• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • НУШ
 • тренінг «Організація професійного самовдосконалення вчителя початкових класів у зв’язку з веденням в дію нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2018)»

тренінг «Організація професійного самовдосконалення вчителя початкових класів у зв’язку з веденням в дію нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2018)»

Опис документу:
Розробка тренінгового заняття «Організація професійного самовдосконалення вчителя початкових класів у зв’язку з веденням в дію нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2018)». Фрейм «Розвивальне середовище», реклама «Сучасний учитель початкових класів», фішбоун «Сучасний освітній процес в початковій школі».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тренінг

«Організація професійного самовдосконалення вчителя початкових класів у зв’язку з веденням в дію нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2018)»

Мета:

- активізувати творчий потенціал вчителів початкових класів;

- стимулювати бажання педагогів впроваджувати нові методи і прийоми у роботу;

- удосконалити знання, уміння і навички педагогів в організації різних видів педагогічної діяльності;

- переконати педагогів у необхідності змін в освітньому процесі для гармонійного розвитку дітей.

Завдання:

- розширити знання про новий Державний стандарт початкової загальної освіти (2018);

- ознайомити педагогів з особливостями впровадження Держстандарту;

- розглянути основні ідеї педагогів-класиків щодо удосконалення освітнього процесу;

- допомогти вчителям в організації професійного самовдосконалення та самоосвіти;

- сформувати та удосконалити уміння критичного і творчого мислення у

процесі вирішення професійних завдань.

Портфель тренера: мультимедійна презентація, роздатковий

матеріал для учасників тренінгу.

Екіпіровка тренінгу: мультимедійне обладнання, ватмани,маркери, фломастери, скотч.

Тренінгова група: 15-20 осіб

Час тренінгу: 1год 30хв

Хід тренінгу

 1. Повідомлення теми, мети, завдань тренінгу.

Притча: Все у твоїх руках

Дуже давно в стародавньому місті жив Майстер, оточений учнями. Найбільш здібний із них якось задумався: “Чи є питання, на яке наш Майстер не зміг би дати відповіді?”

Він пішов на квітучий луг, піймав найкрасивішого метелика й сховав його між долонями. Метелик чіплявся лапками за його руки й учневі було лоскотно. Посміхаючись, він підійшов до Майстра і запитав:

– Скажіть, який метелик у мене в руках: живий чи мертвий?

Він міцно тримав метелика в зімкнутих долонях і був готовий у будь-яку мить стиснути їх заради своєї істини.

Не дивлячись на руки учня, Майстер відповів:

– Все у твоїх руках.

На плечах вчителя початкових класів завжди лежить особлива місія: закладання ключових та предметних компетентностей, фундамент духовних цінностей, формування пізнавальної активності. У руках вчителя початкових класів «дитяча душа», яку потрібно любити, розвивати, виховувати.

І зараз з впровадженням концепції «Нова українська школа»,

     Державного стандарту початкової загальної освіти (2018) перед вчителем початкових класів висуваються нові вимоги, нові умови здійснення освітнього процесу.

Отже,

Мета нашого тренінгу: викликати бажання у вчителів до саморозвитку, самовдосконалення, постійного підвищення свого професійного рівня у зв’язку з переходом на новий стандарт початкової школи.

 1. Знайомство

У формі

 • Я - вчитель, я ….

 • Я – професіонал, тому що…

 • Я – творчий вчитель, тому що ….

 1. Повідомлення «Особистісне самовдосконалення як форма усвідомленого саморозвитку».

 1. Робота в групах «Педагогічне моделювання».

1 група

1) Скласти рекламу «Сучасний учитель початкових класів» за опорними реченнями та за допомогою малюнків.

2) Представити результати роботи групи, зачитавши текст реклами.

 1. група.

1. Опрацювати додатковий матеріал.

2. Створити фішбоун «Сучасний освітній процес в початковій школі».

3. Представити результати роботи групи.

 1. група

 1. Фрейм «Особливості організації розвивального середовища класу»

 2. Представити результати роботи групи опорними фразами методу «ПРЕС».

5. Вправа “Оплески” (5 хв)

Всі учасники стають по колу. Тренер дає команду: Нехай вийдуть на середину ті, хто... . При виході окремих учасників всі присутні їм аплодують.

 1. У кого стаж роботи більше 10 років…

 2. Хто любить свою роботу.

 3. Хто впроваджує інтегровані технології.

 4. Хто впроваджує технологію критичного мислення.

 5. Хто впроваджує проектні технології.

 6. Хто проводить ранкові зустрічі.

 7. Хто володіє навиками роботи на ПК.

 8. Хто бере участь у онлайн-вебінарах.

 9. Хто залучає батьків до освітнього процесу.

 10. Хто буде проходити добровільну сертифікацію.

Кожен працівник заслуговує на оплески, особливо ті, хто любить свою роботу і любить дітей.

6.Складання глосарію:

Компетентнісний підхід –

Ключові компетентності -

Освітнє розвивальне середовище –

Технологія навчання (виховання) –

Мета початкової освіти –

Компетентності вчителя –

7. Вправа «Ключ до успіху»

Запишіть на аркуші питання, проблеми освітнього процесу, над якими вам потрібно ще працювати.

8. Підведення підсумків заняття «Мої враження».

- Мені сподобалося…

- Я дізналася…

- Я зрозуміла…

- На наступному тренінгу хочу краще зрозуміти…

Матеріали для 1 групи

1) Скласти рекламу «Сучасний учитель початкових класів» за опорними реченнями, за допомогою малюнків.

