Тестові завдання з української мови

Опис документу:
Тестові завдання з української мови містять завдання з усіх розділів: фонетика, орфографія, морфологія, синтаксис та ін. Вони дають змогу школярам і студентам перевірити свої знання при підготовці до ДПА та ЗНО.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тестові завдання з української мови

1 варіант

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до однієї й тієї ж відміни:

А) осінь, тінь, курінь, височінь;

Б) буття, рояль, тюлень, Віктор;

В) знання, узлісся, зілля, теля;

Г) лоша, курча, зайчатко, ластів’я;

Д) дім. Вогонь, кінь, мить.

 1. Антоніми вжито в прислів’ї:

А) Коли хочеш щось сказати – перш подумай.

Б) Птицю знати по пір’ю, а чоловіка по бесіді.

В) Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.

Г) Добро далеко розходиться, а зло ще далі.

 1. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:

А) ..кісний, ..чорнілий, ..ходити, ..писати;

Б) ..формувати, ..тулити, ..цідити, ..плеснути;

В) ..холонути, ..пітніти, ..сохнутися, ..порожніти;

Г) ..фабрикувати, ..повідь, ..тверджувати, ..хилити;

Д) ..пинити, ..крикнути, ..шити, ..турбований.

 1. Правильно написано всі слова іншомовного походження в рядку:

А) інтермецо, оппонент, бравісимо, бароко;

Б) лібрето, вар’єте, досьє, Вірджинія, імміграція;

В) Сирія, сольфеджіо, беладона, мадона;

Г) Джульєтта, сюрреалізм, голандський, акомпанемент;

Д) тонна, кон’юнктура, по-сицилійські, Чилі.

 1. Простим є речення:

А) Пам’ять могла б убити нас, коли б не мала рятівної властивості забувати.

Б) На узліссі і галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава.

В) Шелестить пожовкле листя, по діброві гуляють хмари.

Г) По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.

 1. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

А) числен..ість, розріс..я, священ..ик;

Б) стат..ею, безсон..ий, вирощен..ий;

В) від..аль, старан..ий, нал..ю;

Г) бов..аніти, нескінчен..ий, ..вічливий;

Д) узбереж...я, розкіш..ю, ніжніст..ю.

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці крапок пишеться літера и:

А) м..стецтво, тр..валий, велос..пед, м..лодійний;

Б) зуп..нився, бр..ніти, м..сливець, інж..нер;

В) тр..вожний, м..нулий, мед..цина, мер..діан;

Г) с..рдитий, тр..мати, завм..рати, м..телик.

 1. Орфографічну помилку допущено в написанні слова:

А) нещастя;

Б) неприємність;

В) не легке;

Г) невдячність;

Д) невеселий.

 1. Позначте рядок, у якому правильно записані всі прикметники:

А) запорізький, гадяцький, узбецький, чешський;

Б) прилуцький, латишський, кіровоградський, петербуржський;

В) дрогобицький, кременчуцький, сиваський, бузький;

Г) бахмацький, паризький, французький, криворіжський.

 1. Позначте рядок, у кожному з яких ужито прислівник у формі вищого ступеня порівняння:

А) Твоє помешкання затишніше. Вона одягається яскравіше.

Б) Підніми голову вище. Шоколадне морозиво смачніше.

В) Хлопчик пірнув ще глибше. Тобі я пропоную складніше завдання.

Г) Друзі, співайте голосніше! Ти міг би вчинити розумніше.

 1. Позначте рядок дієслів із закінченням -емо:

А) обізв.., прагн.., перейм.., захист..;

Б) свисн.., прибуд.., змел.., бор..;

В) переглян.., спочин.., відкин.., удар..;

Г) відсун.., встан.., пол.., наблиз...

 1. Позначте односкладне безособове речення:

А) Там у небі зоряно і пташно.

Б) Молюся, знову уповаю. І знову сльози виливаю, і думу тяжкую мою німим стінам передаю.

В) Мені дали козацьку корогву і привілеї з королівським іменем.

Г) За добро добром платять.

Тестові завдання з української мови

2 варіант

1. Усі слова пишуться без м’якого знака в рядку:

А) тон..ший, таріл..ці, красун..чик, ковз..кий;

Б) рибал..ці, піс..ня, Натал..чин, брин..чати;

В) він..єтка. в..йокати, лл..є, Хар..ків;

Г) мен..ший, батал..йон, Ігор.., Кордил..єри;

Д) Афанас..єв, консул..ський, кін..ця, дитин..чин.

