Творчі завдання на уроках української мови

Опис документу:
Розвиток пізнавальних інтересів, допитливості, спостережливості, бажання вчитися у молодших школярів — «вічні» завдання, які покликана вирішувати початкова школа. Одне з важливіших засобів їхнього розв'язування, за результатами досліджень,— це інформативність уроку, тобто використання у навчальному процесі інформаційно-насичених матеріалів, творчих завдань і вправ, складених з урахуванням мотиваційного, змістового та процесуального компонентів навчання, елементів гумору тощо.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розвиток пізнавальних інтересів, допитливості, спостережливості, бажання вчитися у молодших школярів — «вічні» завдання, які покликана вирішувати початкова школа. Одне з важливіших засобів їхнього розв'язування, за результатами досліджень,— це інформативність уроку, тобто використання у навчальному процесі інформаційно-насичених матеріалів, творчих завдань і вправ, складених з урахуванням мотиваційного, змістового та процесуального компонентів навчання, елементів гумору тощо.

Оволодіння мовою, як відомо, починається вже з перших слів дитини, але вивчення її як системи передбачається лише шкільною програмою. Уже в початкових класах учні знайомляться з елементарними мовними одиницями, вчаться бачити їх у взаємозв'язку, набувають практичних навичок їх використання. Завдання вчителя якраз і полягає в тому, щоб із самого початку зацікавити молодших школярів мовними явищами, збудити у них прагнення до знань. Сподіваюся, що нижченаведені творчі завдання сприятимуть розвитку розумових та мовленнєвих здібностей учнів на уроках вивчення рідної мови.

Звуки і букви

 1. Без голосних

Щоб зекономити місце, в одному словнику прізвища видатних людей надрукували лише за допомогою приголосних літер. Прізвища яких українських письменників надрукували у словнику?

Швчнк, Фрнк, Гнчр, Стльмх, Схмлнськй, Кцбнськй. (Шевченко, Франко, Гончар, Стельмах, Сухомлинський, Коцюбинський).

 1. Ім'я хлопчика заховано в перших звуках слів: фотоапарат, екскаватор, дім, іскра, рука. Як звали хлопчика? (Федір)

3. Плутанина

Утворити нові слова, використовуючи числове значення літер:

14 3 2 32 14

КІНО ТІЛО

(Коні) (Літо)

3 2 4 1 5

РУЧКА

(Курча)

4. Записати якнайбільше слів, у яких:

1) початковий звук — голосний (око, іній...);

2) не повторюється жодний голосний (весна, небо...);

3) є лише один голосний, що повторюється декілька разів (молоко, барабан, килим, берег, вісім...);

4) лише один приголосний, що повторюється кілька разів (біб, тато...),

5) не повторюється жоден приголосний (хата, літо...);

6) є лише м'які приголосні (тінь, сіль, рілля...);

7) є подовжені приголосні (життя, знання, Ілля...).

5. Списати, вибираючи потрібні букви:

и ґ сс ґ

Село, рюкзак, смієшся, анекдот.

6. Відгадати слово, добираючи замість рисочок букви для позначення приголосних звуків:

у − − а (ручка, сумка...)

о − і − (поріг, сокіл...)

7. Утворити якнайбільше нових слів із букв слова магазин (низ, зима, газ, маг, гам); ведмідь (мед, мідь, дім, дід).

8. Додавши дзвінкий приголосний, утворити нові слова від поданих слів:

коса (р), рука (в), буква (р), вір (звір), гра (грам), лин (млин).

9. Додавши глухий приголосний, утворити нові слова від поданих:

чума (чумак), коза (козак), буря (буряк), трава (страва), гра (грак), мак (смак), міх (сміх), лан (план), лід (плід), порт (спорт).

10. Знайти слова, які б мали такі значення при читанні:

Зліва направо

Листяне дерево

Гул голосів

Злак

Розряд речей

Площа для сільськогосподарських робіт

Справа наліво

Геометрична фігура

Чарівник

Молочний продукт

Канат

Домашня тварина

Відповідь

(бук — куб)

(гам — маг)

(рис — сир)

(сорт — трос)

(тік — кіт)

11. Чи однакова кількість звуків у словах ясно і рясно, ящик і лящик, мию і милю? Доведіть свої твердження.

12. Який звук може позначатися аж п'ятьма буквами? (Звук [й] може позначатися буквами я, ю, є, ї, й)

13. Чи є однакові звуки у парах слів: лось — ліс, джміль — джем, чашка — лящ, гай — як, їда — сій, лак — ляк, мій — їм? Якщо є, то які саме?

14. Яке буквосполучення (йо чи ьо) може стояти на початку слова або складу, а яке — ні? Чому?

15. Назвати слово, в якому один звук позначається трьома буквами. (Дзьоб−[дз']).

16. Назвати слова, які читаються однаково зліва направо і справа наліво. (Дід, біб, вів, око, піп, зараз ...)

17. Назвати слова, в яких останній звук позначається двома буквами. (Сіль, день, пень...)

18. Назвати слова, в яких два останні звуки позначаються однією літерою. (Армія, подія, моя, ательє.)

19. Як написати слово робота п'ятьма літерами? чотирма? (Праця, труд.)

20. Назвати «найпасивнішу», тобто найрідше вживану букву українського алфавіту. (Буква ф. Звук, що позначається цією буквою, зустрічається тільки у запозичених словах.)

21. Які алфавіти складаються з шести літер? (Азбука, абетка.)

Письмо. Алфавіт

1. Один учень запропонував спростити алфавіт так, щоб у ньому залишилося 28 букв, тому що, на його думку, 5 літер зайві. Як з них він вважає зайвими? (Я, ю, є, ї, щ) Чи має рацію цей учень?

2. Наскрізний алфавіт

Записати усі літери алфавіту одна під одною. Потім пригадати і записати слова (іменники в називному відмінку однини) так, щоб кожна з цих літер була другою (третьою і т. д.):

а — балка

б абетка

в — автор

г — ягня

3. Між буквами

Записати у лівому стовпчику будь-яке слово зверху униз, у правому — знизу уверх. У середньому стовпчику між буквами, які розміщені навпроти, дописати такі літери, щоб у кожному рядку утворилося слово. Наприклад:

р

і

к

а

кул

а

к

олі

Р

4. Користуючись цифровим позначенням літер в алфавіті, прочитати слова:

6,11,3,1,18 (диван);

16,12,23, 19 (літо);

17,1,17,1 (мама);

15,21, 1, 14 (край).

5. Ми звикли читати слова в такому напрямку, як пишемо, тобто зліва направо. А є слова (навіть цілі речення), що читаються однаково зліва направо і справа наліво, наприклад: Я несу гусеня. Їх називають паліндромами. Вірші, у яких кожен рядок є паліндромом, називають віршами-раками:

На ринок дід Кониран

сіно ніс,

курка — біб, а крук —

сир і рис.

Кіт утік.

В. Лучук

Запишіть свої паліндроми (слова або речення).

6. Назвати трискладове слово, яке об'єднує 33 букви. (Алфавіт)

7. Назвати сполучник, який треба поставити між двома літерами алфавіту, щоб утворити назву людини похилого віку. (Сполучник «і», назва людини— «дід»)

Склад

 1. Хто більше?

Записати якнайбільше слів:

1) двоскладових з обома закритими складами (шахтар, Донбас...);

2) двоскладових, у яких перший склад відкритий, а другий — закритий (літак, поїзд...);

3) двоскладових з обома відкритими складами (літо, море...);

4) двоскладових, у яких перший склад закритий, а другий — відкритий (марка, байка...).

2. Склад за складом

Скласти ланцюжок слів таким чином, щоб останній склад попереднього слова був першим складом наступного. Наприклад:

робота — тарілка — кара — радіо...

3. Українські міста

З кожної пари слів, переставляючи склади і літери, скласти третє слово — назву українського міста.

Ноша + золото = ? (Золотоноша);

мир + жито = ? (Житомир);

вік + чорт = ? (Чортків);

чоло + віз = ? (Золочів).

