Тестові завдання з математики для учнів 5 класу

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
В даній методичній розробці 8 тестів для перевірки навчальних досягнень учнів 5 класу. Необхідно розв’язати тестові завдання, а потім розфарбувати малюнок, на якому кожній цифрі відповідає один з кольорів (синій, зелений, червоний або жовтий). Діти з задоволенням виконують роботу, а вчитель використовує декілька хвилин, щоб здійснити перевірку (бажано, щоб у вчителя були розфарбовані малюнки). Для вчителів надано відповіді.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тест № 1

Тема: «Порівняння, додавання та віднімання натуральних чисел»

Варіант 1

1. Сто тридцять три мільйони двадцять п’ять тисяч триста п’ятдесят чотири записується як:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1330025043

1338250034

1330082534

133025354

2. Порівняйте значення виразів: 945-15:15+15 і (945-15):(15+15).

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

>

<

=

неможливо порівняти

3. Обери неправильну нерівність:

1) 2894 > 2891; 2) 35790 < 35789; 3) 613542 > 613539; 4) 300010 > 30010

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1

2

3

4

4. Яка із записаних нерівностей є правильною?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

9354 < 10037

1374 > 2472

8742 > 9785

1090 > 8937

5. Число 5859 знаходиться між такими натуральними числами:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8557 і 8694

5767 і 5959

3759 і 4767

6387 і 6397

6. У рівності 9457 – 6548 = 2909 від’ємником є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

9457

16005

2909

6548

7. На скільки число 208 менше від числа 400?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

192

92

102

98

8. Туристи за перший день проїхали 58 км, а за другий – на 12 км менше. За два дні туристи проїхали:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

70 км

92 км

104 км

98 км

9. Сумою чисел 537 + 492 + 463 + 408 є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1800

2000

1700

1900

10. Сума двох чисел дорівнює 4500, а їх різниця 500. Це числа:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4000 і 500

3000 і 1500

2000 і 2500

2700 і 1800

11. Які цифри можна поставити замість * , щоб нерівність

435* > 4356 стала правильною? Розглянути всі можливі випадки.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0; 1

7

7; 8; 9

5; 6; 7

12. Знайти різницю між найбільшим та найменшим трицифровими числами.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

809

799

1099

899

Тест № 1

Тема: «Порівняння, додавання та віднімання натуральних чисел»

Варіант 2

1. Вісімдесят три мільйони чотириста вісімдесят шість тисяч триста дев’яносто вісім записується як:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8304806398

8348006398

83480063980

83486398

2. Порівняйте значення виразів: (945-15:15) + 15 і 945 - (15:15+15).

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

=

<

>

неможливо порівняти

3. Обери неправильну нерівність:

1) 5897 > 5891; 2) 371405 < 371412; 3) 510689 > 51003; 4) 371203 < 371201

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1

3

4

2

4. Яка із записаних нерівностей є правильною?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8945 < 9384

3954 > 4597

5789 > 6387

5432 > 7352

5. Число 8979 знаходиться між такими натуральними числами:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8389 і 9457

7389 і 8389

9734 і 9875

7997 і 8354

6. У рівності 9457 – 6548 = 2909 зменшуваним є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

9457

16005

2909

6548

7. На скільки число 525 менше від числа 800?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

135

315

275

385

8. Якщо за перший день Оленка прочитала 24 сторінки, а за другий на 13 сторінок менше, то за два дні вона прочитала:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

27 сторінок

53 сторінки

37 сторінок

35 сторінок

9. Значенням виразу 834 + 166 + 529 + 371 є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1800

2000

1700

1900

10. Сума двох чисел дорівнює 2300, а їх різниця 300. Це числа:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2100 і 200

1300 і 1000

2000 і 300

700 і 1500

11. Які цифри можна поставити замість * , щоб нерівність

25*7 < 2538 стала правильною? Розглянути всі можливі випадки.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0; 1; 2; 3

1; 2; 3

0; 1

5; 6; 7

12. Знайти різницю між чотирицифровим та трицифровим числами, які записані тільки одиницями.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1000

101

1110

1001

Тест № 2

Тема: «Множення і ділення натуральних чисел»

Варіант 1

1. Добутком натуральних чисел 39 і 9 є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

531

351

513

153

2. Частка від ділення числа 35000 на 10 є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3500

350

350000

35

3. Після розкриття дужок у виразі 12(5 + а) одержали:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

60 + 12а

60 + а

12 + 12а

5 + 12а

4. В результаті спрощення виразу 5а + 8 + 10а одержали:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

