Творчі завдання для удосконалення навичок техніки читання у 1 класі ( післябукварний період)

Опис документу:
Пропоновані вправи розвинуть творчі здібності учнів 1 класу у післябукварнийперіод, навички швидкого виразного читання, запам'ятовування, сприятимуть виробленню у молодших школярів вміння творчо мислити.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
22,528 Кб
22,016 Кб
22,016 Кб
22,528 Кб
22,016 Кб
23,552 Кб
22,016 Кб
22,016 Кб
22,528 Кб
22,528 Кб
23,04 Кб
22,016 Кб
22,528 Кб
22,016 Кб
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У даних словах замість рисок уявляй собі букву «о» і читай.

Перший раз читай повільно, другий – швидше, третій – дуже швидко.

Д – бр – г – л – д м – з - к

с – р – м г – р – х г – л - с

м – р – з к – л - м – л– к -

к – мп – т з – л – т - б – л – т -

ж- вт – к м – л – т – к з – л – т -

к – л – с – к б – р – шн - п – в - р-т

п – р – ш – к п – т – п в – л - кн-

л- т - в – г – нь с – р – к

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Прочитай речення, уявляючи на місці зірочки вказану букву, і придумайте своє, щоб воно доповнювало прочитане.

О

1. Це бул* темн*г* зим*в*г* веч*ра.

2. С*нце сх*вал*ся на *брій.

3. В*сени шк*лярі зн*ву пішли д* шк*ли.

4. В*л*дя з брат*м відп*чивали на м*рі.

5. В *дн*г* зл*г* г*сп*даря був д*брий с*бака.

6. *дягнув С*нцевик-Чарівник *дяг з ж*вт*г* листя.

7. Зим*вий ран*к дихав м*р*з*м і свіжістю.

8. За сел*м пр*стягл*ся к*л*систе п*ле.

9. Х*дить гарбуз п* г*р*ду.

10. К*тилася т*рба з вис*к*г* г*рба.

11. Шк*лярі д*оглядають за м*л*дим сад*чк*м.

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Прочитай речення, уявляючи на місці зірочки вказану букву, і придумайте своє, щоб воно доповнювало прочитане.

Е

1. В*с*л* сон*чко зв*с*лило з*млю т*плим промінням.

2. Тих*нько співає солов*йко на б*р*зі.

3. Т*плий віт*р*ць ш*л*стить ст*блами оч*р*ту.

4. Т*п*р Ол*на – уч*ниця тр*тього класу.

5. Тон*нькі ст*б*льця пш*ниці нахилились до з*млі.

6. Б*р*за ст*лить під ноги жовт* листя.

7. По н*бу л*тіли л*л*ки із т*плих країв.

8. П*трик хоч* бути лікар*м, а Арт*м – учит*л*м.

9. З гілки зл*тіла сір*нька пташ*чка і в*с*ло заспівала.

10. Ч*р*з пол* в*д* тон*нька ст*ж*чка.

11. П*трик у парку ловив м*т*ликів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Прочитай речення, уявляючи на місці зірочки вказану букву, і придумайте своє, щоб воно доповнювало прочитане.

І

1. Вранц* д*ти б*гали коло р*чки.

2. В школ*, в клас* не см*ти. Насм*тив, то прибери.

3. Усм*хнися вс*м на св*т*: небу, сонцю, кв*там, д*тям.

4. Дзв*нко цв*р*нькають горобц* п*д стр*хою.

5. На свят* школяр* сп*вали весел* п*сн*.

6. У к*мнаті стояв ст*л * ш*сть ст*льц*в.

7. Б*л* лебед* л*тали над р*чкою.

8. Ц*ле л*то д*ти в*дпочивали у бабус* в сел*.

9. На г*лочках вишн* розцв*ли б*л* кв*ти.

10. Св*же пов*тря пов*яло в обличчя.

11. На неб* б*л*є, св*тить, а не гр*є. (М*сяць).

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Читай слова у колонках, уявляючи на місці риски вказані букви, які позначають приголосні звуки. Другий раз читай слова рядочками.

ДЗ ДЖ Ф Щ

- еркало - міль ша – а я - ірка

- ига б – ола жира - - ічки

гу – ик хо – у ке – ір до - ик

кукуру – а си – у зе – ір - ітка

- воник - брело - ермер бли - ить

- юрчати їж – у про – есія бор -

- венить - ем порт – ель - иглик

- енькає бу – у - футбол - авель

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Читай слова у колонках, уявляючи на місці риски вказані букви, які позначають приголосні звуки. Другий раз читай слова рядочками.

Ю Я Є Ї

ка-та р-сно при-мно по-зд

т-льпан с-йво за-ць по-хали

кр-чок ма-к літа- кра-на

мал-нок по-с співа- Укра-на

л-бити ба-н раді- Ки-в

кл-ч Над- воль-р -дальня

Л-да т-гне -вген -жак

-рта -блуко гра- по-здка

весно- пісн- ранн- Микола-в

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У даних словах замість рисок уявляй собі букву «е» і читай.

