До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
5
міс.
1
2
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Тренувальні вправи під час вивчення складнопідрядних речень

Опис документу:
Тема « Складнопідрядні речення» досить широка і складна. Під час опрацюва ння її можна застосовувати різноманітні вправи як для поглиблення теоретич них відомостей, так і для вироблення в учнів пунктуаційних навичок, збага- чення синтаксису їхньої мови. Чимало таких вправ наведено в підручнику.Я ж подаю лише кілька видів вправ, які, на мою думку, якоюсь мірою ста нуть у пригоді вчителям, як під час розгляду складнопідрядних речень, так і під час підготовки до ЗНО з української мови.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ

РЕЧЕНЬ

Тема « Складнопідрядні речення» досить широка і складна. Під час опрацюва

ння її можна застосовувати різноманітні вправи як для поглиблення теоретич

них відомостей, так і для вироблення в учнів пунктуаційних навичок, збага-

чення синтаксису їхньої мови. Чимало таких вправ наведено в підручнику.Я ж подаю лише кілька видів вправ, які, на мою думку, якоюсь мірою ста

нуть у пригоді вчителям, як під час розгляду складнопідрядних речень, так і

під час підготовки до ЗНО з української мови.

На початку вивчення цього розділу граматики доцільно запропонувати учням

із простих утворити складнопідрядні речення. Така вправа зверне їхню увагу

на роль сполучників і сполучних слів у цих синтаксичних конструкціях. Даю,

наприклад, два простих речення: 1. Усі дивувалися красі та силі простої

мови. 2. Тією мовою Шевченко виливав свої вірші. Учні утворюють складно-

підрядне речення : Усі дивувалися красі та силі простої мови, якою Шевчен-

ко виливав свої вірші ( Панас Мирний ).

Утворюючи складнопідрядне речення з підрядним означальним, школярі ви-

користовують передусім найчастіше вживаний сполучник ЯКИЙ. Тому пояс-

нюю їм, що в таких реченнях ту саму роль можуть виконувати й інші спо-

лучники ( частіше КОТРИЙ , ЩО , рідше ЧИЙ ). Отже, складнопідрядне ре-

чення, побудоване з простих, має кілька варіантів, що різняться між собою

сполучниками. Зокрема, у наведеному реченні, крім сполучного слова мож-

на використати КОТРОЮ, ЩО ( НЕЮ ).

Щоб учні краще зрозуміли допустимість заміни одних сполучників іншими,

диктую їм кілька речень і пропоную дібрати до сполучників синоніми.

 1. Прилинь, сизий орле, бо я одинокий ( Т. Шевченко ).

 2. Рання весна шуміла в небі хмарами перелітних птахів,що линули на

північ ( М. Чабанівський ).

 1. Всі троє оселились у конторі, у тих кімнатах, де жив економ ( М.Коцю-

бинський ).

Сполучник БО у першому реченні ( підрядному причини ) можна замінити

сполучником ТОМУ ЩО, сполучне слово ЩО у другому реченні ( підрядно-

му означальному ) – сполучними словами ЯКІ, КОТРІ, сполучне слово ДЕ у

третьому реченні ( підрядному означальному ) – сполучними словами У ЯКИХ, У КОТРИХ.

У подальшому вправи під час вивчення складнопідрядних речень дещо ус-

кладнюю. Так, скажімо, загадую учням утворити складнопідрядні речення з

кількома підрядними. Для цього даю, наприклад, три простих речення:

 1. Приклад нашої держави показує.

 2. Багатства землі невичерпні.

 3. Ними володіють люди.

Із цих речень учні утворюють складнопідрядне з двома підрядними – додат-

ковим і умовним : Приклад нашої держави показує, що багатства землі неви-

черпні, коли ( якщо ) ними володіють люди.

Учням буває важко визначити вид підрядного речення. Тому їм нагадую таке

правило: яким членом речення виступає співвідносне слово, таким буде під-

рядне речення. Наприклад: Люди старшого покоління пам*ятають ті часи, ко

ли війна принесла смерть і сирітство на нашу землю. Співвідносним словом у

цьому реченні виступає означення ТІ. Отже, й речення є підрядним означаль-

ним.

Якщо ж у реченні немає співвідносного слова, то його треба умовно підстави

ти. Щоб учні навчилися це робити, читаємо заздалегідь набрані на моніторі

комп*ютера речення і пропоную визначити вид підрядного речення, підста-

вивши співвідносне слово.

 1. Вічна слава братам, що упали в бою ( В.Сосюра ).

 2. Юним і веселим я щодня й щоночі буду щебетати про свою любов,

доки ще синіють твої милі очі, доки серце б*ється і сумує кров ( В.Со-

сюра ).

 1. І де ми не пройшли, нас радо зустрічали ( В.Сосюра ).

Співвідносні слова : ТИМ, ДОТИ, ТАМ.

Щоб пожвавити уроки, збудити в учнів творчу думку, доцільно використову-

вати вправи на заміну одних видів підрядних речень іншими. Так, можна зап-

ропонувати перетворити підрядні речення способу дії у підрядні наслідкові.

 1. Земля так набралася води, що вже і в себе не приймала ( Панас Мир –

ний ). – Земля набралася води, так що вже і в себе не приймала.

 1. І любо так, і серце щастям б*ється, що думки цвітуть, мов золоті квіт-

ки ( Леся Українка ). – І любо, і серце щастям б*ється, так що думки цвітуть,

мов золоті квітки.

 1. Я люблю тебе, моя ти весно, так люблю, що не спинити сліз ( В. Сосю-

ра ). – Я люблю тебе, моя ти весно, люблю, так що не спинити сліз.

Щоб перевірити, як учні засвоїли види підрядних речень, варто запропонува-

ти їм самостійно зробити розбір складнопідрядних речень.

 1. Я люблю, як у вечірній час, сопілка заспіває переливна ( М. Рильський)

 2. Він уже давно забув той день, коли весело, від усього серця сміявся

( Г. Тютюнник ).

 1. Коли народ усім своїм життям присягне праве діло боронити, - його ні-

яким не розбить громам і жодним океаном не залити ( М. Рильський ).

Аналізуючи ці речення, дев*ятикласники ще раз пригадують, що той самий

сполучник може з*єднувати з головним різні види підрядних речень.

Така робота над складнопідрядними реченнями сприятиме кращому розумін-

ню учнями самої природи цих конструкцій і свідомому запам*ятовуванню

теоретичного матеріалу, збагачуватиме також їхні виражальні засоби, підви-

щуватиме результативність виконання завдань із ЗНО.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.