15а + 8

10а + 13

23

5а + 15

5. Коренями рівняння (х – 4)(2х – 6) = 0 є числа:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4 і 6

4 і 3

0 і 5

0 і 4

6. За 9 хвилин автомат закриває 630 банок, а за 7 хвилин він закриває:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

810 банок

4410 банок

5670 банок

490 банок

7. Коренем рівняння (х – 8) : 5 = 16 є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

94

88

32

56

8. 1029 помножили на 11850 і отримали:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

121934

12203560

12193650

12193558

9. Обчисли: 8764 - 13³.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

6567

6423

6321

6875

10. Остача від ділення числа 83 на 9 дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3

2

1

4

11. Які натуральні числа є розв’язками нерівності 2 ≤ х < 6:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2; 3; 4

3; 4; 5; 6

2; 3; 4; 5

2; 3; 4; 5; 6

12. За перший день у магазині продали 528 кг слив, за другий – у 2 рази менше, ніж за перший, а за третій – у 3 рази менше, ніж за другий. Скільки слив було продано в магазині за три дні?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1056

880

729

964

Тест № 2

Тема: «Множення і ділення натуральних чисел»

Варіант 2

1. Часткою натуральних чисел 138 і 6 є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

45

23

32

54

2. Добутком чисел 189 і 100 є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

189

1890

18900

189000

3. Після розкриття дужок у виразі 15(4 + а) одержали:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

60 + 15а

60 + а

4 + 15а

15 + 15а

4. В результаті спрощення виразу 7а + 5 + 3а одержали:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

15а

10а + 5

3а + 12

7а + 8

5. Коренями рівняння (2х – 4)(х – 3) = 0 є числа:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2 і 6

2 і 3

4 і 3

0 і 4

6. Якщо у 8 однакових коробках є 96 олівців, то в 6 таких коробках є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

192

384

72

36

7. Коренем рівняння 80 : (х – 8) = 16 є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5

6

16

13

8. Поділили 26208 на 112 і отримали:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

934

122

121

234

9. Обчисли: 19² - 234.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

127

423

321

875

10. Остача від ділення числа 74 на 9 дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1

2

3

4

11. Які натуральні числа є розв’язками нерівності 2 < х < 6:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2; 3; 4

3; 4; 5; 6

3; 4; 5

2; 3; 4; 5; 6

12. У понеділок музей відвідало 648 осіб, у вівторок – у 2 рази менше, ніж у понеділок, а у середу – у 3 рази менше, ніж у вівторок. Скільки осіб побувало в музеї протягом цих трьох днів?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1080

1880

1729

1964

Тест № 3

Тема: «Відрізок. Промінь. Пряма. Многокутники. Прямокутний паралелепіпед»

Варіант 1

1. Одна сторона прямокутника 12 см, а інша – утричі довша. Периметр прямокутника дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

48 см

96 см

36 см

432 см

2. На рисунку зображено трикутник:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

гострокутний

прямокутний

тупокутний

рівносторонній

3. Периметр рівностороннього трикутника зі стороною 7 см дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

49 см

42 см

28 см

21 см

4. Скільки прямих можна провести через одну точку?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

одну

дві

жодної

безліч

5. Периметр квадрата зі стороною 11 см дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

22 см

121 см

44 см

33 см

6. Знайти координату точки, яка є серединою відрізка АВ, якщо А(3), В(7)

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

С(6)

D(5)

Е(4)

F(2,5)

7. Об’єм прямокутного паралелепіпеда, довжина якого 10 см, ширина 6 см, висота 9 см дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

540 см³

25 см³

450 см³

960 см³

8. Довжина прямокутника 720 м, ширина 640 м. Площа

прямокутника (у арах) дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4608

6408

8064

6080

9. Об’єм акваріума 260 дм³, а висота 4 дм. Площа дна акваріума

дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

160 дм²

220 дм²

65 дм²

264 дм²

10. Об’єм куба з ребром 4 см дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

12 см³

16 см³

164 см³

64 см³

11. Периметр прямокутника дорівнює 148 см, а його довжина на

10 см більша від ширини. Площа прямокутника дорівнює :

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1344 см²

1434 см²

1480 см²

1340 см²

12. Точка К належить відрізку АВ. Довжина відрізка АК дорівнює 6 см,

а довжина відрізка КВ на 2 см більша за довжину АК. Довжина відрізка АВ дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8 см

