Тестові завдання з розділу "Теоретична механіка" навчальної дисципліни "Технічна механіка"

Опис документу:
Тести для поточного контролю знань з дисципліни “Технічна механіка” розділу “Теоретична механіка” для студентів технічних коледжів. Даний навчально-методичний посібник являє собою спробу поєднання подання знань і навичок у теоретичній механіці з контролем їх засвоєння студентами за більшкороткий час.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тестові завдання для самоконтролю розділ «Статика»

 

1.  Статика це розділ теоретичної механіки, який вивчає :

                 1) рух тіла без урахування сил, які діють на нього;

                 2) умову рівноваги тіла під дією сил;

                 3) рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього.

 

2.  Тіло знаходиться в рівновазі, якщо :

                 1) воно рухається з прискоренням;

                 2) воно рухається з постійною швидкістю;

                 3) воно нерухоме.

 

3.  На якому малюнку показані складові сили реакції шарнірно нерухомої опори?

 

4.Проекція сили F1   на вісь х  дорівнює

1)  F=F1·cos

2)  F=F1·sin  

3)  F=0

 

 

5.  При якому значені кута  між силою і віссю проекція сили на вісь дорівнює нулю?

                  1)  = 0;                                 2) = 900;                           3) = 1800.

 

6. Проекція якої із сил на вісь Х дорівнює 0?

1)  F1

2)  F2

3)  F3

 

7.  Яка умова рівноваги системи збіжних сил?

                   1);                              2) ;                  3) 

                      ;                                                                            ;

 

 8.  Яка система рівнянь рівноваги  справедлива для для зображеної системи збіжних сил?

1;             

      

2

       

3

     

9.  Яка система рівнянь рівноваги справедлива для зображеної системи збіжних сил?

                                            

1)

    COS= 0;

2);

   ;

3);

   =0.

 

10. На якому малюнку зображена пара сил                                                       

 

11. Проекція пари сил на вісь дорівнює :

           

      1) проекції однієї із сил пари;          2) 0;             3) сумі сил пари.

 

                                                             

12. Момент пари сил дорівнює 80 Н·м, плече пари 0,2 м. Сили пари будуть дорівнювати:

            1)  400 Н;                   2)  160 Н;                  3)  40 Н;                4)  80 Н.

 

13. При якому значені М3 тіло під дією системи трьох пар сил буде знаходитись в рівновазі, якщо М1 = - 100 Н·м ;  М2 = 40 Н·м

 

           1) М3 = 0;                    2) М= 60 Н·м;                   3) М3 = - 60 Н·м.

        

 14. Момент сили відносно точки О дорівнює :

                1) добутку сили на косинус кута між силою і вісю;

                2) добутку сили на відстань від точки прикладання сили до точки О;

                3) добутку сили на плече.

 

15.  Одиниці вимірювання момента сили

            1) Дж;                          2) Н·м;                                3) Вт.

 

 

 16.  Момент сили F відносно точки О дорівнює:

 

1F·AO;

2F·BO;

3F·CO.

 

                                                       

17.  Який із відрізків можна назвати плечем сили F відносно точки О?

 

1) ОА;

2) ОВ;

3) ОС.

 

18.  Момент якої сили відносно точки А дорівнює 0?

 

1) F1;

2) F2;

3) F3.

 

      

19. Які із рівнянь відносяться до І форми рівнянь рівноваги плоскої системи сил?

 

    1)Fх=0;

       Fу=0;

       F z=0;

2) Fх=0;

    Fу=0;

    МО=0;

3) Fх=0; 

    МО=0;

    МА= 0

                               

20.  Які із рівнянь відносяться до ІІ форми рівнянь рівноваги плоскої системи сил?

    1) Fх=0;

             Fу=0;

         F z=0;

 

2) Fх=0;

    Fу=0;

    МО=0;

 

3) Fх=0; 

    МО=0;

    МА=0;

 

 

21.  В якій послідовності розвязуються задачі на рівновагу плоскої системи сил?

       1) скласти рівняння рівноваги, розвязати, позначити сили реакції зв’язків;

       2)  замінити зв’язки силами їх реакцій, скласти рівняння рівноваги, розв’язати;

       3)  скласти рівняння рівноваги, накреслити схему сил.

