Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Біологія

Для кого: 7 Клас

31.03.2021

240

5

0

Опис документу:
Мета: розширити й поглибити знання учнів про транспорт речовин у тварин, типи кровоносних систем, функції крові; сформувати знання про склад крові; розвивати вміння порівнювати, робити узагальнюючі висновки; удосконалювати вміння знаходити взаємозв’язки між будовою і функціями органів та систем органів; виховувати любов до природи.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Мета: розширити й поглибити знання учнів про транспорт речовин у тварин, типи кровоносних систем, функції крові; сформувати знання про склад крові; розвивати вміння порівнювати, робити узагальнюючі висновки; удосконалювати вміння знаходити взаємозв’язки між будовою і функціями органів та систем органів; виховувати любов до природи.

Методи та методичні прийоми: розповідь з елементами бесіди, складання опорного конспекту, робота з підручником, демонстрація, прийом «Мікрофон».

Обладнання: підручник з біології 7 клас, авт. Соболь, робочі зошити, презентація, мультимедійне забезпечення.

Основні поняття та терміни: транспорт речовин, кровоносна система, кров, гемолімфа, .замкнена та незамкнена кровоносні системи, велике та мале коло кровообігу.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку:

1.Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

2.Перевірка домашнього завдання (фронтальне опитування учнів):

1.Цілісний процес дихання у тварин умовно поділяють на три етапи. Які?

(Орієнтовні відповіді учнів — зовнішнє дихання (газообмін), транспорт газів, внутрішнє дихання).

2.Що таке газообмін?( Орієнтовні відповіді учнів: газообмін — це обмін газів між організмом і зовнішнім середовищем)

3. Дихання, під час якого використовується кисень, називають.. (орієнтовні відповіді учнів аеробне). Дихання, під час якого не використовується кисень (анаеробне)

4.Кому з тварин властиве анаеробне дихання?(орієнтовні відповіді учнів-сисуни, аскариди …)

5.Назвати типи дихання та тварин яким характерний кожний тип (орієнтовні відповіді учнів – шкірне (губки, черви, кишковопорожнинні ,амфібії), трахейне (комахи), зяброве- (ракоподібні, молюски, риби),легеневе- (плазуни, ссавці, птахи ,павуки ,скорпіони..)

6.Дати визначення дихальної системи (орієнтовні відповіді учнів - Дихальна система – це сукупність органів для проведення повітря чи води, що містять кисень, та газообміну)

7. До повітроносних шляхів ссавців належать (орієнтовні відповіді учнів- носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи).

8.Для кого з тварин характерне подвійне дихання?(птахи).

3.Актуалізація опорних знань учнів.

Діти, як ви гадаєте, чому акули в неволі стають «сонними» і часто гинуть? (Орієнтовна відповідь учні вУ більшості видів акул немає механізму прокачування води через зябра. Щоб з водою надходив кисень, рибі необхідно швидко рухатися)

4.Мотивація навчальної діяльності учнів.

Слово вчителя:

Діти, якщо поглянути на карту будь-якої країни, можна побачити, що усі її напрямки перетинають певні лінії зв’язку, різні транспортні магістралі. А зараз спробуйте уявити нашу державу без цих ліній, без комунікацій? Чи змогла б вона існувати? Чому? (Розмірковування учнів).

Як не може існувати держава без транспортних “артерій”, так не можуть існувати тварини без руху рідин(крові) по всьому організму. Тому сьогодні ми з вами розглянемо яке значення має транспорт речовин в організмі тварин.

(Діти записують тему уроку в зошити).

5.Вивчення нового матеріалу:

Розповідь вчителя:

Ви мабуть знаєте ,що будь-які корисні для організму речовини що надходять із зовнішнього середовища повинні бути доставлені до клітин. У примітивних тварин, як от наприклад у кишковопорожнинних, плоских і круглих червів відсутні системи внутрішнього транспорту та розподілення речовин. Газообмін через покриви цілком забезпечує їхні потреби, тим більше що інтенсивність метаболізму є низькою. Відстані що проходять речовини в середині тіла теж невеликі, тому речовини можуть рухатись з током цитоплазми або шляхом дифузії. Зі збільшенням розмірів, ускладненням організації тварин, зростає кількість речовин що надходять всередину і виводяться назовні, також зростає відстань яку речовини повинні подолати. Саме тому виникає потреба у транспортуванні речовин.

Транспорт речовин –це сукупність процесів, що здійснюють в організмі перенесення різних сполук для забезпечення його життєдіяльності.(запис у зошити)

У тварин з'являються дві системи що забезпечують транспорт речовин між органами (кровоносна та лімфатична система). Термін кровоносна система є не досить вдалим, адже у більшості тварин циркулюючою рідиною є не кров а гемолімфа.

Гемолімфа - це рідина, що циркулює в судинах і міжклітинних просторах тварин з незамкнутою кровоносною системою (членистоногих, молюсків) і переносить в організмі кисень, вуглекислоту, поживні речовини й продукти виділення(діти записують визначення у зошити).

Кровоносна система –це сукупність утворів що забезпечують транспорт речовин в організмі тварин.(запис у зошити)

Основні функції кровоносної системи (дихальна ,поживна, видільна, регуляторна ,терморегуляторна, гомеостатична ,захисна, опорна)- діти працюють з підручником стр 163.

Речовини що прибувають до місця призначення повинні швидко проникати крізь стінки судин до органів.