18 см

14 см

10 см

Тест № 3

Тема: «Відрізок. Промінь. Пряма. Многокутники. Прямокутний паралелепіпед»

Варіант 2

1. Одна сторона прямокутника 15 см, а інша – на 7 см коротша. Периметр прямокутника дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

23 см

120 см

105 см

46 см

2. На рисунку зображено трикутник:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

гострокутний

прямокутний

тупокутний

рівносторонній

3. Периметр трикутника зі сторонами 8 см, 9 см та 11см дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

26 см

792 см

28 см

56 см

4. Скільки прямих можна провести через дві точки?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

одну

дві

жодної

безліч

5. Периметр квадрата зі стороною 12 см дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

144 см

48 см

24 см

36 см

6. Знайти координату точки, яка є серединою відрізка АВ, якщо А(0), В(6)

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

С(5)

D(4)

Е(3)

F(6)

7. Об’єм прямокутного паралелепіпеда, довжина якого 12 см, ширина 7 см, висота 8 см дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

27 см³

672 см³

574 см³

36 см³

8. Довжина прямокутника 330 м, ширина 250 м. Площа

прямокутника (у арах) дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

82500

6250

825

625

9. Об’єм кімнати 96 м³, а висота 3 м. Площа підлоги кімнати

дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

99 м²

14 м²

96 м²

32 м²

10. Об’єм куба з ребром 5 см дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

125 см³

15 см³

50 см³

250 см³

11. Периметр прямокутника дорівнює 86 см, а його ширина на

9 см менша від довжини. Площа прямокутника дорівнює :

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

154 см²

910 см²

442 см²

815 см²

12. Точка А належить відрізку MN. Довжина відрізка АN дорівнює 8 см,

а довжина відрізка AM вдвічі менша від АN. Довжина відрізка MN дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4 см

24 см

14 см

12 см

Тест № 4

Тема: «Звичайні дроби»

Варіант 1

1. Дріб з чисельником 3 і знаменником 8 записується так

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2. Який з даних дробів є правильним :

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3.Число у вигляді неправильного дробу записується так:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4. Яка з нерівностей вірна?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5. Сумою чисел та є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

6. З посаджених кущів малини 15 кущів не прийнялось. Це складає всіх посаджених кущів. Скільки кущів посадили?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

150

120

45

50

7. Першого дня туристи пройшли км, а другого на 1 км менше. Яку відстань пройшли туристи за два дні?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5 км

4 км

5 км

4 км

8. Коренем рівняння 5 є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2

5

3

8

9. від числа 36 дорівнюють:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

16

81

96

32

10. від деякого числа дорівнює 35. Це число дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

25

27

50

49

11. Яке з наведених чисел найбільше?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5

4

12. При яких натуральних значеннях х дріб дорівнює 1?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4

24

15

12

Тест № 4

Тема: «Звичайні дроби»

Варіант 2

1. Дріб з чисельником 7 і знаменником 9 записується так

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2. Який з даних дробів є неправильним :

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3.Число у вигляді неправильного дробу записується так:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4. Яка з нерівностей вірна?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5. Різницею чисел та є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

6. У класі 14 учнів відвідують комп’ютерні курси. Це становить всього класу. Скільки учнів у класі?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

17

36

42

21

7. Першого дня до їдальні завезли 8 т овочів, а другого на 2 т овочів більше. Скільки всього овочів завезли до їдальні за два дні?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

10 т

18 т

10 т

18 т

8. Коренем рівняння (7 є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

11

8

4

4

9. від числа 40 дорівнюють:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

100

16

96

32

10. від деякого числа дорівнює 36. Це число дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

16

49

81

27


11. Яке з наведених чисел найменше?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5

5

12. При яких натуральних значеннях у дріб дорівнює 1?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

14

11

10

12

Тест № 5

Тема: «Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів»

Варіант 1

1. Дріб у вигляді десяткового дробу записується так:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

27,501

27,0051

27,51

27,051

2. Дріб 5,011 у вигляді звичайного дробу записують так:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3.Яка з нерівностей правильна:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

13,5 > 10,1

21,2 < 20,8

4,36 < 4,351

0,372 > 0,378

4. З даних чисел найбільшим є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3,5706

3,57061

3,570612

3,5706103

5. Яке з даних чисел дістанемо округливши дріб 3,7894 до сотих?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3,7

3,78

3,79

3,789

6. Яке з чисел є розв’язком рівняння 4,74 – х = 2,38?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2,36

