і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
Взяти участь

Транспорт і природокористування

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
3600 грн
1080 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №NE076786
За публікацію цієї методичної розробки Кравчук Людмила Іванівна отримав(ла) свідоцтво №NE076786
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Транспорт і природокористування Презентацію підготувала вчитель біології і екології Білоцерківського навчально-виховного об’єднання “Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня” Кравчук Людмила Іванівна

Слайд № 2

Види транспорту та його вплив на навколишнє середовище Транспорт – це одна з найважливіших галузей суспільного виробництва. Він покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях.

Слайд № 3

Транспорт спричиняє значний вплив на навколишнє середовище як прямою дією, так і опосередковано. Транспорт може бути причиною забруднення повітря, підвищення рівня шуму, вібрації. 

Слайд № 4

За даними США 60% забруднення атмосфери припадає на транспорт -Транспорт -Промисловість -Електростанції -Опалення -Спалювання сміття

Слайд № 5

Транспорт використовує 30% енергії, що виробляється у світі. На транспорт припадає: 60% - викидів вуглекислого газу; 42% - оксидів азоту; 40% - вуглеводнів; 18% - чадного газу.

Слайд № 6

ВИДИ ТРАНСПОРТУ наземний повітряний водний трубопровідний автомобільний залізничний морський річковий

Слайд № 7

Автомобільний транспорт Цей вид транспорту є найбільш поширеним і найбільш “брудним”.

Слайд № 8

Автомобільний транспорт До складу автомобільного транспорту входять: підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, - авторемонтні підприємства, - автовокзали й автостанції. Серед переваг автомобільного транспорту є його висока мобільність та доступність для широких верств населення.

Слайд № 9

Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище: мережа автомобільних шляхів утруднює міграції наземних тварин; загибель значної кількості тварин під колесами автомобільного транспорту; знищення природних біогеоценозів внаслідок розміщення доріг та споруд, які забезпечують роботу цього виду транспорту;

Слайд № 10

забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, продуктами, що утворюються внаслідок згорання палива, та речовинами, які транспортуються; порушення навколишнього середовища в процесі виробництва автомобільного транспорту; шумове забруднення навколишнього середовища.

Слайд № 11

залізничний транспорт Це одна з важливих галузей економіки України, що забезпечує її внутрішні і зовнішні транспортно-економічні зв’язки. Залізниці мають багато переваг: велику вантажопідйомність, надійність, порівняно високу швидкість.

Слайд № 12

Залізничний транспорт набагато чистіший, ніж автомобільний, проте і він має негативний вплив на навколишнє середовище: забруднення паливно-мастильними матеріалами; пасажирські потяги спричиняють надмірне органічне забруднення залізничних колій;

Слайд № 13

під час перевезення сипучих вантажів частина їх розсипається вздовж залізничних колій, спричинюючи забруднення ґрунтів та водойм; аварії на вантажних потягах часто спричиняють масштабні катастрофи…

Слайд № 14

авіаційний транспорт Цивільна авіація в процесі свого розвитку стає дедалі більш екологічно небезпечною. Повітряний транспорт споживає близько 14 % світового виробництва палива.

Слайд № 15

Один літак Боїнг за годину польоту спалює близько 16 т. палива, а під час злету витрачає 7,8 т. Завдяки літакам у межі озонового шару щорічно потрапляє 180 тис. т сірчистого газу та 1,5 млн. т оксидів азоту, що спричиняє його пришвидшене руйнування.

Слайд № 16

Водний транспорт

Слайд № 17

Основні забруднення від цього виду транспорту потрапляють у Світовий океан та поверхневі водойми. Це викиди нафтопродуктів під час миття танкерів або аварій, органічні відходи, побутове сміття.

Слайд № 18

Нафтова плівка на поверхні води пригнічує життєдіяльність морського фітопланктону – одного з головних постачальників кисню в земну атмосферу, створює загрозу життю риб, водоплавних птахів і ссавців. Найнебезпечнішим є нафтове забруднення.

Слайд № 19

Трубопровідний транспорт Цей вид транспорту є найдешевшим і екологічно найчистішим для переміщення рідких і газоподібних речовин. Займає важливе місце в транспортній системі нашої країни. Трубопровідний транспорт не залежить від рельєфу місцевості, працює в будь-яких кліматичних умовах, затрати при транспортуванні мінімальні…

Слайд № 20

Екологічні проблеми виникають при великих аваріях на трубопроводах. Особливо небезпечні аварії на нафтопроводах, аміакопроводах і бензопроводах. Основна причина аварій: зношеність мереж і несанкціонована діяльність поблизу них.

