і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Акція
Вебінарний безліміт
Заощаджуйте понад 5000грн

Замовляйте усі свідоцтва за вебінари (понад 90 вебінарів)

з 12 липня
до 25 липня
199грн
з 26 липня
до 15 серпня
299грн
з 16 серпня
до 31 серпня
399грн
Активуйте «Вебінарний Безліміт» та отримайте
30 днів необмеженого доступу до 90 вебінарів
Предмети »

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ Декада «Довкілля» під гаслом «Збережемо нашу Землю».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ

Декада «Довкілля» під гаслом «Збережемо нашу Землю».

Печоріна Людмила

Олександрівна, учитель біології

Маріупольської гімназії №2

2

Анотація

Печоріна Л.О. Декада «Довкілля» під девізом «Збережемо нашу Землю»: Творчий проект., 2013.-35с.

В даній роботі розглядаються заходи для проведення декади «Довкілля», спрямовані на формування у учнів екологічного мислення,

виховання особистості, відповідальної за стан навколишнього середовища, розвиток громадської позиції. Пропонуються план- календар щодо реалізації проекту, етапи та опис .

Особлива увага приділяється актуальності екологічного вихован-

ня, формуванню екологічної культури. В додатках є матеріали, які використовуються для проведення заходів.

Бібліогр.: 17 наймен., фото 12.

3

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

НАЗВА ПРОЕКТУ – Декада «Довкілля» під гаслом «Збережемо нашу Землю».

АВТОР –Печоріна Людмила Олександрівна, учитель біології Комунального

закладу Маріупольська гімназія №2

ТИП ПРОЕКТУ :

За кінцевим результатом : теоретико – практичний.

За змістом : між предметний.

За кількістю учасників : колективний.

За тривалістю : середньої тривалості.

За ступенем самостійності : репродуктивно-дослідний.

ВИКОНАВЦІ ТА УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ –учні Маріупольської гімназії №2, вчителі, батьки.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ :

Навчально – методичне : забезпечення методичним інструментарієм, інформаційним ресурсом в організації учнів, вмінню співпраці та партнер -ських відносин ( керівник проекту, вчителі, організаційний комітет, учні).

Дослідницьке – реалізується через систему спостережень, моніторингу, пошуку інформації.

Інтегровно-координуюче – об’єднання та координація зусиль всіх учасників проекту ( організаційного комітету, вчителів, батьків, учнів ).

Інформаційно – рекламне – рекламування та оприлюднення результатів на всіх етапах проекту.

МЕТА ПРОЕКТУ: формування в учнівської молоді екологічного мислення і свідомості, що ґрунтується на ставленні до довкілля як цінності, яку слід оберігати, виховання та розвиток особистості, відповідальної за стан навколишнього середовища, готовності його поліпшувати шляхом прийняття екологічно відповідальних рішень, залучення учнівської молоді до соціально-корисної діяльності в регіоні, місті, набуття нею екологічного досвіду та визначення шляхів розв’язання проблем екологічного характеру, стимулювання інтересу до вирішення цих проблем, розвиток високої громадянської позиції, особистого потенціалу, особистісного зростання, формування моральних почуттів відповідальності за стан довкілля, накопичення екологічних знань із метою формування навичок такої поведінки, яка б не завдавала шкоди довкіллю.

4

ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка:

а) актуальність проекту

б)мета і завдання проекту

2. Етапи реалізації проекту.

3. Календар проекту.

 1. Опис проекту.

 2. Висновки

 3. Список використаних джерел

 4. Додатки

а) висловлювання видатних людей

б) вірші

5

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність проекту

Екологічна ситуація, яка склалася у світі, постійно вимагає швидкої перебудови мислення людства й кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості й екологічної культури. У зв’язку з цим екологічна освіта й екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії та практики. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті, одним із ключових питань системи освіти є екологічне виховання.

Екологічна освіта е сукупністю екологічних знань, екологічного мислення, екологічного світогляду, екологічної етики, екологічної культури, екологічного виховання.

Взаємовідносини людини з навколишнім середовищем – одна з глобальних проблем сучасності. Її розв’язання стає необхідною передумовою розвитку економіки й самого існування людського суспільства. У процесі формування всебічно розвиненої особистості важливим аспектом є екологічне виховання.

Негативні зміни в природному середовищі під тиском сукупної дії виробничих чинників істотно прискорилися в останні десятиріччя. Збереження життя на Землі наразі залежить від рівня й темпів виховання екологічної культури в молоді й суспільства в цілому.

З метою екологічного виховання учнів поряд із традиційними знаннями ефективними формами є конкурси екологічних плакатів, конференцій, виставок, екскурсій, та інші заходи які проходять в рамках декади «Довкілля» які сприяють перетворенню знань на екологічні переконання.

Екологічні проблеми нині набули планетарного характеру. Бездушне й безвідповідальне використання природних ресурсів загрожує світовою катастрофою. Тому головне завдання екологічного виховання – виховати таку особистість, щоби природа набула для неї життєво вадливого значення. Знання з екології сприяють формуванню в молоді дбайливого ставлення до природи, розвитку екологічної культури.

На сьогодні екологічна ситуація в Маріуполі залишається критичною. Довкілля страждає від анропогенно –техногенних чинників. Підлітки стоять на порозі вирішення найважливішої проблеми в історії людства – зберегти планету Земля, на якій будуть жити їхні нащадки.

Тому важливого значення набуває розробка моделей – проектів , спрямованих на захист довкілля на міському рівні, які б сприяли розвитку соціальної самостійності учнів, громадської ініціативи, набуття практики активної і компетентної участі у суспільному житті.

Проект може стати елементом екологічного проекту з охорони навколишнього середовища , часткою екологічного виховання школярів.

6

Мета і завдання проекту

Мета проекту: формування в учнівської молоді екологічного мислення і свідомості, що ґрунтується на ставленні до довкілля як цінності, яку слід оберігати, виховання та розвиток особистості, відповідальної за стан навколишнього середовища, готовності його поліпшувати шляхом прийняття екологічно відповідальних рішень, залучення учнівської молоді до соціально-корисної діяльності в регіоні, набуття нею екологічного досвіду та визначення шляхів розв’язання проблем екологічного характеру, стимулювання інтересу до вирішення цих проблем, розвиток високої громадянської позиції, особистого потенціалу, особистісного зростання, формування моральних почуттів відповідальності за стан довкілля, накопичення екологічних знань із метою формування навичок такої поведінки, яка б не завдавала шкоди довкіллю.

.

Завдання проекту:

- розробка механізму залучення учнівської молоді до активної участі у проекті;

- визначення змісту, форм, методів роботи у визначеному напрямку;

- набуття учнями знань і навичок, досвіду, необхідних для формування соціальної компетентності;

- формування позитивної мотивації для реалізації завдань проекту;

- поширення інформації про цілі та діяльність проекту;

- проведення суспільно значущих учнівських акцій, конференцій, різноманітних конкурсів, спрямованих на захист довкілля;

- виготовлення інформаційних матеріалів з питань охорони довкілля та розповсюдження серед учнів, їх батьків, громадськості;

- формування навичок і вмінь широко застосовувати знання з проблеми;

- вивчення та впровадження в дію передового українського та світового досвіду з питань вирішення проблеми

- виховання екологічної культури

7

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Назва етапу

Структура етапу

Партнери у реалізації проекту

Термін виконання

Підготовчий

- вибір теми

- діагностика інтересів, схильностей учнів,

- формування мети і завдань,

- складання плану роботи,

- формування організаційного комітету,

- інформування учнів про проведення декади «Довкілля» під девізом «Збережемо нашу Землю»