1,56

3,14

2,96

7. Знайди значення виразу 7дм – 15см в метрах:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

6,85м

5,35м

0,55м

7,15м

8. Натуральним розв’язком нерівності 8,72 < х < 9,3 є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8

9

10

7

9. Швидкість катера в стоячій воді 18,35 км/год, а швидкість течії

річки 3,1 км/год. На скільки швидкість катера за течією більша,

ніж швидкість катера проти течії?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

на 15,25 км/год

на 7,4 км/год

на 21,45 км/год

на 6,2 км/год

10. До магазину привезли 72,4 кг огірків, помідорів – на 13,5 кг

менше, ніж огірків, а капусти – на 7,5 кг більше, ніж огірків та

помідорів разом. Скільки овочів привезли до магазину?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

131,3 кг

138,8 кг

270,1 кг

235,4 кг

Тест № 5

Тема: «Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів»

Варіант 2

1. Дріб у вигляді десяткового дробу записується так:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

15,08

15,008

15,8

15,081

2. Дріб 3,005 у вигляді звичайного дробу записують так:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3.Яка з нерівностей правильна:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

51,2 < 41,3

8,32 > 9,15

7,61 > 7,8

3,14 < 3,145

4. З даних чисел найменшим є:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8,045

8,0456

8,04501

8,04524

5. Яке з даних чисел дістанемо округливши дріб 5,8456 до тисячних?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5,84

5,846

5,845

5,8456

6. Яке з чисел є розв’язком рівняння 3,56 + х = 7,92?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5,53

4,95

4,36

3,97

7. Знайди значення виразу 5 ц – 73,5 кг у кілограмах:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

573,5 кг

426,5 кг

113,5 кг

242,5 кг

8. Натуральним розв’язком нерівності 5,65 < у < 6,4 є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4

7

5

6

9. Швидкість катера в стоячій воді 16,94 км/год, а швидкість течії

річки 2,7 км/год. На скільки швидкість катера за течією більша,

ніж швидкість катера проти течії?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

на 7,3 км/год

на 14,24 км/год

на 5,4 км/год

на 19,64 км/год

10. Машина за першу годину проїхала 57,2 км, за другу –

на 10,7 км більше, ніж за першу, а за третю – на 57,4 км менше,

ніж за першу та другу години разом. Який шлях проїхала машина

за ці три години?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

192,8 км

125,1 км

186,4 км

173,2 км

Тест № 6

Тема: «Множення та ділення десяткових дробів»

Варіант 1

1. Який з наведених добутків дорівнює 45?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

300 ∙ 1,5

0,15 ∙ 30

0,3 ∙ 15

1,5 ∙ 30

2. Яка з даних рівностей правильна?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

71,8 ∙ 100 = 718

7,18 ∙ 10 = 0,718

7,18 ∙ 100 = 718

71,8 ∙ 10 = 7,18

3.Чому дорівнює 0,1 : 0,4?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4

0,25

40

2,5

4. Чому дорівнює 3,12 : 8?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0,039

0,39

3,9

390

5. Дріб у вигляді десяткового дробу записується так:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4,3

4,2

0,15

4,15

6. Обчисли найзручнішим способом: 21,1 ∙ 0,135 – 21,1 ∙ 0,005.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2,743

2743

27,43

274,3

7. Обчисли: 35,4 ∙ 0,01.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3,54

3540

0,354

354

8. Значення виразу 3,14 : 100 дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0,0314

0,314

31,4

314

9. Розв’яжи рівняння: 4а – 2,9 + 3а = 4,8.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

11

1,1

11,7

1,9

10. Андрійко розмовляв 4,5 хв. за тарифом 0,74 грн./хв., а потім

ще 1,8 хв. за тарифом 2,1 грн./хв. Скільки коштують надані

послуги?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

7 грн. 11 коп.

7 грн. 23 коп.

10 грн. 11 коп.

10 грн. 23 коп.

