Творча робота на тему: "Значення гімнастики в системі ПТНЗ"

Опис документу:
Гімнастиці належить одне з провідних місць в фізичній культурі. За допомогою гімнастики найбільш успішно вирішуються завдання загальної фізичної підготовки, гармонійного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, вдосконалення основних рухових навичків і вольових якостей людини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України Запорізький Навчальний Заклад

«Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»

Творча робота

На тему:

Значення гімнастики в системі ПТНЗ

Виконав: керівник фізичної культури і здоров’я

Бабаков Сергій Миколайович

Запоріжжя

2013 р.

1. ЗНАЧЕННЯ ГІМНАСТИКИ

Гімнастиці належить одне з провідних місць в фізичній культурі. За допомогою гімнастики найбільш успішно вирішуються завдання загальної фізичної підготовки, гармонійного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, вдосконалення основних рухових навиків і вольових якостей людини.

Гімнастичні вправи сприяють розвитку сили, спритності, гнучкості і витривалості, координації рухів, виховують сміливість і рішучість, прищеплюють навички в лазінні, стрибках, перенесенні тяжкості, сприяють формуванню правильної постави.

У нашій країні гімнастикою займаються мільйони людей.

3

2. ЗАСОБИ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ

У гімнастику входить дуже велика кількість різноманітних вправ, які можуть виконувати як чоловіки, так і жінки самого різного віку.

Зміст спортивної гімнастики складають:

1.Стройові і порядкові вправи, перешикування і різні види маршировки.

2.Загальнорозвиваючі вправи, що виконуються без предметів, з предметами, а також на гімнастичній стінці і лавці. За допомогою цих вправ зміцнюється м'язово-зв'язковий апарат і увесь організм в цілому.

3.Вільні вправи, що виконуються без предметів і з предметами (палицями, набивними м'ячами, гантелями і тому подібне), із застосуванням акробатичних стрибків, вільних вправ, що міцно увійшли до програм. За допомогою вільних вправ удосконалюється здатність координувати рухи.

4.Безпосередньо прикладні вправи (біг, стрибки, лазіння, вправи в рівновазі та ін.), сприяючі різносторонньому фізичному розвитку і вихованню життєво необхідних навичок.

5.Вправи на гімнастичних снарядах: перекладині, брусах, кільцях і коні, що розвивають координаційні здібності, а також силу, спритність, рішучість і сміливість.

4

3. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГІМНАСТИЧНИМ ВПРАВАМ

Перше уявлення про вправу, що вивчається, у тих що займаються створюється, коли вони почують його назву. Інструктор називає вправу згідно загальноприйнятої гімнастичної термінології, вказує початкове положення і наступні рухи, говорить про значення вправ і основних вимогах, що пред'являються до його виконання.

Повніше уявлення про вправу створюється у тих, що займаються після його показу. Керівник повинен уміти показати кожну вправу правильно, чітко, легко і упевнено. Спочатку вправа виконується повністю в нормальному темпі. Потім показуються окремі елементи вправи, якщо це необхідно і можливо, - в уповільненому темпі; показ супроводжується поясненням. Пояснювати вправу потрібно коротко і ясно, відмічаючи найістотніші і важливіші фази руху. Необхідно також вказати, коли можливий зрив з снаряда або удар об нього і як застосовувати самостраховку.

Закінчене уявлення про рух, що вивчається, у тих що займаються створюється після його виконання (випробування). При цьому керівник визначає міру підготовленості кожного що займається до виконання даної вправи і намічає методику подальшого навчання.

Наступний етап навчання - розучування вправи.

Легкі вправи розучуються відразу повністю або в з'єднанні з іншими елементами, розученими раніше. Складні вправи зазвичай розучуються по частинах.

Якщо вправа не може бути виконана відразу і не піддається розділенню на частини, то заздалегідь розучуються спеціальні підготовчі вправи, підібрані керівником в порядку зростаючої трудності. Наприклад, перш ніж засвоїти підйом переворотом, виконуються наступні підготовчі вправи: підтягування із згинанням ніг; під'їм переворотом на низькій перекладині поштовхом однією ногою і махом іншою; під'їм переворотом на високій перекладині за допомогою інструктора; під'їм із стрибка (не фіксуючи вису).

Дуже важливо відразу ж звернути увагу що навчаються на виконання головної частини вправи, вирішального руху, від якого кінець кінцем залежить виконання усієї вправи. Так, при першому виконанні підйому переворотом слід звернути основну увагу на те, щоб не розгиналися руки у момент, піднесення ніг до перекладини, на виконання самого перевороту з вису впритул. На початку навчання не звертається уваги на менш значні помилки (зігнуті ноги, не відтягнуті шкарпетки і тому подібне). Досягнення чистоти виконання - завдання послідуючих етапів навчання.

При виправленні помилок спочатку слід звертати увагу на грубі помилки, а потім на дрібніші і не значні.

Опанування техніки різних гімнастичних вправ - постійне завдання кожного заняття. Для найбільш успішного дозволу цього завдання необхідно

5

ґрунтуватися на сталих педагогічних принципах навчання, до яких відносяться : наочність, свідоме засвоєння матеріалу, активність тих, що займаються, міцність, систематичність і доступність прохідного матеріалу.

Наочність. Важливу роль у навчанні грає показ вправ, який дозволяє створити у тих що займаються правильну уяву про вивчаючу вправу. Тяжко зрозуміти, як потрібно виконувати під’їм розгинаючи чи другий тяжкий рух, поки не побачиш, як він виконується хорошим гімнастом.

Показ вправи має бути зразковим - точним і безпомилковим.

Проте показу руху в цілому при вивченні деяких вправ буває недостатньо. Вправи бувають настільки складними, що розібратися в порядку рухів і способі їх виконання без відповідних пояснень важко. Тому уявлення про вправу, отримане навчаючим після показу, необхідно доповнювати зрозумілим, образним і коротким поясненням.

Хорошим засобом підвищення наочності навчання є: плакати, креслення, схеми, фотографії, кінофільми і кинокольцовки.

Свідоме засвоєння матеріалу. Ясне розуміння тих що займаються призначення занять гімнастикою в цілому і кожної вправи окремо, свідоме відношення до своїх дій, точна уява про те, чого потрібно досягти під час занять, - важлива умова успішного навчання.

Той, що займається зобов'язаний знати призначення кожної вправи, його місце серед інших вправ і зв'язок з ними. Необхідно зрозуміти, що є головним в кожній вивчаючій вправі, і подумки собі уявити усі фази руху, які належить виконати.

Тут особливо важлива активна, провідна роль інструктора (тренера), керуючого діяльністю тих, що займаються.

Активність тих, що займаються. Інтерес до занять підвищує успіх всякого навчання; чим більше інтерес, тим ефективніше проходять заняття. Інструктор повинен уміти зацікавити тих що займаються і мобілізувати їх на виконання намічених завдань.

Якщо інструктор добре знає свій вид спорту, любить його і уважно відноситься до запитів кожного що займається, то і заняття проходять цікаво і ефективно і навіть важкий матеріал засвоюється легко.

Активність тих що навчають - неодмінна умова кожного заняття по гімнастиці. Вона залежить від їх зацікавленості і проявляється в тій старанності, з якою виконуються усі вправи, - від найлегших до найважчих. Часто тільки активність того, що самого займається може допомогти інструкторові відшукати причини наявних недоліків і знайти правильний шлях до подальшого удосконалення і підвищенню досягнень.

Міцність засвоєння. Міцність засвоєння знань і навичок досягається передусім постійним повторенням пройденого з поступовим збільшенням нового.

Повторення потрібне, щоб на основі вивчених, закріплених рухових навичок опановувати нові навички.

"Хороший педагог повторює старе не для того, щоб повторити забуте, але для того, щоб цим старим міцніше зміцнювати нове", - говорив видатний

6

російський педагог Ушинський.

Систематичність. Навчання має бути регулярним, з перервами не більше ніж 2-3 дні. Недотримання цієї умови призводить до значного зниження успішності.

Принцип систематичності передбачає проходження учбового матеріалу в такій методичній послідовності, при якій кожне вирішене завдання сприяє рішенню наступних.

Доступність прохідного матеріалу. Гімнастичні вправи, що вивчаються займаючими, повинні відповідати мірі їх спортивно-технічної підготовленості.

Доступність вправ багато в чому залежить від методики навчання. Правильна, продумана методика полегшує засвоєння важких вправ, робить їх цілком доступними.

Доступність в навчанні досягається правильним розподілом учбового матеріалу по мірі зростаючої трудності.

Основні правила поступовості і послідовності в навчанні: від простого до складного, від легкого до важкого, від відомого до невідомого.

При визначенні трудності гімнастичних вправ потрібний індивідуальний підхід. Те, що одному дається легко і просто, іншому може бути непосильним.

Необхідно враховувати, що надмірне затягування переходу від легкого до важкого не виховує у тих що займаються наполегливості і упевненості у своїх силах. Крім того, занадто легкі вправи не можуть зацікавити навчаючих. Тому зайве затягування процесу навчання є помилкою керівника.

Кожну гімнастичну вправу можна освоювати відразу, тобто в цілому або по частинах (по елементах).

Відомо, що при вивченні, наприклад, обороту назад на перекладині не слід розподіляти його на частини, то ж відноситься до вивчення підйому розгином і інших вправ. У цих випадках доцільніше підбирати схожі по структурі рухи і розучувати їх в порядку трудності що зростає, поступово підводячи тих, що займаються до виконанню наміченої вправи. Перевага цілісного методу полягає і в тому, що при розучуванні вправ в цілому гімнаст може краще використовувати інерцію тіла, що значною мірою вирішує успіх. При розучуванні ж по частинах використання інерції утруднюється і, головне, структура роз'єднаних частин вправи абсолютно змінюється.

При вивченні комбінації рекомендується спочатку вивчати окремі її елементи, потім з'єднання елементів і тільки після цього комбінацію в цілому.

Успішність навчання визначається правильним підбором схожих по структурі вправ, що підводять.

При підборі вправ, що підводять, забезпечують формування рухової навички, що вивчається, необхідно враховувати дидактичні принципи

педагогіки.

7

4. ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ПРИ ЗАНЯТТЯХ ПО ГІМНАСТИЦІ

При виконанні вправ той, що займається завжди може допустити яку-небудь помилку, виконати рух не точно, не розрахувати своїх сил і в результаті цього впасти або забитися об снаряд.

Інструктор зобов'язаний передбачити усе, щоб повністю захистити що займаються від травматичних ушкоджень.

З отриманням травм у гімнаста з'являється боязнь і скутість рухів, що в значній мірі подовжує терміни навчання, а іноді і перешкоджає подальшому вдосконаленню.

Щоб усунути можливість травматичних ушкоджень, необхідно строго дотримуватися наступних правил:

 1. містити в зразковому порядку місця занять, устаткування, снаряди, інвентар і уважно перевіряти їх справність перед кожним заняттям;

 2. дозволяти тим, що займаються виконувати вправи на гімнастичних снарядах (окрім самих елементарних) тільки під спостереженням інструктора або спеціально назначеного досвідченого товариша;

 3. правильно планувати заняття і поступово ускладнювати як окремі вправи, так і заняття в цілому;

 4. ретельно готуватися до проведення занять і перевіряти готовність своїх помічників;

 5. уміти надавати допомогу і страховку при виконанні гімнастичних вправ.

Допомогу треба надавати при виконанні нової трудової вправи, а також в тих випадках, коли вправа виконується невпевнено: можлива втрата рівноваги, удар об снаряд або зрив з нього.

Надавати допомогу треба такою мірою, в якій це необхідно для виконання вправи; слід зменшувати допомогу у міру засвоєння вправи і припиняти її, коли вправа виконується упевнено. Важливо пам’ятати , що зайва опіка заважає вихованню сміливості, рішучості і упевненості у своїх силах.

Для успішної страховки необхідно:

 1. знати виконувану вправу; знати, в якій його частині можливе падіння або удар об снаряд;

 2. уміти застосовувати прийоми страховки;

 3. правильно вибирати для страховки місце біля снаряда, при необхідності міняти його і супроводжувати гімнаста під час виконання вправи.

Інструктор повинен вимагати від тих, що займаються дотримання строгої дисципліни і точного виконання порядку. Ті, що займаються зобов'язані стежити за своїми руками, які завжди мають бути чистими і сухими. Щоб долоні були сухими, перед виконанням вправ їх натирають порошком магнезії.

8

Попутно з розучуванням вправи інструктор прививає тим що навчаються навички самостраховки, тобто самостійного попередження ударів і падіння.

Заняття по гімнастиці повинні проводитися під контролем лікаря, з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

9

ПЛАН

 1. ЗНАЧЕННЯ ГІМНАСТИКИ……………………………………...3

 2. ЗАСОБИ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ………………………..4

 3. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГІМНАСТИЧНИМ ВПРАВАМ…5-7

 4. ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ПРИ ЗАНЯТТЯХ ПО ГІМНАСТИЦІ…………………………..8-9

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн