптимальні умови для самореалізації, розкриттю творчого потенціалу та допомагає в реалізації життєвих спостережень.

За результатами соціологічного опитування учнів, нами виявлено, що 67% учнів ліцею усвідомлюють роль математики в майбутній професії.

Робота над проектом переконала нас в тому, що математика дуже важлива наука в розв’язанні широкого спектра проблем у повсякденному житті. Ми твердо вирішили, що закінчивши ліцей, станемо успішними підприємцями і втілимо в нашу справу набуті професійні та математичні знання.

Отже, якби людство не створило світу математики, то воно ніколи не змогло б володіти наукою.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.