Тест № 6

Тема: «Множення та ділення десяткових дробів»

Варіант 2

1. Який з наведених добутків дорівнює 35?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

7 ∙ 0,5

0,7 ∙ 50

70 ∙ 0,05

700 ∙ 0,5

2. Яка з даних рівностей правильна?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

35,8 ∙ 10 = 3,58

35,8 ∙ 100 = 358

3,58 ∙ 10 = 35,8

3,58 ∙ 100 = 35,8

3.Чому дорівнює 0,3 : 0,6?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2

20

5

0,5

4. Чому дорівнює 2,8 : 5?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0,056

0,56

5,6

56

5. Дріб у вигляді десяткового дробу записується так:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5,04

5,52

5,4

5,42

6. Обчисли найзручнішим способом: 18,75 ∙ 0,15 – 5,25 ∙ 0,15.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2025

20,25

2,025

202,5

7. Обчисли: 27,1 ∙ 0,1.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0,271

271

2,71

2710

8. Значення виразу 5,64 : 10 дорівнює:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0,564

56,4

564

0,0564

9. Розв’яжи рівняння: 10х – 2х + 1,8 = 8,2.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0,8

8

6,4

1,25

10. Один хлопчик працював в Інтернеті 0,3 год, а другий – 0,6 год.

Скільки коштує послуга для обох хлопчиків, якщо за 1 год

користування Інтернетом потрібно заплатити 3 грн. 50 коп.?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3 грн. 50 коп.

3 грн. 15 коп.

2 грн. 15 коп.

2 грн. 50 коп.

Тест № 7

Тема: «Відсотки. Середнє арифметичне»

Варіант 1

1. Запиши 28% у вигляді десяткового дробу.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2,8

0,28

280

0,028

2. У книзі 100 сторінок. Петрик прочитав 35% книги. Скільки сторінок прочитав Петрик?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

0,35 сторінок

350 сторінок

35 сторінок

Визначити неможливо

3.Запишіть у відсотках число 0,05.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

55%

50%

5%

500%

4. Чому дорівнює 25% від числа 36?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

7

6

8

9

5. Середнім арифметичним чисел , , є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2,5

3

6. Наталка купила книжку за 15 грн., що становить 30% грошей, які в неї були. Скільки гривень було в Наталки?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

50 грн.

100 грн.

60 грн.

90 грн.

7. Знайти середнє арифметичне чисел 16,2; 15,4; 16,6; 15,8.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

14

4

25

16

8. Автомобіль пробув у дорозі три години. За першу годину він

проїхав 12,4 км, за другу – 37,4 км, а за третю – 50,1 км.

Яка середня швидкість автомобіля?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

42,5 км/год

33,3 км/год

26,9 км/год

39,4 км/год

9. Нікелева руда містить 4% нікелю. Скільки нікелю міститься

у 250 т нікелевої руди?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

25 т

10 т

15 т

100 т

10. Катер плив 2,5 год зі швидкістю 22 км/год та 3,5 год зі

швидкістю 34 км/год. Знайти середню швидкість катера на

всьому шляху.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

30 км/год

29 км/год

28 км/год

31 км/год

Тест № 7

Тема: «Відсотки. Середнє арифметичне»

Варіант 2

1. Запиши 42% у вигляді десяткового дробу.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4,2

420

0,42

0,042

2. У їдальні було 100 кг печива. Продали 65% усього печива. Скільки печива продали?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

6,5 кг

65 кг

650 кг

Визначити неможливо

3.Запишіть у відсотках число 0,08.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8%

80%

88%

800%

4. Чому дорівнює 4% від числа 50?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4

2

7

8

5. Середнім арифметичним чисел , , є число:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

3,2

4

3

6. 41% книжки становить 164 сторінки. Скільки сторінок у книжці?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

500 сторінок

300 сторінок

600 сторінок

400 сторінок

7. Знайти середнє арифметичне чисел 3,1; 4,2; 3,6; 5,1.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

14

16

4

5

8. Поїзд пробув у дорозі три години. За першу годину він

проїхав 34,2 км, за другу – 57,6 км, а за третю – 42,6 км.

Яка середня швидкість поїзда?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

56,2 км/год

44,8 км/год

35,4 км/год

67,2 км/год

9. Вершкове морозиво містить 15% цукру. Скільки одержали

морозива, якщо на його виготовлення витратили 60 кг цукру?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

30 кг

9 кг

120 кг

400 кг

10. Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 75,5 км/год та 3 год зі

швидкістю 68 км/год. Знайти середню швидкість автомобіля на

всьому шляху.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

68 км/год

71 км/год

81 км/год

75 км/год

Тест № 8

Тема: «Підсумковий тест за курс 5-го класу»

Варіант 1

1. За 1 год екскаватор вийняв 185 м³ землі. Скільки кубічних метрів землі він вийме за 10 год?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

18500

185

1850

185000

2. Знайди всі натуральні розв’язки нерівності 4 < х < 7,6.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

4; 5; 6; 7

5; 6

4; 5; 6

5; 6; 7

3.Округли число 1,315 до сотих.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1,31

