і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Тиск рідини на дно і стінки судини

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПЛАН-КОНСПЕКТ

УРОКУ ФІЗИКИ В 7 КЛАСІ

Тема: Тиск рідини на дно і стінки судини.

Мета уроку:

навчальна:

 • продовжити формування знань учнів про тиск як фізичну величину;

 • довести шляхом міркувань і на досліді існування тиску рідини на дно і стінки судини;

 • домогтися засвоєння учнями розуміння залежності тиску рідини на дно і стінки судини від висоти стовпа рідини;

 • продовжити формування в учнів інтересу до фізики, до експериментального методу пізнання природи;

 • продовжити навчання умінню виділяти головне в досліджуваному матеріалі;

 • для підвищення інтересу до досліджуваного матеріалу і закріплення навчального матеріалу розглянути задачі на тиск рідини на дно і стінки судини;

розвивальна:

 • розвивати логічне мислення учнів, уміння застосовувати знання в нових ситуаціях;

 • формувати в учнів такі групи компетенций:

 1. соціальні (створення проблемної ситуації; організація групової роботи);

 2. комунікативні (міні-диспути);

 3. інформаційні (одержання, осмислення і використання інформації);

 4. саморозвитку і самоосвіти (стимулювання і залучення до саморозвитку і самоосвіти; готовність учитися);

 5. креативні (радість відкриття на кожному уроці)

План уроку:

Зміст

Методи і прийоми

Перевірка д/з і актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності.

Вивчення нового матеріалу:

 1. Дія рідини на гумову плівку.

 2. Дія рідини на приставне дно.

 3. Витік води з бічних отворів.

 4. Залежність тиску рідини від глибини занурення.

 5. Тиск рідини.

 6. Гідростатичний парадокс.

Закріплення нового матеріалу.

Домашнє завдання.

Тестові завдання.

Бесіда. Демонстрація дослідів.

Постановка проблемної ситуації.

Рішення якісних задач по досліджуваній темі.

Запис на дошці й у щоденниках.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу з використанням ЕОМ.

Хід уроку:

І. Перевірка д/з і актуалізація опорних знань.

Завдання з вибором відповідей:

Порядок виконання: привести у відповідність питання і відповідь, при цьому результат роботи кожного блоку завдань оформляється у вигляді таблиці, де правильна відповідь відзначається шляхом установки спеціального символу в клітці перетинання позначення питання і номера відповіді. Наприклад:

А

Б

В

Г

1

+

2

+

3

+

4

+

А

Б

В

Г

1

2

3

4

1 блок завдань

Питання:

 1. Збільшення сили і зменшення площі її прикладання ...

 2. Зменшення сили і збільшення площі її прикладання ...

 3. Збільшення сили і збільшення площі її прикладання ...

 4. Зменшення сили і зменшення площі її прикладання ...

Відповіді:

 1. приведе до зменшення тиску.

 2. не змінить тиску.

 3. приведе до збільшення тиску.

 4. може привести як до збільшення, так і до зменшення тиску.

2 блок завдань

А

Б

В

Г

1

2

3

4

Питання:

 1. Цегла лежить на столі. Один її кінець підняли рукою.

 2. Цегла лежить на столі. На неї поклали таку саму ще одну цеглу.

 3. Цегла лежить на столі. Поруч поклали таку саму ще одну цеглу.

 4. Цегла лежить на столі. Її перевернули на іншу грань.

Відповіді:

 1. Тиск на стіл зменшився.

 2. Тиск на стіл не змінився.

 3. Тиск на стіл збільшився.

 4. Тиск міг і збільшитися, і зменшитися.

3 блок завдань

У пляшку, закриту пробкою з краном, накачали газ і закрили кран. Чи однаковий тиск будуть випробувати дно і стінки пляшки в різних місцях?

 1. Тиск газу в будь-якому місці пляшки однаковий.

  А

  1

  2

  3

 2. Найбільший тиск газу на пробку.

 3. Найбільший тиск газу на дно пляшки.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На рідини, як і на всі тіла на Землі, діє сила ваги. Рідину, налиту в судину, умовно можна розбити на шари і кожен шар унаслідок притягання до Землі створює тиск на інші шари, що за законом Паскаля передається в усіх напрямках. Отже усередині рідини існує тиск. Звернемося до дослідів, що приведуть нас до встановлення закономірностей цього тиску, тобто дозволять відповісти нам на наступні питання:

 1. Як створюється тиск усередині рідини?

 2. У яких напрямках рідина в судині робить тиск?

 3. Від яких величин залежить тиск усередині рідини?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Розглянемо прозору трубку, один з отворів якої затягнуто гумовою плівкою. Розташуємо трубку вертикально і заповнимо її невеликою кількістю рідини.

Що ми побачимо?

/- Під дією рідини плівка прогнеться./

Чому прогинається плівка?

/- Тому що рідина робить на плівку тиск./

Що буде відбуватися, якщо в трубку поступово доливати ту ж рідину?

/- Чим більше рідини буде знаходитися в судині, тим плівка буде прогинатися сильніше./

Чому зі збільшенням кількості рідини в судині плівка прогинається сильніше?

/- Тому що збільшується тиск на неї з боку рідини./

У якому напрямку рідина робить тиск у даному досліді?

/- Рідина робить тиск зверху вниз./

Який висновок можна зробити з результатів досліду і наших міркувань?

/- Рідина, поміщена в судину, робить тиск зверху вниз і цей тиск тим більше, чим більше рідини налито в судину./

2. Помістимо трубку у велику судину, наповнену такою же рідиною. В міру занурення трубки прогин плівки буде зменшуватися і коли рівні рідини в обох судинах зрівняються, то плівка прийме строго горизонтальне положення.

Чому прогин гумової плівки зменшується при зануренні трубки в судину з рідиною?

/- Рідина, що знаходиться у великій судині, робить тиск на гумову плівку./

У якому напрямку створюється цей тиск?

/- Рідина робить тиск знизу нагору./

Чому прогин плівки зник, коли рівні рідин у судинах зрівнялися?

/- Тиски, створені рідиною знизу нагору і зверху вниз, на одному рівні рівні./

Який висновок можна зробити з результатів досвіду і наших міркувань?

/- Рідина робить тиск знизу нагору. Тиск, вироблений зверху вниз і знизу нагору, на одній і тій же глибині, однаковий./

3. Розглянемо тепер судину, у якій на деякій висоті від дна мається невеликий отвір на бічній стінці, затягнутий гумовою плівкою. Почнемо заповнювати судину рідиною. Плівка буде прогинатися назовні, причому, чим більше рівень рідини в судині, тим сильніше вона прогинається. Якщо цю судину помістити в більшу судину з тією же рідиною, то прогин плівки буде зменшуватися і зовсім зникне при співпадінні рівнів рідини в обох судинах.

Який висновок можна зробити з результатів цього досліду?

/- Рідина робить тиск на бічні стінки судини, у який вона міститься, причому тиску рідини однакові з обе-іх сторін./

Який загальний висновок можна зробити з цих дослідів?

/- Усередині рідини існує тиск і на тому самому рівні він однаковий в усіх напрямках: знизу нагору, зверху вниз, збоку. Тиск збільшується з глибиною./

Звернемося до дослідівідеофрагментів, що доводять наш висновок.

4. Для першого досліду беруть судину, дно якої може відпадати. Потім опускають її в судину з водою. Дно при цьому виявиться щільно прежатим до краю судини і не відпадає. Його притискає сила тиску, спрямована знизу нагору. Якщо обережно наливати воду в судину, то, як тільки рівень води в судині з приставним дном збіжиться з рівнем води у великій судині, дно відпаде.

Що служить причиною цього падіння приставного дна?

/- У момент відриву на дно зверху давить стовп рідини в судині, а знизу нагору на дно передається тиск такого ж по висоті стовпа рідини у великій судині. Обоє ці тиски однакові, дно ж відходить унаслідок дії на нього сили ваги./

5. Для проведення наступного досвіду беруть судину, у бічній стінці якої на різній висоті зроблені отвори. Потім наповняють судину водою.

Що відбудеться при наповненні судини водою?

/- Вода почне виливатись з отворів./

Чому вода виливається з отворів?

/- Причиною витікання води з отворів є тиск, створений рідиною на стінки судини./

Що можна сказати про струмки води, що виливається з отворів?

/- Чим нижче розташований отвір, тим дальність струменя більше./

Чому так відбувається?

