Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

Мета: удосконалювати загальнопізнавальні вміння вправно користуватися тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів; доречно використовувати у власному мовленні вивчені пласти лексики; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти підвищенню мовної культури шестикласників, поповнювати лексичний запас.

Обладнання: короткі тлумачні словники, новий тлумачний словник української мови у 4-х томах, словники іншомовних слів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елементами повторення.

Хід уроку

Організаційний момент.

Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників.

Бесіда за питаннями.

1. Які словники ви знаєте?

2. Якими словниками ви користуєтеся найчастіше?

3. Яку роль виконують словники в житті людини? Чи можна обійтися без словників?

4. Яку структуру має словник іншомовних слів?

5. Які принципи роботи з ним?

6. Яку структуру має тлумачний словник української мови?

7. Чого слід дотримуватися при роботі зі словниками?

Слово вчителя.

У мовознавчих словниках подано різні відомості про слова. І одними із найважливіших словників української мови такі:

  1. Словник української мови” в 11 томах, виданий у 1970-1980 роках. У ньому докладно пояснено значення понад 134 тисяч слів і кожне значення проілюстровано цитатами з літератури.

  2. Словник іншомовних слів” за редакцією О.С.Мельничука, виданий у 1974 році. У ньому пояснено значення близько 24 тисяч слів, запозичених з різних мов.

Виконання практичних завдань творчого характеру.

Лексична п’ятихвилинка.

Упізнати поняття за прослуханими тлумаченнями слів. Записати у зошит, визначаючи групу слів за їх походженням. Пояснити правопис за допомогою правил.

1) Панівний, переважаючий (домінантний). 2) Монархічна, здебільшого велика держава, на чолі якої стоїть імператор (імперія). 3) Службовець, який розносить ділові папери, пошту (кур’єр). 4) Раптова зміна спадкових ознак і властивостей організму (мутація). 5) Людина з великим життєвим досвідом, яка багато бачила, зазнала у своєму житті, досвідчений, битий, навчений досвідом (бувалець). 6) Міцної будови тіло; повний, здоровий, огрядний, кремезний (дебелий). 7) Квіти, листя, гілки та інше, сплетені в коло, яким звичайно прикрашають голову (вінок).

Самостійна робота.

Прочитайте статтю із “Словника української мови” в 11 томах і розкажіть, як вона побудована

СНІП, снопа, ч. 1. Зв'язаний оберемок зрізаних стебел (з колосками) хлібних злаків та інших культур. Бовваніли поставлені купками високі снопи кукурузи (О.Гончар, ІІІ, 1959,218); Образно. Бричка рушає, а за нею, голосячи, біжить жінка і позад неї колихається чорний сніп волосся (М.Стельмах, ІІ, 1962,166); У порівн. Людей було розкидано по морю, як снопи по ниві (Ю.Яновський, ІІ, 1958, 80); // Великий букет квітів; оберемок яких-небудь рослин. На столі палав різнобарвний сніп квітів (І.Цюпа, Назустріч..., 1958, 374)

Словникова робота.

Користуючись словником іншомовних слів та тлумачним словником української мови, пояснити значення поданих слів, розставити наголоси та визначити джерело їх запозичення. Увести окремі слова в міні-діалог з теми «Який же чарівний і таємничий світ слів».

Карат, бульвар, габітус, діадема, лайнсмен, плагіат, семантика, трисель, фашина, юстирувати, ярд.

Вибіркова робота.

Виписати з прослуханих речень запозичені й власне українські слова у дві колонки. За допомогою словника іншомовних слів та тлумачного словника української мови з’ясувати значення незнайомих слів.

1) Нектони й до сьогоднішнього дня привертають увагу вчених усього світу (З підручника). 2) Дарма, що наука на кафедрах тоді кульгала або дрімала (І. Нечуй-Левицький). 3) Гречні кавалери хвацько підхоплювали довгі шлейфи паній і з побожною шанобливістю несли їх за ними. У другому ятері було дві щуки і три лини (М. Стельмах). 4) Ми розрішаємо гріхи Святою буллою сією. (Т. Шевченко). 5) Несамовито загарчав гаспид (Марко Вовчок). 6) Я сама не дуже експансивна, — се, здається, вдача всієї нашої родини (Леся Українка).

Довідка: 1) нектон — сукупність водяних організмів (китів, риб, головоногих молюсків), здатних до активного плавання на значні відстані у відкритих частинах водойм; 2) кульгати — бути в незадовільному стані, мати недоліки; 3) шлейф — довгий задній край жіночої сукні; ятір — риболовне знаряддя у вигляді сітки; 4) булла — папська грамота, послання; 5) гаспид — чорт, диявол; 6) експансивний — який нестримно, поривчасто, бурхливо виявляє свої почуття.

Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

Розставте слова за алфавітом.

Вінок, виріб, верхівка, верхолаз, колос, колесо, горно, зерно, заряд, килим, коноплі, гарт, код, компост, колекціонер, віньєтка, виходжу, кип’ячу.

З останніх букв прочитаєте прислів'я , яке закінчується словом: “... дорога”.

Підсумок уроку.

Домашнє завдання. Виписати зі словника іншомовних слів та тлумачного словника значення 5 слів іншомовного походження і 10 власне українських слів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
1
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!