- мотивація учнів

Класні керівники,

учні, вчителі

гімназії

Квітень

Інформаційно - діагностичний

- розвиток навичок пошукової роботи учнів,

- вивчення мотивації учнів,

- організація заходів щодо здійснення проектування,

- виконання творчих завдань

Класні керівники,

учні, вчителі

гімназії

Травень

Аналітичний

- інтеграція зусиль щодо планування спільної діяльно-

сті у розв’язанні проблем,

- розбір та систематизація матеріалів,

- інформування про порядок проведення заходів,

- консультації учасників проекту,

Класні керівники,

учні, вчителі

предметними, бібліотекар, психолог, батьки

Червень

Діяльний

- консультації учнів щодо виконання проекту,

- здійснювання координації діяльністю учасників проекту,

- аналіз проміжних результатів,

- оформлення проекту,

- впровадження розробок вчителів та учнів в навчально-виховний процес,

Класні керівники,

учні, вчителі

предметними, бібліотекар, психолог, батьки

Липень,

Серпень,

вересень

Узагальнюючий

- сформувати уміння аналізу й самоаналізу участі в проекті,

- підготовити презентацію проекту,

- представити результати проекту, презентація

Класні керівники,

учні, вчителі

предметними, психолог, батьки

Вересень

Заключний

- організувати обговорення підготовки, виконання, презентації проекту,

- оцінити особистий внесок кожного учасника у спільну роботу,

- визначити недоліки та пропозиції по їх усунення,

- визначити проблеми й перспективи, що потребують розробки ,

- визначення подальших напрямків роботи

Класні керівники,

учні, вчителі

предметними, психолог

Жовтень

9

КАЛЕНДАР ПРОЕКТУ

ДЕКАДА «ДОВКІЛЛЯ» В ГІМНАЗІЇ №2 МІСТА МАРІУПОЛЯ

ПІД ГАСЛОМ «ЗБЕРЕЖЕМО НАШУ ЗЕМЛЮ»

Термін

виконання

Заходи

Учасники

Відповідальні

1 день

1.Конкурс плакатів «Планета в небезпеці».

2. Конкурс плакатів « Бути здоров-

вим – модно ».

3. Оформлення стенду « Азбука здоров`я ».

2-4 класи

5-7 класи

5-7 класи

Орг. комітет

Кл. керівники

2 день

1. Конкурс антиреклам «Незвичайне про звичайне».

2. Презентації учнів «Хімія в побут і».

8-11 класи

9 класи

Орг. комітет,

редакційні колегії класу,

вчителі біо-

логії та хімії

3 день

1. Зустріч з лікарем « Хвороби сторіччя ».

2. Екскурсія до хімічної лаборато-

рії екологічної інспекції Азовсько-

го моря.

8 класи

10 класи

Орг. комітет,

вчителі біо-

логії та хімії

4 день

1.Фотоконкурс «Світ навколо нас».

2. Вікторина «Екологічний калейдоскоп».

3. Конкурс рефератів « Глобальні екологічні проблеми ».

2-11 класи

2 класи

11 класи

Орг. комітет,

класні керівники,

учні 2-11 класів

5 день

1. Брейн – ринг « Екологічний вітряк ».

2. Бесіди «Мсто, в якому ти жи –веш».

7-11 класи

6 класи

Орг. комітет

Класні керівники

6 день

1. Бесіда «Червона книга Донбасу»

2. Вікторина «Екологічний калейдоскоп».

7-8 класи

3-4 класи

Вчителі біології, учні

10-11 класів

7 день

1.День Довкілля, проведення суботнику по благоустрою території гімназії.

2. Конкурс юних поетів та прозаїків на тему «Мій рідний край».

2-11 класи

5-11 класи

Орг.комітет,

Класні керівники,

вчителі літератури

8 день

1.Конкурс малюнків на асфальті «Збережемо нашу Землю».

2. Конкурс «Рослини нашої класної кімнати».

Підсумки декади

1-5 класи

1-11 класи

Орг.комітет,

класні керівники

11

ОПИС ДЕКАДИ «ДОВКІЛЛЯ»
ПІД ГАСЛОМ «ЗБЕРЕЖЕМО НАШУ ЗЕМЛЮ»
В ГІМНАЗІЇ №2 МІСТА МАРІУПОЛЯ

При рішенні учбово – виховних задач , велике значення має позакласна робота. Різноманітні види її пов’язані з учбовою роботою та направлені на

всебічний розвиток школярів, підвищення їх активності та самостійності.