/- Тому що зі збільшенням глибини тиск рідини зростає./

Наступні два досліди проводять з гумовим капсулем. Гумовий капсуль являє собою невеликий циліндр, одна з основ якого затягнута гумовою плівкою. Друга основа запаяна, у центрі - невелика трубочка, яка за допомогою шланга може бути з'єднана з рідинним манометром, докладне вивчення якого буде на наступних уроках. Поки ж про рідинний манометр можна сказати лише те, що основним його елементом є вигнута скляна трубка, заповнена підфарбованою рідиною. В обох частинах трубки в звичайних умовах рідина знаходиться на тому самому рівні. Якщо ж яку-небудь частину трубки з'єднати з рідинним капсулем і надавити на гумову плівку, то рівень рідини в ній понизиться, а в другій частині - підвищиться. Причина цього явища полягає в тому, що тиск на плівку передається повітрю, що знаходиться в шланзі, а через повітря, відповідно до закону Паскаля, - рідині, що знаходиться в обох частинах манометра.

Подивимося перший дослід.

Який висновок підтверджується цим дослідом?

/- Тиск усередині рідини збільшується з глибиною./

Подивимося другий дослід.

Який висновок підтверджується цим дослідом?

/- Тиск усередині рідини на одній і тій же глибині однаковий в усіх напрямках: зверху вниз, знизу нагору, збоку./

Отже, ми відповіли на два питання, поставлені нами на початку уроку. Закріпимо відповідь на це питання.

Як створюється тиск усередині рідини?

У яких напрямках рідина в судині робить тиск?

/- Усередині рідини існує тиск і на тому самому рівні він однаковий в усіх напрямках: знизу нагору, зверху вниз, збоку. Тиск збільшується з глибиною./

Прийшов час відповісти на останнє запитання:

Від яких величин залежить тиск усередині рідини?

Для відповіді на це питання розглянемо фізичне явище за назвою "Гідростатичний парадокс". Уважно розгляньте пер-ший кадр відеодемонстрації цього фізичного явища. Тут зображений прилад для спостереження "Гідростатичного парадоксу", який являє собою невеликий металевий циліндр, дно якого має клапан. Клапан зв'язаний зі стрілкою, яка вказує в початковий момент на нульове значення шкали тиску. Зверху в цей циліндр можна вставити скляні судини різної форми. Якщо в судини почати заливати рідину, то під тиском стовпа рідини клапан буде поступово закриватися. В міру заповнення судини стрілка буде відхилятися нагору, і фіксувати тим самим тиск даного стовпа рідини. На бічній стінці циліндра є кран для зливу рідини.

Розглянемо тепер судини, застосовувані для проведення дослідів. Зображення цих же судини ви можете побачити на дошці. Незважаючи на розходження у формі судин, проте у судин є спільні характеристики.

Що ж спільного в цих судин?

/- У судин однакові висота і площа основи./

З однаковою чи різною силою буде тиск рідини на дно судини?

/- Найбільший тиск на дно створює рідина в судині б) і найменше - у судині в)./

Чому?

/- Тому в судину б) можна налити більше рідини, а виходить, її маса буде більше./

Щоб підтвердити чи спростувати правильність вашої гіпотези, подивимося відеодемонстрацію "Гідростатичного парадокса".

Чи підтвердив перегляд відеофрагмента ваші припущення?

/- Ні, тиск усередині рідини від маси не залежить./

Від чого ж залежить тиск рідини?

/- Тиск усередині рідини залежить від висоти стовпа цієї рідини./

На наступному уроці шляхом математичних міркувань я доведу вам, що тиск усередині рідини залежить від густини рідини.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

Для закріплення нового матеріалу вирішимо кілька якісних задач:

1. Судини мають рівні площі основ. У ліву широку судину налито 10 л води, у правий - 5 л. У якій судині тиск на дно більше? Чому?

2. Нижні отвори однакових скляних трубок, наповнених водою так, як показано на малюнку, затягнуті тонкою гумовою плівкою. Яка з плівок повинна прогнутися більше всього? Найменше?

3. У точках A, B, C, D, E, F судини пророблені отвори. З яких отворів вода буде бити під найбільшим тиском? Під найменшим тиском? З яких отворів вона буде бити під однаковими тисками?

4. У цебро чи в пляшку потрібно перелити молоко з літрової пляшки, щоб його тиск на дно став менше?

V. Завдання додому.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Урок вивчення нового матеріалу з фізики в 7 класі з використанням ІКТ
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  7 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  288
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  SP895220
 • Вподобань
  0
Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь