Тестові завдання з теми "Тире в простому реченні". 8 клас

Опис документу:
Тести дають змогу перевірити рівень знань учнів 8 класу з теми "Тире в простому реченні".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПУНКТУАЦІЇ

ТИРЕ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

ВАРІАНТ 1

І. У реченні У чистім полі, в полі на роздоллі, де колосочки проти сонця жмуряться, Вернигора, Верни вода й Верни дуб - три велетні - зібралися та й журяться (Л.Костенко) наявна така пунктограма:

А) тире між підметом та іменним складеним присудком;

Б) тире між різними членами речення;

В) тире на місці пропущеного члена речення;

Г) тире між однорідними членами речення;

Ґ) тире в реченнях з узагальнюючим словом;

Д) тире при відокремлених означеннях;

Е) тире при відокремлених прикладках;

Є) тире при вставних словах, словосполученнях, реченнях;

Ж) тире при вигуках i окличних словах.

ІІ. У реченні Чую ваш голос, простий і ласкавий, предки безсмертні мої: праця людини - безсмертя її! (В.Симоненко) ставиться тире між підметом та іменним складеним присудком тому, що:

А) головні члени речення виражені іменниками або кількісними числівниками в називному відмінку; дієслівна зв'язка відсутня;

Б) перед присудком стоять слова то, це, значить, ось;

В) один з головних членів речення виражений іменником у називному відмінку, а другий - неозначеною формою дієслова;

Г) обидва головні члени речення виражені неозначеною формою дієслова.

ІІІ. 3 наведених речень тире між підметом та іменним складеним присудком можна ставити або не ста­вити залежно від бажання автора інтонаційно та стилістично виділити присудок у такому випадку:

А) Вимагаєш сліпого послуху, забуваючи, що слухняність і покірність – це ще не ознака душевної доброти (О.Гончар);

Б) Ти мене словами не печаль. І без цього моя осінь – рання (Г.Чубач);

В) Жита – думок одвічний заголовок (Г.Світлична).

IV. У реченні Дощ зі сходу в жовтні зазирає й тікає, а південний – свою правду знає (Нар. тв .) тире ставиться на місці пропущеного члена речення, а саме:

А) присудка;

Б) підмета;

В) додатка.

V. У реченні І раптом вітер стрибнув угору, підняв шалений і дикий рев (В.Симоненко)тире поставлено:

А) для вираження несподіваності;

Б) для інтонаційного виділення слова чи групи слів (авторське тире);

В) для позначення кількісних, просторових, часових меж.

VI. У реченні Вже дожились – забули колір неба, воно буває кольору досад (Л.Костенко) між однорідними членами речення потрібно ставити тире, оскільки:

А) вони перебувають у зв'язку різкого протиставлення й не з'єднані сполучниками;

Б) наступний присудок виражає причину дії, пояснення, уточнення попередньої дії, узагальнення, наслідок, швидку зміну подій.

VII. У реченні Під тим полум’ям світилось чистою білизною напрочуд вродливе обличчя, на якому особливо вирізнялись брови та очі глибокі й блакитні (Є.Гуцало) для відокремлення означень ставляться:

А) коми;

Б) тире.

VIII. У реченні В дні травневі, мріями багаті, коли щастя хлюпає з пісень, ми щороку зустрічаєм свято Перемоги радісної День (В.Симоненко) прикладка відокремлюється:

А) комами;

Б) тире.

ІХ. У якому з речень вставне словосполучення (речення) треба виділити за допомогою тире?

А) Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, йшов сніг... (М.Коцюбинський);

Б) Зібрав Джеря свій хліб, половину склав у стіжок, а половину змолотив на харч (І.Нечуй-Левицький);

В) На вулиці я чую крізь вікно сміється жінка штучним сміхом (Л.Костенко).

Х. У якому з речень вигук (окличне слово) потрібно виділити за допомогою тире?