Позакласна робота багатогранна і потребує творчого підходу до її проведення, врахування потреб дитячого колективу, індивідуальних можливостей та інтересів дітей.

Пропонуємо ознайомитися з організацією та проведенням декади «Довкілля» в гімназії №2 міста Маріуполя під гаслом «Збережемо нашу Землю».

Підготовка до декади почалася у квітні , а проходить у вересні.

В ході проведення заходу у учнів розвивається пізнавальний інтерес, творчі здібності, розширюються знання про оточуючий світ , живу природу, речовинах, які знаходяться поруч з нами,екологічною ситуацією в місті Маріуполі, в Україні. Діти заздалегідь отримують завдання, виконують їх. В заходах приймають участь учні з 1 по 11 класи. Передбачаються різноманітні види завдань : індивідуальні та групові.

Цілі декади : прививати інтерес учнів до навколишнього світу, бажання

та потрібність його оберігати та захищати ; розвивати творчий потенціал учнів, сприяти вихованню діяльної, зацікавленої екологічними проблемами емоційної та розвиненої особистості.

«Дерево,

трава,

цветок и птица

Не всегда умент защититься.

Если

будут

уничтожены они

На планете мы останемся

ОДНИ !!!!!!!!!!!!

Оргкомітет декади «Довкілля» в гімназії №2 м. Маріуполя

 1. Борисова О.В. – завуч з виховної роботи

 2. Печоріна Л.О. – вчитель біології

 3. Пилипович І.Л. – вчитель біології

 4. Литвинська І.В. – вчитель хімії

 5. Леоненко О.А.- вчитель української мови та літератури

12

Звернути увагу учнів на своє здоров`є та здоров`є оточуючих людей,

фактори, які зберігають та укріплюють здоров`є, вплив на здоров`є шкідливих звичок, малорухомий спосіб життя, порушення травлення, екологічна обстановка а нашому місті.


13

Формувати інтерес учнів до оточуючого світу, бажання та потребу його оберігати та захищати, розвивати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, готовність змінити його на краще, сприяти екологічному вихованню, розвивати творчий потенціал учнів.

14

Звернути увагу учнів на речовини побутової хімії, побутову техніку,

користь та нанесення шкоди організму людини ; на продукти харчування, де яскрава упаковка , яка привертає нашу увагу , не несе повної інформації про склад; про шкідливий вплив на здоров`є чіпсів та сухариків, чаю та кави, інших продуктів.

15

Познайомити учнів з хімічною лабораторією, сучасним обладнанням, його можливостями, методами роботи, послухати лекцію фахівців про

екологічні проблеми Азовського моря та міста Маріуполя, шляхах їх вирішення. Формувати інтерес учнів до оточуючого світу, бажання та потребу його оберігати та захищати, розвивати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, готовність змінити його на краще, сприяти екологічному вихованню. Сприяти вибору учнями професій хіміко – біологічного напрямку.

16

Звернути увагу учнів на оточуючу нас природу, сезонні зміни в ній, світ рослин та тварин у природі та поруч з нами, їх різноманітність, особливості будови та поведінки; екологічну обстановку в нашому місті Маріуполі; навчити дітей помічати незвичайне та фотографувати , оформляти фотогазети; розвивати почуття любові до природи, естетичне виховання та почуття гумору.

17

Розвиток пізнавальної активності учнів, швидкого логічного мислення, уміння порівнювати та аналізувати, виділяти головне та робити висновки; прививати інтерес до живої природи, її різноманіття, законам природи; відповідальність за стан навколишнього середовища, потребу змінити його на краще; сприяти екологічному вихованню; виховувати почуття колективізму, бажання бути кращими, одержати перемогу.