4. «Музикальні» слова

Назвати слова, що мають у своєму складі назви нот (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі): по-мі-до-ри, до-ля, до-мі-но...

5. З поданих складів відтворити рядки відомого вірша:

я у хо ла гай ди а квіт ось ку я по ку.

(А я у гай ходила по квітку ось яку. (П. Тичина))

6. Назвати слова з двома однаковими складами (Ба-ба, ля-ля, мама...)

7. Дібрати односкладові слова без жодного приголосного (а, і, у...).

8. Чи однакові звуки утворюють склади у словах ґава і вага ?лама і мала ?

Іменник

1. Продовжити ланцюжок слів-іменників чоловічого роду, причому кожне наступне слово має починатися зі звука, яким закінчується попереднє:

з'їзд — дим — мир — Рим... .

2. До поданих загальних назв дібрати іменники — власні назви:

1) Письменник... (М. Стельмах, Г. Тютюнник...).

2) Місто ... (Одеса, Київ, Львів...).

3) Річка ... (Серет, Дніпро, Прип'ять...).

4) Країна... (Україна, Польща, Англія...).

5) Журнал ... («Малятко», «Барвінок», «Соняшник»...).

3. За ключовими словами підібрати назви професій. Визначити рід і число ключових слів.

1) Учні, дошка, щоденник, школа, клас. (Вчитель)

2) Бинт, шприц, лікарня, укол,ліки. (Лікар)

3) Хліб, колос, зерно, жнива, урожай, косовиця. (Хлібороб)

4. До слів — узагальнюючих назв — дібрати іменники чоловічого, жіночого і середнього роду.

1) Птах... (Орел, ластівка, чаєня)

2) Тварина... (Кінь, лисиця, зайченятко)

5. Знайти «зайве» слово за його належністю до певного роду.

1) Дощ, острів, кінь, тінь, кущ.

2) Калина, родина, сумка, лелека, країна.

3) Вікно, село, море, життя, кутя.

6. Продовжити ланцюжок іменників — власних назв, щоб кожен кінцевий звук попереднього слова був першим звуком наступного слова.

Ялта — Америка — Антон — Надія…

Прикметник

 1. Змоделювати слова за поданими частинами:

най...ий (найцікавіший), пре...ий (прекрасний), ...авий (лукавий).

2. Дібрати «свої» означення до поданих слів.

• Розмір (великий, високий, довгий, низький...);

• національність (український, грузинський, молдавський...);

• час (вечірній, осінній, ранній, вчорашній...);

• колір (червоний, блакитний, зелений...);

• смак (кислий,солодкий, солоний, терпкий...);

• форма (круглий, квадратний...);

• матеріал (дерев'яний, залізний, шкіряний, мідний...);

• риси характеру людини (щедрий, добрий, злий...).

3. Пригадати загадки, у яких є прикметники.

Дієслово

1. Замінити одним дієсловом подані словосполучення.

Пекти раки (червоніти), п'ятами накивати (утекти), зарубати на носі (запам'ятати), ні пари з уст (мовчати), послати телеграму (телеграфувати), накласти штраф (оштрафувати), проводити репетицію (репетирувати).

 1. Пригадати прислів'я, у яких є дієслова.

3. Поставити дієслово їсти у другій особі однини теперішнього часу.

(Ти їси)

Поставити дієслова дати, розповісти у другій особі однини майбутнього часу. (Даси, розповіси)

 1. Дібрати дієслова, які характеризують голоси тварин: гуси (ґелґочуть), півень (кукурікає), корова (мукає), киця (нявкає), собака(гавкає), лев (ричить), порося (рохкає), вовк (виє), коні (іржуть).

Будова слова

 1. На які питання можуть відповідати слова з такими значущими частинами: пре-, -іст, без-, -ник?

 1. Які частини треба додати до кореня весел-, щоб утворені слова відповідали на питання що? який? що робити?