 

22.  Умова рівноваги просторової системи довільно розміщених сил     

   1) Fх=0;

Fу=0;

F z=0

 

2) Fх=0;

    Fу=0;

    Мо=0;

 

3) Fх=0;         МB=0;

    Fу=0;         Мо=0;                                                                                    

    Fz=0;          МА=0;

 

 

23.  1 Н дорівнює     

 

   1) ;                        2) ;                            3) .        

 

24.  Рівнодійна сила – це      

 

1) сила, яка еквівалентна деякій системі сил;      

2) сила, яка еквівалентна двом системам сил;

3) сила, яка еквівалентна взаємодії двох тіл.

 

Тестові завдання для самоконтролю розділ «Кінематика».

 

1.  Кінематика -  це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

               1) умову рівноваги тіла під дією сил;

               2) рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього;

               3) рух тіла без урахування сил.

 

2.   Вектор швидкості характеризує :

             1) траєкторію руху точки;

2) бистроту руху точки;

3) час рух точки.

 

3.Прискорення характеризує:

                 1) зміну траєкторії руху точки;

                 2) зміну швидкості за модулем і напрямком;

                 3) бистроту руху точки.  

 

4.   Указати рівняння руху точки:

        1) ;            2 ;                  3.

 

5.  Швидкість точки при рівномірному русі визначається за формулою:

        1) ;                 2) а·t;            3.

 

6.  Точка рухається по прямій з постійним прискоренням, направленим протилежно швидкості. Визначити як рухається точка:

   1) рівномірно;            2) рівноприскорено;           3) рівносповільнено.

 

7.  Бистроту зміни кутової швидкості характеризує:

     1) частота обертання;         2) кут повороту;        3) кутове прискорення.          

 

8.  За якою формулою визначається лінійна швидкість точок тіла, яке обертається

      1)   ;                         2)   ;               3)  .

9. Частота обертання точки 100 об/хв, якою буде її кутова швидкість:

      1) 15 рад/с;                        2)  1 рад/с;               3) 10 рад/с.

 

10. Якими будуть шлях пройдений точкою, її швидкість і прискорення в момент часу t = 2 с, якщо вона рухається за законом S = 5t + 1

       1S = 6 м ;                           2)  S = 11 м;                3) S = 10 м ;

           V = 2 м/с;                               V = 5 м/с ;                 V = 6 м/с ;

           = 0 м/с2                                                = 0 м/с2 .                1 м/с2 .

                                     

Тестові завдання для самоконтролю розділ «Динаміка».

 

1.  Динаміка -  це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

           1) умову рівноваги тіла під дією сил;

           2) рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього;

           3) рух тіла без урахування сил.

 

2. Сила інерції визначається за формулою:

           1)                          2)                           3) .

 

3. Робота сили вимірюється в:

          1) Вт ;                                   2) Дж ;                                 3) Па.

 

4.  Чому дорівнює робота сили ваги при горизонтальному переміщенні тіла:

          1) добутку сили ваги на переміщення;

          2) 0;

          3) добутку сили ваги на швидкість тіла.

 

5.  Потужність характеризує :

          1) швидкість руху точки;

          2) швидкість виконання роботи;

          3) зміну траєкторії руху.

 

6. Якою буде потужність сили  F = 10 Н,  при  швидкості руху тіла V = 2,5 м/с.

      

          1)  4 Вт;                                2) 25 Вт;                              3) 0,25 Вт.

 

7.  Коефіцієнт корисної дії – це відношення:

              1) корисної роботи до всієї затраченої роботи;

              2) затраченої роботи до корисної роботи;

              3) потужності до роботи.

 

8.  Кінетична енергія точки дорівнює:

           1)     ;                         2)    ;                          3)   .

9.  Зміна кінетичної енергії матеріальної точки дорівнює:

           1)  роботі сили, що діє на неї на пройденому шляху;

           2)  імпульсу сили за час її дії;

           3)  сумі сил, які діють на точку.

10. Потужність при обертальному русі визначається за формулою:

           1)    ;                                  2)    ;                         3)   .

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.