А) I горло перехопить навздогадки оте, спросоння вигукнуте: татку! (М.Шевченко);

Б) Ох, той розбійник-соловей iз недозволеного лісу. Дмухне, присвисне - i гей-гей! ловіть, дерева, своє листя (І.Жиленко);

В) О, як, напевне, хочеться вітряку струсити з себе, з полів дрімоту, зачерпнути крилами небо, озватися людськими голосами, задзвеніти наколиханим за літо зерном, а пролитися борошном (М.Стельмах).

ВАРІАНТ 2

І. У реченні I чую, то каштанові ядерця, на землю падаючи, дзвінко стукотять, i в кожнім стуці - перший порух серця i вічно перше таїнство зачать (Г.Світлична) наявна така пунктограма:

А) тире між підметом та іменним складеним присудком;

Б) тире між різними членами речення;

В) тире на місці пропущеного члена речення;

Г) тире між однорідними членами речення;

Ґ) тире в реченнях з узагальнюючим словом;

Д) тире при відокремлених означеннях;

Е) тире при відокремлених прикладках;

Є) тире при вставних словах, словосполученнях, реченнях;

Ж) тире при вигуках i окличних словах.

ІІ. У реченні Любити вас - любити знадність, любити вас - любить для вас, любити вас - любити радість в червнево-вересневий час (М.Вінграновський) ставиться тире між підметом та іменним складеним присудком тому, що:

А) головні члени речення виражені іменниками або кількісними числівниками в називному відмінку; дієслівна зв'язка відсутня;

Б) перед присудком стоять слова то, це, значить, ось;

В) один з головних членів речення виражений іменником у називному відмінку, а другий - неозначеною формою дієслова;

Г) обидва головні члени речення виражені неозначеною формою дієслова.

ІІІ. З наведених речень тире між підметом та іменним складеним присудком можна ставити або не ста­вити залежно від бажання автора інтонаційно та стилістично виділити присудок у такому випадку:

А) Тільки пісня моя - мов ридання (Г.Чубач);

Б) Сухі гілки - це вже вінок терновий (Л.Костенко);

В) Ти не бійся дивитись в мої розтривожені очі, очі - вікна моєї душі (В.Симоненко).

IV. У реченні Україна повинна була стати великим князівством, а Виговський - гетьманом i руським великим князем (І.Нечуй-Левицький) тире поставлено на місці пропущеного члена речення, а саме:

А) присудка;

Б) підмета;

В) додатка.

V. У реченні - тире ставиться:

А) для вираження несподіваності;

Б) для інтонаційного виділення слова чи групи слів (авторське тире);

В) для позначення кількісних, просторових, часових меж.

VI. У реченні Були німі кургани, i війни йшли не на життя - на смерть (В.Симоненко) між однорідними членами речення потрібно ставити тире, оскільки:

А) вони перебувають у зв'язку різкого протиставлення й не з'єднані сполучниками;

Б) наступний присудок виражає причину дії, пояснення, уточнення попередньої дії, узагальнення, наслідок, швидку зміну подій.

VII. У реченні Гора Тараса всіяна дощами така висока i така крута (Г.Чубач) для відокремлення означень слід поставити:

А) коми;

Б) тире.

VIII. У реченні А он уже й видніє з долини столиця Вишневецького Лубни (Л.Костенко) прикладка відокремлюється:

А) комами;

Б) тире.

ІХ. У якому з речень вставне словосполучення (речення) треба виділити за допомогою тире?

А) О бідна молодість моя! Не знала ти не вчили в школі того, що нині знаю я: втікати слід - лише на волю (І.Жиленко);

Б) Я маю силу, щоб іще радіти i кожним днем майбутнім дорожить (Г.Чубач);

В) I муза одягне вінок із калини, i пальці поколе - терновий вінок! (О.Пахльовська).

Х. У якому з речень вигук (окличне слово) треба виділити за допомогою тире?

А) Ах, місяць! Він на холоді отерп i до вогню погрітися підсів, навіявши мені південних снів... (О.Орач);

Б) Гай-гай, маестро, чи не пізно трошки? (Л.Костенко);

В) Відтепер овва! ми крези (І.Жиленко)

ВАРІАНТ 3

І. У реченні А спомин - це таке щось неповторне, таке щось невимовне i сумне, щo коли він крилом своїм огорне, то це уже ніколи не мине (Л.Костeнко) наявна така пунктограма:

А) тире між підметом та іменним складеним присудком;

Б) тире між різними членами речення;

В) тире на місці пропущеного члена речення;

Г) тире між однорідними членами речення;

Ґ) тире в реченнях з узагальнюючим словом;

Д) тире при відокремлених означеннях;

Е) тире при відокремлених прикладках;

Є) тире при вставних словах, словосполученнях, реченнях;

Ж) тире при вигуках i окличних словах.

ІІ. У реченні Негода ж бо яка. Не скористатися такою - непростимий гріх (Д.Міщенко) тире ставиться між підметом та іменним складеним присудком тому, що:

А) головні члени речення виражені іменниками або кількісними числівниками в називному відмінку; дієслівна зв'язка відсутня;

Б) перед присудком стоять слова то, це, значить, ось;

В) один з головних членів речення виражений іменником у називному відмінку, а другий - неозначеною формою дієслова;

Г) обидва головні члени речення виражені неозначеною формою дієслова.

ІІІ. З наведених речень тире між підметом та іменним складеним присудком можна ставити або не ставити залежно від бажання автора інтонаційно та стилістично виділити присудок у такому випадку:

А) Сіль пізнання - це плід каяття... (І.Драч);

Б) Мистецтво - найкращий педагог (О.Гончар);

В) Вчорашнє - ніби сон, що випурхнув з очей (В.Симоненко).

IV. У реченні Вельможі пихаті i горді плетуть родоводів в'язь: в одного — прапрадід став лордом в іншого - прадід князь (В.Симоненко) тире поставлено на місці пропущеного члена речення, а саме:

А) присудка;

Б) підмета;

В) додатка.

V. У реченні Григор'єв пройшов по шляху Єлисаветград - Бобринська - Черкаси - Золотоноша - Гребінка (С.Скляренко) тире ставиться:

А) для вираження несподіваності;

Б) для інтонаційного виділення слова чи групи слів (авторське тире);

В) для позначення кількісних, просторових, часових меж.

VI. У реченні Хотілося вжахнутись - i прозріть (Г.Світлична) між однорідними членами речення потрібно поставити тире, оскільки:

А) вони перебувають у зв'язку різкого протиставлення й не з'єднані сполучниками;

Б) наступний присудок виражає причину дії, пояснення, уточнення попередньої дії, узагальнення, наслідок, швидку зміну подій.

VІІ. У реченні Одначе й там, під шпичаками самолюбства, зараз притишено дихала його впертість, i гордість, i зачаєне найжагучіше бажання втекти, втекти (О. Гончар) для відокремлення означень слід поставити:

  1. коми;

  2. тире.

VIII. У реченні Там жив Ярема син Раїни страшний руйнатор України (Л.Костенко) прикладка відокремлюється:

А) комами;

Б) тире.

ІХ. У якому з наведених речень вставне словосполучення(речення) треба виділити за допомогою тире?

А) За своїх молодих літ Сулима придбав собі великого войовничого хисту й завзяття, бо козакував саме під час славних походів гетьмана Сагайдачного (А.Кащенко);

Б) Мені здається, може, я не знаю, було i буде так в усі часи: любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси (В.Симоненко);

В) I пішов хірург з лікарями й милосердними сестрами до перев’язочної, а Кармалюк відкинувсь на подушку й заридав (О.Довженко).

Х. У якому з речень вигук (окличне слово) виділяється за допомогою тире?

А) Гай-гай, куди поділася моя радість, коли я поперед ночовок i матері поплентався додому... (М.Стельмах);

Б) Коли ми цілувались ох! в парку весняним днем, - в троянді ворухнувся Бог, картаючи мене (І.Жиленко);

В) Ні, я не містик i не вірю в сни, i в грізні передбачення тим паче (О.Орач).

ВАРІАНТ 4

І. У реченні Ради льотчиків, щo приїдуть снідати, там, здається, буде сьогодні каша чабанська, хоч, звичайио, баби навряд чи приготують її так, як це зробив би - будь він трохи вільніший сьогодні - сам Горпищенко (О.Гончар) наявна така пунктограма:

А) тире між підметом та іменним складеним присудком;

Б) тире між різними членами речення;

В) тире на місці пропущеного члена речення;

Г) тире між однорідними членами речення;

Ґ) тире в реченнях з узагальнюючим словом;

Д) тире при відокремлених означеннях;

Е) тире при відокремлених прикладках;

Є) тире при вставних словах, словосполученнях, реченнях;

Ж) тире при вигуках i окличних словах.

ІІ. У реченні Зливи та буйні грози, i роса в шумовинні віт - то сирітські, вдовині сльози, то засмучених предків піт (В.Симоненко) ставиться тире між підметом та іменним складеним присудком тому, що:

А) головні члени речення виражені іменниками або кількісними числівниками в називному відмінку; дієслівна зв'язка відсутня;

Б) перед присудком стоять слова то, це, значить, ось;

В) один з головних членів речення виражений іменником у називному відмінку, а другий - неозначеною формою дієслова;

Г) обидва головні члени речення виражені неозначеною формою дієслова

ІІІ. 3 наведених речень тире між підметом та іменним складеним присудком можна ставити або не ставити залежно від бажання автора інтонаційно та стилістично виділити присудок у такому випадку:

А) Ти - ранок мій, ти - південь мій i вечір. Ти - ніч моя... (М.Вінграновський);

Б) Сентиментів благеньким посагом обтяжувать душу - поганий смак (Г.Світлична);

В) Небосхил для людини – якраз відповідна стеля (Л.Костенко).

ІV. У реченні Юність в інших завше загадкова. А своя - проста була чи ні? (В.Симоненко) тире поставлено на місці пропущеного члена речення, а саме:

А) присудка;

Б) підмета;

В) додатка.

V. У реченні Першим був не Господь i не геній, першим був - простий чоловік (В.Симоненко) тире ставиться:

А) для вираження несподіваності;

Б) для інтонаційного виділення слова чи групи слів (авторське тире);

В) для позначення кількісних, просторових, часових меж.

VI. У реченні Не просто ступали – співали ноги, i тиша музику берегла (В.Симоненко) між однорідними членами речення потрібно ставити тире, оскільки:

А) вони перебувають у зв'язку різкого протиставлення й не з'єднані сполучниками;

Б) наступний присудок виражає причину дії, пояснення, уточнення попередньої дії, узагальнення, наслідок, швидку зміну подій.

VII. У реченні Люди різні між нас бувають симпатичні, гарні, чудні (В.Симоненко) для відокремлення означень слід поставити:

А) коми;

Б) тире.

VIII. У реченні А що ж їй з тобою бешкетником робити? (О.Гончар) прикладку слід відокремити:

А) комами;

Б) тире.

ІХ. У якому з речень вставне словосполучення (речення) треба виділити за допомогою тире?

А) Соломія побачила, щo Ocтап б'ється в руках двох турків, а третій той самий, щo був під Івановим веслом, держить у руках димучу ще рушницю (М.Коцюбинський);

Б) Микола вийшов за панський двір i люто показав кулак, обернувшись до панського двора; старий Джеря йшов, низько поклонивши голову (І.Нечуй-Левицький);

В) Тухольці, очевидно, не хотіли дожидати, аж поки вода настільки прибуде, щоб спокійно витопити нужденні остатки монголів (І.Франко).

Х. У якому з речень вигук (окличне слово) треба виділити за допомогою тире?

А) Ах, як це здорово – уже й не сподіватись, та враз таки збагнуть: а й справді друг (Г.Світлична);

Б) І я іду по ній, так впевнено i просто, мов лиш одна i є- ця путь у висоту (І.Жиленко);

В) I раптом, Боже! після того чаду i тарапати, рівної нулю, - я чую дощ (Л.Костенко).

ВАРІАНТ 5

І. У реченні В таку погоду страшно журавлю. Оце ж летять - i в небі обмерзають, i падають, i все-таки летять (Л.Костенко) наявна така пунктограма:

А) тире між підметом та іменним складеним присудком;

Б) тире між різними членами речення;

В) тире на місці пропущеного члена речення;

Г) тире між однорідними членами речення;

Ґ) тире в реченнях з узагaльнюючим словом;

Д) тире при відокремлених означеннях;

Е) тире при відокремлених прикладках;

Є) тире при вставних словах, словосполученнях, реченнях;

Ж) тире при вигуках i окличних словах.

ІІ. У реченні Перо - це наша гарна доля, все обійти i все знайти... (І.Драч) ставиться тире між підметом та іменним складеним присудком тому, що:

А) головні члени речення виражені іменниками або кількісними числівниками в називному відмінку; дієслівна зв'язка відсутня;

Б) перед присудком стоять слова то, це, значить, ось;

В) один з головних членів речення виражений іменником у називному відмінку, а другий – неозначеною формою дієслова;

Г) обидва головні члени речення виражені неозначеною формою дієслова.

ІІІ. 3 наведених речень тире між підметом та іменним складеним присудком можна ставити або не ставити залежно від бажання автора інтонаційно та стилістично виділити присудок у такому випадку:

А) Гнів народний - то наша зброя, кожен кущик ховає нас! (В.Симоненко);

Б) Колодязь цей - моя радість, небо - моя світлиця (О. Гончар);

В) Мій труд - не горе, не приреченість, він шлях i щастя, i біди (М.Вінграновський).

IV. У реченні В них(очах) - червона печаль зірниць, i світанків краса незабутня (В.Симоненко) тире поставлено на місці пропущеного члена речення, а саме:

А) присудка;

Б) підмета;

В) додатка.

V. У реченні Під час другого гетьманування славнозвісного козацького ватажка Самійла Кішки (роки 1598-1602) Сагайдачний повинен був брати участь у всіх його походах (А.Кащенко) тире поставлено:

А) для вираження несподіваності;

Б) для інтонаційного виділення слова чи групи слів (авторське тире);

В) для позначення кількісних, просторових, часових меж.

VI. У реченні Волосся у зливу струсне по плащу - і викрутить з нього півхмари дощу (Л.Костенко) між однорідними членами речення потрібно поставити тире, оскільки:

А) вони перебувають у зв’язку різкого протиставлення й не з’єднані сполучниками;

Б) наступний присудок виражає причину дії, пояснення, уточнення попередньої дії, узагальнення, наслідок, швидку зміну подій.

VII. У реченні На крило небокраю сіла хмара в червоній хустині i задумалась тиха над краєм землі (М.Вінграновський) для відокремлення означень слід поставити:

А) коми;

Б) тире.

ІХ. У реченні Труд їх стоїть над віками свідок життя й боротьби (В.Симоненко) прикладку слід відокремити:

А) комами;

Б) тире.

ІХ. У якому з речень вставне словосполучення (речення) треба виділити за допомогою тире?

А) От по всьому відчувається, що тут іще повинні бути гриби, але вони так заховалися, що й сонце їх не знайде (М.Стельмах);

Б) I дихнув на мене синню небосхил, як завжди, в класичну пору благовіщень (І.Жиленко);

В) Не славословить не у цьому річ! але й не осквернять неправотою (Г.Світлична).

Х. У якому реченні вигук (окличне слово) треба виділити за допомогою тире?

А) Дощик синій бім-бам-бом! дощик дзвонить по дворах (І.Жиленко);

Б) Кому тепер слова мої прощальні? О, як мені їх тяжко вимовлять! (Л.Костенко);

В) Цю осінь об'їхать не вдається уже ні на якім коні (Г.Чубач).

ВІДПОВІДІ

Тире в простому реченні

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

ІХ

Х

Варіант 1

Е

А

Б

Б

А

Б

Б

Б

В

Б

Варіант 2

В

Г

А

А

Б

А

А

Б

А

В

Варіант 3

А

В

В

В

В

Б

Б

А

Б

Б

Варіант 4

Є

А, Б

А

Б

А

А

Б

А

А

В

Варіант 5

Г

А, Б

В

А

В

Б

А

Б

В

А

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»