Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Тестування з теми "Принципи біологічної систематики"

Біологія

Для кого: 9 Клас, 10 Клас

16.05.2021

246

8

0

Опис документу:
До уваги колег тестовий матеріал з біології у 9 - 10 класі. Тест складено до тем - Принципи біологічної систематики – 10 клас.. Біологічна систематика у 9 класі. Питання відповідають програмному матеріалу. Відповіді до питань - присутні.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Систематика

1. Науку систематика започаткував... а) Жан Бацист Ламарк б) Карл Лінней в) Ілля Мечніков г) Микола Амосов д) Микола Вавілов 2. Еукаріоти - це організми... а) Що має рибосоми б) Що не має мітохондрій в) Що не має ядра г) Що має ядро д) Має все перелічене 3. Оберіть усі царства, організми яких мають ядро: а) Гриби б) Віруси в) Тварини г) Рослини д) Дроб'янки(бактерії) 4. Яку мову використовують під час класифікації живих організмів? а) Англійську б) Німецьку в) Італійську г) Латинську д)Др. Грецьку 5. Вперше відобразив знання про різноманітність рослин в формі класифікації: а) Арістотель б) Карл Лінней в) Роберт Гук г) Антоніо Левенгук 6. Біологічна систематика - це наука про: а) різноманітність рослин б) різноманітність живих організмів в) пристосування рослин г) рослинні угруповання 7. Правильною схемою класифікації рослин є: а) Родина- Вид - Рід - Порядок - Клас - Відділ - Царство б) Вид - Рід - Родина - Порядок - Клас - Відділ - Царство в) Рід - Вид - Родина - Клас - Порядок - Відділ - Царство г) Порядок - Вид - Рід - Родина - Відділ - Клас - Царство 8. Найменша одиниця систематики: а) Родина б) Вид в) Рід г) Клас 9. Класи рослин входять до складу : а) Родин б) Царств в) Рядів г) Відділів 10. Подібні між собою види об'єднують в ... а) клас б) рід в) родину г) порядок 11. Наукова назва виду складається з ... а) 1 слова б) 2 слів в) 3 слів г) 4 слів 12. У відділі Покритонасінні виділяють два класи а) Дводомні та однодомні б) Одностатеві та двостатеві в) Дводольні та однодольні г) Дворічні та однорічні 13. На які домени поділяються живі організми? а) прокаріоти б) археї в) бактерії г) еукаріоти д) тварини е) рослини є) гриби 14. Відділ - це категорія систематики для: а) рослин б) тварин в) вірусів г) бактерій 15. Еукаріоти – це…. а) Організми які мають чітко сформоване ядро б) Організми які не мають чітко сформованого ядра в) Організми які перебувають на молекулярному рівні. 16. Виберіть тільки ті групи тварин, які зустрічаються в класифікації царства тварин а) тип б) рід в) ряд г) відділ 17. Найвищою систематичною одиницею є: а) вид б) порядок в) царство г) ряд 18. Назви таксонів одного рівня, за якими рослини й тварини різняться між собою, - це: а) царство-клас б) клас-порядок в) порядок-тип г) порядок-ряд д) рід-вид е) тип-відділ 19. Імперії живого: а) Неклітинні б) Багатоклітинні в) Еукаріоти г) Клітинні д) Дроб'янки 20. Якої одиниці класифікації немає в ботаніці? а) Відділ б) Тип в) Родина г) Царство 21. Рівні ієрархії сучасної систематики для тварин: а) домен-царство-тип-ряд- родина - рід - вид; б) домен-царство-відділ-ряд- родина - рід - вид; в) домен-царство-тип-порядок-- родина - рід - вид; г) домен-царство-відділ-порядок- родина - рід - вид; 22. Таксону тварин тип відповідає таксон рослин: а) Клас б) Порядок в) Родина г) Відділ 23. До домену Еукаріоти належать: а) Рослини, Тварини, Гриби б) Тварини, Гриби, Бактерії в) Археї, Бактерії, Гриби г) Гриби, Бактерії, Рослини 24. Систематика - це наука про: а) будову вимерлих організмів б) життя сучасних організмів в) різноманіття організмів г) опрацювання природної системи органічного світу 25. Таксон найвищого рангу, який включає кілька царств живих організмів, — це: а) відділ б) домен в) надцарство г) вид 26. Споріднені види у рослин об'єднуються у: а) роди б) родини в) царства г) відділи 27. "Ропуха звичайна" -це: а) рід б) вид в) клас г) ряд 28. До неклітинних форм життя належить: а) Царство Віра б) Царство Прокаріоти в) Царство Еукаріоти г) Царство Дроб'янки 29. Рівні ієрархії сучасної систематики для рослин:: а) домен-царство-тип-ряд- родина - рід - вид; б) домен-царство-відділ-ряд- родина - рід - вид; в) домен-царство-тип-порядок-- родина - рід - вид; г) домен-царство-відділ-порядок- родина - рід - вид; 30. Рівні ієрархії сучасної систематики для бактерій:: а) домен-царство-тип-порядок- родина - рід - вид б) домен-царство-тип-ряд- родина - рід - вид; в) домен-царство-відділ-ряд- родина - рід - вид; г) домен-царство-твідділ-порядокродина - рід - вид;

Ключ до тесту 1. б (5 балів) 2. г (5 балів) 3. а в г (5 балів) 4. г (1 балів) 5. б (1 балів) 6. б (1 балів) 7. б (1 балів) 8. б (1 балів) 9. г (1 балів) 10. б (1 балів) 11. б (1 балів) 12. в (1 балів) 13. б в г (2 балів) 14. а (3 балів) 15. а (1 балів) 16. а в (4 балів) 17. в (1 балів) 18. г е (2 балів) 19. а г (2 балів) 20. б (1 балів) 21. а (5 балів) 22. г (1 балів) 23. а (1 балів) 24. в (5 балів) 25. б (1 балів) 26. а (1 балів) 27. б (1 балів) 28. а (1 балів) 29. г (5 балів) 30. б (5 балів)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.