Тестові завдання з теми "Однорідні члени речення". 8 клас

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Тестові завдання дають можливість перевірити рівень знань учнів 8 класу з теми "Однорідні члени речення".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПУНКТУАЦІЇ

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Укажіть правильну відповідь.

BAPІAHT 1

І. Між однорідними членами речення можуть стояти такі розділові знаки:

А) кома, двокрапка, тире, крапка з комою;

Б) кома, тире, крапка з комою;

В) кома, тире, лапки.

ІІ. У реченні 3упинилась тиша тиха i незбудна, зупинився в небі вечоровий дим (М.Вінграновський) однорідні члени речення з'єднані:

А) без сполучників;

Б) за допомогою сполучників.

ІІІ. У реченні Розбряклі від води окопи весь час обвалюються, всі ми забагнючені до вух, ждемо не діждемось, коли настане час підміни... (О.Гончар) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

А) між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б) між двома однаковими або близькими значенням словами, з яких друге вжите з запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

IV. У реченні Хай собі кружляє обертається, хоч круг лампочки, земля cтapa! (М.Рильський) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

А) кому;

Б) тире.

V. У реченні Було багато пізніх, осінніх квітів(С.Скляренко) між означеннями ставиться кома, тому що:

А) вони характеризують предмети з одного боку;

Б) друге означення пояснює, уточнює перше;

В) вони є художніми означеннями;

Г) поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім - прикметниковий (дієприкметниковий) зворот.

VI. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

А) Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води (І.Нечуй-Левицький);

Б) Петербурзьким шляхом по коліна грузнучи в заметах, боса йшла зморена, полатана Вкраїна, муку притуливши до чола (І.Драч);

В) Ледве чутно дзюрчить вода поперед великої, турецької галери (А.Кащенко).

VII. У реченні В такім разі депутацію слід слати не лише в Польщу, а й у Литву (Д.Міщенко) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

А) з'єднані протиставними сполучниками;

Б) з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В) з'єднані попарно;

Ґ) з'єднані парними сполучниками;

вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д) доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

VIII. У реченні Ревнув з лютості i з болю Бурунда i лівою рукою стис Максима за груди (І.Франко) кома не ставиться, тому що:

А) сполучник і(й), або, чи, та(=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б) сполучник і(й), та(=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В) однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

ІХ. В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

А) Усе було прекрасне в цій дівчині i лінії бездоганної чистоти личка, i пропорції тіла, й гармонія кольорів (І.Вільде);

Б) Калино, ти живи! Уві сні i наяву приходжу я до тебе, прилітаю з-за Єнісею, Bicли, з-за Дунаю, i рідною матусею зову, i падаю в пахучу мураву, i до колін солоних припадаю, i в щacтi непоганьбленім ридаю, бо корінь мій дитинний - тільки ти (І.Драч);

В) Скрізь плач, і стогін, i ридання, несмілі поклики, слабі, на долю марні нарікання i чола, схилені в журбі (Леся Українка).

Х. В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

А) Це над нами сумне лице яснішає сльоті, бо ні дощу, ні вітру, ні туману не бачу вже крізь вікна золотi (О.Пахльовська);

Б) Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежка все це було йому знайоме, промовляло до нього (М.Коцюбинський);

В) Тремтять надії, ніби лист на змерзлій сокорині, i рідних місць, i рідних міст нема тоді людині (М.Рильський).

ВАРІАНТ 2

І. У реченні Любов'ю трударів i радістю земною, і сонцем, що всміхається весною, i щастям наших неповторних діб - духмяно пахне хліб! (П.Воронько) сурядний єднальний сполучник i з'єднує:

А) однорідні члени речення;

Б) частини складносурядного речення.

ІІ. У реченні Екзамен скінчився добре, ректор похвалив їх i зараз послав їх із дияконом у бурсу (А.Чайковський) однорідні члени речення з'єднані:

А) без сполучників;

Б) за допомогою сполучників.