1,32

1,3

1,315

4. Вік шипшини становить віку дуба. Скільки живе дуб, якщо вік шипшини сягає 400 років?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

20

8000

200

2000

5. Спрости вираз: 5х + 7 + 9х + 4.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

14х + 11

12х + 13

25

25х

6. Стіл дорожчий від стільця у 4 рази. Разом вони коштують 150 грн. Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо стілець коштує х грн.?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

х + х + 4 = 150

х + х – 4 = 150

х + 4х = 150

х + 4 : х = 150

7. Середнє арифметичне двох чисел 38,4. Одне з цих чисел. Знайди друге.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

34

42

62

54

8. Хлопчик прочитав 50 сторінок, що складає 25% всієї книги.

Скільки сторінок у книзі?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

300

125

100

200

9. Виміри прямокутного паралелепіпеда, виготовленого зі скла:

5 см, 7 см, 8 см. Маса 1 см³ скла – 3 г. Вибери вираз, який

допоможе знайти масу прямокутного паралелепіпеда:

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

5 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 3

(5 + 7 + 8) ∙ 3

(5 + 7) ∙ 8 ∙ 3

(5 ∙ 7 ∙ 8) : 3

10. Розв’яжи рівняння: (х + 4,87) : 5,4 = 2,7.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

14,58

16,52

9,71

13,91

Тест № 8

Тема: «Підсумковий тест за курс 5-го класу»

Варіант 2

1. В одній коробці 12 кг цукерок. Скільки кілограмів цукерок в 100 таких коробках?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

1200

120

12

12000

2. Знайди всі натуральні розв’язки нерівності 2,4 < х < 9.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

2; 3; 4; 5; 6

3; 4; 5; 6; 7; 8

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

3.Округли число 15,799 до десятих.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

15,7

15,8

15,79

15,81

4. Хлопчик прочитав книги, що становить 20 сторінок. Скільки сторінок у книзі?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

40

320

190

518

5. Спрости вираз: 6 + 5у + 8у + 4.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

10 + 13у

23

11у + 12

23у

6. У Андрійка в двох кишенях було 45 горішків, причому в лівій кишені було на 15 горішків більше, ніж у правій. Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо кількість горішків у правій кишені позначимо через х?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

х + 15х = 45

х + х – 15 = 45

х + 15 : х = 45

х + х + 15 = 45

7. Середнє арифметичне двох чисел 46,4. Одне з цих чисел . Знайди друге.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

92,8

54,6

48,2

67,1

8. Дівчинка розв’язала 9 задач, що складає 15% всіх задач,

які їй треба розв’язати. Скільки задач їй треба розв’язати?

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

30

20

50

60

9. Ребро куба, виготовленого з ясена, 8 см. Вибери вираз, який

допоможе знайти його масу, якщо маса 1 см³ ясена – 0,75 г.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 0,75

(8 + 8 + 8) ∙ 0,75

(8 + 8 + 8) : 0,75

4 ∙ 8 ∙ 0,75

10. Розв’яжи рівняння: (х + 6,25) ∙ 7,2 = 111,6.

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

15,5

9,25

8,75

10,15

Відповіді:

тесту

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Варіант 1

1

ж

с

з

с

з

ж

с

ч

ж

ч

ч

ж

2

з

с

с

с

з

ж

з

ч

с

з

ч

з

3

з

ч

ж

ж

ч

з

с

с

ч

ж

с

ч

4

с

з

ж

з

ч

ж

с

ч

с

ж

ч

ж

5

ж

з

с

ч

ч

с

ч

з

ж

ч

-

-

6

ж

ч

з

з

ж

с

ч

с

з

с

-

-

7

з

ч

ч

ж

ч

с

ж

з

з

з

-

-

8

ч

ж

з

ж

с

ч

з

ж

с

ч

-

-

Варіант 2

1

ж

ч

ч

с

с

с

ч

ж

ж

з

с

с

2

з

ч

с

з

з

ч

ж

ж

с

з

ч

с

3

ж

з

ч

с

з

ч

з

ч

ж

с

ч

ж

4

ж

с

ч

з

с

ж

з

ж

з

ч

ж

з

5

с

ч

ж

с

з

ч

з

ж

ч

с

-

-

6

з

ч

ж

з

с

ч

ч

с

с

з

-

-

7

ч

з

с

з

ж

ж

ч

з

ж

з

-

-

8

с

з

з

ч

с

ж

ч

ж

с

з

-

-

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!