18

Звернути увагу учнів на рослини класної кімнати, познайомити з роллю кімнатних рослин в регуляції складу повітря, навчити правильному догляду за рослинами, звернути увагу на особливості різних рослин, розвиток почуття прекрасного.

19

Познайомити учнів з екологічними проблемами нашого міста Маріуполя, факторами, які впливають на стан навколишнього середовища, забруднення води Азовського моря та повітря металургійними та хімічними заводами міста; рівнем захворювань населення міста, заходи які приймаються міською радою для покращення ситуації в місті. Формувати інтерес учнів до оточуючого світу, бажання та потребу його оберігати та захищати, розвивати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, готовність змінити його на краще, сприяти екологічному вихованню.

20

Звернути увагу учнів на оточуючий світ, розвивати дбайливе ставлення до природи , рослинам, як «зеленим легеням нашої планети», потребу зберігати та примножувати живі істоти з Червоної книги України, трудове виховання молоді.

21

ВИСНОВКИ

Результатом екологічного виховання є сформована екологічна культура учнів, що характеризується різнобічними глибокими знаннями, екологічним стилем мислення й відповідальним ставленням до природи та свого здоров’я, набуття умінь та досвіту розв’язання екологічних проблем. Біологічні знання є основою для формування в учнів загально навчальних і спеціальних умінь, зокрема таких важливих, як уміння вести спостереження , виконувати експеримент, самостійно отримувати й переробляти інформацію.

Від того, наскільки глибоко учні усвідомлять дбайливого й бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства, вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки,а також інших людей у природі, спиратися на глибокі наукові знання у виборі рішень стосовно природи у процесі своєї діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє людства. Ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури,його позиції як громадянина.

В результаті проведення Декади «Довкілля» під гаслом «Збережемо нашу Землю» в Маріупольській гімназії №2 підвищилась суспільна активність учнівської молоді, рівень участі у вирішенні актуальних питань, реалізація особистого потенціалу в процесі спілкування, дискусій, обговорення тощо.

Збільшилась кількість учнів, яка висловила бажання взяти на себе відповідальність за охорону навколишнього середовища, виявила готовність поліпшувати природне середовище шляхом прийняття відповідальних рішень.

Учні оволоділи новими знаннями, навичками, уміннями, технологіями, які сприяли формуванню та розвитку життєво важливих компетентностей, набуття досвіду соціальної дії, активної громадянської позиції.

Проведені заходи залучили широкі кола учнівської молоді до безпосередньої участі у вирішенні екологічних проблем рідного краю.

22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Береговий П.М., Лагутіна М.А. Видатні вітчизняні ботаніки. – К.: Рад.шк.,1969.

2. Вент Ф. В мире растений. – М.: Мир,1972.

3. Горяна Л.Організація екологічної стежки і навчальних екскурсій / Л. Го- ряна // Біологія. – 2009. - №15. – С. 8-16.

4. Гаврилюк О. О. Формування екологічного мислення і свідомості учнів шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання // Біологія. – 2012. - №7. – С. 7-11.

5. Екологічна енциклопедія. Т. 1: А-Е / Ред. А.В. Толстоухов. – К.: ТОВ Центр екологічної освіти та інформації, 2007 – 432с.

6. Курняк Л.Д. Екологічна культура: поняття і реальність // Вища освіта України. – 2006.-№3

7. Морозова Л. Виховання екологічної культури особистості // Вища освіта України. - 2001. - №2.

8. Мазурмович С.Г. Невтомні шукачі. – К.: Рад.шк.,1975.

9. Павленко Г. О. Роль екологічних факторів у життєдіяльності природних біогеоценозів // Біологія. – 2007. - №5. – С.25-28.

10. Павленко Л. В. Екологічне виховання молоді // Біологія. – 2012. - №27. – С.1-2.

11. Писарчук Є.А., Кухта А.М. Екологічне виховання учнів: Посібник для вчителя. – К.: Радянська школа,1970. – 87с.

12. Половинко Г. Шляхи підвищення ефективності екологічного виховання школярів // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. - № 16.

13. Пустовіт Г. П. Філософсько - культурологічний аспект у екологічній освіті // Шлях освіти. – 2002. - №3.

14. Реймерс Н.Ф.Азбука природы (Микроэнциклоперия биосферы). – М.: Знание,1980. – 207с.

15. Тихомиров А.В.Экологическое образование и углубленное изучение биологии //Биология. – 2005. - №13. – с.16-18.

16. Татарська Л. М. Різноманітність форм і видів діяльності учнів із біології та екології в позакласній роботі // Біологія. – 2012. - №22-24. – С.3-9.

17. Хом`як І. В. Роль шкільних екологічних клубів в організації та роботі природоохоронних територій // Біологія. – 2006. - №1. – С.4.

23

ДОДАТКИ

А) Висловлювання видатних людей про охорону природи :

- «Учити дітей відчувати красу природи, виховувати розум і дар бачення заповідних таємниць необхідно для того, щоби вони, сьогоднішні діти, стали дбайливими й турботливими господарями.» В. Сухомлинський

- «Настав день, коли кожний має спитати себе самого й вирішити наодинці сам із собою хто він насправді – убивця чи рятівник Землі, не відкладаючи на завтра, бо завтра може не настати». Сергій Капіца

- «Ми не зуміли зрозуміти, що не Земля належить нам, а ми належимо Землі».Р.Едберг

- « Ми не можемо керувати природою, не дотримуючись її законів» Ф. Бекон

- « Будь – яке втручання людини в природу має різні наслідки, деякі з них непередбачувані». Г. Хардін

- «Землі треба давати більше, ніж береш» К. Чапек

- «Природа - такий унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відтворити неможливо». І. П. Бородін

- «Первая обязанность того, кто хочет быть здоровым – очистить вокруг себя воздух». Р. Роллан

- «Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней…». Л. Толстой

- «Ми вже навчилися літати в повітрі, як птахи. Ми вже навчилися плавати у воді, як риби. Нам ще залишилося навчитися жити на Землі,як люди».Бернард Шоу

- «Лише зрозумівши природу, людина зрозуміє саму себе».Р. Едберг

- «Стежка в лісі – найкраща книга природи,яку мені тільки довелося читати».М.М. Пришвін

- «Щоби панувати над природою, необхідно підкоритися їй». Френсіс Бекон

24

Б) вірші про природу

 1. С. Михалков

Стон Земли

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты

Не год , не два, а миллиарды лет.

Я так устала…Плоть моя покрыта

Рубцами ран – живого места нет.

Терзает сталь мое земное тело,

И яды травят воды чистых рек,

Все то, что я имела и имею,

Своим добром считает человек.

Мне не нужны ракеты и снаряды

А ведь на них идет моя руда!

А что мне стоит только штат Невада, -

Его подземных взрывов череда.

Зачем друг друга люди так бояться,

Что позабыли о самой Земле?

Ведь я могу погибнуть и остаться

Обугленной песчинкой в дымной мгле.

Не потому ли, загораясь мщеньем,

Я против сил безумных восстаю

И, сотрясая твердь землетрясеньем,

На все обиды свой ответ даю.

И не случайно грозные вулканы

Выплескивают с лавой боль Земли….

Очнитесь, люди!

Призовите страны,

Чтоб меня от гибели спасти!

 1. C.Смирнов

Есть просто храм,

Есть храм науки,

А есть еще природы храм –

С цветами, тянущими руки

Навстречу солнцу и ветрам.

Он свят в любое время суток,

Открыт для нас в жару и стынь,

Входи сюда, будь сердцем чуток,

Не оскорбляй его святынь.

Моя планета – человеческий дом,

25

Ну как ей жить под дымным колпаком,

Где сточная канава – океан,

Где вся природа поймана в капкан,

Где места нет ни аисту, ни льву,

Где стонут травы: больше не могу!

Вот она летит, маленькая какая!

Вот она грустит, в думы свои вникая,

Вот она плывет, зыбкой прохладой веет,

Все еще живет! Все еще людям верит!