Перший раз читай повільно, другий – швидше, третій – дуже швидко.

л - в ж – л - б – р - г

ф - н ш – рш - нь с – кр - т

п - с с – рц - ч – р - п

ц - х ск – л - т м – нш -

м - д ц – м - нт м – ч - ть

ч - к ш – д - вр С – м - н

д - нь т – п - р п – р - ць

п - нь з – л - нь ч – тв - р

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У даних словах замість рисок уявляй собі букву «а» і читай.

Перший раз читай повільно, другий – швидше, третій – дуже швидко.

м – м - б – б - б – нк -

б – н - н м – вп - б – з - р

ф – рб - х – л - т хм – р -

ч – б - н ч – шк - ч – йк -

к – н – рк - л – в – нд - с – в – н -

- кв – л - нг - н – н - с ш – хт - р

з – д – ч - з – пр – вк - б – кл – ж- н

б – р – б - н з – в – рк - п – пк -

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У даних словах замість першої риски уявляй собі букву «е», а замість другої – букву «а» і читай.

Перший раз читай повільно, другий – швидше, третій – дуже швидко.

т – м - в – н - сп – к -

Г – н - тв – рд - р – дьк -

сц - н - в – рб - з – бр -

Д – сн - в – сн - р – бр -

п – н – л м – д - ль м – т - л

т - - тр ф – рм - с – стр -

ст – жк - -м – ж - г – кт - р

кр – йд – п – к - р Ст – ф -

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У даних словах замість першої риски уявляй собі букву «и», а замість другої – букву «а» і читай.

Перший раз читай повільно, другий – швидше, третій – дуже швидко.

з – м - в – н - м – ш -

л – п - р – б - н – в -

ш - н - л – ж - т – ш -

м – ск - п – лк - р – бк -

в – др – сл – в - сп – н -

кр – г - гл – н - кн – г -

пл – т - пл – тк - д – в - н

св – т – скр – пк - зл – в -

д – кт – нт с – ньк - д – м - р

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У даних словах замість першої риски уявляй собі букву «і», а замість другої – букву «а» і читай.

Перший раз читай повільно, другий – швидше, третій – дуже швидко.

З – н - р – к - ц – н -

п – н - г – рк - н – чк -

д -жк - н – жк - л – к - р

Л – з - с – р - р – чк -

л – к – р л – т - к сп – в - к

л – йк - л – хт - р кл – тк -

кв – тк - з – рк - щ – тк -

хв – ртк – ж – нк - б – лк -

в – р – б – л - д – рк -

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Читай слова у колонках, уявляючи на місці риски вказані букви, які позначають голосні звуки.

Намагайся читати швидко і правильно.

ООЕ ЕЕО ООИ

г-р-б-ць с-м-р- в-л-г-й

м-л-д-ць ч-тв-р- х-р-ш-й

с-л-в-й дж-р-л- х-л-дн-й

м-р-з-ць в-с-л- с-л-дк-й

с-л-дк- б-р-м- г-л-сн-й

м-л-дш- т-л-ф-н з-л-т-й

х-л-д-ць д-р-в- п-ль-в-й

б-г-м-т б-й-в-й

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Читай слова у колонках, уявляючи на місці риски вказані букви, які позначають голосні звуки.

Намагайся читати швидко і правильно.

ЕЕА ЕЕА ИИА

с-р-д- д-р-в- д-т-н-

ч-р-мх- в-т-р-н б-л-н-

в-с-л- б-р-з- к-сл-чк-

з-л-н- п-р-л-з с-в-н-

п-р-к-з л-л-к- д-в-н-

н-б-с- в-с-лк- хв.-л-н-

см-р-к- ш-р-нг- ш-пш-н-

В-дм-ж- В-н-р- ш-р-н-

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Прочитай речення, уявляючи на місці зірочки вказану букву, і придумайте своє, щоб воно доповнювало прочитане.

У

1. *чні др*гого клас* спис*вали вправ* з підр*чника.

2. Ж*равлі кр*жляли над озером.

3. Наш с*сід * ставк* спіймав велик* щ*к*.

4. Катр*ся подар*вала подр*зі цікав* книг*.

5. Дід*сь з он*ками ходили на ф*тбол.

6. Клен ціл* зим* спав під снігом.

7.Баб*ся к*пила он*кові нов.* ф*толк*.

8. Взимк* * ябл*ньки і гр*ші занесло снігом.

9. У с*бот* *чні обкоп*вали д*бки і клени.

10. *чні першого клас* отримали перш* книг* - «Б*квар».

11. Під д*бом борс*к вирив глибок* нор*.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
7
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!