 1. Позначте рядок слів, який містить тільки дзвінкі приголосні:

А) зозуля, авжеж, ліщина;

Б) гребля, озеро, вулкан;

В) град, лебеді, гроза;

Г) діброва, екзамен, голова;

Д) бджола, драбина, золото.

 1. Позначте рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться и:

А) кр..жаний, л..лося, закл..котіли;

Б) пропл..вають, розх..лились, зал..шився;

В) виг..натись, гл..бокий, л..гесенький;

Г) зах..щалися, заз..рає, ст..жина;

Д) пос..віла, х..жаки, т..рпкий.

 1. Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка:

А) проїз..на, безжаліс..но, гіган..ський, ряс..ний;

Б) доблес..ний, цінніс..ний, захис..ник, студен..ський;

В) безжаліс..ний, тріс..нути, форпос..ний, улес..ливий;

Г) бряз..нути, навмис..не, тис..нути, пропагандис..ський;

Д) блис..нути, сутніс..кий, благовіс..ний, благочес..ний.

 1. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А) (Д, д)дамоклів (М, м)еч, (Ш, ш)евченків „(К, к)обзар”;

Б) (В, в)великий (П, п)іст, (В, в)олодимир (В, в)еликий ;

В) (Д, д)алекий (С, с)хід, (П, п)анамський (К, к)анал;

Г) (П, п)іфагорова (Т, т)еорема, (Х,х)отинський (З,з)амок;

Д) (З,з)ахідна (Є,є)вропа, (П,п)резидент (У,у)країни.

 1. Усі слова пишуться разом в рядку:

А) життє/пис, великий/превеликий, напів/автомат, полу/мисок;

Б) електро/провід, розрив/трава, електро/монтаж, пів/години;

В) жертво/приношення, тонно/кілометр, пів/карбованця, батько/мати;

Г) дерево/обробний, дванадцяти/тонка, вище/згаданий, чотири/місячний;

Д) легко/хворий, історико/літературний, жовто/гарячий, натще/серце.

 1. Займенник що вжито у реченні:

А) Він почував себе незручно: боявся, що під ним розвалиться стілець.

Б) Побачивши, що літак сів за їхнім селом, вона зрозуміла, що сів він неспроста.

В) Як добре, що свою долю вона зв’язала з заводом.

Г) Вічна слава братам, що упали в бою.

Д) А як згадає [Олександра], що на порозі вдома зустріне її мати, то аж очі блискавкою блиснуть, а веселі брови низько насунуться на очі.

 1. Усі числівники відмінюються однаково у рядку:

А) тридцять, сорок, дев’яносто, сімдесят;

Б) одинадцять, вісімдесят, вісімсот, двадцять;

В) сто, триста, п’ятсот, дев’ятсот;

Г) нуль, тисяча, мільйон, мільярд;

Д) п’ять, двадцять, сім, тридцять.

 1. Граматичну помилку допущено в реченні:

А) Дівчата проспівали кілька український пісень.

Б) Свіжий аромат недавньої грози стояв над селом.

В) Відповідно наказу бійці вишикувалися в шеренгу.

Г) Лісова стежка зітхає шелестом опалого листя.

Д) Церковний дзвін вилітав з дзвіниці і сповнював урочистістю навколишній простір.

 1. Апостроф пишеться в усіх словах рядка:

А) к..юрі, інтерв..ю, пів..Єгипту, з..явитися;

Б) тім..я, пів..ягняти, возз..єднання, ін..єкція;

В) відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята;

Г) М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я;

Д) верф..ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якнути.

 1. Правильно вжито дієслівну форму в реченні:

А) Стань у центрі кімнати.

Б) Чи ти дасиш мені олівець?

В) Ходімте на вулицю.

Г) Давай зустрінемся о шостій.

Д) Парламент ухвале це рішення.

 1. Неправильно побудовано словосполучення:

А) зараз одинадцята;

Б) п’ятнадцять хвилин десятого;

В) буду після дев’ятої;

Г) пів на першу;

Д) за п’ять хвилин сьома.

Тестові завдання з української мови

3 варіант

1. Позначте рядок слів, у якому усі приголосні глухі:

А) писанка, качка, п’ять;

Б) пісок, кішка, клієнт;

В) котик, ситечко, щічка;

Г) прутик, кігтик, зсипатися;

Д) пушок, яйце, птах.

 1. М’який знак пишеться в усіх словах рядка:

А) куз..ня, вітал..ня, мен..ше, козац..кий;

Б) син..ого, слиз..кість, різ..блення, стан..мо;

В) т..охкати, лял..ці, насін..ня, у жмен..ці;

Г) дівчинон..ці, піс..ня, тон..ше, бондар..;

Д) у таріл..ці, кущ.., парасол..ка, зат..марився.

 1. Позначте рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться і:

А) нач..пляти, бдж..лка, щ..риця, нег..дник;

Б) щ..тка, зач..ска, вч..нок, х..трість;

В) ч..плятися, щ..льний, ч..малий, к..лочок;

Г) надвеч..р’я, оч..кування, ущ..льнений, г..лка;

Д) щ..чка, ч..ткий, ущ..пливий, заг..бель.

 1. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в усіх словах рядка:

А) сонячна Перу, золоте кольє, сіре кашне, дивакуватий маестро;

Б) ліричне інтермецо, козацький бароко, старе піаніно, цікаве кіно;

В) красиве панно, багатолюдний Делі, широка Міссурі, веселий месьє;

Г) смачне манго, новий фортепіано, далека Чилі, біле жабо;

Д) маленьке какаду, змістовне лібрето, високе Кіліманджаро, струнка міс.

 1. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку:

А) по/українськи, повік/віки, будь/що/будь, плече/в/плече;

Б) всього/на/всього, вряди/годи, хтозна/коли. з/посеред;

В) пліч/о/пліч, на/гора, сьогодні/завтра, наді/мною;

Г) по/латині, ім’я по/батькові, на/самоті, хтозна/коли;

Д) що/небудь, що/весни, аби/коли, день/у/день.

 1. Усі слова у словосполученнях ужито в переносному значенні у рядку:

А) легкий вітер, дихання моря, розбити парк, міцні обійми;

Б) тягнеться час, хвіст моркви, голка ялинки, тверда рука;

В) висока посада, бій годинника, дієтичний стіл. Міський парк;

Г) рукав річки, корінь зла, старовинне срібло, нова історія;

Д) вершина слави, соковита трава, мальовничі місця, вушко голки.

 1. Всі іменники у родовому відмінку множини мають закінчення -ів, -їв:

А) батько, гість, степ, день;

Б) сом, громадянин, соловей, герой;

В) робітник, підпис, татарин, товариш;

Г) раз, болгарин, кінь, метр;

Д) хазяїн, грузин, солдат, осетин.

 1. Поширеним є речення:

А) Гостям весело.

Б) Хай кожен із вас заспіває.

В) Край неба жеврів.

Г) Хлопець виявився не ликом шитий.

Д) Дідусь буде відпочивати.

 1. Правильно записано всі числівники в рядку:

А) трьомастами шістдесяти восьми, сімомадесятьма сорока;

Б) сімидесяти чотирьох, тисяча дев’ятий;

В) сьомастами вісімдесятьма дев’ятьома, двадцяти восьми;

Г) чотиристами сімдесятьма, тисяча п’ятдесятьома шістьома;

Д) трьомастами сорока шісти, одинадцятьома.

 1. Слід поставити кому в безсполучниковому реченні (розділові знаки пропущено):

А) Погасли вечірні вогні усі спочивають у сні.

Б) Тихо в полі гай темніє наступає літній вечір.

В) Здалось на мить пливе у безвість ночі під парус хмар високий корабель.

Г) Махнула осінь в ліси вони зацвіли пурпуровими сірими та жовтими фарбами.

Д) Була б охота знайдеться робота.

 1. Правильно написано всі слова рядка:

А) косьба, присьба, діжка, вудка;

Б) натхнення, шибка, вохкий, молотьба;

В) стежка, діхтяр, мотузка, морозцю;

Г) вогкий, мигтить, Страсбург, полегкість;

Д) ходьба, бородьба, Парасчин, казці.

 1. Усі іменники вживаються тільки в однині:

А) Дніпро, Кавказ, побачення, щастя;

Б) радість, сміх, молоко, Київ;

В) листя, мрійність, сіль, пташеня;

Г) синь, зустріч, глибінь, солома;

Д) довершеність, річ, велич, селянство.

Тестові завдання з української мови

4 варіант

1. Звуків більше, ніж букв, у всіх словах рядка:

А) уярмлювати, з’їзд, щастя, мозаїка;

Б) ліщина, йод, жолудь, мальований;

В) щабель, кукурудзище, фактичний, їжачок;

Г) джміль, польот, мільярд, гігантський.

 1. Антонімічної пари не утворюють фразеологізми рядка:

А) Жити душа в душу – жити як кішка з собакою.

Б) Хоч греблю гати – як кіт наплакав.

В) Він такий, як хліб м’який – ні се ні те.

Г) Ні пари з уст – роззявити пельку.

 1. Складений підмет є в реченні:

А) І нехай наше життя буде чесною піснею

Б) Стало пахучим і свіжим повітря після грози.

В) Вміти творити – означає бути мислителем своєї епохи.

Г) Тут кожен камінь пише заповіт і кожна гілка шле адреси літу.

 1. Без апострофа пишуться всі слова рядка:

А) св..ятковий, дзв..якнути, мавп..ячий, кур..йоз;

Б) м..юзикл, різдв..яний, сузір..я, кр..юк;

В) тьм..яний, з..єднати, солов..ї, пів..ящика;

Г) торф..яний, пред..явник, духм..яний, верб..я;

Д) дит..ясла, ін..єкція, цв..ях, б..юро.

 1. Літеру и слід писати в усіх словах рядка:

А) кр..ниця, кр..шити, коз..ня, кл..котіти;

Б) бр..ніти, тр..вати, бл..щати, кр..вавий;

В) др..жати, к..шеня, ш..рокий, малес..нький;

Г) тр..мати, кр..вий, книж..чка, ш..потіння;

Д) гр...міти, м..нулий, вел..чезний, л..вада.

 1. Однорідні означення є в реченні (розділові знаки пропущено):

А) Погідне блакитне небо дихало на землю теплом.

Б) Спиваю сік густий з терпких морозних грон.

В) Якась невимовна краса була розлита в тих білих синіх та рожевих фарбах неба.

Г) Падав тихий лапатий сніг.

Д) З кленового пагона зірвався широкий жовтий лист.

 1. Закінчення -у, (-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку:

А) продукт, характер, сік;

Б) Крим, зошит, театр;

В) ромб, Казахстан, президент;

Г) Тернопіль, вид, вишняк;

Д) Байкал, університет, понеділок.

 1. Подовження приголосних відбувається в рядку:

А) Іл...я, збіж..я, вил..ю, кут..я;

Б) колос..я, трет..я, сторіч..я, суд..я;

В) гіл..ячка, молод..ю, знан..ь, навман..я;

Г) стат..я, повіст..ю, відкрит..ів, матір..ю;

Д) піддаш..я, жит..єпис, подорож..ю, ..лються.

 1. Усі складні слова слід писати разом у рядку:

А) життє/радісний, авто/тракторний, хіміко/технологічний, блакитно/жовтий;

Б) нижче/згаданий, вужо/подібний, окислювально/відновний, зерно/збиральний;

В) глухо/німий, загально/державний, червоно/рожевий, віце/президент;

Г) жовто/гарячий, давньо/український, життє/здатний, важко/хворий;

Д) південно/український, пан/американський, сніжно/білий, поле/захисний.

 1. Ступені порівняння не можна утворити від усіх прислівників рядка:

А) розумно, спокійно, привітно;

Б) вірно, рішуче, голосно, тяжко;

В) грайливо, яскраво, солодко, сміливо;

Г) весело, корисно, зручно, сумно;

Д) швидко, щойно, щедро, дбайливо.

 1. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку:

А) двадцять чотири учня;

Б) півтори літри;

В) двадцять два футболісти;

Г) сім цілих і вісім десятих відсотків;

Д) три з половиною сантиметрів.

 1. Неускладненим є речення:

А) Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав.

Б) Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.

В) Сади починали цвісти рясним п’яним цвітом.

Г) На жаль, у нас не заведено писати культурних історій міста.

Д) Благословенна в болях ран степів широчина бездонна.

Тестові завдання з української мови

5 варіант

1. На письмі відбувається спрощення в групах приголосних в усіх словах рядка:

А) улес..ливий, совіс..ний, корис..ний, чес..ний;

Б) пес..ливий, звіс..но, проїз..ний, турис..ський;

В) сер..це, піс..ний, жаліс..ливий, студен..ський;

Г) блис..нути, віс..ник, тиж..невий, шіс..надцять;

Д) щас..ливий, тис..нява, хвас..ливий, аген..ство.

 1. Норми чергування і-й порушено в рядку:

А) стельмах і бондар, Гомер і Платон;

Б) кравець і швець, веселі й лагідні;

В) мова й література, вітер і гроза;

Г) літо й осінь, дні і ночі;

Д) Алла і Олена, півонії і айстри.

 1. Простим є речення:

А) люди, що родилися в минулій війні, хрестилися кров’ю, огнем.

Б) Я нахиляюся до кани, і гарячий вітер дише мені в обличчя.

В) Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива.

Г) Отак міркуючи, поплакав я трохи і, згорнувшись у бубличок, зітхнув.

 1. Частку вжито в рядку:

А) Переливати з пустого в порожнє.

Б) Ні в казці сказати, ні пером описати.

В) Сон рябої кобили розказувати.

Г) Останню сорочку зняти.

 1. Лише особові займенники подано в рядку:

А) деякий, їхній, сам, себе;

Б) мені, нами, йому, їх;

В) вам, всякий, нас, той;

Г) нічий, стільки, мій, вашому;

Д) тебе, її, вони, моє.

 1. Нульове закінчення у формі родового відмінка множини мають усі іменники в рядку:

А) дівчина, розмова, суддя, армія;

Б) мрія, вільха, долоня, лелека;

В) гайдамака, стаття, круча, миша;

Г) староста, кухня, серія, ніздря;

Д) листоноша, сирота, доля, свиня.

 1. Синонімічний ряд не утворюють прикметники в рядку:

А) безсумнівний, очевидний, доведений, безперечний;

Б) лагідний, м’який, спокійний, тихий;

В) таємний, безнадійний, шкідливий, подібний;

Г) веселий, радісний, збуджений, усміхнений;

Д) ясний, чистий, прозорий, світлий.

 1. Усі слова з пів-, напів- написано правильно в рядку:

А) пів’їдальні, пів-Європи, полудень, пів-ясена;

Б) півмісяць, пів’яблука, пів-Одеси, пів Дніпра;

В) пів’ясена, пів-України, півмашини, полупікоп;

Г) півуроку, пів-усмішка, півкниги, пів-Києва;

Д) півострів, полумисок, пів-Харкова, пів-століття.

 1. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка:

А) пр..чепа, пр..боркати, пр..міський, пр..гірок;

Б) пр..вабливий, пр..мудрість, пр..клеїти, пр..м’яти;

В) пр..уралля, пр..ярок, пр..швидшити, пр..подобний;

Г) пр..чинити. пр..кордонний, пр..таманний, напр...красніший;

Д) пр..пинити, пр..зирство, пр..дністров’я, пр..четний.

 1. Правильно написано всі імена по батькові в рядку:

А) Васильович, Якович, Іллівна, Миколаївна;

Б) Юрієвич, Ігоревич, Валерієвна, Григорівна;

В) Кузьмівна, Олексійович, Оксентійович, Федоревич;

Г) Борисович, Леонтієвич, Мусієвич, Мефодієвна;

Д) Валерійович, Гордієвна, Гордієвич, Георгієвич.

 1. Обставина відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено):

А) Дівчата побігли не чуючи ніг.

Б) Козаки сидять згорнувши руки.

В) Пливуть собі співаючи.

Г) Над берегом немовби вирвавшись уперед з гори бігла зелена смерека.

Д) Ми взялись до роботи не гаючись і щиро.

 1. Допущено помилки при відмінюванні числівників рядка:

А) сорока, сімома, восьми, у трьохстах;

Б) шістдесяти, семисот, тридцятьма, двомастами;

В) п’ятидесяти, тисячою, нульом, дев’яностами;

Г) кількохсот, дванадцятьох, шістнадцяти, дев’ятьом;

Д) вісьмома, сімдесяти, восьмисот, сімох.

Тестові завдання з української мови

6 варіант

1. За алфавітом записано усі слова у рядку:

А) експорт, ексцентрик, елегія, ельф;

Б) дублер, дуб, дюйм, дрючок;

В) гусар, гута, гуща, гроза;

Г) здоровань, здирач, здавач, згуба;

Д) підхід, піка, підхмар’я, піонер.

 1. В усіх словах наголошений другий склад у рядку:

А) намул, емблема, емігрант, епіграф;

Б) єнот, журнал, забіг, забавка;

В) піжама, розвал, метролог, намордник;

Г) тендітний, безсилий, немічний, слабкий;

Д) хлібина, буханець, калач, книш.

 1. Усі слова є займенниками у рядку:

А) жодний, такий, сам, деякий;

Б) скільки, інший, тільки, себе;

В) дещо, мабуть, цей, нічий;

Г) усякий, увесь, хто-небудь, десь.

 1. Апостроф ставиться у всіх словах рядка:

А) сурм..яний, мавп..ячий, перед..ювілейний, торф..яний;

Б) між..ярусний, зв..ялений, медв..яний, харків..янин;

В) розв..язано, черв..як, кон..юктивіт, Х..юстон;

Г) н..юанс, моркв..яний, без..язикий, реп..ях;

Д) прем..єра, ад..ютант, Рів..єра, п..юпітр.

 1. Граматичний зв’язок порушено у словосполученні:

А) Згідно з опитуванням.

Б) Понад сто гривень.

В) Командувач миротворчих сил.

Г) Вилікуватись від нежиті.

Д) Двадцять перше лютого.

 1. Усі слова пишуться з м’яким знаком у рядку:

А) міл.., піс..нями, по-козац..кому, Мол..єр;

Б) Лавуаз..є, брин..чати, кан..йон, свіжісін..кий;

В) ад..ю, ґедз.., вбирал..ня, дон..чин;

Г) л..є, т..мяний, уман..ський, різ..бяр;

Д) киц..ці, рибал..ці, нян..чити, ковз..ко.

 1. Усі складні слова потрібно написати разом:

А) військово/полонений, радіо/фізик, воєнно/стратегічний;

Б) кримсько/татарський, екс/чемпіон, мікро/схема;

В) мало/населений, авіа/лайнер, Дніпро/ріка;

Г) контр/атака, східно/слов’янський, гори/цвіт;

Д) чар/зілля, перекоти/поле, біло/сніжний.

 1. Правильно визначено рід усіх іменників у рядку:

А) лікувальний аерозоль, чорна туш, довгий путь;

Б) неприємний нежить, дешевий шампунь, вітальний туш;

В) неабиякий розкіш, білий рояль, науковий ступінь;

Г) болючий висип, тонка бязь, невеликий бандероль;

Д) міцний накип, місткий бутель, запашний ваніль.

 1. Від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса -ев- (-єв-):

А) взірець, почуття, ключ;

Б) корінець, помаранч, кварц;

В) магній, марш, матч;

Г) алича, життя, плюш;

Д) яблуня, магнолія, ясен.

 1. Вставним є слово в реченні (розділові знаки пропущено):

А) Я навіть не уявляю скільки є мов на світі.

Б) Принаймні так повідомили по радіо.

В) Злива тривала майже годину.

Г) Така прекрасна була та пісня що здавалось і листочки на тополі перестали шелестіти.

Д) Варто все ж таки замислитись над деякими словами.

 1. Слово з не пишеться разом у реченні:

А) Не/показуй людям сльози.

Б) Я не/такий уже безпорадний.

В) Не/для слави, – для вас, мої брати, я свій скарб найдорожчий ховав.

Г) Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома.

Д) Аліна, не/зважаючи на свій жвавий, веселий характер, читала серйозні книжки.

 1. Між підметом і присудком пропущено тире в реченні:

А) Не будь тією людиною що догори щетиною!

Б) Думай не думай а вище себе не плигнеш.

В) Не міряй всіх на свій аршин.

Г) На гривеник покупки а на карбованець крику.

Д) Небо над дорогою синій кришталь.

Відповіді на тестові завдання

з української мови

1 ВАРІАНТ

1. Б 7. в

 1. Г 8. В

 2. Г 9. В

 3. Б 10. Г

 4. Г 11. Б

 5. В 12. А

2 ВАРІАНТ

1. А 7. Г

 1. Б 8. Д

 2. Б 9. В

 3. Д 10. Б

 4. Д 11. А

 5. Г 12. Б

3 ВАРІАНТ

1. в 7. Д

 1. Б 8. А

 2. Г 9. В

 3. а 10. Б

 4. Б 11. Г

 5. Б 12. Б

4 ВАРІАНТ

1. А 7. А

 1. Г 8. Д

 2. В 9. Г

 3. А 10. Д

 4. Б 11. В

 5. В 12. Д

5 ВАРІАНТ

1. А 7. В

 1. Д 8. В

 2. Г 9. А

 3. Б 10. А

 4. Б 11. Г

 5. Б 12. В

6 ВАРІАНТ

1. А 7. Г

 1. В 8. Б

 2. А 9. Г

 3. В 10. Г

 4. Г 11. Д

 5. Б 12. Д

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
2
міс.
2
9
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!