Вот она плывет сквозь грозовую полночь,

Всех людей зовет, просит прийти на помощь!

Просит прийти на помощь!

Просит прийти на помощь!

 1. Р. Рождественский

Зарницы в небе всполохнули не зря,

Очнитесь, люди, и поймите, люди,

У нас на всех всего одна Земля –

Другой Земли у нас уже не будет.

Земля надежду вечную несет

И смотрит в даль бессонными глазами,

За нас никто планету не спасет –

Спасти ее мы можем только сами!

4. О.Дубкима

Без особой нужды, от скуки

Если даже в лесу впервые,

Не ломайте деревьям руки –

Ведь живые они, живые!

5. Р.Рождественский

Кромсая лед, меняем рек теченье,

Твердим о том, что дел невпроворот,

Но мы еще придем просить прощенья

У этих рек, барханов и болот,

У самого мельчайшего малька…

Пока об этом думать неохота,

Сейчас ном не до этого… пока.

Аэродромы, пирсы и перроны,

Леса без птиц и земли без воды…

Все меньше окружающей природы,

Все больше окружающей среды.

26

6. С. Островой

Человек – он ведь тоже природа,

Он ведь тоже закат и восход,

И четыре в нем времени года

И особый в нем музыки ход.

И особое таинство цвета,

То с жестоким, то с добрым огнем.

Человек – он зима. Или лето.

Или осень. С грозой и дождем.

Все вместил в себя. Версты и время.

И от атомных бурь он ослеп

Человек – он и почва , и семя.

И сорняк среди поля . И хлеб.

И какая в нем брезжит погода?

Сколько в нем одиночеств и встреч?

Человек – он ведь тоже природа….

Так давайте природу беречь!

7.Самид Вургун

Давай пройдемся медленно по кругу

И «здравствуй» скажем, каждому цветку.

Я должен над цветами наклониться

Не для того, чтоб рвать или срезать,

А чтоб увидеть добрые их лица

И доброе лицо им показать.

 1. М. Дудин

Берегите Землю!

Берегите

Жаворонка в голубом зените,

Бабочку на листьях повилики,

На тропинке солнечные блики,

На камнях играющего краба,

На могиле тень от баобаба.

Ястреба, парящего над полем,

Полумесяц над речным покоем,

Ласточку, мелькающую в жите,

Берегите Землю!

Берегите

Чудо песен

Городов и весей,

Мрак глубин и волю поднебесий,

Старости последнюю отраду,

Женщину, бегущую к детсаду,

Нежности беспомощное пенье

27

И любви железное терпенье.

Берегите молодые всходы

На зеленом празднике природы,

Небо в звездах, океан и сушу

И в бессмертье верящую душу, -

Всех судеб связующие нити,
Берегите Землю!

Берегите

Времени крутые повороты,

Радость вдохновенья и работы,

Древнего родства живые свойства,

Дерево надежд и беспокойства.

Откровение земли и неба,

Сладость жизни, молока и хлеба.

Берегите доброту и жалость,

Чтоб она за слабого сражалась.

Берегите будущего ради

Это слово из моей тетради.

Все дарю!

И все от вас приемлю!

Только

Берегите

Эту Землю!

9. С. Островой Красная книга

Как страшно умиранье рода,

Всех поголовно, все до одного,

Когда опустошенная природа

Уже не в силах сделать ничего.

И попоет проказа запустенья.

И пересохнут ниточки воды.

И птицы вымрут. И падут растенья.

И зверь не обойдет своей беды.

И сколько тут корысти не ищи ты,

Какой ты отгородкой не владей,

Земля защиты требует. Защиты.

Она спасенья просит у людей.

Опис документу:
В даній роботі розглядаються заходи для проведення декади «Довкілля», спрямовані на формування у учнів екологічного мислення, виховання особистості, відповідальної за стан навколишнього середовища, розвиток громадської позиції. Пропонуються план- календар щодо реалізації проекту, етапи та опис .

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
354 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти