Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Тестування з теми: «Сучасні екологічні проблеми. Види забруднень та їх наслідки для екосистем»

Екологія

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

27.03.2020

3864

104

4

Опис документу:
Тестування з теми: «Сучасні екологічні проблеми. Види забруднень та їх наслідки для екосистем». Тести для перевірки знань учнів для двох варіантів. Біологія і екологія 11 клас. Рівень стандарту, підручник В. Соболь.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тестування з теми:

«Сучасні екологічні проблеми. Види забруднень та їх наслідки для екосистем»

Варіант – 1.

1. До якого виду забруднення належить пластик, скло та цегла?

а) Механічне

б) Біологічне

в) Фізичне

2. Що спричиняє " смог" ?

а) Використання пестицидів

б) Викиди вихлопних газів

в) Поява озонових дір

3. Який чинник спричиняє парниковий ефект?

а) Збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері

б) Зменшення озонового шару

в) Збільшення кількості азоту в атмосфері

4. Система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів

а) інвайронментологія

б) інтерментологія

в) інвайронменталістика

г) інвайронлогія

5. Роль озонового шару:

а) вбирає ультрафіолетові промені

б) знижує концентрацію СО2 у повітрі

в) знижує парниковий ефект

г) конденсує вологу та формує хмари

6. Забрудненя, які мають характер регіональних

а) вихлопна труба конкретного автомобіля, викид газоподібних чи твердих відходів підприємства

б) проникнення в екосистеми чи техногенні системи живих істот, ворожих даним співтовариствам

в) забруднення моря, зміна природних ландшафтів від гірничо-видобувної промисловості

г) зміна ландшафтів та екологічних систем в процесі природокористування.

7. Антропогенне забруднення - це

а) природне забруднення виникає в результаті природних причин - виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж

б) результат людської діяльності

в) зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків

г) питома вага злоякісних новоутворень у загальній структурі смертності населення

8. Верхня тверда оболонка Землі, це

а) ноосфера

б) літосфера

в) гідросфера

г) біосфера

9. Оцінювання впливу забруднення на довкілля за певними параметрами це -

а) Екологічне нормування

б) Екологічна експертиза

в) Екологічне прогнозування 

10. Спалювання відходів небезпечне забрудненням

а) тепловим

б) радіоактивним

в) токсичним

г) паразитами

11. Забруднення внаслідок дії природи:

а) землетрус

б) транспорт

в) металургія

г) енергія

12. Згубну дію на довкілля здійснюють:

а) металургія

б) транспорт

в) енергетика

г) хімічна промисловість

Тестування з теми:

«Сучасні екологічні проблеми. Види забруднень та їх наслідки для екосистем»

Варіант – 2.

1. Засмічення довкілля стійкими продуктами діяльності (напр. пластикові пляшки)- це:

а) хімічне

б) фізичне

в) механічне

г) біологічне

2. Чим загрожують озонові діри?

а) Утворенням смогу

б) Ультрафіолетовим випромінюванням

в) Випадами кислотних дощів

3. Наука про стан довкілля і місце людини в ньому називається

а) інвайронментологія

б) інтерментологія

в) інвайронменталістика

г) інвайронлогія

4. Як називається газова оболонка, що оточує Землю? 

а) Гідросфера

б) Атмосфера

в) Літосфера

г) Ноосфера

5. Парниковий ефект формує накопичення в атмосфері:

а) SO2

б) SO3

в) CO2

г) CO

6. Забрудненя, які мають характер глобальних

а) забруднення моря, зміна природних ландшафтів від гірничо-видобувної промисловості

б) озонові дірки, кислотні дощі, парниковий ефект, підвищення рівня радіації і забруднення Світового океану

в) вихлопна труба конкретного автомобіля, викид газоподібних чи твердих відходів підприємства

г) забруднення, пов’язані з підвищенням температури середовища під впливом антропогенних факторів

7. Назвіть джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища

а) промисловість, сільське господарство, транспорт

б) інгредієнтне забруднення

в) біоценотичне забруднення

г) стаціально-деструкційне забруднення

8. На якій висоті в атмосфері розташований озоновий шар

а) 10 - 15 км

б) 15 - 20 км

в) 20 - 25 км

г) 25 - 30 км

9. Закріплення на законодавчому рівні певних правил, вимог, стандартів щодо охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки – це

а) Екологічне нормування

б) Екологічна експертиза

в) Екологічне прогнозування 

10. Джерело біологічного забруднення

а) промислові підприємства

б) каналізаційні стічні води

в) хімічні підприємства

г) транспорт

11. Раціональний шлях розв′язання проблеми відходів

а) складування

б) скидання в річку

в) спалювання

г) сміттєпереробні заводи

12. Охорона довкілля (інвайронменталістика) включає такі заходи:

а) збереження природних комплексів

б) забезпечення екологічної безпеки

в) виробництво вторинної сировини

г) раціональне використання природних ресурсів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.