2) Представити результати роботи групи, зачитавши текст реклами.

Реклама (лат. reclamare — «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

Відповідно до законодавства України реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Реклама справедливо визначається як частина загальнолюдської культури.

Опорні речення:

 • Сьогодні модно… Престижно… Стильно…

 • Підтримка інтелектуального розвитку протягом всього життя

 • Формується повноцінна навичка самовдосконалення…

 • Це розвиток твоєї особистості…

 • Відчуваєш потребу у саморозвитку…

 • Це твій духовний розвиток….

 • Розвиток естетичного смаку…

 • Знайомство з взірцями української та світової педагогіки..

 • Потужний заряд духовної енергії…

 • Формування здатності до самореалізації…

 • Зустрічі та знайомство з цікавими людьми..

 • Формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні життєві ситуації;

 • Це здатність розвинути себе як особистість…

 • розвиток творчості …

- Виховання потреби в систематичному читанні як засобові пізнання світу, самопізнання, загальнокультурного розвитку.

Матеріали для 2 групи

1. Опрацювати додатковий матеріал.

2. Створити фішбоун «Сучасний освітній процес в початковій школі».

3. Представити результати роботи групи.

«Фішбоун» - у перекладі означає «риб’ячий кістяк». В «голові» цього кістяка - проблема, що розглядається. На самому кістяку є верхні й нижні кісточки. На верхніх відзначають причини виникнення досліджуваної проблеми (завдання, які потрібно виконати). Напроти верхніх кісточок розташовуються нижні, на яких виписують факти (підтверджують наявність сформульованих причин) або способи реалізації завдань. Записи повинні бути короткими, являти собою ключові слова або фрази, що відбивають суть, факти. Висновок (результат) по досліджуваному питанню – в «хвості».

Проект Стандарту початкової освіти ґрунтується на таких принципах:

 1. Презумпція талановитості дитини. Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Не допускатиметься відокремлення дітей на підставі попереднього відбору на індивідуальному, груповому та інституційному рівнях.

 2. Цінність дитинства. Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема і гру.

 3. Радість пізнання. Організація пізнавального процесу, яка приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності.

 4. Розвиток особистості. Замість «навченої безпорадності» – плекання самостійності та незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/ вчительки розвиватиме у дітей самоповагу та впевненість у собі.

 5. Здоров’я. Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

 6. Безпека. Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

Основні методи навчання: ілюстративно-пояснювальний; проблемно-пошуковий.

Інноваційні технології навчання:

 • Інтегроване навчання;

 • Проектні технології;

 • Розвивальне навчання;

 • ІКТ;

 • Розвиток творчості;

 • Технології критичного мислення.

Матеріали для 3 групи

1) Заповнити фрейм «Особливості організації розвивального середовища класу»

2) Представити результати роботи групи опорними фразами методу «ПРЕС».

Фрейм (англ. frame — «каркас, «рамка) — структура, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) людини або інтелектуальної системи і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на такому ситуативному шаблоні.

ОСВІТНЄ РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

МАЄ БУТИ :

 • Комфортним;

 • Здоров’язберігаючим;

 • Емоційно-насиченим;

 • Стимулюючим різні види активності;

 • Націлюючим на самостійність і творчість;

 • Розширюючим пізнавальні можливості;

 • Має забезпечувати сприятливі умови,ритм і темп життєдіяльності.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ освітнього середовища класу

- Емоційна насиченість;

- Народознавча основа;

- Інтеграція навчальної діяльності;

- Формування пізнавальної активності дитини;

- Співпраця з батьками.

Навчальна сфера

ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ СФЕРИ В НОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ СТАНДАРТІ ОСВІТИ

- Досягнення запланованих результатів.

- Робота з талановитими і обдарованими учнями.

- Організація інтелектуальних і творчих змагань.

- Проектно-дослідницька діяльність.

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ:

 • методична література;

 • електронні засоби навчання;

 • демонстраційний матеріал;

 • дидактичні ігри,

 • схеми, алгоритми, технологічні карти.

РОЗВИВАЛЬНА СФЕРА

Основні ознаки:

- Індивідуально – орієнтована модель взаємодії між людьми, мета якої полягає у становленні дитини як особистості, забезпеченні психологічного захисту.

- Знання, вміння, навички розглядаються не як мета, а як засіб навчального розвитку особистості.

- Засобами спілкування є розуміння, визнання і сприйняття особистості дитини, спроможність дорослого стати на позицію дитини.

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ:

- Вікторини,

- КВК,

- логічні ігри,

- творчі роботи...

ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА

Є невід’ємною складовою розвивального середовища.

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ:

- «Куточок дослідника» ,

- «Лабораторія хіміка»,

- «Юний астроном»,

- банк проектів класу,

- екскурсії, спостереження

ВИХОВНА СФЕРА

Виховна діяльність школяра – одна з важливих складових розвивального освітнього середовища.

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ:

- Стенди національної атрибутики,

- калейдоскоп гуртків,

- вистави, зустрічі, сценарії свят,

- патріотичне виховання,

- центр екологічного дослідження,

- банк родинних проектів,

- банк «Мої захоплення».

Орієнтовне виконання завдань

Фішбоун «Сучасний освітній процес»

Орієнтовне виконання завдань

Фрейм «Розвивальне середовище»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.