Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Т.Г. Шевченко. Другий період творчості (1843-1847). Період «трьохліт» (1843-1845)

Українська література

Для кого: 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

30.08.2020

392

2

0

Опис документу:
Перевірити набуті учнями знання з творчості Т.Г.Шевченка, розвивати спостережливість, уміння співпереживати, аналізувати, співставляти і робити висновки; виховувати почуття доброти, милосердя, повагу до українського слова.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІІІ БЛОК. Другий період творчості (1843-1847).

Період «трьох літ» (1843-1845)

1.Про нелегкий шлях свого «прозрівання» в цейперіод і його значення в духовному розвитку Т. Шевченко впершезгадує у творі

а) «Кавказ»; б) «Великий льох» в) «Три літа»

2. «Заповіт» було написано:

a) y 1861 р.; б) у 1845 р.; в) у 1850 р.; г) у 1824 р.;

3. Укажіть, у чому простежусться зміна ідейно-тематичної спрямованості творів Т. Шевченка в період «трьохліт» і в подальшій творчості

a) у зверненні до античних образів і героїв;

б) у заглибленні в джерела фольклорної образності і поетики;

в) у модерністських пошуках форм вираження думки та переживань ліричного героя;

г) у соцiально-критичній, реалістичній спрямованості творчості.

4. Рядки Т. Шевченка

У всякого свого доля

І свій шлях широкий:

Той мурує , той руйнус,

Той неситим оком

За край світа зазирає є фрагментом із твору:

a) «Сон»; б) «Гайдамаки»; в) «Три літа»; г)«Заповіт».

5. Використання художнього прийому сну в однойменній поемі Шевченка дало авторові змогу:

a)уникнути розкриттягостросоціальних проблем;

б) звільнити себе від потреби розкриття реальної дійсності;

в)показати всю панораму суспільногожиттяРосиськоїімперії XIX ст. та перейти від конкретики до найвищогоузагальнення;

г)передатинастрій і почутгя героя, свійвнутрішнійпсихологічний стан, а такожвисловитивласні думки щодотенуючотсоцальноїнесправедливості.

6. Персонажами поеми Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля...»), які «сміються та лаютьбатьківсвох, щозмалечкуцвенькать не навчилипо-німецькій», є:

a)політичнів'язні «Сибірунeiсxодимого»;

б) цар і цариця;

в) «землячки»-перевертні» (цей образ буде осмислено і в поемі «I мертвим, і живим, і ненародженим.»);

г) знедолені селяни (цей образ широко представлений у різних поемах).

7.3'ясуйте ідейну, композиційну та художню роль сміху у творі Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля.») a)розважання, відволіканнявіднадтосерйозних проблем;

б) прийом знищення, заперечення, гострого висміювання й глумління над світом насильства і зла (сатира);

в)дотриманнятрадицій бурлескно-травестійного жанру;

г)традиційнийприйом для українськоїлітератури.

8. У фрагментікомедії «Сон» («У всякого своя доля.») Мовопеньокзасушений, Тонка, довгонога, Та ще на лихо, сердешне, Хита головою. Так оце-то та богиня! Лищенько з тобою. А я, дурний, не убачивши Тебе, цяце, й разу, Та й повіривтупорилимТвоїмвіршомазам.. Т.Шевченко зобразив

а)відому в усіх салонах Петербурга красуню, яка не відзначаласяособливимирозумовимиздібностями; б)царицюОлександруФедорівну, дружину царя Миколи I; в)збірний образ неосвічених, обмеженихжінок, для яких, окрімматеріальногозбагачення, нема іншої мети в житті; г)царівнуСофію, доньку царя Олексія.

9. Ліричний герой поеми «Сон» («У всякого своя доля.») під час сну не відвідує: а) Україну; б)Сибір; в) Петербург; г) Кавказ.

10. Сцена, за словами 1. Франка, «генерального мордобитія» в поемі «Сон» («У всякого своя доля.») сприймається як:

a)сатиричний символ державної «механіки» царизму, своеріднаполітична метафора, щоунаочнюєіерархіюнасильства, на якомутрималасяцарська влада;

б) сатирично-гумористичнезображеннявзаеминцарської обслуги різногорівня, в основіякоїпідлість і непорядність;

в) заклик до загильнонародного повстання проти царизму;

г) символ анархії як кращого устрою держави, а «генеральнемордобитіе» як проявруйнуванняіснуючогсистеминапередоднівстановленнянової.

11. «Заповіт» Т. Шевченка було написано:

а) у період арешту та ув'язнення за активну діяльність у Кирило- Мефодіївському братстві 1861р.;

б) напередодні смерті поета, у передчуттісмерті, у Петербурзі 1861 р.;

в) на засланні на Кос-Аралі, у момент душевної туги за Україною;

г) восени 1845 ., у Переяславі, коли автор захворів.

12. У поемі-містерії «Великий льох» Т. Шевченко звертається:

a) до сучасного, зокрема соціально-реакційних сил імперської Росії;

б) до минулого з прагненням звеличити добу Козаччини;

в) до минулого, намагаючись засудити дії Івана Мазепи;

г) до сучасного через минуле, щоб осмислити історичні події.

Список використаної літератури

  1. Бандура О.М. Українська література. Хрестоматія для 9 кл. – К. : Просвіта. - 1995. – 624 с.

  2. Бочарник У. Українська література. Плани-конспекти уроків. _Харків.- Ранок.- 2012.- 224с.

  3. Шевченко Т.Г. Кобзар. – К.: Державне видавництво художньої літератури. – 1973.- 624с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.