 1. Які три частини мови мають спільний корінь? (Іменник, займенник, прийменник)

 1. Назвати частини мови, які мають спільний суфікс. (Іменник, прикметник, займенник, числівник, прислівник, прийменник, сполучник)

 1. Назвати частини мови зі спільним префіксом. (Прислівник, прийменник)

 1. Перерахувати назви частин мови з нульовим закінченням. (Іменник, прикметник, займенник, числівник, прислівник, прийменник, сполучник)

7. Прочитати слова і словосполучення, у яких корінь замінено умовною позначкою:

пере*'я (перемир'я), *ний (сонний), *на (плідна) праця.

8. Відгадати слова:

1) Корінь мій знаходиться в «ціні», префікс дай від «оклику» мені, суфікс — від «лінійки» чи від «зірки», разом — результати перевірки. (Оцінка)

2) Корінь з «підкладки», префікс — з «обшивки», суфікс — із «косинки», а все разом — для книжки. (Обкладинка)

3) Слово складається із двох частин: перша частина — корінь слова «учитися», друга — суфікс слова «в'язень». Ціле слово — синонім слова «школяр». (Учень)

4) Слово складається з двох частин: перша частина — корінь слова «кома», друга — префікс слова «попрацювати», третя — звук, що позначається буквою, яка стоїть в алфавіті перед «У». Ціле слово — назва солодкого напою з фруктів і ягід. (Компот)

9. Чому так називають предмети: цукорниця, жовток, щоденник, сільниця; гриби: підберезник, боровик,лисички,опеньок; рослини: чорниця, підсніжник, подорожник; приміщення: шпаківня, майстерня, корівник, курятник; машини: сіялка, косарка, молотарка, віялка?

10. Чи є спорідненими слова «вода» і «водити»; «тру» і «трьох»; «довгошия» і «вишиваю»? (Ні)

11. Чи однакові префікси у словах: надземний, надіслати, надувний, надати, надрізати, надірвати? (Префікс на-: надувний, надати; префікс над-: надземний, надрізати; префікс наді-: надіслати, надірвати).

12. Що означають суфікси у споріднених словах: капустина, капустище, капустяний, капустянка? (Капустина — одна головка капусти; капустище — місце, де росте капуста; капустяний — властивий капусті; капустянка — шкідник, що поїдає капусту)

13. Відгадати слова:

1) слово відповідає на питання що? Спільнокореневе до нього — лісовий;

2) слово відповідає на питання який? Спільнокореневе до нього — весна;

3) слово відповідає на питання що зробив? Спільнокореневе до нього — спів;

4) слово відповідає на питання хто? Спільнокореневе до нього — вчитися.

14. На майданчику зоопарку гуляло 10 маленьких звірят. Назвіть цих тваринок. Які суфікси мають їхні назви? (Тигреня, левеня, мавпеня, лисеня, слоненя, вовченя, зайченя, лосеня, оленя, білченя. Суфікс -ен-)

15. Відгадати загадку і знайти споріднені слова.

На сосні чи на ялинці

Лісові збира гостинці,

А в хатинці лісника

Полісяночка прудка

Знайде печиво й горішки,

Ще й сухариків хоч трішки.

Жвава, як вогонь, швидка,

Донька лісу. Хто така? (Білка)

Займенник

 1. Назвати займенник, що вказує на особу, яка говорить сама про себе. (Я)

 1. Назвати займенник, що вказує на особу чи предмет, про які розповідають. (Він, вона, воно, вони)

 1. Назвати займенник, що вказує на особу, до якої звертаються. (Ви, ти)

 1. Який займенник складається з двох звуків, але з однієї букви? (Я)

 1. Назвати слово, у якому сім займенників. (Сім'я)

 1. Додавши до займенника першої особи одну букву, перетворити його на антонім до слова «війна». (Ми-р)

 1. Пригадати й записати загадки, прислів'я і приказки, у яких є займенники.

8. Відредагувати речення, у яких неправильно вжиті займенники.

• Я попросив товариша принести свою книжку.

• У неділю Лариса зустрічатиме свою маму. Вона буде в червоному платті.

Числівник

 1. Назвати числівник, який наказує. (Три)

2. Прочитати слова, що зашифровані у ребусах.

г 1 а

за 3 мка

пі 100 лет

ві 3 на

100 рона

пі 2 л

пер 6

100 янка

100 ляр

3 була

ві 3 ло

мі 100

7 я

по 3 вожили

 1. Пригадати прислів'я, приказки, у яких є числівники.

Література

1. Білецька М. А., Вашуленко Н. І. Рідна мова. З клас. — К.: Освіта, 2003.

2. Боклан І.М. Мовні ігри. — К.: Освіта, 2004.

3. Будна Н. О., Головко З. Л., Козуб О. В. Творчі завдання з української мови.

2 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

4. Будна Н. О. Тестові завдання з української мови. 2 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

5. Будна Н. О..Головко З. Л. Творчі завдання з української мови. З клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

6. Будна Н. О., Головко З. Л., Рябова С. І. Говоримо, читаємо, пишемо. Зошит з розвитку зв'язного мовлення. 2 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

7. Будна Н. О. Головко З. Л., Рябова С. І., Гемзюр О. Р. Збірник диктантів з української мови 2 (1)-4 (3) клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1997.

8. Будна Н. О., Головко З. Л., Козуб О.В. Творчі завдання з української мови.

2 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1997.

9. Вашуленко М. С. Навчання української мови в 2 класі // Початкова школа. — 2003. — № 1.

10. Вашуленко М. С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах. — К.: Радянська школа, 1982.

11. Вашуленко М. С, Дубовик С. Г., Мельничайко О. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова. — К.: Освіта, 2004.

12. Вихованець І. Р. В світі граматики. — К.: Радянська школа, 1987.

13. Головко З. Л. Підсумкова перевірка та оцінювання знань. Дидактичний матеріал. 2 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

14. Григоренко І. О. Роздатковий матеріал з української мови для учнів 4-го класу. — К., 2004.

15. Дорошенко О. А. Нестандартні навчальні диктанти // Початкова школа. — 1990. — №3.

16. ДушенкоВ. О. Словникова країна // БВПШ. — 2002. — № 5.

17. Заєць Я. М., Оношків О.П. Уроки рідної мови. 2 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004.

18. Карнаух П. М. Цікаві завдання з української мови. 1-4 класи. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003.

19. Левченко Т. Г., Васильєва Л. А. Цікаві вправи. — К.: «Спалах» ЛТД, 1997.

20. Мазай В. М. Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні. — К., 2005.

21. Макогон О. Г. Цікаві відомості про тварин. — К.: Радянська школа, 1968.

22. Новик Л. І. Система нестандартних уроків з української мови // БВПШ. — 2003. — № 7.

23. Пасічник В. М. Творчі завдання на уроках української мови // Початкове навчання та виховання. — 2004. — № 17-18.

24. Передрій Г. P., Смолянінова Г. М., Непийвода Ф.А. Цікава граматика. — К.: Радянська школа, 1967.

25. Петренко Л. Б. Цікаві вправи, що допоможуть при вивченні теми «Іменник». — К., 2004.

26. Петренко Л. Б. Цікаві вправи та завдання до теми «Іменник» // Розкажіть онуку. — 2003. — № 30.

27. Походжай Н. Я., Шост Н. Б. Українська мова. Картки поточного та тематичного контролю знань. 2 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

28. Сай С. С. Дидактичні ігри на уроках української мови // БВПШ. — 2003. — № 3.

29. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. — К.: Абрис, 1997. (Трансформація гуманітарної освіти в Україні.)

30. Серпухова І. Є. Гра «Щасливий випадок» // Початкове навчання та виховання. — 2004. — № 13.

31. Смовська О. І. Комплексні завдання для розвитку мовлення учнів 1-3 класів. — К.: Радянська школа, 1984.

32. Сапун Г. М. Українська мова. Збірник диктантів і завдань для тематичного опитування. 1-4 класи. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.

33. Тупчій К. І. Перевір себе (творчі завдання). — К.: Освіта, 2005.

34. Тупчій К. І. Творчі завдання з розвитку мовлення. — К., 2006.

35. Шаповал О. С. 30 найцікавіших завдань з української мови (тематична довідка). — К.: Освіта, 2003.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00