Кровоносна система має три компоненти (запишемо їх):

1.Циркулюючу рідину (гемолімфу або кров)

2.Скоротливий орган, що працює як насос і перекачує рідину по тілу (спеціалізовані судини або серце).

У тварин відомо два типи кровоносних систем : незамкнена та замкнена (запис у зошити)

Незамкнена кровоносна система- це система, судини якої перериваються щілиноподібними просторами порожнини, кров виливається в порожнину тіла і змішується з рідиною(гемолімфою)-запис у зошити.

Серце виштовхує кров у аорту, яка розгалужується на артерії. Вони відкриваються в порожнини між внутрішніми органами. Таким чином кров весь час не залишається в судинах.

Незамкнена кровоносна система характерна для двостулкових та черевоногих молюсків, членистоногих (запис у зошити)

Замкнена кровоносна система – це система у якій кров рухається судинами і не змішується з порожнинами тіла.

Основні ознаки замкненої кровоносної системи (запис у зошити)

1)кров залишається весь час у серці і судинах

2) кров тече швидко і потрапляє до частин тіла під тиском

3)розподіл крові по органах регулюється залежно від потреб

4)речовини надходять у кровоносну систему через стінки судин

Замкнена кровоносна система характерна для кільчастих червів,головоногих молюсків та хребетних.

Зараз розглянемо типи судин:

Артерії- це судини по яким кров тече від серця, вони розгалужуються на дрібніші артеріоли, а вони у свою чергу утворюють густу сітку мікроскопічних капілярів. Капіляри зєднуються у венули, а венули зливаються у вени. Кров венами повертається до серця. Отже вени- це кровоносні судини, якими кров повертається до серця. (запис у зошити)

Кров-це рідка сполучна тканина що складається із плазми та форменних елементів. (запис у зошити)

Запишемо з вами форменні елементи крові:

  1. Еритроцити- це червоні кров’яні клітини, головною функцією яких я транcпорт кисню. Вони містять гемоглобін. Наявні у крові хребетних.

  2. Лейкоцити- білі кров’яні клітини, більші за еритроцити, забезпечують захисні реакції організму

  3. Тромбоцити-це кровяні пластинки, вони забезпечують зсідання крові.

Еритроцити ссавців округлі ,двоввігнуті, бе’зядерні. Така форма дозволяє містити більше гемоглобіну при найменшому обємі.

Колір крові тварин дещо відрізняється: у хребетних та членистоногих вона червона, у павуків, крабів, кальмарів, скорпіонів ,восьминогів вона блакитна, у деяких кільчастих червів ,пявок ,морських безхребетних вона зелена, у плечоногих, приапуліди ,сипункуліди -фіолетова.

Вперше кровоносна система зявилась у кільчастих червів. Вона в них замкнена, але серця немає, рух крові відбувається завдяки пульсації спинної та кільцевих судин.

У членистоногих кровоносна система замкнена. У ракоподібних серце має вигляд мішечка на спинному боці головогрудей.

У павукоподібних серце трубчасте, видовжене, розміщене на спинній стороні черевця. Гемолімфа переважно блакитного кольору.

У комах кровоносна система розвинена слабко, це повязано з розвитком трахей, які розгалужуючись проникають до всіх тканин тіла і приносять кисень.

У черевоногих молюсків кровоносна система незамкнена, вони мають двокамерне серце (має два передсердя і один шлуночок).У головоногих кровоносна система майже замкнена (серце 3 або 5 камерне).

Риби мають замкнену кровоносну систему. Серце у них двокамерне. У серці венозна кров.

У земноводних серце трикамерне( має праве та ліве передсердя та 1 шлуночок.) У лівому передсерді - артеріальна кров, у правому- венозна, у шлуночку -змішана). Мають два кола кровообігу .

Велике коло кровообігурух крові від шлуночка до правого передсердя.

Мале коло кровообігу -рух крові від шлуночка до лівого передсердя.

Плазуни мають 3 камерне серце з неповною перегородкою. Два кола кровообігу. Від шлуночка відходить права та ліва дуга аорти, які зливаються над серцем.

Птахисерце 4 камерне. Два кола кровообігу. Від лівого шлуночка відходить права дуга аорти.

Ссавцімають 4 камерне серце. Два кола кровообігу. Від лівого шлуночка відходить ліва дуга аорти.

6.Узагальнення і закріплення знань

1.Що таке транспорт речовин у тварин?(орієнтовна відповідь учнів- це сукупність процесів, що здійснюють в організмі перенесення різних сполук для забезпечення його життєдіяльності)

2.Назвіть типи кровоносної системи(орієнтовна відповідь учнів- незамкнена та замкнена кровоносні системи)

3. Назвіть основні функції крові(дихальна ,поживна, видільна ,регуляторна, терморегуляторна ,гомеостатична, захисна. опорна)

4. У яких тварин замкнена кровоносна система? Наведіть приклади(У всіх хребетних кровоносна система замкнена)

5. У яких тварин незамкнена кровоносна система? Наведіть приклади.(У членистоногих і молюсків кровоносна система незамкнена )

7.Підбиття підсумків уроку(прийом «Мікрофон»)

На уроці я дізнався(-ася)…..

Мені було цікаво….

8.Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати § 37. Виконати прак. роб.№ 4 стр 163-164 у своїх робочих зошитах (вчитель дає детальне пояснення щодо виконання практичної роботи).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.