Слайд № 21

Транспорт – джерело забруднення навколишнього середовища. Роботу всіх видів транспорту забезпечує Транспортна інфрастуктура – збалансована сукупність шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і звязку, різноманітного технічного обладнання.

Слайд № 22

Основними проявами негативного впливу транспорту на навколишнє середовище є: забруднення атмосфери через викиди шкідливих речовин; акустичне забруднення від роботи двигунів, неякісного рухомого складу, незадовільного дорожнього покриття; шкідливий вплив на довкілля під час спорудження транспортних шляхів; негативний вплив на навколишнє середовище внаслідок перевезення небезпечних та радіоактивних речовин… .

Слайд № 23

В Україні у транспортній галузі функціонують: 6 залізниць; 32 аеропорти; 20 морських торговельних та 10 річкових портів. Загальна протяжність магістралей країни становить: автомобільні дороги загального користування – 165,6 тис. км; залізнична мережа – 21,9 тис. км; річкові шляхи – 2,2 тис. км.

Слайд № 24

Слайд № 25

Структура транспортних забруднень. Найнебезпечніші забруднювачі довкілля. 70% усіх шкідливих викидів в атмосферу належить транспорту. Транспорт Масова частка викидів, % СО Вуглеводні SO2 H2SO4 Аерозолі Автомобільний 89,5 82,1 72,6 44,4 78,5 Залізничний 0,4 2,6 7,7 11,1 7,0 Водний 2,2 6,4 2,2 33,3 7,1 Авіаційний 1,4 2,6 1,0 11,2 7,3 Інші види 6,5 6,3 16,5 - -

Слайд № 26

Автомобільні двигуни викидають три види забруднювальних речовин: відпрацьовані гази двигунів; картерні гази; випари палива. Найтоксичнішими з них є: -оксид карбону, -оксиди нітрогену, -вуглеводні, -діоксид сульфуру, -сажа, -сполуки плюмбуму…

Слайд № 27

Оксид карбону (СО) або чадний газ Утворюється в разі неповного згорання палива. Не має кольору та запаху і є одним з найнебезпечніших забруднювачів повітря. За концентрації в повітрі понад 1% він негативно впливає на рослини, тварини і людей, а понад 4% - спричиняє загибель організмів. Токсичність чадного газу полягає в його здатності перешкоджати еритроцитам утримувати кисень, відбувається кисневе голодування. Один автомобіль викидає в повітря ≈ 3,65 кг СО за добу.

Слайд № 28

Оксиди нітрогену (N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5) У десятки разів небезпечніші для людини ніж СО. Утворюються внаслідок недосконалої технології спалювання палива і спричиняють формування кислотних дощів. Сполучаючись з водою в дихальних шляхах, вони утворюють азотну кислоту, яка спричиняє сильні подразнення слизових оболонок і тяжкі захворювання.

Слайд № 29

Вуглеводні (парафіни, бенз(а)пірен, ароматичні вуглеводні) Містяться у відпрацьованих газах автомобілів. Ненасичені вуглеводні, які становлять 35% загальної кількості вуглеводневих викидів і є однією із причин утворення смогів.

Слайд № 30

Сірчисті ангідриди SO2, SO3 Утворюються переважно під час згорання дизельного палива. За їх високої концентрації у рослинах зникає хлорофіл, клітини гинуть і рослина всихає. Тривала дія цих газів призводить до хронічних гастритів, бронхітів, ларингітів, раку легень та ін. хвороб.

Слайд № 31

Свинець Pb Токсичний метал, який також міститься у відпрацьованих газах автомобілів. Органічні сполуки свинцю надходять в організм людини крізь шкіру, слизові оболонки, з водою та їжею, а неоранічні – дихальними шляхами. Основною небезпекою свинцю є те, що він накопичується в кісткових тканинах. Наявність навіть незначної його кількості в організмі призводить до тяжких захворювань (зниження інтелектуального розвитку, глухоти, затримки росту, розвитку агресивності та неуважності).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
презентація до уроку екології 10 клас профільний рівень
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Екологія
 • Клас
  10 Клас
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  293
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  NE076786
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1800 грн
540 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №NE076786
За публікацію цієї методичної розробки Кравчук Людмила Іванівна отримав(ла) свідоцтво №NE076786
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Осінь – 2018»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти