Тестові завдання з відповідями "Біорізноманіття"

Біологія

Для кого: 10 Клас

19.10.2021

402

11

0

Опис документу:

Узагальнення з теми "Біорізноманіття" 10 клас

1 варіант

1.Наука, що вивчає та узагальнює закономірності, притамані усім біологічним системам:

а)біологія

б)еволюція

в)екологія

г)біохімія

2.Популяція різних видів, що населяють певну територію та взаємодіють між собою, має назву:

а)екосистема

б)вид

в)царство

г)тип

3.Серед переліку ознак вірусів, що поєднують їх з об'єктами живої природи, НЕМАЄ такої:

а)здатність до розмноження (спадковість)

б)здатність до пристосування (мінливість)

в)паразитизм в клітинах лише певних видів

г)здатність до кристалізації

4.Виберіть правильне твердження:

I. Еукаріоти--це одноклітинні та багатоклітинні організми, в клітинах яких присутнє ядро.

II. Еукаріоти налічують 2 млн.видів рослин, 320 тис. видів тварин та 1,6 млн. видів грибів.

III.Віруси--це прокаріоти.

а)правильне твердження лише I

б)правильне твердження лише II i III

в)правильне твердження лише I i II

г)усі правильні твердження

5.Органела, що виконує роль "сміттєвого баку" у клітинах тварин, це:

а)лізосома

б)хромосома

в)мітохондрія

г)хлоропласт

6.Виберіть правильне твердження:

I. Молекули ДНК та РНК є носіями генетичної (спадкової) інформації.

II. У вірусів молекула ДНК може мати як один, так і два ланцюги.

III. У вірусів молекула РНК може мати як один, так і два ланцюги.

IV. У вірусів немає молекул ДНК та РНК.

а)правильним є лише I i II

б)правильним є лише II i III

в)правильним є лише I,II i III

г)правильним є лише II, III i IV

д)немає правильної відповіді

7.Наука, що проводить опис та дає назви всім організмам на Землі (зараз і в минулі часи), має назву:

а)систематика

б)класифікація

в)номенклатура

г)еволюція

8.Серед переліку властивостей всіх живих організмів знайдіть зайвий:

а)подібний хімічний склад

б)клітинна будова

в)обмін речовин та енергії

г)ріст, розвиток, розмноження

д)здатність до саморегуляції

е)здатність до паразитизму

9. Віроїди – це … .

10. Кладограма – це… .

Узагальнення з теми "Біорізноманіття" 10 клас

2 варіант

1.Наука про взаємозв'язки живих організмів між собою та навколишнім середовищем-це:

а)космічна біологія

б)екологія

в)медицина

г)біологія

2.Неклітинні форми життя--віруси--є представниками наступного рівня організації:

а)біосферного

б)екосистемного

в)клітинного

г)молекулярного

3.За систематичним положенням віруси належать до:

а)Домену Еукаріоти

б)Домену Прокаріоти

в)Царства Віра

г)Царства Рослини

д)Царства Тварини

е)Царства Гриби

4.У складі ядра клітин еукаріотів наявні такі структури:

а) ядерце (1 або 2)

б)хроматин

в)хромосоми

г)вакуолі

5.Яка органела забезпечує клітину енергією?

а)рибосома

б)ендоплазматична сітка

в)вакуоля

г)мітохондрія

6.Виберіть правильне твердження:

I. До вірусів, що викликають хвороби людини, належать: вірус грипу, ВІЛ, вірус вітряної віспи, вірус герпесу.

II. Вага бактерій , що знаходяться у кишечнику людини,може сягати до 2 кг.

III. Вруси--це неклітинні форми життя.

а)правильними є лише I і II

б)правильними є лише I і III

в)правильними є лише II і III

г)усі відповіді є правильними

д)немає правильної відповіді

7.Основною елементарною одиницею будови живих організмів є:

а)клітина

б)молекула

в)організм

г)вид

8.Такі властивості, як збереження та передача спадкової інформації, здатність до адаптації (пристосування), рух, подразливість, властиві оранізмам: ( оберіть один варіант)

а)бактеріям д) тваринам

б)вірусам е) грибам

в)еукаріотам є) прокаріотам

г)рослинам ж)усім живим організмам

9. Пріони – це … .

10. Трансформація – це … .

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Узагальнення з теми "Біорізноманіття" 10 клас

1 варіант

1. Наука, що вивчає та узагальнює закономірності, притамані усім біологічним системам:

а) біологія

б) еволюція

в) екологія

г) біохімія

2. Популяція різних видів, що населяють певну територію та взаємодіють між собою, має назву:

а) екосистема

б) вид

в) царство

г) тип

3. Серед переліку ознак вірусів, що поєднують їх з об'єктами живої природи, НЕМАЄ такої:

а) здатність до розмноження (спадковість)

б) здатність до пристосування (мінливість)

в) паразитизм в клітинах лише певних видів

г) здатність до кристалізації

4. Виберіть правильне твердження:

I. Еукаріоти--це одноклітинні та багатоклітинні організми, в клітинах яких присутнє ядро.

II. Еукаріоти налічують 2 млн.видів рослин, 320 тис. видів тварин та 1,6 млн. видів грибів.

III.Віруси--це прокаріоти.

а) правильне твердження лише I

б) правильне твердження лише II i III

в) правильне твердження лише I i II

г) усі правильні твердження

5. Органела, що виконує роль "сміттєвого баку" у клітинах тварин, це:

а) лізосома

б) хромосома

в) мітохондрія

г) хлоропласт

6. Виберіть правильне твердження:

I. Молекули ДНК та РНК є носіями генетичної (спадкової) інформації.

II. У вірусів молекула ДНК може мати як один, так і два ланцюги.

III. У вірусів молекула РНК може мати як один, так і два ланцюги.

IV. У вірусів немає молекул ДНК та РНК.

а) правильним є лише I i II

б) правильним є лише II i III

в) правильним є лише I,II i III

г) правильним є лише II, III i IV

д) немає правильної відповіді

7. Наука, що проводить опис та дає назви всім організмам на Землі (зараз і в минулі часи), має назву:

а) систематика

б) класифікація

в) номенклатура

г) еволюція

8. Серед переліку властивостей всіх живих організмів знайдіть зайвий:

а) подібний хімічний склад

б) клітинна будова

в) обмін речовин та енергії

г) ріст, розвиток, розмноження

д) здатність до саморегуляції

е) здатність до паразитизму

9. Віроїди – це … .

10. Кладограма – це… .

Узагальнення з теми "Біорізноманіття" 10 клас

2 варіант


1. Наука про взаємозв'язки живих організмів між собою та навколишнім середовищем-це:

а) космічна біологія

б) екологія

в) медицина

г) біологія

2. Неклітинні форми життя--віруси--є представниками наступного рівня організації:

а) біосферного

б) екосистемного

в) клітинного

г) молекулярного

3. За систематичним положенням віруси належать до:

а) Домену Еукаріоти

б) Домену Прокаріоти

в) Царства Віра

г) Царства Рослини

д) Царства Тварини

е) Царства Гриби

4.У складі ядра клітин еукаріотів наявні такі структури:

а) ядерце (1 або 2)

б) хроматин

в) хромосоми

г) вакуолі

5. Яка органела забезпечує клітину енергією?

а) рибосома

б) ендоплазматична сітка

в) вакуоля

г) мітохондрія

6. Виберіть правильне твердження:

I. До вірусів, що викликають хвороби людини, належать: вірус грипу, ВІЛ, вірус вітряної віспи, вірус герпесу.

II. Вага бактерій , що знаходяться у кишечнику людини,може сягати до 2 кг.

III. Вруси--це неклітинні форми життя.

а) правильними є лише I і II

б) правильними є лише I і III

в) правильними є лише II і III 

г) усі відповіді є правильними

д) немає правильної відповіді

7. Основною елементарною одиницею будови живих організмів є:

а) клітина

б) молекула

в) організм

г) вид

8. Такі властивості, як збереження та передача спадкової інформації, здатність до адаптації (пристосування), рух, подразливість, властиві оранізмам: ( оберіть один варіант)

а) бактеріям д) тваринам

б) вірусам е) грибам

в) еукаріотам є) прокаріотам

г) рослинам ж) усім живим організмам


9. Пріони – це … .

10. Трансформація – це … .


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.