ІІІ. У реченні А як поставиш окріп, то піди видій корову та оджени вівці до череди (І.Нечуй-Левицький) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться

А) між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б) між двома однаковими або близькими за значенням словами, з яких друге вжите із запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

IV. У реченні То не скрипка кликала волосся, що тобі спадало на чоло (В.Симоненко) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

А) кому;

Б) тире.

V. У реченні По теплому дощі вгрузають босі ноги в м'яку, живу теплінь піщаної дороги (М.Рильський) між означеннями ставиться кома, тому що:

А) вони характеризують предмети з одного боку;

Б) друге означення пояснює, уточнює перше;

В) вони є художніми означеннями;

Г) поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім - прикметниковий (дієприкметниковий) зворот.

VI. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

А) Чи ж ваше горде, яре світило не вмре, як одинокий грім? (А.Малишко);

Б) До серця б'є гаряча хвиля; дика, непереможна жага життя палить усередині, сповняє усю його істоту (М.Коцюбинський);

В) I радісним, буремним громом спадають з неба блискавиці (В.Стус).

VII. У реченні I раз, i два, i тисячу разів я чую скрип іржавих терезів (О.Пахльовська) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

А) з'єднані протиставними сполучниками;

Б) з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В) з'єднані попарно;

Г) з'єднані парними сполучниками;

Ґ) вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д) доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

VIII. У реченні I так i сяк дошукувався способу домогтися зізнання (Д.Міщенко) кома не ставиться, тому що:

А) сполучник і(й), або, чи, та(=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б) сполучник і(й), та(=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення.

ІХ. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

А) Світає... Все спить ще i небо, i зорі безсилі, лиш птах десь озвався з просоння ліниво... (П.Тичина);

Б) Обернувшись назад i глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань, хмари — i зразу стали зрозумілими їй і той дим, що вона чула, i тепло, і неспокій птахів, i тікання звірів (М.Коцюбинський);

В) Місто-барикадник, місто-трудар вбирало в себе cилy довколишнього краю, i гнів його, і легенди, й поезію (О.Гончар).

Х. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

А) Ще не було ні пензля, ні мольберта i не писались мудрі письмена (Л.Костенко);

Б) I парк отой, i блискавки зигзаг, i той ставок, а в ньому білий лебідь, i ту камінну німфу у сльозах ти все це пригадаєш коли-небудь (О.Пахльовська);

В) Ще імені твого не знають солов’ї, ще імені твого не чули квіти, i літо, i сніги, i літечка твої тобі не поспішають прилетіти (М.Вінграновський).

ВАРІАНТ 3

І. У реченні Літак орав землю плугами, а за ними на свіжу ріллю накинулися жінки, щоб засівати (М.Вінграновський) сурядний єднальний сполучник а з'єднує:

А) однорідні члени речення;

Б) частини складносурядного речення.

ІІ. У реченні Прокотився грім з розгоном, грають блискавок шаблі, пахне морем i озоном від притихлої землі(М.Рильський) однорідні члени речення з'єднані:

А) без сполучників;

Б) за допомогою сполучників.

ІІІ. У реченні Піду втоплюсь, об камінь розіб'юся (І.Нечуй-Левицький) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

А) між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б) між двома однаковими або близькими значенням словами, з яких друге вжите із запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

IV. У реченні Бо тебе i мене б судила не образа, не гнів любов (В.Симоненко) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

А) кому;

Б) тире.

V. У реченні Збирають світлі, золоті меди веселокрилі i прозорі бджоли (М.Рильський) між означеннями ставиться кома, тому що:

А) вони характеризують предмети з одного боку;

Б) друге означення пояснює, уточнює перше;

В) вони є художніми означеннями;

Г) поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім - прикметниковий (дієприкметниковий)зворот.

VI. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

А) Був пишний, тихий, літній вечір (І.Нечуй-Левицький);

Б) І живуть в пам’яті народу його вірні дочки i сини, ті що не вернулися з походів грізної, великої війни (В.Симоненко);

В) В добрих, світлих його очах грали вогники (С.Скляренко).

VII. У реченні В житті є сонце i мета, живі дерева й сталактити (А.Малишко) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

А) з'єднані протиставними сполучниками;

Б) з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В) з'єднані попарно;

Г) з'єднані парними сполучниками;

Ґ) вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д) доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

VIII. У реченні Жінки кліпали на лейтенанта ні в тих ні в сих (М.Вінграновський) кома не ставиться, тому що:

А) сполучник і(й), або, чи, та(=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б) сполучник і(й), та(=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В) однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

ІХ. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

А) Щодня ми тих горіхів повнісінькі пазухи було приносили, а мати їх посушать, i взимку такі були ласощі в неділю i соняхи, i гарбузці, i горіхи... (О.Вишня);

Б) Спитав так, неначе для нього не було ні війни, ні обгорілого снігу, ні напівзруйнованої хати (М.Вінграновський);

В) Надворі ревла сердита буря, стугоніла в стіни, стрибала по оселі, вила в димарі, гуркотіла у вікна (Панас Мирний).

Х. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

А) Весняний сад, квітки барвисті, пісні пташині в вишині, i ти у сяєві й намисті подібна сонцю i весні (В.Сосюра);

Б) А кругом широколистії тополі, а там i ліс, i поле, i сині гори за Дніпром (Т.Шевченко);

В) Роксолана, Хуррем, Хасекі все це її імена, під якими вона знана світом (П.Загребельний).

ВАРІАНТ 4

І. У реченні Генерал набрав пригоршу пшениці, довго на неї дивився, глянув на батька, на жінок, оглянувся на танки, на небо з літаками, обережно висипав зерно чомусь у кишеню... (М.Вінграновський) безсполучниковим зв'язком з'єднано:

А) однорідні члени речення;

Б) частини безсполучникового речення;

В) однорідні члени речення i частини безсполучникового речення.

ІІ. У реченні Ще не прочувалася та мить, ота сльоза, той сміх - до захлинання (Г.Світлична) однорідні члени речення з'єднані:

А) без сполучників;

Б) за допомогою сполучників.

ІІІ. У реченні: «Та вже святіть не святіть мою хату, а я одірву та й не буду закладати на колотнечу», - сказав Карпо (І.Нечуй-Левицький) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

А) між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б) між двома однаковими або близькими за значенням словами, з яких друге вжите iз запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

IV. У реченні ...Я ж не вітер чоловік, помитарствую, поб’юся та й засну колись навік (В.Симоненко) між виділеними однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

А) кому;

Б) тире.

V. У реченні Я спробував уявити собі широчезнy, залиту сонцем дopoгy, якою віднині вирушу у світлу далечінь... (В.Скляр) між означеннями ставиться кома, тому що:

А) вони характеризують предмети з одного боку;

Б) друге означення пояснює, уточнює перше;

В) вони є художніми означеннями;

Г) поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім - прикметниковий (дієприкметниковий) зворот.

VI. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

А) Ось одного разу чує граф лихі, тривожні вісті... (Леся Українка);

Б) Жовте, каламутне світло потиху лине догори... згадки життя здіймаються, як іскри, i гаснуть, попеліють, як іскри... (М.Коцюбинський);

В) Сходило холодне, зимове сонце (В.Малик).

VII. У реченні Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ (В.Русанівський) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

А) з'єднані протиставними сполучниками;

Б) з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В) з'єднані попарно;

Г) з'єднані парними сполучниками;

Ґ) вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д) доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

VIII. У реченні Душа прокидалася від золотого сну i вертала на звичні круги своя... (В.Дрозд) кома не ставиться, тому що:

А) сполучник і(й), або, чи, та(=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б) сполучник і(й), та(=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В) однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

ІХ. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

А) I, мабуть, ти даси йому ім'я волошки, птаха, жита чи калини (Г.Світлична);

Б) Леонардо да Вінчі казав: «Добрий живописець повинен писати дві головні речі людину i уявлення її душі) (П.3агребельний);

В) Тепер кого не стрів - усі митці, художники й поети (Л.Костенко).

Х. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

А) Безвихідь, лють, відчай забриніли в його звіриному рикові, щo вирвався у нього з грудей (В.Малик);

Б) Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами з вітів моїх (Леся Українка);

В) Пишний i веселий вид Виговського, його гарна й мужня фігура, нове багате убрання, розумна й красномовна розмова гостя, котрий неначе розворушив сон дрімаючого серед пущ та борів тихого палацу, все це вчинило добрий вплив на душу старого суворого кальвініста

(I. Нечуй -Левицький).

ВАРІАНТ 5

І. У реченні Ось хтось npoбіг за хатою, на вулиці тупотіли вершники (С.Скляренко) безсполучниковим зв'язком з'єднано:

А) однорідні члени речення;

Б) частини безсполучникового речення;

В) однорідні члени речення i частини безсполучникового речення.

ІІ. У реченні Але я люблю i панів богомільних, котрих ніякі єзуїти не зведуть з пуття, не зманять до католицтва (І.Нечуй-Левицький) однорідні члени речення з'єднані:

А) без сполучників;

Б) за допомогою сполучників.

ІІІ. У реченні Італія не Італія, а простір такий, що співати хочеться (О.Гончар) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

А) між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б)між двома однаковими або близькими значеннями словами, з яких друге вжите із запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

IV. У реченні Я люблю твої рухи, вчаровані часом, і вологу розтулену музику губ (М.Вінграновський) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

А) кому;

Б) тире.

V. У реченні Тоненькими скибочками був покраяний білий, пшеничний хліб (С.Скляренко) між означеннями ставиться кома, тому що:

А) вони характеризують предмети з одного боку;

Б) друге означення пояснює, уточнює перше;

В) вони є художніми означеннями;

Г) поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім - прикметниковий (дієприкметниковий) зворот.

VI. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

А)Уже травою обростають вирви вчорашніх, найболючіших утрат (Г.Світлична);

Б)Воно котилось за ними невпинними, непереможними, веселими хвилями, золотом розсипалось по плавнях...(М.Коцюбинський);

В) Звенигора був молодий, дужий, спритний та й пройшов добрий вишкіл у cтapoгo Метелиці (В.Малик).

VII. У реченні Він почервонів страшенно, а потім зблід (Б.Грінченко) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

А) з'єднані протиставними сполучниками;

Б) з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В) з'єднані попарно;

Г) з'єднані парними сполучниками;

Ґ) вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д) доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні та з'єднані сполучником і.

VIII. У реченні Тільки очі горять дідівські i дівочі i сльози в матері-вдови (А.Малишко) кома не ставиться, тому що:

А) сполучник і(й), або, чи, та(=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б) сполучник і(й), та(=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В) однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

ІХ. В одному з наведених речень, є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

А) I внучатам iз клуночка гостинці виймала і хрестики, й дукачики, й намиста разочок Яриночці, i червоний з фольги образочок... (Т.Шевченко);

Б) На чолі загону, що триматиме під наглядом Переяслав, Пирятин, Лубни, стане пан Ярослав Глібович (Д.Міщенко);

В) А ти допоміг нам не тільки перемогти ворога, але забрати й усе його добро, й гармати, i силу бранців з полковниками й гетьманами (А.Кащенко).

Х. В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

А) Це здорово виходить, випускники, батьки i вчителі всі слухають знайому мелодію (О.Гончар);

Б)Свіжі зелені ліси та луги, свіже повітря підсвіжили його душу й тіло (І.Нечуй-Левицький);

В) Бо вогнем ти молодий, бурею, спротивом, жаром лютим, розумом розпростореним i заглибленим зануртованим коренем... (І.Драч).

ВІДПОВІДІ

Однорідні члени речення

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

ІХ

Х

Варіант 1

Б

Б

Б

А

Б

В

Г

Б

А

Б

Варіант 2

А

Б

А

Б

А

В

Б

В

А

Б

Варіант 3

Б

Б

А

Б

В

А

В

В

А

В

Варіант 4

А

А

Б

Б

Г

В

Г

А

Б

В

Варіант 5

Б

А

Б

А

Б

А

А

Б

А

А

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.